زیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی فصل از یاخته تا گیاه گفتار سامانه بافتی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوالات تشریحی فصل از یاخته تا گیاه گفتار سامانۀ بافتی براساس کتاب چاپ ۹۷_۹۶

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال های تشریحی گفتار سامانه بافتی

۱- پیکر گیاه آوندی از کدام سامانه های بافتی تشکیل می‌شود؟

از سه سامانۀ بافتی به نام پوششی، زمینه ای و آوندی تشکیل می شود.

۲- کدام سامانۀ بافتی در گیاهان عملکردی شبیه پوست جانوران دارد؟

سامانۀ بافت پوششی

۳- سامانۀ بافت پوششی در بافت های جوان گیاه چه نامیده می شود؟

روپوست

۴- سامانۀ بافت پوششی در بافت های مسن گیاه چه نامیده می شود؟

پیراپوست (پریدرم)

۵- پوستک در گیاهان از کدام ترکیبات آلی ساخته شده است؟

از ترکیبات لیپیدی مانند کوتین

۶- کدام بخش گیاه از ورود نیش حشرات به گیاه جلوگیری می کند؟

پوستک

۷- کدام یاخته ها در اندام های هوایی گیاه از تمایز یاخته های روپوستی حاصل می شود؟

بعضی یاخته های روپوستی در اندام های هوایی گیاه، به یاخته های نگهبان روزنه، کُرک و یاخته های ترشحی، تمایز می­یابند

۸- کدام یاخته ی روپوستی سبزینه دارد؟

یاخته های نگهبان روزنه

۹- کدام یاخته در ریشه‌های جوان از تمایز یاخته های روپوست ایجاد می شود؟

تار کشنده

۱۰- کدام سامانۀ بافتی در گیاه فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند؟

سامانۀ بافت زمینه ای

۱۱- رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای چیست؟

بافت نرم آکنه ای (پارانشیمی)

۱۲- وقتی گیاه زخمی می شود، کدام انواع یاخته با تقسیم خود آنرا ترمیم می کنند؟

یاخته های نرم آکنه ای

۱۳- کدام انواع بافت زمینه ای به فراوانی در اندام های سبز گیاه دیده می شوند؟

نرم آکنه ی سبزینه دار

۱۴- کدام نوع بافت زمینه ای دیوارۀ پسین ندارند اما دیوارۀ نخستین ضخیم دارند؟

چسب آکنه (کلانشیم)

۱۵- کدام نوع بافت زمینه ای ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف پذیری اندام های گیاه می شوند؟

چسب آکنه

۱۶- یاخته های چسب آکنه ای معمولاً در کدام بخش گیاه قرار می گیرند؟

زیر پوست

۱۷- علت احساس ذره سخت هنگام خوردن گلابی زیر دندان چیست؟

وجود بافت سخت آکنه ای (اسکلرانشیم)

۱۸- کدام نوع بافت زمینه ای دارای دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده می باشد؟

سخت آکنه ای (اسکلرانشیم)

۱۹- کدام نوع یاخته ی سخت آکنه ای (اسکلرانشیم) کوتاه است؟

اسکلروئید

۲۰- از کدام نوع یاخته ی سخت آکنه ای (اسکلرانشیم) در تولید طناب و پارچه استفاده می کنند؟

فیبرها یاخته های دراز سخت آکنه ای اند. از فیبرها در تولید طناب و پارچه استفاده می کنند.

۲۱- در سامانۀ بافت آوندی علاوه بر آوندها چه یاخته های دیگری نیز وجود دارد؟

در این بافت ها علاوه بر آوندها، یاخته های دیگری مانند یاخته های نرم آکنه ای و فیبر وجود دارد.

۲۲- کدام بخش یاخته ای در آوندهای چوبی به جا مانده است؟

آوندهای چوبی یاخته های مرده ای اند که دیوارۀ چوبی شدۀ آنها، به جا مانده است.

۲۳- کدام نوع آوند چوبی از یاخته های دوکی شکل ساخته شده است؟

نایدیس (تراکئید)

۲۴- در کدام نوع آوند چوبی دیوارۀ عرضی از بین رفته است؟

در حالی که بعضی دیگر، از به دنبال هم قرار گرفتن یاخته های کوتاهی به نام عنصر آوندی تشکیل می شوند. در این آوند ها دیوارۀ عرضی از بین رفته و لولۀ پیوسته ای تشکیل شده است.

۲۵- کدام یاخته ی زنده ی گیاهی هسته ندارد؟

یاخته‌ی آبکش

۲۶- در کنار آوندهای آبکش کدام گروه از گیاهان یاخته های همراه وجود دارد؟

نهان دانگان (گیاهان گلدار)

۲۷- کدام یاخته ها به آوندهای آبکش در ترابری شیرۀ پرورده کمک می کنند؟

یاخته های همراه

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا