فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات دکتری فیزیولوژی سال ۱۳۹۶؛ همراه با پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

فیزیولوژی (۱ و ۲)

۱- کدام عبارت در مورد نورون‌های پس سیناپسی سیستم عصبی سمپاتیک صحیح است؟

۱) سلول‌های کرومافینی در بخش مرکزی آدرتال هستند.

۲) از انتهای آنها در غدد مولد عرق نورآدرنالین آزاد می‌شود.

۳) کوتاه تر از نورون‌های پیش سیناپسی هستند.

۴) از نوع فیبرهای میلین دار قطور هستند.

پاسخ گزینه:

۲- در مورد مخچه کدام عبارت صحیح است؟

۱) اکسون سلول‌های پورکنژ اثر تحریکی روی سلول هسته عمقی دارند.

۲) لوب فلوکولوندولر در ارتباط با عمل تعادلی مخچه است.

۳) فیبرهای خزهای بیشترین نقش را در رابطه با یادگیری حرکتی دارند.

۴) ناحیه گرمینه بیشترین فعالیت را در برنامه ریزی فعالیت‌های حرکتی دارد.

پاسخ گزینه:

٣- کدام گیرنده هیستامین در سیناپس‌های هیستامینرژیک از نوع پیش سیناپسی است؟

 هیستامین

 هیستامین

 هیستامین

 هیستامین

پاسخ گزینه:

۴- مسیر قشری نخاعی جانبی (هرمی) کدام یک از اعمال حرکتی را آغاز می‌کند؟

۱) حرکت ضد نیروی جاذبه

۲) حرکات ماهرانه ارادی

۳) حفظ تعادل بدن

۴) تنظیم وضعیت بدن

پاسخ گزینه:

۵- مسئول بیداری طبیعی مغز کدام ناحیه از سیستم عصبی مرکزی است؟

۱) هسته‌های اختصاصی تالاموس

۲) عقده‌های قاعده‌ای

۳) سیستم مشبک صعودی

۴) قشر مغز

پاسخ گزینه:

۶- کدام مسیر عصبی مسئول حفظ تونوس و انقباض ملایم و پیوسته عضلات سر و گردن است؟

۱) قشری نخاعی قدامی

۲) قرمزی نخاعی

۳) دهلیزی نخاعی

۴) بامی نخاعی

پاسخ گزینه:

۷- درد آهسته توسط کدام فیبر عصبی منتقل می‌شود؟

۱) نوع C

پاسخ گزینه:

۸- ضایعه در کدام هسته زیر موجب حرکات پرتابی غیرارادی و شدید (Balismus) در اندام حرکتی می‌گردد؟

۱) جسم سیاه

۲) پوتامن

۳) سوب تالاموس

۴) جسم مخطط

پاسخ گزینه:

۹- مکانیسم و دلیل اصلی افزایش تعداد و قدرت انقباضی قلب و پاسخ به هورمون‌های تیروئیدی کدام است؟

۱) افزایش تولید گیرنده‌های بتا آدرنرژیک

۲) افزایش دسترسی سلول‌های عضلانی قلب پر گلوکز

۳) افزایش متابولیسم پایه سلول‌های عضلانی قلب

۴) تحریک پمپ کلسیم در سلول‌های عضلانی قلب

پاسخ گزینه:

۱۰- در کدام قسمت از سیستم تولید و هدایت قلب، تأخیر در انتقال ایمپالس قلبی ایجاد می‌شود؟

۱) گره سینوسی – دهلیزی

۲) گره دهلیزی بطنی

۳) سیستم پورکنز

۴) دسته هیس

پاسخ گزینه:

۱۱- همه موارد زیر در هنگام فیبریلاسیون دهلیزی مشاهده می‌شوند، به جز:

۱) ریتم نامنظم بطنی

۲) تاکیکاردی

۳) متغیر بودن شدت نبض

۴) برادی کاردی

پاسخ گزینه:

۱۲- کدام یک از کانال‌های یونی در ایجاد مرحله صفر پتانسیل عمل سلول‌های پیش آهنگ گره سینوسی – دهلیزی نقش دارند؟

۱) کانال‌های حساس به ولتاژ پتاسیمی

۲) کانال‌های آهسته کلسیمی – سدیمی

۳) کانال‌های سریع کلسیمی – سدیمی

۴) کانالهای نشتی سدیمی

پاسخ گزینه:

۱۳- در هنگام افزایش بازگشت وریدی، کدام یک از رفلکس‌های زیر ضربان قلب را افزایش می‌دهد؟

۱) گیرنده‌های شیمیایی

۲) کوشینگ

۳) بارورسپتوری

۴) بین بریج

پاسخ گزینه:

۱۴- فشار هیدرواستاتیک یک مویرگ در کدام مورد کاهش می یابد؟

۱) کاهش فشار شریانی

۲) کاهش مقاومت شریانچه

۳) افزایش فشار وریدی

۴) افزایش فشار آنگوتیک بافت

پاسخ گزینه:

۱۵- کدام یک از فاکتورهای انعقادی زیر، مسیر داخلی انعقاد خون را شروع می‌کند؟

۱) فاکتور شماره II

۲) فاکتور شماره IV

۳) فاکتور شماره VIII

۴) فاکتور XII (هاگمن)

پاسخ گزینه:

۱۶- سلول‌های گلوموس در کجا قرار دارند و چه فعالیتی انجام می‌دهند؟

۱) اجسام کاروتید – ارزیابی فشار اکسیژن خون

۲) اجسام کاروتید – ارزیابی میزان محتوای اکسیژن خون

۳) سینوس‌های کاروتید – ارزیابی فشار اکسیژن خون

۴) سینوس‌های کاروتید – ارزیابی میزان محتوای اکسیژن خون

پاسخ گزینه:

۱۷- در کدام حالت، هدایت عصبی مشابه حالت هیپوکسی است؟

۱) آلکالوز تنفسی

۲) تب بالا

۳) مصرف استریکتین

۴) اسیدوز تنفسی

پاسخ گزینه:

۱۸- کدام یک از اعصاب زیر، تغییرات شیمیایی را از گیرنده‌های اجسام کاروتید به مرکز تنفس می آورد؟

۱) زوج هفتم اعصاب سری

۲) زوج نهم اعصاب سری

۳) زوج دهم اعصاب سری

۴) زوج دوازدهم اعصاب سری

پاسخ گزینه:

۱۹- کدام مورد باعث جابه جایی منحنی اشباع هموگلوبین به راست می‌شود؟

۱) کاهش فشار دی اکسید کربن

۲) کاهش دی فسفوگلیسرات

۳) کاهش pH

۴) کاهش دما

پاسخ گزینه:

۲۰- کدام یک از حجمها و ظرفیت‌های ریوی به وسیله دستگاه اسپیرومتری قابل اندازه گیری است؟

۱) ظرفیت حیاتی

۲) فضای مرده فیزیولوژیک

۳) ظرفیت باقی مانده عملی

۴) حجم باقی مانده

پاسخ گزینه:

۲۱- کدام یک از ضایعات مغزی و نخاعی موجب قطع عمل تنفس می‌گردد؟

۱) قطع نخاع کمری

۲) ضایعه قشر مغز

۳) قطع نخاع گردنی

۴) ضایعه تالاموس

پاسخ گزینه:

۲۲- فقدان ترشح کدام هورمون موجب بروز کتواسیدوز می‌شود؟

۱) هورمون رشد

۲) کورتیزول

۳) تیروکسین

۴) انسولین

پاسخ گزینه:

۲۳- کدام جمله در مورد هورمون پاراتیروئید (PTH) صدق می‌کند؟

۱) با افزایش کلسیم یونیزه پلاسما، ترشح آن افزایش می یابد.

۲) در کلیه و استخوان به منظور افزایش کلسیم پلاسما عمل می‌کند.

۳) به منظور افزایش جذب کلسیم، مستقیما در مخاط روده باریک عمل می‌کند.

۴) به منظور جلوگیری از جذب استخوان، مستقیما استئوکلاست ها را تحریک می‌کند

پاسخ گزینه:

۲۴- همه هورمون‌های زیر به پروتئین‌های پلاسما باند می‌شوند، به جز:

۱) پروژسترون

۲) تیروکسین

٣) کورتیزول

۴) وازوپرسین

پاسخ گزینه:

۲۵- انسولین ورود گلوکز را به داخل کدام سلول ها افزایش می‌دهد؟

۱) عضله اسکلتی

۲) توبولهای کلیوی

۳) نورون‌های قشر مغز

۴) تمام بافتها

پاسخ گزینه:

۲۶- هیپرکلسمی، سبب بروز کدام یک از اثرات زیر می‌شود؟

۱) افزایش فعالیت کانال‌های نشتی سدیمی

۲) تسهیل باز شدن دریچه فعال کننده کانال سدیمی

۳) کاهش نفوذپذیری غشاء نورون به سدیم

۴) افزایش تحریک پذیری غشاء نورون

پاسخ گزینه:

۲۷- انسولین کدام یک از فرایندهای زیر را در بافت چربی کاهش می‌دهد؟

۱) فعالیت لیپاز حساس به هورمون

۲) ساخت اسیدهای چرب

۳) فعالیت لیپوپروتئین لیپاز

۴) فعالیت لیپوپروتئین لیپاز و لیپاز حساس به هورمون

پاسخ گزینه:

۲۸- ترکیب کدام هورمونها سبب افزایش تعداد گیرنده LH در سلول‌های گرانولوزا می‌شود؟

۱) FSH – پروژسترون

۲) LH – پروژسترون

۳) پروژسترون – اکسی توسین

۴) FSH – استروژن

پاسخ گزینه:

۲۹- در صورت تخریب لوله‌های منی ساز بیضه ها، ترشح کدام هورمون زیاد می‌شود؟

۱) تستوسترون

۲) اینهبین

۳) LH

۴) FSH

پاسخ گزینه:

۳۰- برای بروز علائم فحلی، در کدام گونه حضور پروژسترون همراه با استروژن ضروری است؟

۱) اسب

۲) سگ

۳) گاو

۴) گوسفند

پاسخ گزینه:

۳۱- در کدام گونه، فعالیت و طول عمر جسم زرد توسط رحم کنترل نمی‌شود؟

۱) انسان

۲) اسب

۳) بز

۴) گاو

پاسخ گزینه:

۳۲- مهم ترین آندروژن مترشحه از غده فوق کلیه کدام است؟

۱) تستوسترون

۲) دی هیدرو تستوسترون (DHT)

۳) دی هیدروایی آندروسترون (DHEA)

۴) آندروستندیون

پاسخ گزینه:

۳۳- در بارداری کدام هورمون سبب افزایش ترشح پرولاکتین می‌شود؟

۱) سوماتوماموتروپین

۲) استروژن

۳) پروژسترون

۴) گنادوتروپین جفتی (hCG)

پاسخ گزینه:

۳۴- در کدام حیوان تخمک گذاری نیاز به جفت گیری دارد؟

۱) اسب

۲) گاو

۳) گربه

۴) گوسفند

پاسخ گزینه:

۳۵- تشنگی توسط کدام یک از موارد زیر تحریک می‌شود؟

۱) کاهش اسمولالیته و حجم پلاسما

۲) کاهش اسمولالیته پلاسما و افزایش حجم پلاسما

۳) افزایش اسمولالیته و حجم پلاسما

۴) افزایش اسمولالیته پلاسما و کاهش حجم پلاسما

پاسخ گزینه:

۳۶- کدام مورد در تحریک ترشح هورمون رنین از کلیه ها نقش دارد؟

۱) افزایش فعالیت عصب سمپاتیک

۲) افزایش فشار مویرگی گلومرولی

۳) افزایش غلظت NaCl در توبولها

۴) هورمون ضد ادراری (ADH)

پاسخ گزینه:

۳۷- علت عدم عبور پروتئین از غشاء گلومرول کدام است؟

۱) عدم حلالیت در چربی غشاء سلول‌ها

۲) بار منفی غشاء گلومرول

۳) کوچک بودن اندازه پروتئین

۴) عبور زیاد یونها از غشاء

پاسخ گزینه:

۳۸- باز جذب سدیم در توبول دیستال چگونه است؟

۱) از طریق کانال به تنهایی

۲) همراه با پتاسیم و کلر

۳ جابه جایی با هیدروژن

۴) همراه با کلر

پاسخ گزینه:

۳۹- کدام بخش از دستگاه گوارش اسب بیشترین جذب آب را به خود اختصاص می‌دهد؟

۱) سکوم

۲) کولون شکمی

۳) روده کوچک

۴) کولون پشتی

پاسخ گزینه:

۴۰- بیشترین ماده حاصل از تخمیر شکمبهای مواد، کدام است؟

۱) آمونیاک

۲) هیستامین

۳) اسیدهای چرب آزاد

۴) اسیدهای چرب فرار

پاسخ گزینه:

۴۱- ماده پیش ساز املاح صفراوی کدام است؟

۱) اسید استیک

۲) کلسترول

۳) اسید گلیکورونیک

۴) هموگلوبین

پاسخ گزینه:

۴۲- کدام مورد می تواند بر ترشح اسید معده اثر مهاری داشته باشد؟

۲) استیل کولین

۳) بومیزین

۴) گاسترین

پاسخ گزینه:

۴۳- کدام یک از عوامل زیر به ترتیب ترشح اسید معده را مهار و تخلیه معده را افزایش می‌دهند؟

۱) کوله سیستوکینین – اتساع روده کوچک

۲) گاسترین – کاهش توتوس پیلور

۳) سوماتوستانین – گاسترین

۴) پروستاگلاندین E – کیموس هیپرتونیک

پاسخ گزینه:

۴۴- کدام هورمون باعث کاهش ترشح گاسترین می‌شود؟

۱) Somatostatin

۲) Secretin

۳) CCK

۴) VIP

پاسخ گزینه:

۴۵- همه هورمون‌های زیر از معده آزاد می‌شوند، به جز:

۱) گاسترین

۲) موتیلین

۳) لپتین

۴) گرلین

پاسخ گزینه:

۴۶- کدام یک توانایی و امکان جابه جایی بین دو لایه غشاء سلول (حرکت Flip-Flap) را دارند؟

۱) فسفولیپیدها

۲) پروتئین ها

۳) کلسترول

۴) گلیکوپروتئین ها

پاسخ گزینه:

۴۷- در گیرنده‌های لینک شونده با پروتئین جی (GPCR)، کدام حالت موجب فعال شدن گیرنده می‌گردد؟

۱) اتصال لیگاند به گیرنده

۲) اتصال پروتئین جی به گیرنده

۳) اتصال GTP به پروتئین جی

 در پروتئین جی

پاسخ گزینه:

۴۸- حالت موزائیک سیال در غشاء سلول، نشان دهنده کدام وضعیت است؟

۱) ممزوج شدن غشاء سلول‌های مجاور

۲) عدم ثبات موقعیت ملکول¬ها در غشاء

۳) وجود ناقرینگی در غشاء

۴) شکل ثابت و پایدار غشاء

پاسخ گزینه:

۴۹- کدام عبارت تعریف مناسبی برای motor unit است؟

۱) عصب دهی یک فییر ماهیچه‌ای توسط چند فیبر عصبی

۲) عصب دهی یک فییر ماهیچه‌ای توسط یک فیبر عصبی

۳) عصب دهی تعدادی فیبر ماهیچه‌ای توسط یک فیبر عصبی

۴) تعداد فیبرهای ماهیچه‌ای در یک واحد حرکتی متناسب با اندازه ماهیچه است.

پاسخ گزینه:

۵۰- در عضله صاف، یون کلسیم ورودی برای شروع انقباض به کدام پروتئین می¬چسبد؟

۱) تروپومیوزین

۲) کالمودولین

۳) تروپونین C

۴) تیتین

پاسخ گزینه:

فارماکولوژی

 قلبی موجب ایجاد کدام یک از اثرات زیر می‌شود؟

۱) افزایش ضربان و نیروی انقباضی قلب همراه با کاهش مصرف اکسیژن

۲) کاهش ضربان و نیروی انقباضی همراه با کاهش مصرف اکسیژن

۳) افزایش ضربان و نیروی انقباضی قلب همراه با افزایش فشار خون

۴) افزایش ضربان و نیروی انقباضی قلب همراه با تنگ شدن رگهای کرونر

پاسخ گزینه:

۵۲- تجویز کدام یک از داروهای شل کننده عضلانی زیر می تواند موجب افزایش سطح پتاسیم سرم شود؟

۱) دکامتونیوم

۲) آتراکوریوم

۳) دی نویو کورارین

۴) کالامین

پاسخ گزینه:

۵۳- کدام یک از محلول‌های وریدی، دارای اثر قلیایی کنندگی است؟

۱) رینگر

۲) دکستروز ۵%

۳) رینگر لاکتاته

۴) نرمال سالین

پاسخ گزینه:

۵۴- مکانیسم اثر ضد باکتریایی Enrofloxacin کدام است؟

۱) اختلال در یکپارچگی غشاء سلولی

۲) مهار سنتز دیواره سلولی

۳) مهار سنتز پروتئین

۴) مهار آنزیم DNA gyrase

پاسخ گزینه:

۵۵- کدام عبارت در مورد داروی دوبوتامین، (Dobutamine) درست است؟

۱) به میزان یکسان موجب افزایش نیروی انقباضی و ضربان قلب می‌شود.

۲) نیروی انقباضی قلب را بیشتر از ضربان آن افزایش میدهد.

۳) افزایش ضربان قلب ناشی از آن بر اثر گشاد کنندگی عروقی غالب است.

۴) اثر گشاد کنندگی آن بر افزایش نیروی انقباضی و ضربان قلب غالب است.

پاسخ گزینه:

۵۶- کدام یک در مورد اثرات چشمی پیلوکارپین صحیح است؟

۱) اتساع مردمک همراه با فلج تطابق

۲) اتساع مردمک همراه با انقباض عضلات صاف جسم مژگانی

۳) تنگی مردمک همراه با شل شدن عضلات صاف جسم مژگانی

۴) تنگی مردمک همراه با کاهش فشار داخل کره چشم

پاسخ گزینه:

۵۷- کدام یک از داروهای زیر دارای جذب گوارشی مناسب می‌باشد؟

۱) آموکسی سیلین

۲) استرپتومایسین

۳) تیکارسیلین

۴) پنی سیلین G

پاسخ گزینه:

۵۸- کدام دارو از طریق ممانعت از سنتز دیواره سلولی عمل می‌کند؟

۱) تیامولین

۲) باسیتراسین

۳) اریترومایسین

۴) کولیستین

پاسخ گزینه:

۵۹- مؤثرترین داروهای درمان هایپر اسیدیته معده کدام است؟

۱) آنتی اسیدها

۲) مهار کننده‌های پمپ پروتون

 بلوکر

۴) داروهای آنتی کولینرژیک موسکارینی

پاسخ گزینه:

۶۰- کدام دارو روی گیرنده‌های گابا بی تأثیر است؟

۱) دیازپام

۲) پروپوفول

۳) تیوپنتال

۴) کلرپرومازین

پاسخ گزینه:

۶۱- اثرات آرام بخشی کدام دارو از طریق تأثیر بر گیرنده‌های به بروز می‌کند؟

۱) میدازولام

۲) آسه پرومازین

۳) هالوپریدول

۴) دتومیدین

پاسخ گزینه:

۶۲- فلومازنیل آنتاگونیست کدام ترکیب می‌باشد؟

۱) دیازپام

۲) آسه پرومازین

۳) فنوباربیتال

۴) زایلازین

پاسخ گزینه:

۶۳- اثر واژگونی اپی نفرین در حضور کدام دارو ظاهر می‌گردد؟

۱) پروپرانولل

۲) کلرپرومازین

۲) کلرپرومازین

۳) ایزوپروترنول

۴) فنیل افرین

پاسخ گزینه:

۶۴- اثر داروی Captopril کدام است؟

۱) جلوگیری از تشکیل Angiotensin II

۲) مهار گیرنده Angiotensin II

۳) جلوگیری از تشکیل Angiotensin I

۴) مهار فعالیت Angiotensin I

پاسخ گزینه:

۶۵- اثر Sucralfate در درمان زخم معده کدام است؟

۱) کاهش میزان اسید

۲) افزایش خون رسانی مخاط

۳) محافظت مخاط گوارشی

۴) خنثی کردن اسید

پاسخ گزینه:

بیوشیمی

۶۶- اختلال در کدام واکنش آنزیمی، عامل بیماری فنیل کتونوری است؟

۱) تبدیل تیروزین به دوپامین

۲) تبدیل فنیل آلانین به تیروزین

۳) تبدیل فنیل آلانین به اسید فنیل پیرویک

۴) تبدیل اسید فنیل پیرویک به اسید فنیل لاکتیک

پاسخ گزینه:

۶۷- کدام یک در افزایش جذب رودهای کلسیم نقش مؤثری دارد؟

۱) کلسی تریول

۲) ارگوسترول

۳) ۲۵- هیدروکسی ارگوسترول

۴) ۲۵ و ۲۴ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول

پاسخ گزینه:

۶۸- همه ترکیبات زیر قابلیت تبدیل شدن به اگزالواستات را دارند به جز:

۱) آلانین

۲) استواستات

۳) پروپیونات

۴) پیروات

پاسخ گزینه:

۶۹- همه آنزیم‌های زیر در ماهیچه ها وجود دارند، به جز:

۱) ترانس آلدولاز

۲) فسفریلاز کیناز

۳) گلوکز ۶ فسفاتاز

۴) گلیکوژن فسفریلاز

پاسخ گزینه:

۷۰- همه موارد زیر در ارتباط با بیماری پورفیری صحیح اند، به غیر از:

۱) بروز علایم عصبی و روانی

۲) افزایش تولید پورفوبیلینوژن

۳) افزایش تولید دلتا مینولوولینیک اسید

۴) افزایش آنزیم پورو پورفیرینوژن سنتتاز I

پاسخ گزینه:

۷۱- داروی دی سولفیرام در درمان افراد الکلیسم چه عملکردی دارد؟

۱) مهار آنزیم الکل دهیدروژناز و جلوگیری از تولید NAD

۲) مهار آنزیم الکل دهیدروژناز و جلوگیری از تولید NADH

۳) مهار آنزیم آلدهید دهیدروژناز و جلوگیری از تولید NADH

۴) مهار آنزیم آلدهید دهیدروژناز و جلوگیری از تولید NAD

پاسخ گزینه:

۷۲- در زنجیره تنفسی، انتقال الکترون به اکسیژن توسط کدام یک از مولکول‌های زیر انجام می‌شود؟

۱) سیتوکروم اکسیداز

۲) یوبی کینون (CoQ )

۳) سیتوکروم c

۴) سیتوکروم b

پاسخ گزینه:

۷۳- همه موارد زیر در مورد سیکل پنتوز فسفات در سیتوپلاسم سلول‌ها صحیح هستند، به جز:

۱) در تولید پیش سازهای اسید نوکلئیک نقش دارد.

۲) محصولات آن باعث احیای گلوتاتیون می‌شود.

۳) محصولات آن پیش سازهای ساخت هورمون‌های استروئیدی را فراهم می‌کند.

 است.

پاسخ گزینه:

۷۴- اسید آمینه هیستیدین طی چه فرایندی تبدیل به هیستامین می‌شود؟

۱) متیلاسیون

۲) دکربوکسیلاسیون

۳) هیدروکسیلاسیون

۴) ترانس آمیتاسیون

پاسخ گزینه:

۷۵- در حضور سیم آلفا آمائتین کدام فرایند در سلول مختل می‌شود؟

۱) ترجمه به پروتئین

۲) متیلاسیون DNA

۳) همانندسازی DNA

۴) نسخه برداری از DNA

پاسخ گزینه:

بافت شناسی و آناتومی:

۷۶- در تشکیل جسم زرد، سلول‌های لوتئینی کوچک از کجا منشأ گرفته اند؟

۱) گرانولوزا

۲) تک خارجی

۳) تک داخلی

۴) استرومای تخمدان

پاسخ گزینه:

۷۷- کدام سلول در لوله‌های اسپرم ساز نقش فاگوسیت کننده نیز دارد؟

۱) لیدیگا

۲) سرتولی

۳) اسپرماتوگونی

۴) اسپرماتوسیت ثانویه

پاسخ گزینه:

۷۸- اتصال نیمه دسموزمی (همی‌دسموزمی) در کدام بخش از سلول مشاهده می‌شود؟

۱) تمامی سلول

۲) رأس سلول

۳) قاعده سلول

۴) جوانب سلول

پاسخ گزینه:

۷۹- غده صنوبری (Pineal gland) کدام هورمون را ترشح می‌کند؟

۱) ملاتونین

۲) اینترمدین

۳) پرولاکتین

۴) لوتئوتروپ

پاسخ گزینه:

۸۰- پروتئین تشکیل دهنده میکروتوبول کدام است؟

۱) وینکولین

۲) ویمنتین

۳) فیبرونکتین

۴) توبولین

پاسخ گزینه:

۸۱- گلیکوزآمینوگلیکان‌های ( Glycosaminoglycans) ماده بنیادی بافت پیوندی توسط کدام سلول سنتز و ترشح می‌شود؟

۱) سلول پلاسما

۲) سلول رتیکولر

۳) سلول ماست

۴) سلول فیبروبلاست

پاسخ گزینه:

۸۲- ارگاستوپلاسم ( Ergastoplasm) به کدام گفته می‌شود؟

۱) لیزوزومها در ماکروفاژها

۲) میتوکندری در سلول‌های کیدی

۳) دستگاه گلژی در سلول‌های غددی

۴) توری آندوپلاسمی‌دانه دار در سلول‌های عددی

پاسخ گزینه:

۸۳- کدام لایه از ماده خاکستری مخ، در نواحی حسی قشر مخ ضخامت بیشتری دارد؟

۱) لایه دانه دار خارجی

۲) لایه دانه دار داخلی

۳) لابه مولکولر

۴) لایه سلول‌های چند شک

پاسخ گزینه:

۸۴- غدد تارسال چشم از چه نوعی بوده و در کدام قسمت گسترش بیشتری دارند؟

۱) غدد سباسه پلک بالا

۲) غدد سبابه پلک پایین

۳) غدد اشکی پلک پایین

۴) غدد اشکی پلک بالا

پاسخ گزینه:

۸۵- در کدام حیوانات، عقده خونی وجود دارد؟

۱) اسب

۲) پرندگان

۳) نشخوار کنندگان

۴) گوشت خواران

پاسخ گزینه:

۸۶- همه ارگانل‌های زیر محدود در غشاء هستند به جز:

۱) میتوکندری

۲) هستک

۳) دستگاه گلژی

۴) شبکه آندوپلاسمی

پاسخ گزینه:

۸۷- کدام یک از رشته‌های زیر در تشکیل نقاط تیره و روشن میوفیبریلهای عضله مخطط دخالت دارند؟

۱) میوفیلامنتها

۲) تونوفیلامنتها

۳) تروپونین

۴) تونوفیبریلها

پاسخ گزینه:

۸۸- کدام یک از سلول‌های دیواره روده کوچک نقش مهمی‌در تنظیم فلور میکروبی روده دارد؟

۱) APUD

۲) جامی

۳) استوانه ای

۴) پانت

پاسخ گزینه:

۸۹- سیستم‌های تریاد و دیاد به ترتیب در کدام ماهیچه مشاهده می‌شود؟

۱) صاف – قلبی

۲) قلبی – مخطط

۳) مخطط – قلبی

۴) مخطط – صاف

پاسخ گزینه:

۹۰- کدام یک از ساختارهای زیر دارای بافت پوششی مکعبی ساده است؟

۱) فولیکول‌های تیروئید

۲) مزوتلیوم

۳) اندوتلیوم

۴) کیسه صفرا

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا