زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی فصل از یاخته تا گیاه گفتار ساختار گیاهان

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

پرسش‌های تشریحی فصل از یاخته تا گیاه گفتار ساختار گیاهان بر اساس کتاب چاپ ۹۷_۹۶

پرسش‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و بر اساس کتاب‌های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

 

منشأ سامانه‌های بافتی در گیاهان چیست؟

در نوک ساقه و ریشه، یاخته‌های سرلادی (مریستمی) وجود دارند که دائماً تقسیم می‌شوند و یاخته‌های مورد نیاز برای ساختن سامانه‌های بافتی را تولید می‌کنند.

بیشتر حجم یاخته‌های مریستمی را کدام اندامک به خود اختصاص می‌دهد؟

هسته

بخش انگشتانه مانندی که سرلاد انتهای ریشه را پوشانده است چه نام دارد؟

کلاهک

کلاهک ریشه چگونه به نفوذ آسان ریشه به خاک کمک می‌کند؟

کلاهک ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می‌کند که سبب لزج شدن سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می­‌شود.

چه عاملی سرلاد نوک ریشه را در برابر آسیب‌های محیطی حفظ می‌کند؟

کلاهک

کدام نوع سرلاد عمدتاً در جوانه‌های گیاه قرار دارد؟

سرلاد (مریستم) نخستین ساقه

افزایش طول ساقه و ریشه نتیجۀ فعالیت کدام نوع سرلاد است؟

سرلاد نخستین

تشکیل برگ نتیجۀ فعالیت کدام نوع سرلاد است؟

سرلادهای نخستین

افزایش قطر کدام گروه از گیاهان نمی‌تواند فقط حاصل فعالیت سرلاد نخستین باشد؟

نهاندانگان دولپه ای

کدام نوع سرلاد فقط در افزایش ضخامت گیاه نقش دارد؟

سرلاد پسین و تا حدی سرلاد نخستین

کدام نوع سرلاد فقط در گیاهان دولپه ای وجود دارد؟

سرلاد پسین

انواع سرلاد پسین در گیاهان دولپه ای را بنویسید؟

آوندساز و چوب پنبه ساز

کامبیوم آوندساز در کدام بخش گیاه ساخته می‌شود و به ترتیب به سمت داخل و به سمت بیرون چه نوع آوندی را تولید می‌کند؟

این سرلاد بین آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل می‌شود و آوندهای چوب پسین را به سمت داخل و آوندهای آبکش را به سمت بیرون تولید می‌کند.

مقدار تولید کدام نوع آوند توسط کامبیوم آوندساز بیشتر است؟

آوند چوبی

کامبیوم (بن‌لاد) چوب پنبه ساز در کدام بخش گیاه تشکیل می‌شود و به سمت درون و به سمت بیرون به ترتیب چه یاخته‌هایی می‌سازد؟

این بن لاد که در سامانه بافت زمینه ای ساقه و ریشه تشکیل می‌شود، به سمت درون، یاخته‌های نرم آکنه ای و به سمت بیرون، یاخته‌هایی را می‌سازد که دیوارۀ آنها به تدریج چوب پنبه ای می‌شود و در نتیجه، بافتی به نام بافت چوب پنبه را تشکیل می‌دهند.

کدام لایه در اندام‌های مسن جانشین روپوست می‌شود؟

پیراپوست

عدسک در کدام لایۀ گیاهی ایجاد می‌شود و نقش آن چیست؟

پیراپوست به علت داشتن یاخته‌های چوب پنبه ای شده، نسبت به گازها نیز نفوذناپذیر است، درحالی که بافت‌های زیر آن زنده اند و برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند.

با کندن پوست درخت کدام نوع کامبیوم در برابر آسیب‌های محیطی قرار می‌گیرد؟

بن لاد آوند ساز

پوست درخت مجموعه ای از کدام لایه‌هاست؟

آبکش پسین، پیراپوست شامل چوب پنبه، بن لاد چوب پنبه ساز و نرم آکنه

پوستک در برگ کدام گیاه ضخیم است؟

گیاهان مناطق خشک (خرزهره)

چه ویژگی باعث می‌شود گیاه خرزهره به راحتی در مناطق خشک و کم عمق ایران رشد کند؟

روزنه‌های هوایی در فرورفتگی‌های غارمانندی قرار می‌گیرند. در این فرورفتگی‌ها تعداد فراوانی کرک وجود دارد. این کرک‌ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه‌ها ایجاد می‌کنند و مانع خروج بیش از حدّ آب از برگ می‌شوند.

چه عاملی باعث می‌شود تا گیاهان مناطق خشک بتوانند آب فراوانی در کریچه‌های خود ذخیره کنند؟

بعضی گیاهان در این مناطق ترکیب‌های پلی ساکاریدی در کریچه (واکوئل)های خود را دارند.

گیاهان آبزی با چه مشکلی مواجه اند؟

بعضی گیاهان در آبها یا در جاهای زندگی می‌کنند که زمان‌هایی از سال با آب پوشیده می‌شوند. این گیاهان با مشکل کمبود اکسیژن مواجه اند.

برخی از گیاهان آبزی برای غلبه بر مشکل کمبود اکسیژن چه سازشی یافته اند؟

نرم آکنۀ هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش‌های گیاهان آبزی است.

علت وجود شش ریشه در درختان حرا چیست؟

مقابله با کمبود اکسیژن زیرا ریشه‌های آنها در آب و گل قرار دارد. بنابراین ریشه‌ها از سطح آب بیرون آمده اند تا با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشه به علت کمبود اکسیژن شوند.

کدام گیاه برای مقابله با کمبود اکسیژن دارای شش ریشه می‌باشد؟

حرا


فهرست کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا