زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)

سوالات زیست شناسی کنکور علوم تجربی داخل کشور اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵ 

 

این کتاب شامل: 

  • بررسی تمامی پرسش‌های کنکوری (از سال ۱۳۹۸  تا ۱۴۰۲) داخل کشور و خارج از کشور؛ 
  • بررسی برخی پرسش‌های کنکوری نظام‌های آموزشی سابق؛ 
  • پاسخ کلیدی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی


برای مشاهده «بخشی از این کتاب الکترونیکی» کلیک کنید. تهیه فایل ورد «کتاب مجموعه پرسش‌های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵

 

فایل ورد شامل:

  • تمام پرسش‌های کتاب به همراه پاسخ کلیدی می‌باشد. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۳
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


دانلود کنید:

پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

سهم زیست‌شناسی دهم در کنکور ۱۴۰۳

  فصل ۱ فصل ۲ فصل ۳  فصل ۴  فصل ۵ فصل ۶ فصل ۷
مستقل              
ترکیبی     ۲ ۱ ۱    
پرسش   ۲، ۲۰،  ۵، ۲۲، ۲۷،  ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۲۷، ۲۷،  ۹،   

سهم زیست‌شناسی یازدهم در کنکور ۱۴۰۳

  فصل ۱ فصل ۲ فصل ۳  فصل ۴  فصل ۵ فصل ۶ فصل ۷ فصل ۸ فصل ۹
مستقل                  
ترکیبی ۱   ۱ ۱     ۲    
پرسش ۲۳، ۲۷، ۳۰، ۶،  ۱، ۸، ۱۲،  ۲۸،   ۲۱،  ۳، ۵، ۱٠، ۲۸،  ۱۸، ۲۵،  ۱۵، 

سهم زیست‌شناسی دوازدهم در کنکور ۱۴۰۳

  فصل ۱ فصل ۲ فصل ۳  فصل ۴  فصل ۵ فصل ۶ فصل ۷ فصل ۸
مستقل                
ترکیبی ۱ ۱     ۱     ۱
پرسش ۲۰،  ۱۶، ۲۰،     ۲۰، ۲۴، ۲۹، ۴، ۱۳،    ۸، ۱۹، ۲۶،

۱- چند مورد دربارهٔ استخوان‌های ستون مهرهٔ یک فرد سالم، صادق است؟ (با فرض اینکه فرد به حالت قائم قرار دارد.)
الف: نخستین استخوان مهرهٔ گردن با یکی از استخوان‌های جمجمه مفصل شده است.
ب: مهره‌های ناحیهٔ کمر از مهره‌هایی که در ناحیهٔ گردن قرار گرفته‌اند بزرگ‌ترند.
ج: مهره‌های ناحیهٔ پشت، از طریق زائده‌های پهلویی خود به دو دنده متصل‌اند.
د: یکی از استخوان‌های ستون مهره که تعدادی حفرهٔ کوچک دارد، با دو استخوان نیم‌لگن مفصل شده است.
۱) ۲
۲) ۱
۳) ۴
۴) ۳


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. از نظر بیشتر صاحب نظران همهٔ موارد درست هستند؛ یعنی پاسخ گزینه ۳ است. از نظر ما مورد «ج» نادرست است. تا نظر سازمان سنجش چه باشد؟ 


۲- در خصوص بخشی از دستگاه گوارش انسان که با ترشح آنزیم‌هایی در تجزیه فراوان‌ترین لیپیدهای رژیم غذایی بیشترین نقش را دارد. کدام مورد درست است؟
۱) خون خارج شده از آن ابتدا با خون خارج شده از نوعی اندام لنفی به هم می پیوندد.
۲) تحرک و ترشح در آن مستقیماً توسط شبکه‌های یاخته‌های عصبی تنظیم می‌شود.
۳) ترشحات بزرگترین اندام مرتبط با لوله گوارش را دریافت می‌کند.
۴) تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی شروع به ترشح می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. لیپاز پانکراس در تجزیه فراوان‌ترین لیپیدهای رژیم غذایی بیشترین نقش را دارد و کبد بزرگترین اندام مرتبط با لوله گوارش است که ترشحات صفراوی کبد از طریق مجرایی از پانکراس عبور می‌کند. اگر در گزینه ۴ بیان می‌شد: تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی ترشح آن افزایش می‌یابد (نه شروع)»»» گزینه ۴ درست بود. 


۳- کدام عبارت در ارتباط با یک مرد جوان و سالم، نادرست است؟
۱) هورمونی که رشد غده پروستات را تحریک می‌کند با سازوکار بازخورد منفی تنظیم می‌شود.
۲) هورمونی که صفات ثانویه را ایجاد می‌کند منحصراً توسط یاخته‌های بینابینی ترشح می‌شود.
۳) هورمونی که باعث رشد ماهیچه‌ها و استخوان‌ها می‌شود برای فعالیت یاخته های سرتولی ضروری است.
۴) هورمونی که بر فعالیت یاخته‌های دیواره لوله‌های زامه (اسپرم)ساز مؤثر است توسط غده هیپوفیز تولید می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. هورمونی که صفات ثانویه را ایجاد می‌کند تستوسترون است که توسط یاخته‌های بینابینی و یاخته‌هایی در بخش قشری کلیه ترشح می‌شود


۴- کدام مورد، طی فرایند تنفس نوری در گیاهان C۳ رخ می‌دهد؟
۱) در این فرایند همانند فرایند تثبیت کربن در گیاهان NADPH ،C۴ و ATP تولید می‌شود.
۲) در این فرآیند همانند فرایند تنفس یاخته‌ای در گیاهان، CO۲ در داخل راکیزه (میتوکندری) آزاد می‌شود.
۳) در این فرایند برخلاف فرایند تثبیت کربن در گیاهان CAM میزان CO۲ در محل آنزیم روبیسکو بالا نگه داشته می‌شود.
۴) در این فرایند برخلاف فرایند تثبیت کربن در گیاهان C۳، ریبولوز بیس فسفات با کمک ترکیبی سه کربنی بازسازی می‌شود‌.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۵- دربارهٔ فقط بعضی از مهره‌داران ماده‌ای که ساختار ویژه و کارآمدی جهت اکسیژن‌گیری از آب دارند که به نواحی خاصی محدود شده است، کدام مورد صدق می‌کند؟
۱) در درون بدن آنها، ممکن است تخمکی با دیواره ژله‌ای و چسبناک تولید شده باشد.
۲) در دو طرف بدن و در روی پوست آنها کانال‌هایی حاوی پاخته‌های مژک‌دار وجود دارد.
۳) در پی ترشح آنزیم‌های لولهٔ گوارش آنها فرایند گوارش برون یاخته‌ای انجام می‌شود.
۴) خون آنها پس از تبادلات گازی، ابتدا به اندام‌های مختلف بدن می‌رود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. ساختار ویژه و کارآمد جهت اکسیژن‌گیری از آب که به نواحی خاصی محدود شده است، آبشش است که در ماهی‌ها، نوزاد دوزیستان و سخت‌پوستان دیده می‌شود. گزینه ۱ در مورد ماهی‌های دارای لقاح خارجی صدق می‌کند. اما گزینه‌های ۳ و ۴ در مورد همه این جانوران صدق می‌کند. 


۶- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، مایع زلالیه مواد غذایی و اکسیژن را برای بخش‌هایی از چشم انسان فراهم می‌کند. چند مورد ویژگی مشترک این بخش‌ها را در یک چشم سالم نشان می‌دهد؟
الف: سطح کاملاً کروی و صافی دارند.
ب: محیط شفافی را به وجود می‌آورند. 
ج: توسط جسم مژگانی احاطه شده‌اند. 
د: مجاور مایع ژله‌ای و شفاف چشم هستند.
۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. موارد «الف» و «ب» در مورد عدسی و قرنیه در یک فرد سالم صدق می‌کنند و موارد «ج» و «د» فقط در مورد عدسی درست است. 


۷- با فرض اینکه ژن‌های مورد نظر بر روی فام‌تن (کروموزوم‌)های جنسی انسان قرار دارد کدام زاده حاصل گامت نوترکیب است؟ علامت «شکل سوال ۷ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست» نشان دهنده فام‌تن y است.

شکل متن سوال ۷ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست

۱)شکل سوال ۷ گزینه ۱ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست

۲) شکل سوال ۷ گزینه ۲ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست

۳) شکل سوال ۷ گزینه ۳ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست

۴) شکل سوال ۷ گزینه ۴ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. زیرا فقط در صورت وقوع کراسینگ اور و نوترکیبی، در زاده‌ها ژنوتیپ ABcY مشاهده می‌شود بقیه ژنوتیپ‌ها به صورت طبیعی قابل تشکیل هستد. 


۸- مطابق با اطلاعات کتاب درسی و در ارتباط با جانوری که برای تأمین بیشترین انرژی خالص، از صدف‌هایی با اندازه متوسط استفاده می‌کند. کدام مورد صحیح است؟
۱) از نظر روش اصلی برای تنفس به ستاره دریایی شباهت دارد.
۲) از نظر ساختار ویژه دفع و تنظیم اسمزی به زنبور شباهت دارد.
۳) از نظر اساس حرکت با انسان تفاوت دارد.
۴) از نظر نوع اسکلت با شته تفاوت دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. خرچنگ ساحلی برای تأمین بیشترین انرژی خالص، از صدف‌هایی با اندازه متوسط استفاده می‌کنند. این جانور همانند ستاره دریایی برای تنفس از آبشش استفاده می‌کند. 


۹- کدام مورد در ارتباط با یاخته‌های زندهٔ پیراپوست (پریدرم) تنه یک درخت مسن نادرست است؟
۱) همهٔ آنها، در منطقه پوست درخت قرار گرفته‌اند.
۲) فقط بعضی از آنها، در مجاورت چوب پسین هستند.
۳) همۀ آنها، جزو سامانه بافت پوششی گیاه محسوب می‌شوند.
۴) فقط بعضی از آنها، دائماً تقسیم می‌شوند و در افزایش قطر ساقه نقش اصلی را دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. پیراپوست شامل کامبیوم چوب‌پنبه‌ساز، یاخته‌های پارانشیمی و یاخته‌های چوب‌پنبه‌ای است. یاخته‌های کامبیوم چوب‌پنبه‌ساز و یاخته‌های پارانشیمی آن زنده هستند. هیچ یک از این یاخته‌ها در مجاورت چوب پسین نیستند. 


۱۰- به طور معمول، کدام مورد وقایع پس از لقاح در انسان را نشان می‌دهد؟
۱) همزمان با تشکیل حفرهٔ درون بلاستوسیست، نوعی تودهٔ یاخته‌ای در تخمدان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
۲) همزمان با تشکیل تروفوبلاست لایه‌های زایندهٔ جنینی هم به‌وجود می‌آیند.
۳) همزمان با تشکیل تودهٔ یاخته‌ای درونی هورمون HCG ترشح می‌شود.
۴) همزمان با تشکیل مورولا، فرایند جایگزینی به انجام می‌رسد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. تشکیل حفرهٔ درون بلاستوسیست در هفته سوم دوره تخمدانی است بنابراین همزمان با تشکیل آن، نوعی تودهٔ یاخته‌ای (جسم زرد) در تخمدان به فعالیت ترشحی خود ادامه می‌دهد. 


۱۱- در انسان طی یک گردش ششی خون دو سیاهرگ ششی نسبت به سیاهرگ‌های ششی دیگر مسیر کوتاه‌تری را طی می‌کند تا از طریق منافذی به قلب وارد شود. چند مورد درباره این منافذ صادق است؟
الف: به گره سینوسی – دهلیزی نزدیک‌اند.
ب: در سطح پشتی قلب قرار دارند.
ج: از منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین دورند.
د: در مجاورت دریچه سینی سرخرگ ششی قرار دارند.
۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. در انسان طی یک گردش ششی خون دو سیاهرگ ششی چپ نسبت به سیاهرگ‌های ششی راست مسیر کوتاه‌تری را طی می‌کنند. موارد «ب» و «ج» دربارهٔ سیاهرگ‌های ششی چپ درست است. 


۱۲- کدام مورد در ارتباط با یاخته ماهیچه دلتایی انسان نادرست است؟
۱) با حضور آدنوزین تری‌فسفات موقعیت سر میوزین نسبت به دم آن تغییر می‌کند.
۲) طی مدت برقراری پل اتصال میوزین به اکتین موقعیت سر میوزین نسبت به دم آن تغییر می‌کند.
۳) دقیقاً قبل از جدا شدن میوزین از اکتین موقعیت سر میوزین نسبت به رشتهٔ اکتین به حالت قائم است.
۴) با نزدیک شدن اکتین به بخش میانی میوزین، موقعیت سر میوزین نسبت به رشتهٔ اکتین به حالت غیر قائم در می‌آید.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. با توجه به شکل نحوه انقباض ماهیچه


۱۳- در ارتباط با واکنش‌های تثبیت کربن در برگ گیاه مو و با توجه به واکنش‌هایی که پس از ایجاد ترکیب ناپایدار رخ می‌دهد، کدام مورد در یک چرخه پیش از سایرین به انجام می‌رسد؟
۱) خروج گروه فسفات از چرخه
۲) تولید مولکول پنج کربنی فسفات‌دار
۳) خروج نوعی مولکول دو فسفاته از چرخه
۴) استفاده از الکترون‌های نوعی مولکول پرانرژی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. ترتیب واکنش‌های تثبیت کربن در برگ گیاه مو: خروج نوعی مولکول دو فسفاته از چرخه »»» استفاده از الکترون‌های نوعی مولکول پرانرژی »»» خروج گروه فسفات از چرخه »»» تولید مولکول پنج کربنی فسفات‌دار


۱۴- با توجه به دیوارهٔ سه لایه‌ای قلب انسان ویژگی مشترک دولایه‌ای که با ضخیم‌ترین لایه این دیواره مجاور هستند، کدام است؟
۱) یاخته‌هایی دارند که به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند.
۲) بیشتر از یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای تشکیل شده‌اند.
۳) یاخته‌های آنها در ساختار دریچه‌ها به کار رفته‌اند.
۴) یاخته‌های مخطط آنها از طریق صفحات بینابینی به هم مربوطند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. ضخیم‌ترین لایۀ دیوارۀ قلب، لایۀ ماهیچه‌ای است. لایه‌های درون‌شامه و برون‌شامه با این لایه مجاورت دارند که دارای بافت پوششی هستند. 


۱۵- نوعی هورمون گیاهی می‌تواند عمر سبزی خوردن را بعد از برداشت افزایش دهد، کدام دو نقش زیر به این هورمون تعلق دارد؟
۱) ایجاد ریشه در گیاهان پسته و گردو و ریزش میوه در گیاه پنبه
۲) القای تقسیم در یاخته‌های کال و رشد جوانه‌های جانبی در گیاهان بوته‌ای
۳) جانشین سرما در جوانه زنی دانه‌ها و ممانعت از رویش و رشد علف‌های هرز
۴) به خواب رفتن جوانه‌ها در گیاهان چوبی و جلوگیری از رویش دانه در داخل میوه


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. افزایش عمر سبزی خوردن را بعد از برداشت از اثرات هورمون سیتوکینین است که موجب ساقه‌زایی از کال و رشد جوانه‌های جانبی می‌شود. ریشه‌زایی از اثرات اکسین و ریزش میوه از اثرات اتیلن، جلوگیری از جوانه‌زنی دانه‌ها از اثرات آبسیزیک‌اسید، ممانعت از رویش گیاهان دولپه‌ای، از اثرات اکسین، به خواب رفتن جوانه‌ها از اثرات آبسیزیک‌اسید و تشکیل میوه‌های بدون‌دانه از اثرات اکسین و جیبرلین است.


۱۶- در خصوص یاخته‌های یوکاریوتی کدام مورد یا موارد زیر صحیح است؟
الف: طول هر بیانه (اگزون) آنها از طول میانه (اینترون) مجاورش بیشتر است.
ب: در میان نوکلئوتیدهای دو انتهای tRNA آنها، پیوند هیدروژنی وجود دارد.
ج: نوکلئوتیدهای آدنین‌دار با جرم‌ها و نقش‌های متفاوت در سیتوپلاسم آنها یافت می‌شود.
د: آمینواسید خارج شده از جایگاه P رناتن آنها، از سمت گروه کربوکسیل خود با آمینواسید جایگاه A پیوند برقرار می‌کند.
۱) «ج» و «د»
۲) «الف» و «ب»
۳) «الف»، «ب» و «د»
۴) «ج»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. نوکلئوتید آدنین‌دار می‌تواند دارای قند ریبوز یا دئوکسی‌ریبوز باشد. قند دئوکسی‌ریبوز نسبت به ریبوز یک اتم اکسیژن کمتر داشته و در نتیجه، جرم کمتری دارد. نوکلئوتیدهای ریبوزدار در ساختار رنا و نوکلئوتیدهای دئوکسی‌ریبوزدار در ساختار دنا شرکت می‌کنند. هر آمینواسید از انتهای کربوکسیل به آمینواسید بعد از خود متصل می‌شود.


۱۷- در ارتباط با بزرگترین اندام لنفی یک فرد بزرگسال (به غیر از مغز استخوان) که فعالیت زیادی دارد، کدام مورد نادرست است؟
۱) محتویات خود را از طریق رگ‌های لنفی به مجرای لنفی چپ وارد می‌کند.
۲) در بالا بردن ظرفیت حمل اکسیژن خون نقش مؤثری دارد.
۳) بزرگترین گویچه‌های سفید تک‌هسته‌ای را تولید می‌کند.
۴) یاخته‌های خونی غیرطبیعی را تخریب می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. بزرگ‌ترین اندام لنفی در بدن انسان، طحال است و بزرگترین گویچه‌های سفید تک‌هسته‌ای، مونوسیت‌ها هستند. در افراد بالغ، مونوسیت‌ها فقط در مغز قرمز استخوان تولید می‌شوند.


۱۸- با توجه به شکل ۱ و ۲ که به ترتیب به گل‌های شماره ۱ و ۲ تعلق دارد کدام عبارت زیر صحیح است؟

شکل سوال ۱۸ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست
۱) در گل ۱ و ۲، تعداد برچه‌ها بیش از تعداد فضای خالی درون مادگی است.
۲) گل ۲ نسبت به گل ۱، تعداد کلاله کمتری دارد.
۳) در گل ۱ و ۲ به تعداد یکسان تخمک وجود دارد.
۴) گل ۲ نسبت به گل ۱، تعداد خامه بیشتری دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. شکل ۱ مربوط به گل دارای مادگی تک‌برچه‌ای و شکل ۲ مربوط به گل دارای مادگی چندبرچه‌ای است. بنابراین:
گل ۲ نسبت به گل ۱، تعداد برچه‌های بیشتر و در نتیجه، تعداد خامه‌های بیشتری دارد.
در گل ۱، تعداد برچه‌ها و تعداد فضاهای خالی برابر است. در گل ۲، درون هر برچه، دو تخمک دیده می‌شود. تعداد کلاله در گل ۲ بیشتر از گل ۱ است. گل ۲ دارای چندین تخمک و گل ۱ دارای یک تخمک است.


۱۹- کدام عبارت در ارتباط با رفتار جیرجیرک نر مطرح شده در کتاب درسی، صادق است؟
۱) برای جانور نر هزینه اندکی دارد.
۲) بر تغییر خزانه ژنی جمعیت نسل آینده بی‌تأثیر است.
۳) باعث می‌شود تا بیشترین زاده‌های سالم را داشته باشد.
۴) مستقل از ژن‌نمود (ژنوتیپ) جیرجیرک جنس مخالفش است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. انتخاب جفت در جیرجیرک‌ها توسط جانور نر صورت می‌گیرد. جیرجیرک نر، ماده‌ای را انتخاب می‌کند که بزرگتر است و در نتیجه تعداد تخمک‌های بیشتری دارد. هدف از این رفتار داشتن بیشترین زاده‌های سالم است.


۲۰- با توجه به اطلاعات کتاب درسی کدام مورد در ارتباط با ساختار و یا عملکرد آنزیم‌های بدن انسان نادرست است؟
۱) در آنزیم اتصال دهندهٔ متیونین به رنا محل استقرار توالی پادرمزه (آنتی‌کدون) با فاصلهٔ زیادی از جایگاه متیونین قرار دارد.
۲) در آنزیم مولد کراتین از کراتین فسفات، گروه‌های فسفات پیش‌ماده‌ها با فاصلهٔ بسیار زیادی از هم قرار می‌گیرند.
۳) در پی تغییر شکل گذرای پمپ سدیم – پتاسیم تمایل این آنزیم به پیش‌ماده‌هایش عوض می‌شود.
۴) در حضور آب دو نوع مونوساکارید از جایگاه فعال آنزیم تجزیه کنندهٔ ساکارز خارج می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. پیش‌ماده‌های پمپ سدیم – پتاسیم ATP و ADP و p است. دو مونوساکارید ساکارز طی فرایند هیدرولیز از هم جدا می‌شوند. 


۲۱- به منظور تقسیم سیتوپلاسم یاختهٔ مریستمی ریشه لوبیا لازم است. چند مورد زیر رخ دهد؟
الف: صفحهٔ یاخته‌ای در بخش میانی یاخته به وجود آید.
ب: با استفاده از غشای ریزکیسه (وزیکول)های گلژی غشاهای جدیدی شکل بگیرد.
ج: ریزکیسه (وزیکول‌)های غنی از پیش‌سازهای تیغهٔ میانی در بخشی از یاخته تجمع یابند.
د: اندامک‌های استوانه‌ای (حاوی دسته‌های سه‌تایی از لوله‌های پروتئینی) دو برابر شود.
۱) ۳
۲) ۴
۳) ۲
۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. موارد «الف»،  «ب»  و «ج» درست هستند. مورد «د»: در لوبیا به عنوان نهاندانه، سانتریول‌ها وجود ندارند. 


۲۲- کدام مورد ویژگی مشترک هر دو لوبِ شش چپ انسان را نشان می‌دهد؟
۱) در نزدیکی حلقه‌های غضروفیِ Cشکلِ مجرایِ تنفسی قرار دارند.
۲) توسط آخرین دنده‌های قفسه سینه احاطه می‌شوند.
۳) نخستین انشعابات نایژه اصلی را دریافت می‌کنند.
۴) در تماس با ماهیچهٔ میان‌بند (دیافراگم) قرار می‌گیرند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۲۳- در خصوص یکی از پرده‌هایی که از نخاع انسان محافظت می‌کند و زوائد تارمانندی دارد کدام مورد نادرست است؟
۱) به ماده سفید نخاع چسبیده است.
۲) در تماس با مایع مغزی – نخاعی قرار دارد.
۳) در مجاورت مویرگ‌های پیوسته قرار دارد. 
۴) محل‌هایی را برای عبور رشته‌های عصب نخاعی فراهم کرده است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱.  پردهٔ میانی مننژ، زوائد تارمانندی دارد. 


۲۴- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ «در انسان فقط آن بخش از آنزیم ATPساز که در…………… داخلی راکیزه (میتوکندری) قرار دارد ……………… »
۱) غشای – حاوی تعدادی قطعات مجزاست.
۲) فضای – می‌تواند به عبور پروتون‌ها کمک کند. 
۳) فضای – منبع رایج انرژی یاخته را رها می‌سازد. 
۴) غشای – می‌تواند الکترون بگیرد یا از دست بدهد. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳


۲۵- با فرض اینکه در گیاه آلبالو، یاختهٔ باقیمانده از تقسیم یاختهٔ بافت خورش حامل ژن B و ژن‌نمود (ژنوتیپ) یاختهٔ سازندهٔ دانهٔ گرده AB باشد، کدام ژن‌نمود را می‌توان برای تخم اصلی و تخم ضمیمه محتمل دانست؟
۱) AA  و ABB
۲) BB و BBB
۳) AB و AAA
۴) BB و AAB


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲. با توجه به اطلاعات داده شده، ژنوتیپ یاختهٔ تخم‌زا کیسۀ رویانی B، ژنوتیپ یاختهٔ دو هسته‌ای کیسه رویانی B+B و ژنوتیپ اسپرم‌ها A یا B است. 


۲۶- با توجه به رفتار بیرون انداختن پوسته‌های تخم شکسته‌شده از لانه توسط پرنده کاکایی، چند مورد زیر دربارهٔ این رفتار، صادق است؟
الف) به‌تدریج و در مدت زمان طولانی به انجام می‌رسد.
ب) تحت تأثیر یکی از عوامل تغییر دهندهٔ تعادل جمعیت شکل می‌گیرد.
ج) به سالم ماندن تخم‌های سفیدرنگ پرنده و بقای جوجه‌های آن می‌انجامد.
د) نشانه‌ای از داشتن ژن‌های مربوط به صفات سازگارکننده در پرنده است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۳. موارد «ب» و «د» درست هستند. 


۲۷- با توجه به شکل زیر و با فرض اینکه مناطق مورد نظر در داخل بدن جانور قرار گرفته باشند کدام عبارت نادرست است؟

شکل سوال ۲۷ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست
۱) در حدود منطقه ۴، بخشی وجود دارد که اوریک اسید و آب موجود در همولنف ابتدا به آن وارد می‌شود.
۲) در حدود منطقه ۳، بخشی وجود دارد که ارتباط یاخته‌های بدن را با محیط فراهم می‌کند.
۳) در حدود منطقه ۱، بخشی وجود دارد که با طناب عصبی شکمی در ارتباط است.
۴) در حدود منطقه ۲، بخشی وجود دارد که همولنف را به حفره‌های بدن پمپ می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. لوله‌های مالپیگی در حدود منطقه ۴، لوله‌های نایدیسی در منطقه ۳ نیز، بخشی از دستگاه عصبی ملخ در حدود منطقه ۱ قرار دارد اما قلب ملخ در حدود منطقه ۴ قرار ندارد زیرا قلب ملخ در سطح پشتی آن قرار گرفته است. 


۲۸- کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه درون‌ریز بدن یک خانم جوان درست است؟
۱) هر غده‌ای که هورمون جنسی ترشح می‌کند در ناحیه شکم قرار دارد. 
۲) هر غده‌ای که بر تراکم بافت استخوان مؤثر است در زیر حنجره قرار دارد.
۳) هر غده‌ای که باعث حفظ تعادل آب در بدن می‌شود در ناحیه مغز قرار گرفته است.
۴) هر غده‌ای که بازجذب ماده‌ای را به خون افزایش می‌دهد مستقیماً تحت تأثیر هورمون محرک هیپوفیز است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱.  غده‌های تخمدان و فوق‌کلیه در بدن زن، هورمون‌های جنسی تولید می‌کنند. هورمون‌های جنسی و تیروئیدی، موجب افزایش تراکم استخوان می‌شوند.
هورمون‌های ضدادراری، پرولاکتین و آلدوسترون، در تعادل آب بدن نقش دارند. ضدادراری و پرولاکتین از هیپوفیز پیشین و آلدوسترون از قشر فوق‌کلیه ترشح می‌شود.
هورمون‌های ضدادراری، آلدوسترون و پاراتیروئیدی، موجب بازجذب مواد به خون میشوند. هورمون‌های ضدادراری و پاراتیروئیدی، تحت تأثیر هورمون محرک هیپوفیز نیستند. 


۲۹- با توجه به بخشی از یک چرخهٔ کربس که در آن نوعی پیوند اشتراکی بین فسفات و نوعی نوکلئوتید برقرار می‌شود. کدام مورد نادرست است؟ (محل ورود استیل کوآنزیم A به چرخه به عنوان محل آغاز چرخه در نظر گرفته می‌شود.)
۱) بعد از این بخش، آخرین مولکول چهار کربنی به وجود می‌آید.
۲) بعد از این بخش، دو نوع مولکول حاملِ الکترون تولید می‌شود.
۳) قبل از این بخش، نوعی مادهٔ آلی آزاد می‌شود که برای فعالیت آنزیم ضروری است.
۴) قبل از این بخش، نوعی مولکول ایجاد می‌شود که غالباً از طریق ترکیب با هموگلوبین در خون حمل می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. مولکول CO2 که قبل از ATPسازی ایجاد می‌شود غالباً به صورت یون بی‌کربنات در خون حمل می‌شود. بقیهٔ گزینه‌ها با توجه به این شکل: خلاصه‌ای از تنفس هوازی


۳۰- بخشی از مغز گوسفند که کف بطن چهارم را می‌سازد، چه مشخصه‌ای دارد؟
۱) در زیر مرکز هماهنگ کنندهٔ فعالیت ماهیچه‌ها و حرکات موزون بدن قرار دارد.
۲) با تحریک این منطقه رفتارهای احساسی جانور برانگیخته می‌شود.
۳) در فعالیت‌های شنوایی بینایی و حرکت نقش اصلی را دارد.
۴) تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱. پرسش جای بحث دارد. مخچه، مرکز هماهنگ‌کنندۀ فعالیت ماهیچه‌ها و حرکات موزون بدن است. با تحریک لیمبیک رفتارهای احساسی جانور برانگیخته می‌شود. مغز میانی در فعالیت‌های شنوایی بینایی و حرکت نقش اصلی را دارد. هیپوتالاموس، تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم می‌کند. اما کدام یک کف بطن چهارم را می‌سازد؟ بصل‌النخاع و پل مغزی.


۳۱- با توجه به نمونه های مطرح شده در کتاب درسی چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
«هر تغییر ساختاری در ماده ژنتیکی که نقش دارد که نسبت به حالت اولیه خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد در تشکیل فام‌تنی (کروموزومی) است.»
الف) فقط یک فام‌تن (کروموزوم) – فاقد بعضی از ژن‌ها
ب) فام‌تن (کروموزوم)های غیرهمتا – دارای طول متفاوتی
ج) فام‌تن (کروموزوم)های همتا ـ دارای دو نسخه از بعضی ژن‌ها
د) فقط یک فام‌تن (کروموزوم) – از نظر موقعیت سانترومر متفاوت
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۲- در انسان کدام مورد نسبت به سایرین به نوعی بافت پیوندی که سطح خارجی تنه استخوان ران را احاطه کرده، نزدیک تر است؟
۱) سامانه‌های هاورسی است که توسط مغز استخوان احاطه شده‌اند.
۲) یاخته‌های استخوانی است که به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
۳) مغز استخوانی است که در درون حفره‌های متعدد تیغه‌های استخوانی جای دارد.
۴) یاخته‌های استخوانی است که به صورت متحدالمرکز در درون مادۀ زمینه استخوانی قرار گرفته‌اند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۳- با توجه به اطلاعات کتاب درسی کدام مورد در خصوص کاربرد زیست فناوری نادرست است؟
۱) استفاده از بعضی انواع فراورده‌های حاصل از دیسک نوترکیب در ساختار انسولین
۲) قرار دادن و تکثیر فقط یاخته‌های بنیادی در محیط کشت بر روی داربست به منظور بازسازی غضروف آسیب دیده
۳) انتقال دیسک نوترکیب به تخمک لقاح یافته گوسفند به منظور تولید پروتئین‌های انسانی با استفاده از دام‌های تراژنی
۴) آماده‌سازی محیط کشت حاوی باکتری‌های فاقد دیسک و دارای دیسک نوترکیب در جریان تولید نوعی آنزیم پرکاربرد صنعتی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۴- شکل زیر بخشی از دستگاه گوارش نوعی جانور را نشان می‌دهد با توجه به بخش‌های مورد نظر کدام مورد درست است؟

شکل سوال ۳۴ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست
۱) در بخش ۱ برخلاف بخش ۴، آنزیم‌های گوارشی جانور ترشح می‌شود.
۲) در بخش ۱ همانند بخش ۳، غذایی نیمه جویده و کاملاً جویده یافت می‌شود.
۳) در بخش ۴ برخلاف بخش ۲، آب مواد غذایی تا حدودی جذب می‌شود.
۴) در بخش ۲ همانند بخش ۳، جذب اصلی مواد غذایی صورت می‌گیرد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۵- در صورتی که مغز گوسفند را طوری در ظرف تشریح قرار دهیم که شیار بین دو نیمکره مخ به سمت بالا باشد در خصوص محلی که در آن بخشی از آسه (آکسون)های عصب بینایی یک چشم به نیمکره مخ مقابل می‌رود کدام مورد صادق است؟
۱) در مجاورت لوب‌های بویایی قرار دارد.
۲) بخشی از مغز میانی محسوب می‌شود. 
۳) نسبت به اپی‌فیز در سطح پایین‌تری قرار دارد.
۴) با محل پردازش اولیه اطلاعات بینایی مجاور است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۶- ویژگی مشترک یاخته‌های درون پوست آندودرم و یاخته‌های لایه ریشه‌زایی که در منطقهٔ ریشه گیاه ادریسی قرار دارند. کدام مورد یا موارد زیر است؟
الف: به ناحیه پوست ریشه تعلق دارند.
ب: در فرایند بارگیری چوبی نقش دارند.
ج: می‌توانند مواد را به روش سیم‌پلاستی انتقال دهند.
د: در دیواره آنها منحصراً پکتین و رشته های سلولزی وجود دارد.
۱) «د»
۲) «ب» و «ج»
۳) «الف» و «د»
۴) «الف»، «ب» و «ج»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۷- در خصوص فرایند تنظیم بیان ژن در هسته یاخته میانبرگ لوبیا، کدام مورد زیر، به طور حتم صحیح است؟
۱) گروهی از لیپیدها در این فرایند نقش مؤثری دارند.
۲) این فرایند بر تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی یاخته بی تأثیر است.
۳) فقط نوعی مولکول شیمیایی یا زیستی محرک اولیه این فرآیند است.
۴) هر پروتئین مؤثر در این فرایند فقط به یک نوع بسپار متصل می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۸- در ارتباط با مراحل تخمک‌زایی در یک خانم جوان ۲۰ ساله کدام مورد نادرست است؟
۱) هر یاخته ای که بتواند پس از لقاح با زامه توده پریاخته ای را ایجاد کند مقدار بیشتری سیتوپلاسم دریافت کرده است.
۲) هر یاخته ای که بتواند چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه دهد با یاخته‌های ترشح کننده هورمون جنسی ارتباط نزدیکی دارد.
۳) هر یاخته ای که فام‌تن (کروموزوم‌)های دوفامینکی (کروماتیدی) دارد در درون غده جنسی به وجود آمده است.
۴) هر یاخته‌ای که دارای یک مجموعه فام‌تن (کروموزوم) است در اطراف خود یاخته‌های ترشح کننده دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۹- به طور معمول و با توجه به اطلاعات کتاب درسی کدام عبارت درباره ساختارهای مارپیچی‌شکل و منظم موجود در یاخته ماهیچه توأم انسان صدق می‌کند؟
۱) هنگام تشکیل پیوند اشتراکی بین واحدهای سازندۀ همۀ آنها فقط مولکول آب آزاد شده است.
۲) همۀ آنها دو رشته‌ای و حاوی اتم‌های کربن هیدروژن و اکسیژن هستند. 
۳) فقط بعضی از آنها جهت فعالیت زیستی به نوعی ماده آلی وابسته‌اند.
۴) فقط بعضی از آنها توسط پوشش دو غشایی احاطه شده‌اند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۰- مطابق با مطالب کتاب درسی به منظور اتصال قطعه‌ای از دنا به ناقل همسانه‌سازی به کمک آنزیم EcoRI، کدام یک از دیسک‌های فرضی زیر مناسب‌تر است؟

شکل سوال ۴۰ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۱- کدام عبارت درباره فراوان‌ترین یاخته‌های سطحی پرز روده باریک انسان صحیح است؟
۱) وظیفۀ ترشح مادهٔ مخاطی را برعهده دارند.
۲) مواد را به محیط داخلی بدن وارد می‌کنند.
۳) در مجاورت لایه ماهیچه‌ای حلقوی قرار دارند.
۴) هسته بیضی شکل آنها به چین‌های میکروسکوپی یاخته نزدیک است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۲- با هجوم نوعی باکتری به بدن و ورود آنها از راه حلق به گوش میانی کدام اتفاق ممکن است رخ دهد؟
۱) پرده انتهای مجرای شنوایی نمی‌تواند به درستی بلرزد.
۲) دریچه بیضی دیگر نمی‌تواند مایع درون مجاری نیم‌دایره‌ای را به حرکت درآورد.
۳) اختلاف بار الکتریکی نمی‌تواند در دو سوی غشای گیرنده‌های بخش حلزونی برقرار باشد.
۴) استخوان رکابی نمی‌تواند ارتعاشات را به میزان کافی به پردۀ ضخیم مجاور خود منتقل کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۳- در بررسی نوعی بیماری ژنی که با فقدان عامل انعقادی VIII بروز می‌کند با فرض ممکن بودن ازدواج‌های زیر کدام مورد نامحتمل است؟
۱) تولد پسر سالم از پدر سالم و مادر ناقل
۲) تولد پسر بیمار از پدر بیمار و مادر ناقل
۳) تولد دختر سالم از پدر سالم و هر مادر خالص
۴) تولد دختر بیمار از پدر بیمار و مادر سالم خالص


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۴- کدام عبارت در ارتباط با آن دسته از گیاهان آوندی که از طریق دانه تولید مثل می‌کنند درست است؟
۱) فقط بعضی از آنها می‌توانند از طریق فرایندی باعث مرگ یاخته‌های خود شوند.
۲) همۀ آنها نیتروژن مورد نیاز خود را فقط به صورت یون آمونیوم یا نیترات جذب می‌کنند.
۳) فقط بعضی از آنها می‌توانند مواد مضر برای گیاه را به صورت ایمن در خود نگهداری کنند.
۴) اغلب آنها از طریق ریشه فقط با انواعی از موجودات فتوسنتز کننده رابطه همزیستی دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۵- فرض کنید که فردی اخیراً به چند نوع بیماری عفونی مبتلا شده و بهبود یافته است. نمودار زیر پاسخ اولیه و ثانویه آخرین بیماری این فرد را نشان می‌دهد کدام مورد با توجه به بخش‌های مورد نظر به طور حتم صحیح است؟

شکل سوال ۴۵ سوالات کنکور ۱۴۰۳ تجربی زیست
۱) در بخش ۳، فقط یک نوع لنفوسیت B خاطره، در خون فرد قابل شناسایی است.
۲) در بخش ۲، پادگن‌های محلول توسط بیگانه‌خوارها رسوب داده شده‌اند.
۳) در بخش ۱، هر پادتن به دو مولکول پادگن یکسان متصل شده است.
۴) در بخش ۴، یاخته‌های خاطره با سرعت زیادی تقسیم شده‌اند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 
 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 


کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـانکتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی‌اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا