علوم ورزشی و تربیت بدنی
  ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

  آموزش شنا؛ شناوری و سُر خوردن

  هدف‌های رفتاری: در پایان این مبحث، فراگیر باید بتواند: ١- بر روی آب شناور گردد. ۲- حرکت لاک پشت را…
  علوم ورزشی و تربیت بدنی
  ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

  آشنایی با آب در مباحث شنا

  هدف‌های رفتاری: در پایان این مبحث، فراگیر باید بتواند: ۱- در آب راه برود. ۲- صورت را در آب قرار…
  زیست‌شناسی
  ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

  متابولیسم؛ فتوسنتز و تنفس

  هدف‌های رفتاری: پس از پایان این مطلب از فراگیر انتظار می‌رود: ۱- فتوسنتز را توضیح دهد. ۲- بازده فتوسنتز را…
  زیست‌شناسی
  ۹ خرداد ۱۴۰۲

  انتقال مواد در گیاهان؛ جابه جایی شیره خام و شیره پرورده

  هدف‌های رفتاری: پس از پایان این مبحث از فراگیر انتظار می‌رود: ۱- جابه جایی شیره خام در گیاه را توضیح…
  زیست‌شناسی
  ۷ خرداد ۱۴۰۲

  دستگاه زایای گیاه؛ انواع گل، دانه و انواع میوه

  هدف‌های رفتاری: پس از پایان این مبحث از فراگیر انتظار می‌رود: ١- بخش‌های اصلی گل را توضیح دهد. ۲- ساختمان…
  زیست‌شناسی
  ۵ خرداد ۱۴۰۲

  اندام‌های رویا؛ اندام‌های رویشی گیاهان

  هدف‌های رفتاری: پس از پایان این مبحث از فراگیر انتظار می‌رود: ۱- رویش دانه را توضیح دهد. ۲- نقش ریشه…
  زیست‌شناسی
  ۱ خرداد ۱۴۰۲

  سلول و بافت های گیاهی؛ انواع بافت گیاهی و نقش آنها

  هدف‌های رفتاری: پس از پایان این مبحث از فراگیر انتظار می‌رود: ١- سلول گیاهی را تشریح کند و ساختار آن…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  بیماری‌های نوزادان؛ صدمات زایمانی، عفونی، یرقان و ناهنجاری‌ها

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث بتواند: ١- اهمیت دوران نوزادی را توضیح دهد. ۲- غربالگری…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  نشانه شناسی؛ علائم شایع بیماری‌ها در کودکان

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث، بتواند: ۱- تب و علل بروز آن را توضیح دهد.…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  سیستم ایمنی و بیماری‌های نقص ایمنی و آلرژیک

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث، بتواند: ١- سدهای دفاعی بدن را توضیح دهد. ۲- سیستم…
  دکمه بازگشت به بالا