مغز و اعصابنوروآناتومی

سوالات نوروآناتومی دکترای علوم اعصاب ۱۳۹۸-۱۳۹۷؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

انتقال حس مربوط به مخاط حلق توسط کدام هسته مغزی است؟

۱) Insferior salivatory

۲) Superior salivatory

۳) Dorsal vagal

۴) Solitary nuclus

پاسخ گزینه: ۴

قطع عرضی نیمه چپ نخاع موجب از بین رفتن کدام حس در زیر ناحیه قطع شده می گردد؟

۱) درد طرف چپ

۲) ارتعاش طرف راست

۳) حرارت طرف راست

۴) لمس دقیق طرف راست

پاسخ گزینه: ۳

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | نمونه آزمون

هسته ی پاراسمپانیک مربوط به مردمک چشم در کجا قرار دارد؟

۱) بصل النخاع Medulla

 ۲) پل Pons

۳) مغز میانی Midbrain

۴) مغز واسطه (دیانسفال) Dyncephallon

پاسخ گزینه: ۳

الیاف عصبی تمام حواس زیر در هسته‌های گراسیلیس کونئاتوس سیناپس می‌کنند، بجز:

۱) درد و حرارت

۲) لمس دقیق

۳) ارتعاش

۴) درک وضعیت فضایی اعضاء

پاسخ گزینه: ۱

هسته حرکتی عضلات جونده مربوط به کدام هسته ذیل می باشد؟

۱) هسته حرکتی زوج ۷ مغزی

۲) هسته حرکتی زوج ۵ مغزی

۳) هسته Solitary

۴) هسته Ambigus

پاسخ گزینه: ۲

همه نواحی ذیل از گردش خون قدامی مغز (سیستم کاروتیدی) خونگیری می کنند بجز:

۱) پوتامن

۲) گلوبوس پالیدوس

۳) هسته دم دار

۴) تالاموس

پاسخ گزینه: ۴

در بیماری که دچار اختلال تعادل ناگهانی و در معاینه دچار سندروم هورنر در چشم راست و کاهش رفلکس بلع در همان طرف، با اختلال درک درد و حرارت در نیمه مقابل بدن مراجعه کرده است محل ضایعه مغزی کجاست؟

۱) مدیال مدولا

۲) لترال پونز

۳) لترال مدولا

۴) مغز میانی

پاسخ گزینه: ۳

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۱

Uncus انگلیسی مربوط به کدام گیروس است؟

۱) Hypocmpp

۲) parahypocampp

۳) Inferior temporal

۴) Lateral occipito temporal

پاسخ گزینه: ۲

precuuneus gyrus در کدام نیمکره مغز قرار دارد؟

۱) سطح تحتانی

۲) سطح خارجی

۳) سطح داخلی و خارجی

۴) سطح داخلی

پاسخ گزینه: ۴

خونرسانی Angular gyrus مربوط به کدام شریان ذیل است؟

۱) Posterior cerebral

۲) Anterior cerebral

۳) middle cerebral

۴) communicating Anterior

پاسخ گزینه: ۳

کدام یک از حس‌های زیر توسط مسیر spinothalamic انتقال می‌یابند؟

۱) پروپریوسپتیو

۲) ارتعاش

۳) درد

۴) لمس دقیق

پاسخ گزینه: ۳

همه موارد زیر در مورد Anterior perforated substance صحیح است به جز:

۱) سطح تحتانی نیمکره مغز قابل مشاهده است.

۲) مراکز اصلی راه بویایی است.

۳) استریای بویایی داخل حد داخل آن را تشکیل می‌دهد.

۴) شیار طرفی ضلع خلقی خارجی آن را تشکیل می دهد.

پاسخ گزینه: ۴

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۲

مرکز استقرار نورون‌های سیستم پاراسمپاتیک در کدام سگمان نخاع می‌باشد؟

۱) شاخ طرفی T1-L2

 ۲) شاخ طرفی S1_S2

۳) رابطه ی خاکستری S2-S4

۴) رابطه ی خاکستری  T1-L2

پاسخ گزینه: ۳

کدام هسته مربوط به مخچه باستانی Archiocerebellum می‌باشد؟

۱) Fastigi

۲) Dentate

۳) Globus

۴) Emboliform

پاسخ گزینه: ۱

همه راه‌های عصبی زیر در Medulla تقاطع دارند به جز:

۱) حس لمس دقیق اندام ها

۲) درد و حرارت

۳) حس عمقی ادراک اندام ها

۴) Lateral corticospinal

پاسخ گزینه: ۲

حد قدامی دیانسفال را چه عنصری تشکیل می دهد؟

۱) Optic chiasma

۲) Fornix

۳) Mamillary body

۴) Lamina terminalis

پاسخ گزینه: ۴

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۳

در گرفتاری سوپرانوکلنر عصب هفتم (مثلا به دنبال بروز سکته مغزی) گرفتاری عضلات سطحی صورت به چه صورت خود را نشان می‌دهد؟

۱) نیمه فوقانی صورت در سمت مقابل گرفتار می‌شود.

۲) نیمه تحتانی صورت در سمت مقابل گرفتار می‌شود.

۳) نیمه فوقانی و تحتانی صورت در سمت مقابل گرفتار می‌شود.

۴) نیمه فوقانی و تحتانی صورت در همان سمت گرفتار می شود.

پاسخ گزینه: ۲

مسیرهای حرکتی از کدام بخش mid brain می‌کند؟

۱) Peduncle

۲) Tegmentum

۳)Tectum

۴) Pretectal

پاسخ گزینه: ۱

کدام یک از مناطق ذیل مربوط به تشخیص چهره در مغز است؟

۱) Precuneus

۲) Angular gyrus

۳) Fusiforn gyrus

۴) posterior parietal

پاسخ گزینه: ۳

الیاف حرکتی مربوط به عضلات سر و صورت از کدام Internal capsul عبور می کند؟

۱) posterior limb

۲) Anterior limb

۳) Genum

۴) petrolenticular

پاسخ گزینه: ۳

همه عبارات ذیل در مورد مدارهای Basal ganglia صحیح است بجز:

۱) هسته Subthalamic در مسیر Indirect بین Striatum و Pallidum قرار دارد.

۲) مسیر کورتکس مغز به هسته های قاعده ای ابتدا به Pallidum منتهی می‌گردد.

۳) مسیر Direct از Striatum به Pallidum است.

۴) مسیر خروجی Pallidum به تالاموس می باشد.

پاسخ گزینه: ۲

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۴

همه ی هسته های ذیل در Medulla قرار دارند بجز:

۱) Lateral vestibular

۲) Solitary

۳) Facial motor

۴) Ambiguus

پاسخ گزینه: ۳

تمامی خون وریدی کاسه سر به کدام سینوس ذیل تخلیه می شود؟

۱) Rectus sinus

۲) Sigmoid sinus

۳) Superior sagital

۴) Inferior sagital

پاسخ گزینه: ۲

به دنبال گرفتاری ناحیه بروکا در فرونتال چپ کدام گزینه زیر صحیح است؟

۱) درک کلام مختل می شود.

۲) مشکل اصلی در تکرار کلام است‌.

۳) تولید کلمات مختل می گردد.

۴) درک نوشته ها مختل میگردد.

پاسخ گزینه: ۳

درباره های خونریزی‌های خارج پارانشیمال مغزی همه‌ی گزینه‌ها صحیح است بجز:

۱) خونریزی اپی دورال مغزی اغلب منشا شریانی دارد.

۲) خونریزی ساب دورال مغزی اغلب منشا وریدی دارد.

۳) خونریزی ساب آراکنونید اغلب ناشی از پارگی آنوریسم هاست.

۴) علت اصلی خونریزی‌های ساب آرکنوئید پارگی مالفورماسیون (AVM) شریانی وریدی است.

پاسخ گزینه: ۴

حتماً شرکت کنید:

» آزمون‌های نوروآناتومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا