امتحانات نهاییجغرافیا

سؤالات امتحان نهایی جغرافیا رشته ادبیات و علوم انسانی نوبت دی ۱۳۹۹

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: جغرافیا ۳

تعداد صفحه: ۳

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

رشته: ادبیات و علوم انسانی

تاریخ امتحان: ۰۶/ ۱۱/ ۱۳۹۹

ساعت شروع: ۱۰ صبح

مدت امتحان: ۸۰ دقیقه

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی سال ۱۳۹۹

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

۱- درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید. (۱ نمره)

الف) هسته اولیه یک سکونتگاه، مقر و موقعیت آن را شامل می‌شود.

نادرست (ص۲، ۰/۲۵)

ب) در طراحی مبلمان شهری باید به نیازهای شهروندان توجه شود.

درست (ص۲۶، ۰/۲۵)

ج) جنس مواد تشکیل دهنده در زیر پوسته زمین به حالت نیمه جامد و تا اندازه‌ای خمیر مانند است.

نادرست (ص۸۲، ۰/۲۵)

د) در اغلب زمین لرزه‌ها، مشکلاتی که پس از وقوع زمین لرزه پیش می‌آید، تلفات انسانی را افزایش می‌دهد.

درست (ص۱۰۳، ۰/۲۵)

۲- جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. (۱ نمره)

الف) در رتبه بندی سکونتگاه‌های ایران بر حسب اهمیت، روستاها در………………………. هرم، قرار می‌گیرند.

قاعده (ص ۷، ۰/۲۵)

ب) میزان مصرف سوخت و آلاینده‌های محیط در شیوه حمل و نقل…………………………… بسیار زیاد است.

جاده‌ای (ص ۴۶، ۰/۲۵)

ج) درشهرهای بزرگ………………….، موجب می‌شود مردم مدت زیادی را در حالت توقف یا حرکت کند خودروها سپری کنند.

ترافیک (ص ۶۷، ۰/۲۵)

د) اگر مقدار بارش در استان گیلان از میانگین بارندگی سالیانه کمتر باشد،……………………………. رخ می‌دهد.

خشکسالی (ص ۹۷، ۰/۲۵)

۳- کلمه مناسب را از داخل کمانک () انتخاب، و در پاسخ نامه بنویسید. (۱ نمره)

الف) متداول‌ترین ملاک تشخیص شهر و روستا، (فعالیت‌های اقتصادی – میزان جمعیت است.

میزان جمعیت (ص ۶، ۰/۲۵)

ب) مطالعه کاربری زمین‌های روستایی از وظایف (جهاد سازندگی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) است.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (ص ۳۵، ۰/۲۵)

ج) نقشه‌های (توپوگرافی – سنتی) گنجایش حجم زیاد اطلاعات، بازیابی و نمایش ارتباطات متعدد پدیده‌ها را نداشتند.

سنتی (ص ۳۸، ۰/۲۵)

د) شدیدترین تنش زمین لرزه در (مرکز سطحی – نقطه کانونی) زمین لرزه روی می‌دهد.

نقطه کانونی (ص ۸۴، ۰/۲۵)

۴- گزینه درست را انتخاب کنید. (۱ نمره)

الف) کدام عبارت دلیل مناسبی برای جمله زیر است؟

“امروزه نفوذ شهرها و شهرگرایی در روستاها، افزایش یافته است.”

۱) گسترش مظاهر شهری

۲) بروز تحولات صنعتی

۳) دسترسی به خطوط ریلی

۴) تغییر شیوه‌های زندگی

گزینه ۲ (بروز تحولات صنعتی) (ص ۱۷)

ب) کدام مورد راهکار مناسبی برای سروسامان بخشیدن به مشاغل بخش غیر رسمی است؟

۱) برگزاری کارگاه‌های آموزشی

۲) شناسایی علل بیکاری

۳) توسعه امکانات گردشگری

۴) ایجاد فرصت‌های شغلی

گزینه ۳ (توسعه امکانات گردشگری) (ص ۲۳)

ج) بیشترین میزان خطوط سریع السیر و طولانی‌ترین خط قطار تندروی جهان متعلق به کدام کشور است؟

۱) فرانسه

۲) آمریکا

۳) آلمان

۴) چین

گزینه ۴ (چین) (ص ۴۹)

د) در کدام حرکت دامنه‌ای، “حجم عظیم مواد در سطح دامنه‌های پرشیب” جابه جا می‌شوند؟

۱) ریزش

۲) خزش

۳) لغزش

۴) جریان گلی

گزینه ۳ (لغزش) (ص ۹۳)

۵- گزینه‌های سمت راست، از ویژگی‌های عمده برنامه آمایش سرزمین به شمار می‌روند، آن‌ها را به طور مناسب به عبارت‌های سمت چپ مربوط کنید. (یک مورد اضافه است.) (۰/۷۵ نمره)

الف) توجه به همه ابعاد توسعه ١- توسعه خطوط حمل و نقل ریلی
ب) توجه به نیازهای حال و آینده ٢- کاهش آلودگی هوا
ج) توجه به عدالت در توسعه ۳- ساخت مسکن ارزان قیمت.
۴- تجهیز فضاهای آموزشی روستایی

الف) ۲ کاهش آلودگی هوا (ص۳۶، ۰/۲۵ نمره)

ب) ۱ توسعه خطوط حمل و نقل ریلی (ص۳۶، ۰/۲۵ نمره)

ج) ۴ تجهیز فضاهای آموزشی روستایی (ص۳۶، ۰/۲۵ نمره)

۶- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (۲ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

الف) دو مورد از دلایل اهمیت استفاده از انواع حسگرها را در شهر هوشمند، نام ببرید.

صرفه جویی در مصرف انرژی – تأمین امنیت (ص ۲۶، ۰/۲۵ نمره)

ب) به چه علت در حمل و نقل از طریق خطوط لوله، بر سر راه لوله‌ها، ایستگاه‌های پمپاز وجود دارد؟

گاز طبیعی، نفت خام و فراورده‌های نفتی (۰/۲۵ نمره) با فشار به درون لوله‌ها رانده شوند. (ص ۵۷، ۰/۲۵ نمره)

ج) در حمل و نقل، بیمه چه کمکی به بیمه گزاران می‌کند؟

کمک می‌کند که آسودگی خاطر داشته باشند (۰/۲۵ نمره) و پس از وقوع حوادث احتمالی، بخشی از خسارت‌ها و ضررهایشان جبران شود (ص ۶۵، ۰/۲۵ نمره)

د) کدام یک از انواع دخالت‌های انسانی می‌تواند موجب وقوع سیل یا تشدید آن شود؟ (دو مورد نام ببرید.)

احداث سازه‌های نا مناسب در مسیر رودها (۰/۲۵ نمره) ریختن زباله‌های ساختمانی (ص ۵۷، ۰/۲۵ نمره)

۷- چرا مادر شهر “الف” نسبت به سایر سکونتگاه‌ها در استان ترسیم شده، برتری دارد؟ (۱ نمره)

مادر شهر "الف" نسبت به سایر سکونتگاه‌ها

زیرا بزرگ‌ترین (۰/۲۵ نمره) و مهمترین (۰/۲۵ نمره) شهر در استان مورد نظر است. این شهر ممکن است، پایتخت (۰/۲۵ نمره) یا شهر اصلی (۰/۲۵ نمره) در استان مورد نظر باشد. (ص ۱۲، ۰/۲۵ نمره)

۸- چرا جمعیت شهر تهران همواره بیش از دو برابر دومین شهر پر جمعیت ایران بوده است ؟ (۱ نمره)

با مهاجرت گسترده مردم (۰/۲۵ نمره) از سراسر کشور (۰/۲۵ نمره) جمعیت این شهر به طور مداوم (۰/۲۵ نمره) و به شدت افزایش یافته است. (ص ۲۰، ۰/۲۵ نمره)

۹- چگونه مردم می‌توانند بر فعالیت نهادهای مدیریتی نظارت کنند؟ (۱ نمره)

اعضای شورای های اسلامی شهر و روستا (۰/۲۵ نمره) با رأی مردم انتخاب می‌شوند (۰/۲۵ نمره) ،بدین وسیله مردم از طریق نمایندگان خود (۰/۲۵ نمره) باید در تصمیم گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها (۰/۲۵ نمره) در شهر و روستا دخالت داشته باشند. (ص ۳۵)

۱۰- هریک از مورد زیر، به کدامیک از مراحل کار در سامانه اطلاعات جغرافیایی مرتبط است؟ (۰/۷۵ نمره)

الف) اطلاعات به صورت اشکال، جدول و…………….. نمایش داده می‌شود.

خروجی (ص ۳۹، ۰/۲۵ نمره)

ب) اطلاعات در محیط نرم افزار GIS به صورت کدبندی ذخیره می‌شود.

ورودی (ص ۳۹، ۰/۲۵ نمره)

ج) اطلاعات با توجه به نیاز کاربر مدل سازی می‌شود.

پردازش (ص ۳۹، ۰/۲۵ نمره)

۱۱- سه مورد از جنبه‌های مختلف اهمیت حمل و نقل در زندگی جوامع را نام ببرید؟ (۰/۷۵ نمره)

اهمیت اقتصادی – اهمیت اجتماعی – اهمیت سیاسی و دفاعی اهمیت زیست محیطی (ص ۳۹، ۳ مورد هر کدام ۰/۲۵ نمره)

۱۲- با توجه به حمل و نقل به سؤالات زیر پاسخ دهید: (۰/۷۵ نمره)

الف) بهترین نوع لوکوموتیو از نظر سازگاری با محیط کدام است؟

الکتریکی (ص ۴۸، ۰/۲۵ نمره)

ب) در میان وسایل حمل و نقل، سرعت کدام نوع نسبت به سایر وسایل حمل و نقل کم است؟

آبی (ص ۵۲، ۰/۲۵ نمره)

ج) کدام شیوه حمل ونقل برای حمل کالاهایی مانند دارو مناسب‌تر است؟

هوایی (ص ۵۵، ۰/۲۵ نمره)

۱۳- با توجه به نیاز انسان به حمل ونقل تعیین کنید کدام تقاضا کمی و کدامیک کیفی است؟ (۰/۷۵ نمره)

الف) بهبود سرعت

کیفی (ص ۵۹، ۰/۲۵ نمره)

ب) رفاه و ایمنی بیشتر

کیفی (ص ۵۹، ۰/۲۵ نمره)

ج) تقاضای افزایش مسیرها

کمی (ص ۵۹، ۰/۲۵ نمره)

۱۴- نوع سواحل از نظر کدام ویژگی‌ها، براحداث و مدیریت بندرگاه‌ها تأثیر می‌گذارد؟ (۰/۷۵ نمره)

از نظر بریدگی هوایی (۰/۲۵ نمره) یا مخاطرات محیطی مانند سونامی هوایی (۲۵/۰نمره) یا طوفان‌های موسمی هوایی (ص ۶۲، ۰/۲۵ نمره)

۱۵- از کلمات داده شده برای پاسخ دادن به سؤالات استفاده کنید. ( یک کلمه اضافی است) (۰/۷۵ نمره)

گره‌ها – مترو – دوچرخه – مسیرها

الف) خطوطی که بین مکان‌ها قرار گرفته‌اند.

مسیرها (ص ۶۰، ۰/۲۵ نمره)

ب) ایجاد مسیرهایی برای استفاده از این وسیله از سال ۱۹۹۰ میلادی در شهرهای دنیا انجام شده است.

مترو (ص ۶۸، ۰/۲۵ نمره)

ج) این نوع وسیله نقلیه نه تنها آلاینده هوا نیست، بلکه استفاده از آن تأثیر زیادی بر سلامت افراد می‌گذارد.

دوچرخه (ص ۶۹، ۰/۲۵ نمره)

۱۶- به چه علت نصف النهار گرینویچ به عنوان مبدأ اندازه گیری طول جغرافیایی انتخاب گردید؟ (۱ نمره)

در قرن نوزدهم، با توسعه قطارها و شبکه ریلی وهم چنین کشتی رانی در مسافت‌های طولانی (۰/۵ نمره) اختلاف ساعت ورود و خروج کشتی‌ها و قطارها در مبدأ و مقصد، آشفتگی و سردرگمی‌های زیادی پدید آورد و به خاطر همین چنین تصمیمی گرفته شد. (ص ۷۳، ۰/۵ نمره)

۱۷- چرا سطح دشت‌های سیلابی از رسوبات آبرفتی پوشیده می‌شود ؟ (۱ نمره)

این قبیل دشت‌ها، در اغلب ایام سال خشک هستند (۰/۲۵ نمره) ولی در زمان وقوع سیلاب‌های فصلی (۰/۲۵ نمره) جریان آب (۰/۲۵ نمره) سطح آن‌ها را فرا می‌گیرد. (ص ۸۹، ۰/۲۵ نمره)

۱۸- به چه علت در حوضه‌های گرد، مدت زمان کمتری صرف می‌شود تا آب آبراهه‌ها خارج شوند؟ (۰/۵ نمره)

پراکندگی انشعابات سرشاخه‌ها که طول آن‌ها تقریباً به یک اندازه است. (۰/۲۵ نمره) همه جریان‌ها هم زمان به خروجی می‌رسند. (ص ۹۰، ۰/۲۵ نمره)

۱۹- در چه شرایطی رویداد بعضی از پدیده‌های طبیعی مانند زلزله و سیل می‌تواند بحران ایجاد کند؟ (۱/۵ نمره)

زمانی که به صورت ناگهانی (۰/۲۵ نمره) و گاهی شدید (۰/۲۵ نمره) رخ می‌دهند و به وضعیتی خطرناک (۰/۲۵ نمره) و ناپایدار(۰/۲۵ نمره) برای فرد و جامعه می‌انجامند (۰/۲۵ نمره) و برطرف کردن آن‌ها نیازمند اقدامات اساسی، فوری و فوق العاده است. (ص ۱۰۰، ۰/۲۵ نمره)

۲۰- چرا احداث سدهای ذخیره‌ای با تنظیمی از روش‌های سازه‌ای مناسب در مدیریت پیش از وقوع سیل به شمار می‌رود؟ (۱ نمره)

زیرا موجب هدایت (۰/۲۵ نمره)، انحراف (۰/۲۵ نمره) یا مهار (۰/۲۵ نمره) سیل می‌شوند. (ص ۱۰۴)

۲۱- تصاویر ماهواره‌ای چگونه می‌توانند هشدارهای لازم را در مورد گسل‌های لرزه خیز بدهند؟ (۱ نمره)

معمولاً خطوط گسلی مهم به سبب انرژی عظیمی که در امتداد آن‌ها نهفته است، پیش از وقوع زمین لرزه دچار تنش می‌شوند (۰/۵ نمره) تنش‌های موجود در امتداد خط گسل تولید گرما می‌کند (۰/۲۵ نمره) از این رو، تصاویر حرارتی ماهواره‌ای می‌توانند این تغییرات دمایی را در اطراف خطوط گسل ثبت کنند (۰/۲۵ نمره) و هشدارهای لازم را بدهند. (ص ۱۱۳)

«موفق و پیروز باشید»

” نظر همکاران محترم صائب است”

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا