امتحانات نهاییتاریخ

سوالات امتحان نهایی تاریخ رشته ادبیات و علوم انسانی شهریور ۱۳۹۹

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: تاریخ ۳

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

ساعت شروع: ۸ صبح

رشته: ادبیات و علوم انسانی

تعداد صفحه: ۳

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

دانش آموزان روزانه سراسر کشور درنوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۹

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

الف: بخش الزامی دانش آموز عزیز به سؤالات ۱ تا ۹ (جهت کسب ۱۶ نمره، الزاماً پاسخ دهید.)

۱- (به خاطر بیاورید.)

الف) جمله‌های صحیح یا غلط را مشخص کنید. (۳ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

۱- بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب باشکوه انگلستان، نفی منشأ الهی سلطنت بود.

صحیح (درس ۲ ص ۲۶، ۰/۲۵ نمره)

۲- پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ش، رضاخان به نخست وزیری منصوب شد.

غلط (درس ۷ ص ۹۱، ۰/۲۵ نمره)

۳- بعد از شروع جنگ جهانی دوم، دولت ایران اعلام بیطرفی کرد.

صحیح (درس ۸ ص ۱۰۸، ۰/۲۵ نمره)

ب) کدام یک از شماره‌های سمت راست با گزینه‌های سمت چپ در ارتباط است. (یک مورد اضافی است.) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

۱- دشمن سرسخت رضا شاه الف- فضل الله زاهدی
۲- از صدراعظم‌های نوگرای دوره قاجار ب- آیت الله مدرس
۳- نخست وزیر بعد از کودتای ۲۸ مرداد ج- میرزا حسین خان سپهسالار
د- آیت الله کاشانی

شماره ۱ با گزینه «ب» …….. آیت الله مدرس (درس ۷ ص ۹۵، ۰/۲۵ نمره)

شماره ۲ با گزینه «ج» ….. میرزا حسین خان سپهسالار (درس ۳ ص ۳۶، ۰/۲۵ نمره)

شماره ۳ با گزینه «الف» ….. فضل الله زاهدی (درس ۹ ص ۱۲۴، ۰/۲۵ نمره)

ج) جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کنید. (دو مورد اضافی است.) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

(انگلیس – هندوستان – آمریکا – ترکیه)

۱- رضا شاه پس از مسافرت به ………………………. به مبارزه با همه سنت‌های اسلامی پرداخت.

ترکیه (درس ۷ ص ۹۴، ۰/۲۵ نمره)

۲- در هندوستان حزب کنگره ملی استقلال کامل این کشور را درخواست کرد و کشور استعمارگر …………….. ناچار تسلیم شد.

انگلیس (درس ۸ ص ۱۱۰، ۰/۲۵ نمره)

د) گزینه‌های مناسب را انتخاب کنید. (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

۱- تقسیم مستعمرات آلمان میان متفقین، واگذاری بخش‌هایی از خاک این کشور به فرانسه و لهستان، الزام آلمان به پرداخت غرامت به متفقین و محدودیت نظامی آلمان از جمله نتایج کدام معاهده یا پیمان بود؟

الف- معاهده پاریس

ب- معاهده صلح ورشو

ج- پیمان صلح ورسای

د- پیمان آتلانتیک شمالی

گزینه «ج» – پیمان صلح ورسای (درس ۶ ص ۸۴، ۰/۲۵ نمره)

۲- آمریکا و انگلیس چه نقشی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ داشتند؟

الف- آماده کردن ارتش برای کودتا

ب- حمایت مالی از کودتاچیان

ج- تصرف مراکز دولتی پایتخت در روز کودتا

د- طراحی نقشه کودتا به همراه حمایت مالی و سیاسی

گزینه «د» – طراحی نقشه کودتا به همراه حمایت مالی و سیاسی (درس ۹ ص ۱۲۳، ۰/۲۵ نمره)

هـ) به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید. (۰/۵ نمره)

۱- مهم‌ترین اقدام اقتصادی دکتر مصدق برای مقابله با تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی انگلیس چه بود؟

برنامه اقتصاد بدون نفت (درس ۹ ص ۱۲۰، ۰/۵ نمره)

۲- اصطلاحات و مفاهیم تاریخی زیر را در یک سطر معرفی کنید. (۲ نمره) (هر مورد ۱ نمره)

الف- مدرسه دارالفنون:

دارالفنون به همت امیرکبیر و به عنوان نخستین مدرسه عالی در ایران با هدف آموزش علوم و فنون جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور بنیان نهاده شد. (درس ۴ ص ۵۴، ۱ نمره)

ب- سیاست موازنه منفی:

به ایستادگی در برابر امتیاز خواهی دولت‌های سلطه جو را موازنه منفی می گویند که در نقطه مقابل سیاست موازنه مثبت که سیاست تسلیم در برابر قدرت‌های بزرگ و اعطای امتیاز می‌باشد. (درس ۹ ص ۱۱۶، ۱ نمره)

۳- اظهار نظر و قضاوت (۱ نمره)

به نظر شما کشور آلمان در زمان صدراعظمی بیسمارک چگونه به سرعت در مسیر پیشرفت و اقتدار قرار گرفت؟

آلمان با تأسیس و توسعه مدارس و دانشگاها، برپایی صنایع جدید، پسط شبکه حمل و نقل و ارتباطات، خیلی زود به یکی از پیشروترین کشورهای اروپایی در زمینه صنعت تبدیل شد. (هر مورد ۰/۵ نمره، ذکر دو مورد کافی است.) (درس ۶ ص ۸۰، ۱ نمره)

۴- توصیف و فهرست و طبقه بندی اجزا یا ویژگی‌های پدیده‌های تاریخی (۳ نمره) (هر مورد ۱ نمره)

الف- مهم‌ترین شرایط نادر افشار در دشت مغان برای پذیرفتن سلطنت چه بود؟ (ذکر دو مورد کافی است).

اختلاف مذهبی با دولت عثمانی (هر مورد ۰/۵ نمره، ذکر دو مورد کافی است.) آلمان با تأسیس و توسعه مدارس و دانشگاها، برپایی صنایع جدید، پسط شبکه حمل و نقل و ارتباطات، خیلی زود به یکی از پیشروترین کشورهای اروپایی در زمینه صنعت تبدیل شد. (هر مورد ۰/۵ نمره، ذکر دو مورد کافی است.) (درس ۲ ص ۱۷، ۱ نمره)

ب- در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروی با چه روش‌هایی به رویارویی با یکدیگر پرداختند؟ (ذکر دو مورد کافی است)

مسابقه‌های تسلیحاتی، علمی، برقراری اتحادها و پیمان‌های سیاسی- نظامی؛- جنگ تبلیغاتی شدید؛- رقابت‌های اقتصادی با یکدیگر (هر مورد ۰/۵ نمره ذکر دو مورد کافی است.) (درس ۸ ص ۱۰۹، ۱ نمره)

ج- مهم‌ترین آثار و نتایج جنگ جهانی دوم را بنویسید. (ذکر دو مورد کافی است.)

۱– جنگ جهانی دوم مهلک‌ترین و مخرب‌ترین رویداد تاریخ بشراست؛ ۲- حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر انسان بر اثر این جنگ کشته شدند؛ ۳- بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا که در گیر جنگ شده بودند، به شدت صدمه دیدند؛ ۴- به کشورهای درگیر جنگ آسیب‌های اقتصادی فراوانی رسید؛ ۵-گرسنگی، بیماری‌های مسری، یا آوارگی و اختلال‌های روحی و روانی نیز از دیگر مصیبت‌های ناشی از جنگ بود که بسیاری از مردم جهان را به شدت آزار داد. (هر مورد ۰/۵ نمره، ذکر دو مورد کافی است.) (درس ۸ ص ۱۰۷، ۱ نمره)

۵- مقایسه پدیده‌های تاریخی (۲ نمره)

روزنامه نگاری در دوره قاجار پیش از مشروطه را با پس از وقوع انقلاب مشروطه مقایسه کنید.

در دوران پیش از مشروطه به دلیل ماهیت استبدادی حکومت قاجار و نبود آزادی بیان، برخی از روزنامه نگاران در خارج از کشور اقدام به چاپ روزنامه‌هایی به زبان فارسی کردند و نسخه‌هایی از آنها به صورت مخفیانه به داخل ایران می‌رسید. (درس ۱ ص ۱۲، ۱ نمره)

کلید واژه: به مفهوم استبداد و نبود آزادی بیان و انتشار روزنامه در خارج از کشور اشاره شود کافی است.

انقلاب مشروطه باعث گسترش سریع نشریات و توسعه فعالیت‌های روزنامه نگاری در ایران شد. روزنامه نگاران مشروطه خواه با شور و شعف فراوان درباره مفاهیمی مثل آزادی، آدمیت، برابری، عدالت، بیداری، حقوق، ترقی، وطن، استقلال و … مطلب می‌نوشتند. (درس ۵ ص ۶۸، ۱ نمره)

کلید واژه: اشاره به گسترش فعالیت روزنامه نگاری و در مورد از اصطلاحات آزادی، برابری، آدمیت، عدالت، بیداری، استقلال و …کافی است.

۶- کاربست شواهد و مدارک تاریخی (۱/۵ نمره)

متن زیر را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

«نهضت جنگل، قیامی مردمی بود که در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخی کشور ما، شکل گرفت. این نهضت از جنگل‌های گیلان آغاز شد و سپس روستاها و شهرهای این استان را در برگرفت و هفت سال ادامه یافت. رهبر این نهضت، میرزا کوچک خان، طلبه آزادمنش و انقلابی و فردی مؤدب، متواضع، خوش برخورد و پایبند به اجرای دستورات دینی بود. او در جریان جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط روس و انگلیس به فکر برپا کردن یک نهضت مسلحانه افتاد. اهداف میرزا کوچک خان و یارانش در برپایی این نهضت عبارت از: اخراج نیروهای بیگانه، رفع ناامنی و بی عدالتی و برقراری امنیت، مبارزه با خودکامگی و استبداد بود. قیام جنگل در مقابله با متجاوزان و دولت‌های بی کفایتی که در تهران بر سر کار آمدند، در طول هفت سال فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشت. این قیام، سرانجام به دنبال خیانت دولت شوروی، بروز اختلاف در میان سران نهضت جنگل و حمله نیروهای دولتی به فرماندهی رضاخان، سرکوب شد اما نام میرزا و مقاومت‌های مردانه‌اش در برابر ستم و تجاوز، در خاطر مردم ایران زنده و جاوید ماند و الگویی برای مبارزان بعدی شد.

الف- هدف میرزا کوچک خان و یارانش از برپایی نهضت جنگل چه بود؟ (۰/۷۵ نمره)

اخراج نیروهای بیگانه، رفع ناامنی و بی عدالتی و برقراری امنیت، مبارزه با خودکامگی و فساد. (درس ۷ ص ۹۱، ۰/۷۵ نمره)

ب- چه عواملی موجب سرکوب نهضت جنگل شد؟ (۰/۷۵ نمره)

خیانت دولت شوروی، بروز اختلاف در میان سران نهضت جنگل و حمله نیروهای دولتی به فرماندهی رضاخان (درس ۷ ص ۹۱، ۰/۷۵ نمره)

سؤالات تشریحی (علل، دلایل، آثار، نتایج و پیامدهای تاریخی)

۷- چرا تا قبل از وقوع جنگ جهانی دوم، مردم ایتالیا شیفته موسولینی بودند؟ (۱ نمره)

چون موسولینی در ایتالیا تا حدود زیادی به وعده‌های خود درباره کاهش بیکاری و تورم و پایان دادن به اعتصابها عمل کرد. و مردم از اینکه کشورشان در ردیف قدرت‌ها بزرگ قرار گرفته بود به خود می‌بالیدند. (درس ۸ ص ۱۰۰، ۱ نمره)

۸- در نظام حکومتی ایران تا پیش از انقلاب مشروطه، شاه از چه جایگاهی برخوردار بود؟ (۱ نمره)

شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و از اختیارات نامحدودی برخوردار بود؛ عزل و نصب مقام‌های حکومتی و اعلام جنگ و صلح از جمله اختیارات اساسی شاه به شمار می‌رفت.

کلید واژه: رأس هرم قدرت، اختیارات نامحدود، عزل و نصب مقام‌های حکومتی، اعلام جنگ و صلح (هر مورد ۰/۵، ذکر دو مورد کافی است.) (درس ۳ ص ۳۷، ۱ نمره)

۹- چرا دکتر مصدق در دور اول از نخست وزیری استعفا داد و آیت الله کاشانی در حمایت از او دست به چه اقدامی زد؟ (۱/۵ نمره)

در تیر ۱۳۳۱ دکتر محمد مصدق برای کاستن از نفوذ دربار و مقابله با کارشکنی‌های آن در اداره امور کشو، از محمدرضا شاه خواست وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به او بسپارد، چون شاه با این تقاضا مخالفت کرد، او از مقام خود استعفا نمود. شاه بی درنگ قوام را مأمور تشکیل دولت کرد. در پی این رویداد آیت الله کاشانی ضمن مخالفت با نخست وزیری قوام مردم را به مبارزه فراخواند.

کلیدواژه: کاستن نفوذ دربار، مقابله با کارشکنی‌های درباره درخواست وزارت جنگ، مخالفت شاه، استعفای مصدق، نخست وزیری قوام، اعلام فراخوان مبارزه، رهبری آیت الله کاشانی. (هر مورد ۰/۲۵ نمره، ذکر ۶ مورد کافی است.) (درس ۹ ص ۱۲۰، ۱/۵ نمره)

ب- بخش انتخابی

دانش آموز عزیز! از بین سؤالات انتخابی فقط ۴ سؤال را به دلخواه انتخاب کنید و با ذکر شماره سؤال پاسخ دهید.

۱۰- منظور از «حکمت تاریخی» چیست؟ (۱ نمره)

مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث و مطالعه علل و نتایج رویدادها، به قوانینی دست یافته‌اند که آن را حکمت تاریخی می‌نامند. (هر مورد ۵/۰ نمره، ذکر دو مورد کافی است) (درس ۱ ص ۶، ۱ نمره)

۱۱- چه عواملی سبب رشد تولید و صادرات فرش ایران در دوره قاجار شد؟ (ذکر در مورد کافی است( (۱ نمره)

ارزانی نیروی کار، طرح و نقش‌های زیبا و متنوع، هنرمندی و ظرافت بافندگان فرش ایرانی، تقاضای بازار جهانی، سرمایه گذاری خارجی در تولید و تجارت. (هر مورد ۰/۵، ذکر دو مورد کافی است.) (درس ۴ ص ۵۲، ۱ نمره)

۱۲- مهم‌ترین علل بروز جنگ جهانی اول چه بود؟ (ذکر در مورد کافی است.) (۱ نمره)

اختلافات آلمان و فرانسه، مسابقه تسلیحاتی، رقابت بر سر مستعمرات، اقدام برای توسعه نفود و دخالت در منطقه شبه جزیره بالکان (هر مورد ۰/۵ نمره، ذکر دو مورد کافی است.) (درس ۶ ص ۸۰، ۱ نمره)

۱۳- دلایل ضعف جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول چه بود؟ (۱ نمره)

جامعه ملل فاقد قدرت کافی برای تحقق اهداف خود بود (۰/۵ نمره) و تصمیمانش ضمانت اجرایی لازم را نداشت. (۰/۵ نمره) (درس ۸ ص ۹۷)

۱۴- اقامت امام خمینی (ره) در پاریس چه نتایجی برای انقلاب اسلامی داشت؟ (ذکر یک مورد کافی است). (۱ نمره)

– ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حکومت پهلوی را افشا می‌کردند؛

– امکان ملاقات مبارزان با رهبری انقلاب فراهم آمد و پیام‌های امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد. (هر مورد ۱ نمره، ذکر یک مورد کافی است.) (درس ۱۰ ص ۱۳۴)

۱۵- مهم‌ترین برنامه‌های آمریکا در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا اوایل دهه ۱۳۴۰ برای تسلط بر ایران چه بود؟ (ذکر دو مورد کافی است.) (۱ نمره)

– پیوستن ایران به پیمان بغداد (سنتو)؛ – تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک)؛ – اعطای کمک‌های نظامی و مالی به ایران- اجرای بعضی اصلاحات در ایران. (هر مورد ۰/۵ نمره، ذکر دو مورد کافی است. ) (درس ۱۰ ص ۱۲۵، ۱ نمره)

۱۶- مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان چه کسی و با چه هدفی تشکیل شد؟ (۱ نمره)

به فرمان امام خمینی (ره) (۰/۲۵ نمره) و با هدف رسیدگی به اختلاف‌ها میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شد. (۰/۷۵ نمره) (درس ۱۱ ص ۱۴۴)

۱۷- مهم‌ترین خدمات زنان ایران در طول هشت سال دفاع مقدس را بنویسید. (ذکر دو مورد کافی است) (۱ نمره)

۱- حضور در خط مقدم جبهه در سال‌های اول جنگ؛ ۲- تشویق برادران، همسران و فرزندان خویش برای حضور در جبهه؛ ۳- تهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک رزمندگان؛ ۴- پرستاری از رزمندگان مجروح در بیمارستان‌ها؛ ۵- پاسداری از حریم خانواده در غیاب همسران رزمنده. (هر مورد ۰/۵ نمره، ذکر دو مورد کافی است.) (درس ۱۲ ص ۱۵۶، ۱ نمره)

جمع نمره ۲۴

ضمن خسته نباشید به همکاران محترم، نظر آنان در تصحیح اوراق صائب است.

توجه: منظور از کلید واژه این است که اگر دانش آموزان در پاسخ به سؤالات، فقط به موارد ذکر شده در کلید واژه اشاره کرده باشند، نمره کامل تعلق بگیرد.

« موفق و پیروز باشید»

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا