زیست‌شناسی
  ۵ خرداد ۱۴۰۲

  اندام‌های رویا؛ اندام‌های رویشی گیاهان

  هدف‌های رفتاری: پس از پایان این مبحث از فراگیر انتظار می‌رود: ۱- رویش دانه را توضیح دهد. ۲- نقش ریشه…
  زیست‌شناسی
  ۱ خرداد ۱۴۰۲

  سلول و بافت های گیاهی

  هدف‌های رفتاری: پس از پایان این مبحث از فراگیر انتظار می‌رود: ١- سلول گیاهی را تشریح کند و ساختار آن…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  بیماری‌های نوزادان؛ صدمات زایمانی، عفونی، یرقان و ناهنجاری‌ها

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث بتواند: ١- اهمیت دوران نوزادی را توضیح دهد. ۲- غربالگری…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  نشانه شناسی؛ علائم شایع بیماری‌ها در کودکان

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث، بتواند: ۱- تب و علل بروز آن را توضیح دهد.…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  سیستم ایمنی و بیماری‌های نقص ایمنی و آلرژیک

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث، بتواند: ١- سدهای دفاعی بدن را توضیح دهد. ۲- سیستم…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  بیماری های عفونی کودکان؛ باکتریایی، ویروسی و انگلی

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث، بتواند: ١- عوامل بیماریزای عفونی را در بدن نام ببرد.…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

  بیماری‌های دستگاه گوارش و تغذیه کودکان

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث بتواند: ١- انواع بیماری‌های دستگاه گوارش را نام ببرد. ۲-…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

  بیماری‌های دستگاه‌های مختلف بدن کودکان

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مطلب بتواند: ١- انواع بیماری‌های دستگاه تنفس فوقانی را براساس علل،…
  زنان، بارداری و کودکان
  ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

  کلیات بیماری‌های کودکان

  هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث، بتواند: ۱- دوران کودکی را تعریف کند. ۲- پدیده رشد…
  زیست‌شناسی
  ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

  علف های هرز؛ تعریف، خصوصیات، طبقه بندی و روش کنترل آنها

  هدف‌های رفتاری: با یادگیری این مبحث، هنرجو می‌تواند: ١- اهمیت خسارات علف‌های هرز را در کشاورزی توضیح دهد. ۲- علف‌های…
  دکمه بازگشت به بالا