مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۸-۱۳۹۷؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

با افزایش قطر اکسون کدام یک از عوامل زیر افزایش می یابد؟

۱) مقاومت غشا rm

۲) مقاومت محوری ra

۳) ثابت طولی

۴) ظرفیت خازنی غشا

پاسخ گزینه: ۳

همه گزینه ها در مورد سیناپس الکتریکی صحیح است بجز:

۱) به صورت فیلتر Iow-pass عمل می‌کند.

۲) توسط غلظت کلسیم و یون H+ داخل سلولی تنظیم می‌شوند.

۳) حداقل ۱۰ نوع کانکسین در سیستم عصبی شناسایی شده است.

۴) کانکسین -۳۶ نوع عمده کانکسین در سلول‌های گلیا است.

پاسخ گزینه: ۴

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | نمونه آزمون

در مورد پتانسیل تعادلی نرنست کدام جمله صحیح است؟

۱) اختلاف گرادیان شیمیایی و الکتریکی صفر است.

۲) یون‌ها بر اساس ضریب نفوذ پزیری توزیع می شوند.

۳) در لحظه تعادل، اختلاف پتانسیل دو طرف غشا صفر است.

۴) در لحظه‌ی تعادل گرادیان، الکتریکی بزرگ‌تر از شیمیایی است.

پاسخ گزینه: ۱

کدام گزینه به Alternative splicing مربوط است؟

۱) Gene Regulation

۲) Gene Methylation

۳) Gene Expression

۴) Gene Muataion

پاسخ گزینه: ۳

تمام گزینه در مورد آستروسیت‌های پروتوپلاسمیک صحیح است بجز:

۱) به طور عمده در ماده سفید وجود دارد.

۲) حاوی سیتوپلاسمی Granular هستند.

۳) پتانسیل غشای آنها با تغییر پتاسیم خارج سلولی تغییر می کند.

۴) گابا و گلوتامات را از فضای سیناپس جمع‌آوری می‌کند.

پاسخ گزینه: ۱

Receptor Sequestration به کدام یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

۱) تجمع رسپتور در غشای سلولی

۲) مهارت رسپتور توسط مولکولهای سیگنالینگ

۳) اندوسیتوز رسپتور و تخریب آن در لیروزم

۴) اندوسیتوز رسپتور و بازگشت مجدد آن به غشای پلاسمایی

پاسخ گزینه: ۴

تمام گزینه ها در مورد پروگزیزوم Peroxisom صحیح است بجز:

۱) H2O تولید می کند.

۲) حاوی کاتالاز است.

۳) از لیزوزم‌ها منشا می‌گیرد.

۴) پروتئین‌های Peroxi به انتقال پروتئین‌ها به پروگزیزوم کمک می‌کند.

پاسخ گزینه: ۳

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۱

کدام یک از پروتئین‌های سیتوپلاسمی زیر در اتصال فیلامان‌های اکتین به اجزای سیتواسکلتون در محل tight junction نقش دارد؟

۱) Claudin

۲) Cingulin

۳) Occludin

۳) Cadherin

پاسخ گزینه: ۲

تمام سلول های زیرمنشا neural crest دارند؛ بجز:

۱) سلول‌های شوآن

۲) سلول های شبکیه

۳) سلول های عقده‌های شوکی عصبی نخاعی

۴) سلول های عقده‌های سمپاتیک

پاسخ گزینه: ۲

در مورد پتانسیل پس سیناپس مهاری کدام عبارت صحیح است؟

۱) تابع قانون همه یا هیچ هستند.

۲) در اثر جمع فضایی کاهش می‌یابند.

۳) علت ایجاد آن ورود یون سدیم است.

۴) علت ایجاد آن خروج یون پتاسیم است.

پاسخ گزینه: ۴

با افزایش فعالیت پمپ سدیم (Na-K,ATPase) کدام یک از حالت‌های زیر می‌تواند پیش‌بینی نمود؟

۱) تورم سلول

۲) دپولاریزاسیون

۳) افزایش سرعت انتقال فعال ثانویه

۴) افزایش کلسیم داخل داخل سلول

پاسخ گزینه: ۳

در آندوسیتوز وابسته به رسپتور کدام یک از گزینه‌ها سبب اتصال رسپتورها به کلاترین (Clathrin) می شود؟

۱) Adaptin

۲) Dynamin

۳) Spermin

۴) coatomer

پاسخ گزینه: ۱

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۲

تمام گزینه‌ها در تنظیم بیان ژن‌ها در سیستم عصبی پستانداران دخیل است بجز:

۱) Lac repressor

۲) miRNA

۳) Alternatine splicing

۴) Histone acetylation

پاسخ گزینه: ۱

مقدار متیلاسیون DNA در کدام یک از رده‌های سلولی زیر بیشتر است؟

۱) آستروسیت

۲) سلول های بنیادی جنینی

۳) سلول های بنیادی عصبی

۴) پیش‌سازهای اولیگودندروسیت

پاسخ گزینه: ۱

تمام گزینه‌های زیر در مورد نوکلئوزید درست هستند بجز:

۱) گلیکوزیلامین است.

۲) نوکلئوزید بدون فسفات است.

۳) به طور خاص در مغز تولید می‌شود.

۴) آنالوگ های نوکلئوزید به عنوان داروی ضد سرطان به کار می‌رود.

پاسخ گزینه: ۳

حتماً شرکت کنید:

» آزمون‌های نوروبیولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا