علوم اعتیادمغز و اعصاب

سوالات آزمون دکتری علوم اعتیاد ۱۳۹۲؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

اختلالات روانپزشکی

۱- توصیف زیر مربوط به کدام روش درمانی است؟ روشی که با استفاده از راه‌هایی مانند توصیه، استفاده از استعاره داستان گویی و confronation تلاش می‌کند بیمار را درمان کند، اثربخشی این روش در اختلال شخصیت مرزی نشان داده شده است.

الف) cognitive- behavior therapy

ب) interpersonal therapy

ج) behavior therapy

د) dialectical behavior therapy

۲- تفاوت اصلی اختلال آسپرگر با اختلال اوتیسم در کدام حیطه است؟

الف) رشد زبان

ب) رشد تعاملات اجتماعی

ج) حیطه رفتارها و علایق تکراری

د) حیطه شناخت اجتماعی

۳- الگوی فراگیری از گوشه گیری و محدودیت در روابط بین فردی به صورت انتخاب فعالیت‌های انفرادی، بی¬علاقگی به روابط جنسی با دیگران، لذت بردن از فعالیت‌ها، نداشتن دوست نزدیک غیر از اقوام درجه اول و سردی هیجانی از علایم کدام اختلال شخصیت است؟

الف) Avoidant PD

ب) Schizou PD

ج) Schizotyral PD

د) Depressive PD

۴- درباره تجربه بختک (sleep paralysis) کدام گزینه نادرست است؟

الف) فرد هوشیار است اما نمی‌تواند حرکت کند

ب) در ۲۵ تا ۵۰ درصد از افراد جامعه به مدت چند ثانیه اتفاق می افتد

ج) معمولاً زمان آن کمتر از یک دقیقه است

د) معمولاً هنگام به خواب رفتن اتفاق می افتد

۵- ناتوانی در به یاد آوردن جنبه‌ای از حادثه تروماتیک از کدام دسته علایم PTSD است؟

الف) reexperience will

ب) avoidance

ج) bypecanusale

د) detachment

۶- خانم ۳۰ ساله‌ای به دنبال مشاجره با همسر دچار نابینایی شده است. در معاینه چشم پزشکی مشکلی یافت نشده است. در ارزیابی روانشناختی نکته‌ای مبنی بر وجود سود ثانویه با ایجاد عمدی علایم پیدا نمی‌شود، کدام گزینه برای وی بر اساس DSM- IV- TR بیشتر مطرح است؟

الف) Malingering

ب) Factitious disorder

ج) Conversion disorder

د) Hysteria

۷- کدام گزینه درباره اختلال وسواسی- جبری نادرست است؟

الف) وجود یکی از دو دسته علایم وسواس یا اجبار برای تشخیص کافی است

ب) وسواس‌ها نباید محدود به نگرانی‌های بیش از حد درباره مشکلات زندگی روزموده باشد

ج) رفتارهای اجباری باید به شکلی عینی بروز یابند و اعمال دهی واحد این معیار نیست

د) فرد باید احساس کند که افکار وسواسی محصولی از ذهن خود اوست

۸- بیماری با حملات مکرری از ترس شدید، تپش قلب، تعریق، لرزش، تنگی نفس و پارستزی از دو ماه قبل مراجعه کرده است. در این مدت مرتب نگران تکرار حملات است و به این دلیل به تنهایی از منزل بیرون نمی‌رود، کدام تشخیص برای او محتمل‌تر است؟

الف) اختلال پانیک بدون آگورافوبیا

ب) اختلال پانیک با آگورافوبیا

ج) حمله پانیک

د) حمله پانیک و فوبی اجتماعی

۹- دوز معمول بوپروپیون برای درمان افسردگی چقدر است؟

الف) ۱۵۰ -۷۵

ب) ۴۰۰- ۲۰۰

ج) ۵۰۰ -۳۰۰

د) ۸۰۰- ۶۰۰

۱۰- کدام گزینه از معیارهای افسردگی با خصوصیت اتمپیک نیست؟

الف) افزایش میل جنسی

ب) پرخوابی

ج) فلج سربی (leaden paralysis)

د) الگوی دراز مدتی از حساسیت به طرد بین فردی که باعث مشکلات اجتماعی و شغلی قابل توجه شود

۱۱- بیماری که به اشتباه معتقد است علی دایی به او علاقمند است دچار کدام هذیان است؟

الف) grandiosity

ب) jelousy

ج) erotomanin

د) reference

۱۲- بیماری در سه سال اخیر سه نوبت دوره‌هایی از علایم شامل هذیان بررگ منشی و توهم شنوایی و خلق بالا، پرحرفی، کاهش نیاز به خواب و افزایش فعالیت‌های هدفمند داشته است. این دوره با هر بار ۲ ماه طول می‌کشیده و با درمان برطرف می‌شده است. کدام تشخیص برای وی محتمل‌تر است؟

الف) اختلال هذیانی

ب) اختلال اسکیزوافکتیو

ج) اسکیزوفرنیا

د) اختلال دوقطبی نوع یک

۱۳- کدام گزینه از علایم منفی اسکیزوفرنیا نیست؟

الف) سطحی بود عاطفه

ب) رفتار آشفته

ج) ناگویی (alogin)

د) بی علاقگی (anhedolia)

۱۴- ادراک یک شیء به صورت شیء دیگر مشخصه کدام علامت است؟

الف) delusion

ب) hallucination

ج) illusion

د) dereisim

۱۵- هیجان ابراز شده (expressed emotion) در خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا چه نقشی دارد؟

الف) افزایش میزان بروز بیماری

ب) تشدید علایم

ج) افزایش دفعات عود

د) افزایش علایم منفی

۱۶- کدام یک از علایم مسمومیت با آمفتامین نیست؟

الف) تعریق

ب) لرزش

ج) ناتوانی جنسی

د) در بی دردی

۱۷- برای درمان هالوسیتوز ناشی از الکل کدام دارو پیشنهاد شده است؟

الف) هالوپریدول

ب) کلردیازپوکساید

ج) آری پیپرازول

د) لورازپام

۱۸- بالا بودن مقادیر کدام آزمون آزمایشگاهی کمتر مطرح کننده مصرف سنگین الکل است؟

الف) گاما گلوتامیل ترانس فرار

ب) MCV

ج) Uric Acid

د) LDL

۱۹- پسر معتادی به علت عوارض ناشی از اعتیاد در کلاس دانشگاه خود غیبت می‌کند. مادر برای موجه کردن غیبت او با دانشگاه تماس می‌گیرد. کدام گزینه برای توصیف رفتار وی درست است؟

الف) co- dependence

ب) ratiomlization

ج) denial

د) cross- tolerance

۲۰- در افتراق تشنج از تشنج کاذب کدام مورد به نفع تشنج کاذب است؟

الف) وجود بی اختیاری ادرار

ب) آسیب دیدن در حمله

ج) بروز تنها در هنگام بیداری

د) وجود سیانوز

۲۱- در کدام بیماری درگیری لوب فرونتال یکی از مشخصه‌های اصلی اختلال است؟

الف) Prion disease

ب) Pick disease

ج) Huntington’s disease

د) Alzheimer’s disease

۲۲- بیماری که نمی‌تواند لباس بپوشد و اشیای آشنا را شناسایی کند. کدام علایم را دارد؟

الف) آگرافی و آپراکسی

ب) آگنوزی و آپراکسی

ج) آگنوری و آفازی

د) آگرافی و آفازی

۲۳- کدام گزینه در مورد دلیریوم نادرست است؟

الف‌) هدف اولیه در درمان برطرف کردن علت زمینه‌ای است

ب) بنزودیازپین‌های طولانی اثر برای درمان بی¬خوابی و بی¬قراری روزانه مناسب است

ج) تجویز ۶- ۲ میلی گرم هالوپریدول به روش تزریقی برای این بیماران توصیه می‌شود

د) احتمال دارد پس از دلیریوم فرد به افسردگی یا PTSD مبتلا شود

۲۴- کدام یک عامل خطری برای دلیریوم نیست؟

الف) جنس زن

ب) سن بالا

ج) سابقه آسیب مغزی

د) وابستگی به الکل

۲۵- با استفاده از کدام روش می‌توان اطلاعاتی درباره متابولیسم مولکول‌های مختلف مثل کربوهیدرات و پروتئین به دست آورد؟

الف) IMRI

ب) MEG

ج) rCBF

د) MRS

۲۶- حداکثر تا چه مدت پس از قطع مصرف می‌توان کانابیس را در ادرار شناسایی کرد؟

الف) سه روز

ب) هشت روز

ج) دو هفته

د) چهار هفته

۲۷- سطح درمانی لیتیوم برای درمان نگهدارنده چقدر است؟

الف) ۴/۰ تا ۶/۰میلی گرم در دسی لیتر

ب) ۶/۰ تا ۲/۱ میلی گرم در دسی لیتر

ج) ۲/۱ تا ۸/۱ میلی گرم در دسی لیتر

د) ۸/۱ تا ۲/ ۲ میلی گرم در دسی لیتر

۲۸- وجود علایم شدید یا نقص در عملکرد شغلی اجتماعی و تحصیلی معادل کدام درجه از GAF است؟

الف) ۲۰ – ۱۱

ب) ۳۰- ۲۱

ج) ۴۰- ۳۱

د) ۵۰- ۴۱

۲۹- فردی برای کنترل احساس‌های آزارنده و کنار آمدن با تعارض‌های هیجانی و استرسورها بسیار زیاد از تفکر انتزاعی یا عمومیت دادن استفاده می‌کشد. این عمل معادل کدام سازوکار دفاعی است؟

الف) intellectualization

ب) rationalization

ج) undoing

د) isolation of affect

۳۰- Prosody در کدام بخش از معینه وضعیت روانی قرار دارد؟

الف) خلق و عاطفه

ب) تکلم

ج) فرم فکر

د) محتوای فکر

روانشناسی پایه و بالینی

۳۱- هرگاه شخصی ادعا کند که مهاجمین فضایی، الکترودهایی را در مغزش کار گذاشته‌اند و او را تعقیب می‌کنند، کدام یک از اصطلاحات زیر برای وی مطرح می‌شود؟

الف) Visual Halucination

ب) Paranoid Ideation

ج) Emotional Illusion

د) Bizarre Delusion

۳۲- مسخ واقعیت (Derealization) از علایم کدام یک از اختلالات زیر به شمار نمی‌آید؟

الف) Panic Attacks

ب) Schizophrenia

ج) Dissociative Disorder

د) Obsessive Compulsive Disorder

۳۳- استفاده از کدام مکانیسم دفاعی در مبتلایان به اختلالات هذیانی شایع‌تر است؟

الف) Humor

ب) Sublimation

ج) Supression

د) Projection

۳۴- وجود سابقه حداقل یک دوره هیپومانیا در کدام یک از اختلالات زیر الزامی است؟

الف) Bipolar 1

ب) Bipolar II

ج) Schizoaffective

د) Dysthymia

۳۵- کدام یک از نظریه پردازان، به ترتیب به تولد و روابط خواهر- برادرها، توجه خاصی داشته است؟

الف) آدلر

ب) فروید

ج) هورنای

د) باولبی

۳۶- «دور کردن درمان جو از حمایت محیطی به سمت حمایت از خویشتن و منسجم کردن دوباره قسمت‌های رهاشده شخصیت» تحت عنوان کدام یک از انواع درمان قرار دارد؟

الف) فردمدار

ب) گشتالتی

ج) وجودی

د) پُست مدرن

۳۷- در طبقه¬بندی مکانیسم‌های دفاعی، کدام یک از موارد زیرا تحت عنوان “Immature” قرار می‌گیرد؟

الف) Displacement

ب) Rationalization

ج) Sublimation

د) Somatization

۳۸- کدام یک از نظریه¬پردازان معتقد است که انسان دارای چهار نیاز ذاتی «احشایی، حرکتی، حسی و فوریت‌« می‌باشد؟

الف) کارل میننگر

ب) گاردتر مورفی

ج) آدولف مایر

د) فردریک پرلز

۳۹- نقش کدام یک از مناطق سیستم عصبی مرکزی در کنترل دمای بدن به اثبات رسیده است؟

الف) مخچه

ب) هیپوتالاموس قدامی

ج) نخاع

د) هسته‌های قاعده¬ای مغز

۴۰- ” “Formicationاز اختلالات کدام یک از حوزه‌های رو به شمار می‌آید؟

الف) Thought

ب) Mood

ج) Perception

د) Emotion

۴۱- دوره‌ای که یک فرد در حال رشد، طی آن آموزش‌های نظام¬مندی را دریافت می‌کند و بنیادهای فن¬آوری مربوط به کاربرد ابزارها و وسایل اساسی را می‌آموزد. مطابق کدام یک از مراحل نظریه اریکسون به شمار می‌آید؟

