نوروفیزیولوژی
  ۳ اسفند ۱۴۰۲

  گیرنده های لامسه: اجسام مایسنر، دیسک های مرکل، اندامک رافینی و اجسام پاچینی

  گیرنده‌های لامسه ۶ نوع گیرنده لامسه وجود دارد و به نظر می‌رسد همه آنها تا حدی در انواع حس‌های مربوط…
  نوروفیزیولوژی
  ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

  درد؛ انواع درد، مسیرهای انتقال درد، سیستم سرکوب درد

  درد درد در زمان آسیب بافت‌ها ایجاد می‌شود و معمولاً هدفش حذف عامل درد زاست.  انواع درد درد سریع یا…
  نوروفیزیولوژی
  ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

  مسیرهای حسی در سیستم عصبی مرکزی: مسیر قدامی جانبی

  مسیر قدامی جانبی این مسیر Anterolaterl (AL) نامیده می‌شود.  حس‌های زیر از این سیستم منتقل می‌شوند: درد؛  حرارت؛  لمس و…
  نوروفیزیولوژی
  ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

  مسیرهای حسی در سیستم عصبی مرکزی: مسیر ستون خلفی نوار میانی

  مسیر ستون خلفی نوار میانی این مسیر به نام Dorsal Column Medial Lemniscus یا DCML معروف است.  حس‌هایی که از…
  نوروفیزیولوژی
  ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

  خواب؛ تعریف، انواع، ویژگی ها، تئوری ها و اختلالات

  خواب نوعی هوشیاری است که شخص را می‌توان با محرک‌های حسی از آن بیرون آورد. خواب برای انسان ضروری است.…
  زیست‌شناسی
  ۱۹ بهمن ۱۴۰۲

  زیست شناسی ۲؛ فعالیت های فصل نهم کتاب زیست شناسی یازدهم

  کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز» انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان…
  زیست‌شناسی
  ۱۹ بهمن ۱۴۰۲

  زیست شناسی ۲؛ فعالیت های فصل هشتم کتاب زیست شناسی یازدهم

  کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز» انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان…
  زیست‌شناسی
  ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

  زیست شناسی ۲؛ فعالیت های فصل هفتم کتاب زیست شناسی یازدهم

  کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز» انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان…
  زیست‌شناسی
  ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

  زیست شناسی ۲؛ فعالیت های فصل ششم کتاب زیست شناسی یازدهم

  کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز» انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان…
  زیست‌شناسی
  ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

  زیست شناسی ۲؛ فعالیت های فصل پنجم کتاب زیست شناسی یازدهم

  کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز» انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان…
  دکمه بازگشت به بالا