سلام بر دانش آموزان ایران زمین

با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی بخش‌های اقتصادی و آموزشی و کسب و کار، ضررهای زیادی را به کشورها و به تبع آن به خانواده، ها تحمیل کرد. در این میان با تعطیل شدن مدارس، بحث تولید محتوای آموزشی برای دانش آموزان مد نظر فرهنگیان و صاحب نظران قرار گرفت و به تدریج تولید محتوای آموزشی  گسترش یافت و شاهد هستیم که بعد از گذشت سه سال در این زمینه موفقیت‌های چشم گیری بدست آمده است. لذا بر آن شدم که با توجه به وضعیت خاص کشور و تعطیلی مداوم مدارس، تولید محتوای آموزشی درس زبان انگلیسی در پایه های دهم، یازدهم و دوازهم را انجام دهم.

عزیزان برای تولید این محتوای آموزشی تلاشی فراوان صورت گرفته تا مطالب به ساده‌ترین شکل ممکن برای شما عرضه گردد. امیدوارم در خدمت رسانی به دانش آموزان عزیز سهمی کوچک را داشته باشم.

      به امید پیروزی و بهروزی دانش آموزان ایران زمین _ سیدمحسن حجازی