الف) سوم

ب) ششم

ج) چهارم

د) هفتم

۴۲- نظریه اپی ژنزیس اریکسون در مورد رشد شخصیت، همسان با کدام یک از نظریه‌های «بهنجاری» می‌باشد؟

الف) کمال مطلوب

ب) متوسط

ج) فرایند

د) سلامت

۴۳- هرگاه یک مصاحبه¬گر در ضمن مصاحبه و در واکنش به اظهارات مراجع، سر خود را تکان دهد. صندلی خود را جلو بکشد و از عباراتی همچون: «خوب»، «بعد چه شد؟» استفاده نماید، کدام یک از فنون زیر را به کار برده است؟

الف) Facilitation

ب) Transition

ج) Confrontation

د) Clarification

۴۴- بر اساس مطالعات پژوهشی، کدام یک از سبک‌های فرزندپروری باعث پدید آمدن خود اتکایی، عزت نفس و پیدایش حس مسئولیت پذیری اجتماعی در کودک می‌شود؟

الف) مسامحه آمیز- سهل انگارانه

ب) آسانگیر- سامحه آمیز

ج) مقتدرانه- دوسویه

د) آمرانه

۴۵- در جدول ارزیابی تجارب روزانه ( Assessment of Daily Experience) به کدام یک از موارد زیر، ؟؟؟ تعلق می‌گیرد؟

الف) جدایی زناشویی

ب) مشکل با رئیس

ج) بازنشستگی

د) حاملگی

۴۶- تفاوت عمده PTSD و ASD در کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟

الف) سن بیمار در زمان حادثه

ب) شدت و نوسان نشانه‌ها

ج) مدت ظهور و دوام علایم

د) وجود یا عدم نشانه‌های پسیکوتیک

۴۷- خانمی به مشاور مراجعه کرده شکایت اصلی وی اضطراب شدید از احتمال فرورفتن نوک پستان به داخل بدن خود می‌باشد. در صورتی که سابقه بیماری جسمی یا روانی نداشته و در حال حاضر هم ابتلا به اختلالات روانی پسیکوتیک مطرح نباشد، احتمال ابتلای وی به کدام سندرم فرهنگی مطرح می‌شود؟

الف) Dhat

ب) Amok

ج) kora

د) Taijin Kyofusho

۴۸- خانم ۳۳ ساله¬ای پس از غیبت‌های مکرر و طولانی، شغل خود را از دست داده، از دو سال پیش، اغلب روزها احساس می‌کرد مشتریان، به پوست صورتش خیره می‌شوند و علیرغم پوشیدن لباس‌های متنوع و هرگونه آرایش، باز هم فکر می‌کرد که رنگ پوست و اندام‌های چهره‌اش زشت هستند، در ارزیابی بالینی، سابقه اختلال روانی و علایمی از اختلالات پسیکوتیک دیده نشد. محتمل‌ترین تشخیتی برای وی عبارتست از:

الف) MDD

ب) اختلال شخصیت خودشیفته

ج) OCD

د) اختلال بدریخت انگاری بدن

۴۹- درباره حالت رویاگونه (Dreamy State) همه اظهارات زیر در دست هستند، بجز:

الف) نوعی حالت تغییر یافته هشیاری است

ب) غالباً همراه با ضایعات لوب اکسی پتیال است

ج) معمولاً به طور ناگهانی ظاهر شده و چند دقیقه طول می‌کشد

د) می‌تواند همراه با توهمات بویایی، بینایی و شنوایی باشد

۵۰- کدام یک از علایم زیر، از نشانه‌های اصلی دلیریوم به شمار نمی‌آید؟

الف) شروع ناگهانی

ب) سیر نوسان دار

ج) منجر شدن به دمانس

د) اختلال هشیاری

۵۱- شایع‌ترین علامت رفتاری که در مبتلایان به صرع پدید می‌آید عبارتست از:

الف) روان پریشی

ب) تغییر شخصیت

ج) خشونت

د) افسردگی

۵۲- کدام یک از عوامل زیر، در تولید چرخه قاعدگی (Menstrual Cycle) نقش اصلی ندارد؟

الف) هیپوفیز

ب) پاراتیروئید

ج) هیپوتالاموس

د) تخمدان‌ها

۵۳- براساس مطالعات مربوط به تفاوت‌های جنسیتی در قشر مغز و اعمال شناختی، همه اظهارات زیر ؟؟؟؟ بجز:

الف) ماده سفید مغز (White Mattet) در مردان بیشتر از زنان است

ب) تراکم نورون‌های قطعه گیجگاهی مربوط به زبان، در زنان بیشتر از مردان است

ج) دختران مدرسه در «روخوانی» درس‌ها، نمرات بیشتری از پسرها می‌گیرند

د) هنگام پیدا کردن آدرس یک محل، زنان بیشتر از مردان، بر حسب مختصات جواب می‌دهند

۵۴- کدام یک از عوامل زیر، با تأثیر تحریکی بر روی آمیگدال ها، باعث تولید اضطراب می‌شود؟

الف) GABA

ب) CCK

ج) ۵HT

د) Ach

۵۵- شایع‌ترین نوع صرع در بزرگسالان عبارتست از:

الف) Absence

ب) Focal

ج) Temporal Lobe

د) Grandmal

۵۶- از نظر فمینیست‌های رادیکال هدف اصلی درمان عبارتست از:

الف) قدرتمند کردن زنان از نظر شأن و منزلت، کامروایی شخصی و برابری

ب) دگرگونی اجتماعی از طریق القای ارزش‌های فمنیستی در فرهنگ

ج) دگرگون کردن روابط جنسیتی، تغییر دادن نهادهای اجتماعی و بالابردن خودمختاری زن

د) تغییرات بنیادین روابط و نهادهای اجتماعی

۵۷- احساس درد در انگشتان دستی که قطع شده، با کدام یک از اصطلاحات زیر شناخته می‌شود؟

الف) Synesthetic Halucination

ب) Illusion

ج) Phantom Limbi

د) Bizarre Delusion

۵۸- بر اساس مطالعات روانشناسی، چنانچه پدر و مادری هر دو حاق باشند، احتمال چاق شدن فرزند، در چه حدودی می‌باشد؟

الف) ۲۰%

ب) ۴۰%

ج) ۷۰%

د) ۱۰۰%

۵۹- کدام یک از موارد زیر در شمار هشت هیجان نخستین مطرح شده توسط پلاچیک آورده نشده است؟

الف) اندوه

ب) خشم

ج) انتظار

د) استرس

۶۰- حداقل مدت لازم برای مطرح شدن اختلال دیس تایمی (Dysthymia) عبارتست از:

الف) شش ماه

ب) یک سال

ج) هجده ماه

د) دوسال

نوروفارماکولوژی

۶۱- کدام داروی ضد افسردگی موجب مهار باز جذب دوپامین و نوراپی نفرین می‌شود؟

الف) ونلافاکسین

ب) نفازودون

ج) پاروکستین

د) بوپروپیون

۶۲- علت تجویز کربی دوپا در بیماران مبتلا به پارکینسون چیست؟

الف) تحریک گیرنده‌های دوپامینی

ب) مهار آنزیم مونوآمین اکسیداز (MAO)

ج) مهار آنزیم دوپاد کربوکسیلاز

د) مهار گیرنده¬های استیل کولینی

۶۳- در بیمارانی که سابقه سایکوز دارند، استفاده از کدام داروی زیر منع مصرف ندارد؟

الف) لوودوپا

ب) بی پیریدین

ج) پرگولی

د) پروموکرپتین

۶۴- مصرف مواد غذایی حاوی تیرامین با کدام یک از داروهای زیر تداخل دارد؟

الف) نفازودون

ب) میتالوپرام

ج) ترانپل سیپرومین

د) فلوکستین

۶۵- کدام یک از گزینه‌های زیر درباره زولپیدم درست است؟

الف) بروز تحمل (Tolerance) به آن بیش از دیازپام است.

ب) اثرات آن با فلومازتیل ضدیت می‌شود.

ج) به گیرنده‌های بنزودیازپیتی متصل نمی‌شود.

د) دارای اثر شل¬کنندگی عضلات قوی است.

۶۶- کدام یک از علایم بالینی زیر از علائم سندرم کولینرژیک نمی‌باشد؟

الف) اسهال

ب) میوزیس

ج) خشک شدن پوست و مخاط¬ها

د) بی اختیاری ادراری

۶۷- کدام یک از گزینه‌های زیر درباره لیتیم نادرست است؟

الف) یکی از مکانیسم‌های آن مهار تبدیل IP2 به IP1 و IPI به اینوزیتول است.

ب) در درمان مسمومیت با آن از دیالیز صفاقی و همودیالیز استفاده می‌شود

ج) لرزش و کاهش عملکرد تیروئید از عوارض جانبی آن است

د) کاهش سدیم بدن به درمان مسمومیت با لیتیم کمک می‌کند

۶۸- به کدام یک از آثار داروهای اوپیوئیدی تحمل ایجاد نمی‌شود؟

الف) تضعیف تنفسی

ب) تنگ شدن مردمک

ج) ضد دردی

د) تهوع و استفراغ

۶۹- کدام یک از مکانیسم‌های زیر در ایجاد اسکیزوفرنی دخیل می‌باشد؟

الف) بلوک گیرنده D2

ب) بلوک گیرنده D1

ج) بلوک ۵HT3

د) به گیرنده NMDA

۷۰- کدام یک از ترکیبات زیر به طور غیرمستقیم باعث فعال کردن سیستم کولینرژیک به صورت طولانی مدت می‌شود؟

الف) آدروفونیوم

ب) اکوتیوفات

ج) نئوستیگمین

د) آتروپین

۷۱- تجویز کدام یک از داروهای زیر در درمان مسمومیت با دیازپام استفاده می‌شود؟

الف) فلومازنیل

ب) نالوکسان

ج) نالترکسان

د) فنوباربیتال

۷۳- مکانیسم اثر دی سولفیرام چیست؟

الف) مهار آنزین الکل دهیدروژناز

ب) مهار آنزیم آلدئید دهیدروژناز

ج) القای آنزیم الکل دهیدروژناز

د) القای آنزیم آلدهید دهیدروژناز

۷۳- مکانیسم اثر ایمی پیرامین در بهبود علایم افسردگی کدام است؟

الف) مهار بازجذب سروتونین و نورایی از غشاء پیش سینایی

ب) مهار گیرنده‌های سروتونین و نوراپی نفرین در غشاء پس سیناپسی

ج) تحریک کننده‌های سرتونینغشاء پس سیناپسی

د) تخریب سروتونین و نوراپی نفرین در فضای سیناپسی

۷۴- مهم‌ترین علت مرگ ناگهانی در مسمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز کدام است؟

الف) خونریزی

ب) توهم و اضطراب

ج) نارسایی تنفسی

د) افزایش فشار خون

۷۵- جهت تسکین علایم ترک الکل از چه دارویی استفاده می‌شود؟

الف) مهار کننده مونوآمینواکسیداز (MAO)

ب) فنوباربیتال

ج) کلرودیازپوکسید

د) ویگاباترین

۷۶- پادزهر اختصاصی سلاح‌های شیمیایی نوع ارگانوفسفره کدام است؟

الف) ادروفونیوم

ب) دیازپام

ج) فنوباربیتال

د) آتروپین

۷۷- کدام یک از موارد زیر از عوارض خطرناک داروی آتروپین خصوصاً در کودکان است؟

الف) برقان (زردی)

ب) ترشح زیاد بزاق

ج) افزایل حرارت بدن

د) اسهال

۷۸- کدام یک از گزینه‌های زیر از کاربردهای بالینی فلوکسی تین است؟

الف) درمان دردهای مزمن

ب) شب ادراری

ج) وسواس

د) پارکینسون

۷۹- کدام یک از گیرنده‌های زیر گیرنده اپیوئیدی عمده محسوب نمی‌شود؟

الف) گیرنده کاپا (κ )

ب) گیرنده مو (μ)

ج) گیرنده سیگما (δ)

د) گیرنده بتا یک (۱β)

۸۰- کدام گزینه در مورد فنی توئین صحیح نمی‌باشد؟

الف) انسداد کانال‌های سدیمی

ب) انسداد کانال‌های کلسیمی

ج) مهار برگشت¬ناپذیر آنزیم GABA آمینوترانسفراز

د) بین فی توئین و غلظت پلاسمایی آن ارتباط غیرخطی وجود دارد

۸۱- کدام یک از گزینه‌های زیر اثر اتوسوکسمید می‌باشد؟

الف) بلوک کانال پتاسیمی

ب) بلوک کانال کلسیمی

ج) افزایش فاز غیر فعال کانال‌های کلسیمی

د) تسهیل مهار وابسته به GABA

۸۲- کدام یک از موارد زیر از آثار حاد مصرف اوپوئیدها نمی‌باشد؟

الف) تسکین درد

ب) افت تنفسی

ج) اسهال

د) میوزیس

۸۳- یک از موارد زیر جزء داروهای انتخابی درمان صرع کوچک (Absence) نمی‌باشد؟

الف) کلونازپام

ب) والپرونیک اسید

ج) ویگاباترین

د) اتوسوکسمید

۸۴- کدام یک از داروهای زیر آگونوسیت آلفادو (۲α) است و در قطع علایم اعتیاد به مواد مخدر استفاده می‌شود؟

الف) فنیل آفرین

ب) آتروپین

ج) کلوئیدین

د) فنی توئین

۸۵- کدام یک از گیرنده‌های زیر نقش مهمی در پلاستیسیته سیناپسی مربوط به حافظه و یادگیری ایفا می‌کند؟

الف) آلفا یک (۱α)

ب) گابا((GABA

ج) نیکوتین

د) NMDA

۸۶- کدام مورد از داروهای سمپاتومیمتیک طولانی اثر برای افزایش کنترل ادرار در افراد مسن و کودکان استفاده می‌شود؟

الف افدرین

ب) پروپرانولول

ج) دوپامین

د) تربونالین

۸۷- داروهای ضد درد پارشیال آگونیست¬ها و همچنین آگونیست ؟؟؟ آنتاگونیست¬های مخلوط بسته به قدرتشان چه خصوصیتی دارند؟

الف) ایجاد وابستگی بیشتر به دلیل قدرت بیشتر

ب) پتانسیل ایجاد وابستگی کمتر به دلیل قدرت کمتر

ج) پتانسیل ایجاد وابستگی بیشتر به دلیل قدرت کمتر

د) پتانسیل ایجاد وابستگی کمتر به دلیل قدرت بیشتر

۸۸- کدام یک از اثرات دارویی دکسترا آمفتامین‌ها ابتدا به صورت اثر درمانی مورد توجه قرار گرفت؟

الف) به تأخیر انداختن خواب

ب) نشاط آوری

ج) ADHD (بیش فعالی)

د) ضد درد

۸۹- در Overclose (مصرف زیاد) اپیوئیدها به چه دلیل از دوزهای تکرار شونده نالوکسان استفاده می‌شود؟

الف) طول عمر کمتری از آگونیست اپیوئیدی دارد

ب) برای تحریک مرکز تنفس لازم است

ج) در دوزهای بالا تجمعی مؤثر است.

د) فقط یک پارشیال آگونیست است.

۹۰- کدام گزینه مفهوم سندرم محرومیت (Withdrawal Syndrome) را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

الف) سندرمی در اثر تحریک بیش از حد رسپتورهای سروتئونین

ب) قطع ناگهانی مواد و داروهایی که در اثر مصرف مزمن به آن‌ها وابستگی پیدا شده است

ج) سندرمی توام با انسداد شریان‌های محیطی

د) سندرمی به دنبال مصرف بیش از حد مواد مخدر که با انسداد توبول¬های کلیوی همراه است

نوروفیزیولوژی

۹۱- کدام بخش از مخچه در تنظیم انقباضات عضلات آگونیست و آنتاگونیست دخالت دارد؟

الف) نیمکره‌های جانبی

ب) لوب فلوکوندولر

ج) ورمیس

د) ناحیه بینایی

۹۲- کدام یک از موارد زیر، ویژگی لرزش در بیماری پارکینسون را مشخص می‌نماید؟

الف) Intention

ب) Action

ج) Resting

د( Voluntay

۹۳- منشاء فیبرهای موازی در قشر مخچه کدام یک از موارد زیر است؟

الف) فیبرهای خزه¬ای

ب) اکسون سلول‌های گرانولی

ج) آکسون سلول‌های یورکنز

د) فیبرهای بالارونده

۹۴- کدام یک از مسیرهای زیر در هسته‌های قاعده‌ای، گابانرژیک ( GABAergic) است؟

الف) از پوتامن به جسم سیاه

ب) از کورتکs به هسته دم دار

ج) از جسم سیاه به هسته دم دار

د) از کورتکس به یوتامن

۹۵- کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

الف) تحریک قشر حرکت ضمیمه منجر به حرکات یک طرف بدن می‌شود

ب) قشر حرکتی اولیه برای انجام کارهای حرکتی ظریف انگشتان ضروری است

ج) سیگنال‌های ناحیه پره موتور به اقشر حرکتی اولیه ارسال می‌شود

د) Ventralcarlicuspinitractجزو سیستم حرکتی مدیال است

۹۶- درصد نرون¬های دینامیک در کدام قسمت بیشتر است؟

الف) هسته قرمز

ب) قشر حرکتی اولیه

ج) ناحیه پیش حرکتی

د) ناحیه ضمیمه

۹۷- ناتوانی در انجام مهارت‌های حرکت توام با اشکال در همگامی دست‌ها به طور عمده در ضایعات کدام ناحیه حرکتی مشهود است؟

الف) ناحیه حرکتی اولیه یا M1

ب) نرون¬های درشت هسته‌ی قرمز

ج) ناحیه مکمل حرکتی یا ضمیمه

د) ناحیه پره موتور یا پیش حرکتی

۹۸- پاسخ سلول‌های پورکنژ به ورودی‌های فیبر بالارونده یا صعودی سبب کدام اثر زیر می‌شود؟

الف) اسپایک مرکب

ب) پتانسیل موضعی

ج) پتانسیل عمل کوتاه مدت ضعیف

د) پتانسیل موضعی ضعیف

۹۹- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد اثر ورودی‌های دوپامینرژیک از جسم سیاه به مسیر مستقیم و غیرمستقیم درست است؟

الف) تقویت مسیر مستقیم و مهار مسیر غیرمستقیم

ب) تقویت مسیر غیرمستقیم و مهار مسیر مستقیم

ج) مهار مسیر مستقیم و غیرمستقیم

د) تقویت مسیر مستقیم و غیرمستقیم

۱۰۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد قشر حرکتی اولیه (M1) درست است؟

الف) ورودی حسی دریافت نمی‌کند

ب) طراح اصلی اعمال حرکتی است

ج) منشأ قسمت اعظم راه¬های حرکتی هرمی است

د) برای انجام کارهای حرکتی ظریف انگشتان ضروری است

۱۰۱- فراگیری طرح‌های حرکتی در رفتار اتوماتیک مربوط به کدام یک از مراکر زیر است؟

الف) مدار پوتامن

ب) مدار هسته دم¬دار

ج) کورتکس حرکتی

د) نیمکره جانبی مهچه

۱۰۲- در مورد عقده‌های قاعده‌ای کدام گزینه زیر نادرست است؟

الف) خروجی اصلی آن از جسم مخطط است

ب) هسته دم¬دار در کنترل متفکرانه حرکت نقش دارد

ج) مسیر جم سیاه به جسم سیاه مخطط دوپامینرژیک است

د) در بیماری پارکینسون کندی حرکت وجود دارد

۱۰۳- کدام گزینه زیر درست است؟

الف) مسیر کورتیکو اسپینال فقط از قشر حرکتی منشأ می‌گیرد

ب) %۸۰ مسیر کورتیکواسپینال در نخاع تقاطع می‌یابد

ج) وقتی نورون حرکتی تحتانی (Lower Motor Meurom) قطع شود سفتی عضلات (Rigiday) به وجود می‌آید

د) رفلکس بابینسکی مثبت نشان دهنده آسیب به مسیر کورتیکول اسپینال است

۱۰۴- وجود کدام یک از موارد زیر در شرایط ذکر شده امکان پذیر نیست؟

الف) موج آلفا در ضمن بیماری

ب) موج تتا در کودکان

ج) موج دلتا در فرد سالم هوشیار

د) موج بتا در خواب REM

۱۰۵- عملکرد کدام یک از هسته‌های هیپوتالاموسی به درستی بیان شده است؟

الف) قدامی- کنترل دما

ب) سوپر اپتنیک- کنترل ضربان قلب

ج) ونترومدیال- گرسنگی

د) پری فورنیکال- سیری

۱۰۶- کدام یک از موارد زیر از خصوصیات خواب REM می‌باشد؟

الف) کاهش فعالیت سمپاتیک

ب) باربیتورات¬ها مدت آن را کاهش می‌دهند

ج) با افزایش خستگی مدت آن افزایش می‌یابد

د) وجود امواج دلتا

۱۰۷- تحریک کدام یک از گیرنده‌های زیر در گانگلیون¬های اتونوم EPSP آهسته دیررس ایجاد می‌نماید؟

الف) D2

ب) N1

ج)M2

د) GmRH

۱۰۸- کدام یک از جملات زیر در مورد سیستم اتونوم درست است؟

الف) فیبرهای پس گانگلیونی سمپاتیک به طور عمده میلین دارند

ب) نسبت فیبرهای پیش گانگلیونی به پس گانگلیونی، سمپاتیک حدود ۱ به ۳ می‌باشد.

ج) فیبرهای پیش گانگلیونی سیستم سمپاتیک به طور عمده فیبرهای از نوع B هستند.

د) فیبر پس گانگلیونی پاراسمپاتیک از شاخ واسطه¬ای- جانبی نخاع منشأ می‌گیرد.

۱۰۹- فعال شدن مسیر غیرمستقیم در عقدهای قاعده‌ای موجب کدام یک از موارد زیر می‌شود؟

الف) افزایش فعالیت حرکتی کورتکس

ب) تحریک هسته‌های تالاموس

ج) مهار هسته گلبوس پالیدوس داخلی

د) تحریک هسته ساب تالامیک

۱۱۰- کدام یک از هسته‌های زیر، خروجی نیمکره‌های جانبی مخچه را انتقال می‌دهد؟

الف) هسته دندانه¬دار

ب) هسته گلوبوس

ج) هسته فاستیریال

د) هسته Einboliform

۱۱۱- کدام یک از هسته‌های عمقی مخچه به درستی در ارتباط با قسمت‌های مختلف مخچه گذاشته شده است؟

الف) هسته دانه¬دار- نیمکره‌های جانبی

ب) هسته گلبوس- نیمکره¬های بینابینی

ج) هسته هاستیژیال- ورسیس

د) امبولبفرم

۱۱۲- فیبرهای بالارونده و خزه‌ای در تمام موارد زیر تفاوت دارند، بجز:

الف) از نظر منشاء

ب) تعداد حالا با سلول‌های پورکنژ

ج) پاسخ سلول‌های پورکنژ به اثرات تحریکی آن¬ها

د) فرستادن شاخه تحریگی به هسته‌های عمقی مخچه

۱۱۳- برنامه¬ریزی توالی بخشیدن و زمان¬بندی حرکات کمپلکس کار کدام مخچه می‌باشد؟

الف) دهلیزی

ب) مغزی

ج) نخاعی

د) هیچکدام

۱۱۴- کدام یک از موارد زیر در فراخوانی اطلاعات نقش دارد؟

الف) بروکا

ب) ورنیکه

ج) لمبیک

د) تالاموس

۱۱۵- کدام یک از موارد زیر در تثبیت حافظه نقش عمده‌ای دارد؟

الف) ورنیکه

ب) هیپوکامپ

ج) بروکا

د) هیپوتالاموس

۱۱۶- کدام یک از موارد زیر سبب اغما می‌شود؟

الف) سیگنال‌های درد

ب) تحریک ناحیه مهاری مشبکی تنه مغزی

ج) تحریک هسته‌های داخل تیغه‌ای تالاموس

د) قطع تنه مغزی در بالای محل ورود اعصاب زوج پنجم

۱۱۷- در مورد کنترل نوروهورمونی فعالیت مغز کدام یک از موارد زیر به درستی در کنار هم گذاشته شده است؟

الف) لوکوس سرولئوس- هیستامین

ب) هسته‌های سجافی- سروتونین

ج) ماده سیاه- استیل کلین

د) نورون‌های غول پیکر ناحیه مشبک- نورایی نفرین

۱۱۸- در مورد حس درد کدام جمله درست است؟

الف) فیبرهای عصبی ناقل درد از نوع A بتا هستند

ب) تحریک رشته‌های قطور A بتا باعث مهار درد می‌شود

ج) ناحیه جی پیگیری اولیه (SI) در قشر مغز نقش اصلی را در درک درد دارد

د) فیبرهای خروجی مربوط به درد از لایه II و IV شاخ خلفی نخاع می‌باشد

۱۱۹- کدام یک از موارد زیر در مورد درد احشایی درست است؟

الف) در فرضیه همگرایی نورون آوران اولیه در از محیط در نخاع بر روی نورونی که درد احشایی را می‌آورد می‌نشیند

ب) درد احشایی لوکالیزه موجب درد شدید می‌شود

ج) درد احشایی حقیقی از طریق مسیر اسپینوتالامیک منتقل می‌شود

د) منشأ درد احشایی جداری لایه احشایی پرده احاطه کننده احشا می‌باشد

۱۲۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک درست است؟

الف) عملکرد هر دو سیستم در تمام دستگاه‌ها کاملاً متفاوت است

ب) میانجی‌های شیمیایی هر دو سیستم دارای هر دو نوع گیرنده متابوتروپیک و اینوترونیک است

ج) فعالیت پایه نورن¬های دو سیستم امکان وجود تون سمپاتیک و پاراسمپاتیک را فراهم می‌کند

د) عملکرد پاراسمپاتیک در بدن عمومی‌تر و سمپاتیک موضع‌تر است

اپیدمیولوژی

۱۲۱- در اندازه¬گیری چگالی بروز (Ineidence Density) کدام گزینه درست است؟

الف) مخرج کسر متوسط کل جمعیت در ابتدای مطالعه است

ب) در مخرج کسر شخص- زمان در معرض خطر قرار می‌گیرد

ج) مخرج کسر حاصل جمع میزان‌های بروز تجمعی در دوره‌های زمانی مختلف است

د) محدوده این اندازه بین صفر تا یک در نوسان است

۱۲۲- کدام گزینه برای بیان فراوانی یک بیماری و یا وقایع دیگر در جمعیت به کار می‌رود، بدون آن که تمایزی بین بروز و شیوع قائل شود؟

الف) odds

ب) Occurrence

ج) Risk

د) Hazard

۱۲۳- به منظور بررسی سابقه و سایر اطلاعات مربوط به یک گروه از افراد مبتلا به یک بیماری و یک گروه مقایسه برای تعیین فراوانی نسبی یک صفت یا مواجهه‌ای که تحت بررسی می‌باشد، انجام کدام یک از مطالعات زیر مناسب می‌باشد؟

الف) همگروهی

ب) مورد- شاهدی

ج) مقطعی

د) کارآزمایی بالینی

۱۲۴- در مورد دلیل استفاده از آزمون یک طرفه به جای دو طرفه، جهت برآورد حجم نمونه کارآزمایی¬های بالینی، همه موارد زیر درست است. بجز:

الف) عدم اطمینان از اثر کاهشی یا افزایشی مداخله

ب) کشنده بودن بیماری مورد مطالعه

ج) محدودیت دسترسی به بیماران مورد مطالعه

د) لزوم برآورد حجم نمونه کمتر

۱۳۵- یک نمودار نشان می‌دهد که بین سرانه مصرف چربی و میزان بروز سرطان پستان در کشورهای مختلف همبستگی مثبت وجود دارد. نوع پژوهش انجام شده چه بوده است؟

الف) همگروهی

ب) اکولوژیک

ج) مورد- شاهدی

د) کارآزمایی بالینی

۱۳۶- برای تصحیح میزان تطبیق شده سنی میرایی سرطان رحم، افراد هیسترکتومی شده:

الف) به مخرج کسر اضافه می‌شوند

ب) به صورت کسر اضافه می‌شوند

ج) از مخرج کسر خارج می‌شوند

د) از صورت کسر خارج می‌شوند

۱۳۷- کدام اصل از معیارهای علیت بیشتر مورد پذیرش اپیدمیولوژیست¬ها است؟

الف) Analogy

ب) Temporality

ج) Dose -response

د) Specificity

۱۲۸- همه موارد زیر از خصوصیات مطالعه همگروهی گذشته نگر می‌باشد، بجز:

الف) می‌توان میزان بروز بیماری را محاسبه کرد

ب) برای مطالعه افرادی که مواجهه نادر دارند مناسب است

ج) گروهای مورد مطالعه شامل افراد مواجهه داشته و نداشته است

د) اندازه نمونه مورد مطالعه در مقایسه با مطالعات همگروهی همزمان کمتر است

آمار

۱۲۹- در تحلیل رگرسیون اگر تمام داده‌ها روی خط ۸= x+ y2 قرار گرفته باشند، ضریب همبستگی بین x و y کدام است؟

الف) ۱

ب) ۱-

ج) ½-

د) ½

۱۳۰- اثر برای داده‌های ذیل مدل رگرسیونی محاسبه شده باشد، مقادیر کدام فرد حتماً روی خط رگرسیونی قرار خواهد داشت؟

۵ ۴ ۳ ۲ ۱ شماره فرد

۲ ۵ ۶ ۷ ۳ X

۱ ۴ ۵ ۹ ۳ y

الف) فرد شماره ۴

ب) فرد شماره ۱

ج) فرد شماره ۳

د) فرد شماره ۵

۱۳۱- برای مقایسه میانگین مدت زمان یادگیری سه روش آموزشی (A) با توجه به جنس دانش آموزان (B) از طرح عاملی کامل متعادل استفاده شده است. اگر تعداد کل افراد مورد بررسی ۴۳ نفر باشد. درجات آزادی اثر متقابل بین A و B و باقیمانده به ترتیب کدام است؟

الف) ۲ و ۴۲

ب) ۲ و ۳۶

ج) ۶ و ۱۸

د) ۶ و ۲۱

۱۳۲- جمعیت دو شهر A و B به ترتیب یک میلیون و پنج میلیون نفر است. از هر شهر هزار نفر نمونه به طور تصادفی انتخاب شده و نسبت افراد بیمار در دو شهر به ترتیب ۱۱ و ۵ درصد به دست آمده است. برآورد کلی نسبت بیماری برابر است با:

الف) ۰۶/۰

ب) ۰۸/۰

ج) ۰۵/۰

د) ۱۰/۰

۱۳۳- در یک مدل رگرسیون خطی ساده y= a+bx داریم و SSE=100 و SSreg= 400. ضریب تعیین تطبیق یافته برابر کدام گزینه است؟

الف) ۲۵/۰

ب) ۸۰/۰

ج) ۲۰/۰

د) ۷۶/۰

۱۳۴- در جامعه‌ای که ۱۰ عضو دارد، اگر حاصل جمع مربع میانگین و واریانس برابر ۲۰ باشد آنگاه مجموع مربعات داده‌ها برابر است با:

الف) ۲۰

ب) ۲۰۰

ج) ؟؟؟

د) ؟؟؟

۱۳۵- از هر یک از بیمارستان‌های A و B هفت پرونده بیمار به طور تصادفی انتخاب و مدت زمان بستری بیماران به صورت زیر ثبت شده است. کدام آزمون برای مقایسه داده‌ها مناسب‌تر است؟

۶ ۲ ۴ ۵ ۳ ۷ ۲ بیمارستان A

۸ ۶۲ ۳ ۸۷ ۵ ۳ ۱۰ بیمارستان B

الف) تی

ب) تی زوجی

ج) ویلکاکسون

د) من- ویتنی

جامعه شناسی

۱۳۶- کدامیک از عوامل اجتماعی زیر می‌تواند در تعارض نقش مهمی داشته باشد؟

الف) ارتباط غلط

ب) معامله غیرمنطقی

ج) مخالفت اولیه

د) هدف شخصی

۱۳۷- دریافت حق ویزیت اضافه بر مبلغ مصوب با انجام اعمال جراحی غیرضروری جزو کدام انحرافات شغلی است؟

الف) انحراف در مشاغل خاص

ب) اختلاس

ج) سرقت کارمندان

د) تخلفات مالیاتی

۱۳۸- در چه صورت تصورات قالبی تغییر می‌کند؟

الف) روابط افراد در گروه پایدار باشد

ب) پایگاه کنونی افراد ثابت باشد

ج) وقتی فرد در گرودهای فرودست قرار بگیرد

د) وقتی باعث صرفه جویی در تلاش ذهنی نشود

۱۳۹- «شفافیت اجتماعی» از نظر جامعه شناسی به چه معنا است؟

الف) میزان فساد

ب) تبادل اطلاعات

ج) رسانه‌های جمعی

د) روابط اجتماعی

۱۴۰- «تحت بعضی شرایط انگیختگی فزاینده می‌تواند پرخاشگری را در پاسخ به تحریک ناکامی و یا عوامل دیگر افزایش دهد.» این ویژگی بر مبنای کدام گزینه تعیین می‌شود؟

الف) نظریه خشونت رسانه‌ای

ب) نظریه کاهش تحمل

ج) نظریه امکان برانگیختگی

د) نظریه ناکامی

۱۴۱- تعیین کننده‌های نیروی جاذبه کدامند؟

الف) نیروی مجاورت و ویژگی‌های قابل مشاهده

ب) شباهت و دوست داشتن دو جانبه

ج) ویژگی‌های فردی و عدم شباهت

د) نیاز به دلبستگی و جاذبه متقابل

۱۴۲- کدام عبارت درباره جرائم یقه سپیدان درست است؟

الف) جرایمی است که توسط پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین صورت می‌گیرد.

ب) معمولاً این افراد به ندرت مجازات می‌شوند

ج) با پول و نفوذ سیاسی ارتباط ندارد

د) از جرائم با اهمیت و مورد توجه نیست

۱۴۳- کدامیک از موارد زیر در پاسخ به سؤال «چرا بعضی افراد تنها هستند؟» می‌تواند صحیح باشد؟

الف) تنهایی در اکثر موارد ناشی از عوامل ارثی است

ب) تنهایی به طور تام از عوامل محیطی ناشی می‌شود

ج) ویژگی هراسان اجتنابی و انفصالی موجب تنهایی می‌شود

د) ترسی از افشاء سازی دیگران به صورت مثبت موجب تنهایی می‌شود

۱۴۴- پذیرش سنتی نظام اجتماعی و در عین حال، طرد هرگونه بحث و گفت و گوی منتقدانه جزء کدام خود بیگانگی است؟

الف) اجتماعی

ب) فرهنگی

ج) خود

د) من

۱۴۵- کسانی که دوست دارند اخلاقی به نظر برسند و در عین حال از هزینه‌های واقعاً اخلاقی بودن اجتناب می‌کنند بر اساس چه انگیزه‌ای به کار خیر اقدام می‌کنند؟

الف) ریاکاری اخلاقی

ب) نفع شخصی

ج) خود محوری

د) کمال اخلاقی

۱۴۶- هنگامی که ما خود را در سطح شخصی طبقه¬بندی می‌کنیم و خودمان را به عنوان یک فرد با فرد دیگری مقایسه می‌کنیم چه دیدگاهی به کار گرفته شده است؟

الف) هویت اجتماعی

ب) پردازش خود

ج) حفظ خود ارزیابی

د) مقایسه اجتماعی صعودی

۱۴۷- پیشداوری به چه دلیلی دوام می‌یابد؟

الف) زیرا بازتاب پاسخ‌های هیجانی زیربنایی خاصی می‌باشد

ب) زیرا گروه‌های تحقیر شده می‌توانند عزت نفس ما را تقویت کنند

ج) زیرا تمایل ما در تقسیم جهان به «ما» و «آن‌ها» می‌باشد

د) زیرا پیش داوری نسبت به بعضی گروه‌های اجتماعی موجه می‌باشد

۱۴۸- انواع ظرفیت تبعیض چه نام دارد؟

الف) توان پرستی نوین و نژاد پرستی دوست گرایانه

ب) نژاد پرستی نوین و پیش¬داوری ظاهری

ج) نژاد پرستی دو سوگرایانه و احساس گناه جمعی

د) کانال راستین و تمایز گروهی

۱۴۹- کدامیک از موارد زیر از قرینه‌های غیر کلامی هستند که فریب (دروغ) را افشاء می‌کنند؟

الف) خرد بیانگرها

ب) خشم

ج) ژست تهدید کننده

د) خیره شدن و زل زدن

۱۵۰- «اگر درباره احضار شدن به وسیله استاد خود فکر کنید. احضار خواهید شد». به این عبارت بیانگر چه چیزی می‌باشد؟

الف) قانون شباهت

ب) تفکر جادویی

ج) واکنشی بودن

د) اثر احیاء شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا