زیست‌شناسی
  ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

  تفاوت بین تیلاکوئید و استروما چیست

    تفاوت اصلی بین تیلاکوئید و استروما در این است که تیلاکوئید کیسه مسطح داخل کلروپلاست است که در آن فتوسنتز اتفاق می‌افتد در حالی که…
  زیست‌شناسی
  ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

  کتاب الکترونیکی زیست دهم؛ آزمون های آنلاین زیست ۱

  نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱ توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است…
  زیست‌شناسی
  ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

  کتاب الکترونیکی زیست یازدهم؛ آزمون های آنلاین زیست ۲

  نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲ توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است…
  زیست‌شناسی
  ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

  دستگاه گوارش و جذب؛ ساختار و عملکرد لوله گوارش

  جزوه «پرسش‌های کنکوری و نکات زیست‌شناسی دهم» موجود است. برای دریافت جزوه فرم تماس را پر کنید.  انسان با خوردن…
  زیست‌شناسی
  ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

  کتاب الکترونیکی زیست دوازدهم؛ آزمون های آنلاین زیست ۳

  نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۳ توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است…
  نوروفیزیولوژی
  ۹ بهمن ۱۴۰۱

  مدالیته های حسی

    سیستم حسی (sensory system) شامل گیرنده‌های حسی (sensory receptors) در انتهای محیطی نورون‌های آوران، مسیرهای صعودی (ascending pathways) در…
  زیست‌شناسی
  ۶ بهمن ۱۴۰۱

  پاسخ گیاهان به محرک‌ها؛ آزمون های آنلاین فصل نهم زیست شناسی یازدهم

  نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲ توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است…
  زیست‌شناسی
  ۶ بهمن ۱۴۰۱

  تولیدمثل نهاندانگان؛ آزمون های آنلاین فصل هشتم زیست شناسی یازدهم

  نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲ توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است…
  زیست‌شناسی
  ۶ بهمن ۱۴۰۱

  تولیدمثل؛ آزمون های آنلاین فصل هفتم زیست شناسی یازدهم

  نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲ توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است…
  زیست‌شناسی
  ۶ بهمن ۱۴۰۱

  تقسیم یاخته؛ آزمون های آنلاین فصل ششم زیست شناسی یازدهم

  نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲ توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است…
  دکمه بازگشت به بالا