زیست‌شناسی (۲)

سوال‌های تشریحی فصل حواس گفتار گیرنده‌های حسی جانوران

سوال‌های تشریحی فصل حواس گفتار گیرنده های حسی جانوران براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال های تشریحی گفتار گیرنده های حسی جانوران

۱- در برخی جانوران گیرنده های دریافت کنندۀ کدام محرک وجود دارد ولی انسان به کمک دستگاه های ویژه ای می تواند آن را دریافت کند؟

پرتوهای فرابنفش

۲- نوع گیرنده های خط جانبی ماهیان چیست؟

مکانیکی

۳- ساختار خط جانبی در ماهیان به چه صورت است؟

این ساختار، کانالی در زیر پوست جانور است که از راه سوراخ هایی با محیط بیرون ارتباط دارد. درون کانال، یاخته های مژک داری قرار دارند که به ارتعاش آب حساس اند. مژک های این یاخته ها با ماده ای ژلاتینی در تماس اند.

۴- ساختار خط جانبی در کدام مهره داران وجود دارد؟

ماهی ها

۵- مژک های یاخته های گیرنده درون خط جانبی ماهی ها در تماس چه ماده ای هستند؟

ماده ای ژلاتینی

۶- ویژگی های گیرنده درون خط جانبی ماهی ها چیست؟

یاخته های مژک دار که مژک های آن در تماس با ماده ای ژلاتینی است نوع این گیرنده مکانیکی است.

۷- گیرنده های درون خط جانبی ماهی چگونه تحریک می شوند؟

به ارتعاش آب حساس اند. جریان آب در کانال، مادۀ ژلاتینی را به حرکت در می آورد. حرکت مادۀ ژلاتینی، یاخته های گیرنده را تحریک می کند.

۸- نقش خط جانبی ماهی چیست؟

ماهی به کمک خط جانبی از وجود اجسام و جانوران دیگر (شکار و شکارچی) در پیرامون خود آگاه می شود.

۹- ماهی به کمک کدام ساختار از وجود اجسام و جانوران دیگر (شکار و شکارچی) در پیرامون خود آگاه می شود؟

خط جانبی

۱۰- نوع گیرنده های روی پاهای مگس چیست؟

شیمیایی

۱۱- نوع گیرنده های موجود در موهای حسی پاهای مگس چیست؟

شیمیایی

۱۲- مگس چگونه مزه ها را تشخیص می دهد؟

به کمک گیرنده های شیمیایی در موهای حسی بر پاها.

۱۳- مگس چگونه انواع مولکول ها را تشخیص می دهد؟

به کمک گیرنده های شیمیایی در موهای حسی بر پاها

۱۴- جیرجیرک چگونه صدا را دریافت می کند؟

به کمک گیرنده های مکانیکی در  پاهای جلویی

۱۵- گیرنده های مکانیکی دریافت کننده صدادر جیرجیرک در کدام اندام وجود دارد؟

در پاهای جلویی

۱۶- علت وجود محفظه هوا در روی پاهای جلویی جیرجیرک چیست؟

دریافت صدا به کمک پرده صماخ

۱۷- در جیرجیرک پرده صماخ در کجا قرار دارد؟ کدام گیرنده ها به این پرده متصل اند؟

در پاهای جلویی – مکانیکی

۱۸- چشم مرکب در کدام جانوران دیده می شود؟

حشرات

۱۹- هر واحد تشکیل دهنده چشم مرکب چه نام دارد؟

واحد بینایی

۲۰- هر واحد بینایی چشم مرکب از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

هر واحد بینایی، یک عدسی و تعدادی گیرندۀ نوری دارد.

۲۱- گیرنده‌های نوری کدام جانوران پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کنند؟

گیرنده‌های نوری برخی حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کنند.

۲۲- علت تشکیل تصویر موزاییکی در حشرات چیست؟

هر یک از واحد های بینایی تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد می کنند. دستگاه عصبی جانور، این اطلاعات را یکپارچه و تصویری موزاییکی ایجاد می کند.

۲۳- در کدام جانوران تصویر موزاییکی ایجاد می شود؟

حشرات یا جانورانی که چشم مرکب دارند.

۲۴- کدام جانوران می توانند پرتوهای فروسرخ را تشخیص دهند؟

برخی مارها

۲۵- برخی مارها چگونه می‌توانند پرتوهای فروسرخ را تشخیص دهند؟

به کمک گیرنده های پرتو فروسرخ در سوراخ هایی در جلو و زیر هر چشم

۲۶- برخی مارها چگونه در تاریکی شکار را تشخیص می‌دهند؟

به کمک گیرنده های پرتو فروسرخ در سوراخ هایی در جلو و زیر هر چشم

۲۷- کدام جانوران به راحتی در تاریکی شکار را تشخیص می‌دهند؟

برخی مارها به دلیل وجود گیرنده های فروسرخ در آنها.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا