زیست‌شناسی (۱)

سوالات تشریحی گفتار دوم فصل تبادلات گازی زیست دهم براساس چاپ ۹۶_۹۵

سوال‌های تشریحی گفتار تهویه ششی فصل تبادلات گازی

سوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

تبادلات گازی

۱. پرده ماهیچه ای حد فاصل قفسه سینه و حفره شکم چیست؟

پرده ماهیچه ای دیافراگم

۲. چرا شش راست قدری از شش چپ بزرگ تر است؟

شش چپ به دلیل مجاورت با قلب، از شش راست قدری کوچک تر است.

۳. کدام پرده شش ها را احاطه نموده است؟

پرده جنب

۴. چرا شش ها در حالت بازدم نیم باز می باشند؟

فشار مایع جنب از فشار جو کمتر است و باعث می شود شش ها در حالت بازدم هم نیمه باز باشند.

۵. در صورتی که قسمتی از  قفسه سینه سوراخ شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟

در صورتی که قسمتی از قفسه سینه سوراخ شود شش ها جمع می شوند.

۶. کدام ویژگی شش ها در بازدم نقش مهمی دارند؟

ویژگی کشسانی شش ها دربازدم نقش مهمی دارد.

۷. کدام ماهیچه در تنفس آرام و طبیعی نقش اصلی را بر عهده دارد؟

دیافراگم

۸. در فرایند دم عادی کدام ماهیچه ها منقبض می شوند؟

دیافراگم و بین دنده ای خارجی

۹. در دم عمیق، انقباض کدام ماهیچه به افزایش حجم قفسه سینه کمک می کند؟

در دم عمیق، انقباض ماهیچه های ناحیه گردن نیز، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می کند.

۱۰. در بازدم عمیق انقباض کدام ماهیچه ها به کاهش حجم قفسه سینه کمک می کنند؟

انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و نیز ماهیچه های شکمی، به کاهش حجم قفسه سینه کمک می کند.

۱۱. حجم های تنفسی را با چه دستگاهی اندازه می گیرند؟

دستگاه دم سنج (اسپیرومتر)

۱۲. نموداری که دم سنج از دم و بازدم های فرد رسم می کند چه نام دارد؟

دم نگار (اسپیروگرام)

۱۳. حجم جاری را تعریف کنید و میزان آن چه قدر است؟

به مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج می شود حجم جاری گفته می شود حجم جاری ۵۰۰ میلی لیتر می باشد.

۱۴. حجم تنفسی در دقیقه چگونه محاسبه می شود؟

از حاصل ضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه، حجم تنفسی در دقیقه به دست می آید.

۱۵. به مقدار هوایی که می توان پس از یک بازدم معمولی با یک با یک بازدم عمیق از شش ها خارج شود را چه می گویند؟

حجم ذخیره دمی

۱۶. چرا حبابک های شش ها همیشه باز می ماند؟

حجم باقی مانده باعث می شود حبابک ها همیشه باز بمانند.

۱۷. کدام حجم تنفسی تبادل گازها را در فاصله دو تنفس ممکن می سازد؟

حجم باقی مانده

۱۸. هوای مرده را تعریف کنید و حجم آن چقدر است ؟

بخشی از هوای دمی در بخش هادی دستگاه تنفسی می ماند و به بخش مبادله ای نمی رسد به این هوا که حدود ۱۵۰میلی لیتر است هوای مرده می گویند.

۱۹. ظرفیت حیاتی مجموع کدام حجم تنفسی است؟

برابر مجموع حجم جاری، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی است.

۲۰. ظرفیت تام مجموع کدام حجم های تنفسی است؟

ظرفیت تام، حداکثر مقدار هوایی است که شش ها می توانند در خود جای دهند و برابر است با مجموع ظرفیت حیاتی  و حجم باقی مانده

۲۱. میزان حجم ذخیره دمی چقدر است؟

۳۰۰۰ میلی لیتر

۲۲. میزان حجم باقی مانده چقدر است؟

۱۲۰۰ میلی لیتر

۲۳. در واکنش های سرفه و عطسه به ترتیب هوا با فشار از چه راه هایی به بیرون رانده می شود؟

در سرفه از راه دهان و در عطسه از راه بینی و دهان

۲۴. چرا افرادی که دخانیات مصرف می کنند به سرفه های مکرر مبتلا هستند؟

در افرادی که دخانیات مصرف می کنند، به علت از بین رفتن یاخته های مژکدار مخاط تنفسی، سرفه راه موثرتری برای بیرون راندن مواد خارجی است و به این علت این گونه افراد به سرفه های مکرر مبتلا هستند.

۲۵. کدام فرایند تنفس با انقباض ماهیچۀ دیافراگم آغاز می شود؟

دم

۲۶. انقباض کدام ماهیچه ها نیازمند دستور از مرکز تنفسی در بصل النخاع می باشد؟

دیافراگم و بین دنده ای خارجی

۲۷. مراکز عصبی تنفس کدامند؟

پل مغزی و بصل النخاع

۲۸. کدام مرکز تنفسی می تواند مدت زمان دم را تنظیم کند؟

مرکز تنفسی در پل مغزی با اثر مرکز تنفسی در بصل النخاع دم را خاتمه می دهد.

۲۹. اگر شش ها بیش از حد پر شوند کدام ماهیچه ها پیام عصبی را به بصل النخاع ارسال می کنند؟

ماهیچه های صاف دیوارۀ نایژه ها و نایژک ها که بیش از حد کشیده شده اند پیامی توسط عصب به مرکز تنفس در بصل النخاع ارسال می کنند که بلا فاصله ادامه دم را متوقف می کند.

۳۰. گیرنده های حساس به افزایش کربن دی اکسید در کدام بخش بدن وجود دارند؟

در بصل النخاع گیرنده های حساس به کربن دی اکسید وجود دارد.

۳۱. گیرنده های حساس به کاهش اکسیژن در کدام بخش های بدن واقع اند؟

در خارج از مغز گیرنده هایی وجود دارند که به کاهش اکسیژن حساس اند. این گیرنده ها در سرخرگ آئورت و سرخرگ ناحیه گردن که خون رسانی به مغز را بر عهده دارند، واقع اند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا