مغز و اعصابنوروفارماکولوژی

سوالات نوروفارماکولوژی دکترای علوم اعصاب ۱۳۹۹-۱۳۹۸؛ پاسخ گزینه‌ای

نوروفارماکولوژی

دوزهای بالای داروهای بیهوشی استنشاقی می‌توانند در افراد با head injury موجب افزایش فشار داخل جمجمه‌ای شوند. به منظور کاهش بروز این مشکل چه اقدامی قبل از تجویز داروهای بیهوشی استنشاقی می‌توان برای این بیماران انجام داد؟

الف) تحریک سیستم سمپاتیک

ب) Hyperventilation

ج) Hypoventilation

د) افزایش فشار نسبی دی اکسید کربن در خون شریانی

پاسخ گزینه: ب

تیزانیدین به عنوان شل کننده عضلانی با کدام مکانیسم عمل می‌کند؟

الف) آگونیست رسپتور GABA-B

ب) آنتاگونیست رسپتور Ryanodine

ج) آگونیست رسپتور α۲

د) آگونیست رسپتور نیکوتینی استیل کولین

پاسخ گزینه: ج

شایع‌ترین عارضه نورولوژیک ناشی از مصرف طولانی مدت الکل کدام مورد می‌باشد؟

الف) Delirium tremens

ب) Wernicke-Korsakoff syndrome

ج) Peripheral nerve injury

د) Toxic psychosis

پاسخ گزینه: ج

داروی Ramelteon با کدامیک از مکانیسم‌های زیر به عنوان خواب آور عمل می‌کند؟

 الف) آگونیست رسپتور ملاتونین

ب) آنتاگونیست رسپتور Orexin

ج) آگونیست رسپتور GABA-A

د) آنتاگونیست رسپتور AMPA

پاسخ گزینه: الف

در ترک اعتیاد به نیکوتین از کدامیک از داروهای زیر استفاده می‌شود؟

الف) Dronabinol

ب) Acamprosate

ج) Buprenorphine

د) Vareniclines

پاسخ گزینه: د

مکانیسم اصلی LSD در ایجاد هالوسیناسیون کدام مورد می‌باشد؟

الف) تحریک آزادی سازی دوپامینی

ب) تحریک رسپتور ۵- HT2A

ج) تخریب رسپتور GABA-B

د) کاهش آزادسازی گلوتامات

پاسخ گزینه: ب

از نالتروکسان به صورت خوراکی در موارد زیر استفاده می‌شود، بجز:

الف) درمان یبوست ناشی از مصرف اوپیوئیدها

ب) درمان نگهدارنده در ترک اعتیاد به اوپیوئیدها

ج) کاهش ولع (Craving) الکل در افراد الکلی

د) تسهیل در ترک سیگار کشیدن

پاسخ گزینه: الف

دلیل ایجاد خستگی و اختلال خواب در مصرف اوپیوئیدها کدام مورد می‌باشد؟

الف) کاهش مدت REM

ب) کاهش درصد مرحله ۳ و ۴ خواب

ج) افزایش درصد مرحله ۲ خواب

د) افزایش مدت REM

پاسخ گزینه: ب

مصرف طولانی مدت اوپیوئیدها می‌تواند باعث ایجاد Hyperalgesia شود. نوروترانسمیترهای زیر در این پروسه می‌توانند دخیل باشند، بجز:

الف) GABA

ب) Glutamate

ج) Bradykinin

د) Dynorphin

پاسخ گزینه: الف

دلیل اینکه مصرف فلوکستین بایستی ۴ تا ۵ هفته قبل از شروع مصرف ترانیل سیپرومین قطع شود، کدام مورد است؟

الف) جلوگیری از بروز بحران‌های فشار خون

ب) جلوگیری از بروز سندرم سروتونین

ج) جلوگیری از بروز تشنج

د) جلوگیری از بروز آریتمی قلبی

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از داروهای ضد افسردگی در Category D از نظر مصرف در دوران حاملگی قرار می‌گیرد؟

الف) Fluoxetine

ب) Imipramine

ج) Paroxetine

د) Doxepine

پاسخ گزینه: ج

موارد زیر از مزایای استفاده از داروهای ضد افسردگی در درمان اختلالات اضطراب در مقایسه با بنزودیازپین‌ها می‌باشد، بجز:

الف) عدم ریسک وابستگی روانی

ب) عدم ریسک بروز تحمل

ج) اثر بخشی بهتر در درمان‌های طولانی مدت اضطراب

د) داشتن اثر فوری

پاسخ گزینه: د

در مصرف کدامیک از داروهای مهارکننده مونوآمینواکسیداز (MAOIs)، تداخل دارو با غذاهای حاوی تیرامین اتفاق نمی‌افتد؟

الف) Phenelzine

ب) Tranylcypromine

ج) Moclobemide

د) Selegiline

پاسخ گزینه: ج

 موارد زیر از کاربردهای درمانی لیتیوم می‌باشد، بجز:

الف) Leukopenia

ب) Neuropathic pain

ج) Schizo affective disorder

د) Recurrent depression

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از داروهای زیر در افرادی که مشکل به خواب رفتن دارند داروی انتخاب می‌باشد؟

الف) الپرازولام

ب) زولپیدم

ج) دیازپام

د) دیفن هیدرامین

پاسخ گزینه: ب

در یک مادر حامله که در سه ماهه اول حاملگی والپروات مصرف کرده است، کدام اثر بر روی جنین محتمل است؟

الف) Cleft Lip

ب) Cleft Palate

ج) Spina Bifida

د) Hydrocephaly

پاسخ گزینه: ج

در بیماری که برای کنترل صرع داروی کاربامازپین استفاده می‌کند، در صورتی که والپروئیک اسید به رژیم دارویی او اضافه شود، کدام اقدام بایستی انجام گردد؟

الف) دوز کاربامازپین بایستی کاهش یابد.

ب) دوز والپروئیک اسید بایستی افزایش یابد.

ج) دوز کاربامازپین بایستی افزایش یابد.

د) نیازی به تغییر دوز کاربامازپین نمی‌باشد.

پاسخ گزینه: الف

مصرف سوکسینیل کولین در بیماران دچار سوختگی می‌تواند به کدامیک از حالات زیر منجر شود؟

 الف) اختلال شدید عملکرد کبدی

ب) اختلال شدید عملکرد کلیوی

ج) ایست تنفسی

د) ایست قلبی

پاسخ گزینه: د

کدامیک از عوارض زیر از عوارض سیستمیک داروهای بی حس کننده موضعی نمی‌باشد؟

الف) Neutral injury

ب) Seizure

ج) Visual disturbances

د) Nystagmus

پاسخ گزینه: الف

در درمان essential tremor کدامیک از داروهای زیر مؤثر می‌باشد؟

الف) Clonidine

ب) Guanfacine

ج) Primidone

د) Gabapentin

پاسخ گزینه: ج

درمان ارجح برای سندرم پای بی قرار (restless leg syndrome) کدام مورد می‌باشد؟

الف) Oxycodone

ب) Pramipexole

ج) Clonazepam

د) Aripiprazole

پاسخ گزینه: ب

در درمان علائم منفی اسکیزوفرنی کدامیک از داروهای ضد سایکوز زیر اثر بهتری دارد؟

الف) کلرپرومازین

ب) ریسپریدون

ج) هالوپریدول

د) پرفنازین

پاسخ گزینه: ب

در صورت بروز عارضه tardive dyskinesia بدلیل مصرف داروهای ضد سایکوز تیپیکال اقدامات زیر می‌تواند انجام گیرد، بجز:

الف) تغییر دارو به کلوزاپین

ب) کاهش دوز داروی مصرفی

ج) قطع داروی مصرفی

د) تجویز دیفن هیدرامین

پاسخ گزینه: د

خصوصیاتی که کتامین را به عنوان یک داروی کمکی مناسب برای بیهوشی قرار می‌دهد. شامل موارد زیر می‌باشد، بجز:

الف) داشتن اثر ضد دردی قابل توجه

ب) داشتن اثر برونکودایلاتوری

ج) اثر کاهش دهنده جریان خون مغزی

د) اثر تضعیف تنفسی حداقل

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از داروهای زیر در درمان لوچی چشم (Strabismus) استفاده می‌شود؟

الف) Atropine

ب) Phenylephrine

ج) Vitamin A

د) Ranibizumab

پاسخ گزینه: الف

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا