زیست‌شناسی

جوانه‌زنی؛ رشد نخستین و رشد پسین؛ روش‌های جدید بهسازی گیاهان

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

رشد و نمو در گیاهان

رشد و نمو در گیاهانرویان درون دانه قرار دارد. بعضى رویان‌ها تا هزاران سال توان رویش خود را حفظ مى‌کنند. برخی عوامل محیطى باعث رویش دانه مى‌شوند. افزایش دما و افزایش رطوبت محیط از این عوامل هستند.

بسیارى از دانه‌ها باید قبل از جوانه‌زنى در معرض سرما یا نور قرار گیرند. شکستن پوسته‌ی دانه‌ی بعضى گیاهان نیز براى جوانه زنى الزامى است. قرار گرفتن در معرض آتش، عبور از دستگاه گوارش جانوران، افتادن روى تخته سنگ‌ها و چندین راه طبیعى دیگر باعث آسیب دیدن پوسته‌ی دانه و کمک به رویش آن مى‌شوند.

نفوذ آب و اکسیژن به درون دانه براى جوانه زنى لازم است. با نفوذ آب به درون دانه، بافت‌هاى آن متورم مى‌شود، پوسته‌ی آن مى‌شکافد و رویش دانه آغاز مى‌شود.

 جوانه‌زنی

جوانه‌زنى، آغاز رشد دانه‌ی گیاه است: اولین علامت جوانه‌زنى، ظهور ریشه‌ی رویان (ریشه‌چه) است. وقایع بعدى این فرآیند در گیاهان مختلف، متفاوت است (شکل ۱). ساقه‌ی جوان بعضى از گیاهان، مانند لوبیا بعد از جوانه‌زنى، قلاب، تشکیل می‌دهند. قلاب از رأس ساقه محافظت می‌کند و از صدمه دیدن آن هنگام رشد در میان خاک، جلوگیرى مى‌کند. در اطراف ساقه‌هاى جوان بعضى گیاهان، مانند ذرت، یک غلاف محافظت کننده به وجود مى آید. در برخى از گیاهان، مانند لوبیا، لپه ها پس از خروج از خاک باز مى‌شوند. لپه‌هاى بعضى دیگر از گیاهان، مانند ذرت و نخود در زیر خاک باقى مى‌مانند و هنگام جوانه‌زنى از خاک خارج نمى‌شوند.

 دانه‌ها تا چه مدتى زنده باقى مى‌مانند؟ دانه‌هاى برخى گیاهان عمر محدود دارند و با گذشت چند روز تا چند ماه توانایى جوانه‌زنى خود را از دست مى‌دهند. بعضى از دانه‌ها پس از گذشت هزاران سال هنوز قادر به جوانه‌زنى هستند. مثلاً دانه‌ی نوعى گندم پس از گذشت چند هزار سال مى‌تواند جوانه بزند.

جوانه‌زنى دانهشکل ۱- جوانه‌زنى دانه

دانه‌هاى لوبیا و ذرت دو روش مختلف جوانه‌زنى را نشان مى‌دهند.

 الف ــ ساقه‌ی جوان حاصل از جوانه‌زنى دانه‌هاى بسیارى از گیاهان دو لپه‌اى قالب تشکیل مى‌دهد. ساقه‌ی جوان پس از خروج لپه‌ها از خاک، قامت راست پیدا مى‌کند.

 ب ــ ساقه‌ی جوان حاصل از جوانه‌زنى دانه‌ی بسیارى از گیاهان تک لپه‌اى را یک غلاف مى‌پوشاند. ساقه‌ی جوان این گیاهان به صورت مستقیم رشد مى‌کند، با این حال لپه زیر زمین باقى مى‌ماند.

طول عمر گیاهان: مسن‌ترین درخت شناخته شده، نوعى کاج است که سن آن به حدود ۵ هزار سال مى‌رسد. برعکس، برخى از گىاهان فقط چند هفته زنده‌اند. گیاهان از نظر طول عمر به سه گروه تقسیم مى‌شوند: گیاهان یک ساله، گیاهان دوساله و گیاهان چند ساله.

 گیاهان یکساله: گیاهان آفتابگردان، لوبیا و بسیارى از گیاهان خودرو یک ساله هستند.گیاه یک ساله، گیاهى است که در یک فصل رشد، چرخه‌ی زندگى خود (مراحل رشد رویشى، تشکیل گل تولید میوه و دانه) را تکمیل مى‌کند و سپس از بین مى‌رود. در واقع همه‌ی گیاهان یکساله، علفى هستند. این گیاهان درصورتى که شرایط محیطى مناسب باشد، با سرعت رشدمى کنندو در صورت کافى بودن آب و موادغذایى رشد خود را کامل مى‌کنند.

 گیاهان دوساله: هویج، جعفرى و پیاز دوساله هستند. گیاه دوساله گیاهى است که براى تکمیل چرخه‌ی زندگی خود، دو دوره‌ی رویشى را پشت سر مى‌گذارد. این گیاهان در اولین دوره‌ی رویشى، ریشه و ساقه ایجاد مى‌کنند. گیاه در پایان این دوره داراى یک ساقه‌ی کوتاه و یک طوقه کوتاه و یک طوقه از برگ‌هاست. ریشه‌ها عمل ذخیره‌ی مواد غذایى را بر عهده دارند. گیاه در دومین دوره‌ی رویشی از مواد غذایى ذخیره براى تولید محور گل استفاده مى‌کند. گیاه دوساله پس از گلدهى و تولید میوه و دانه از بین مى‌رود.

گیاهان چندساله: بسیارى از گیاهان علفى و همه‌ی گیاهان چوبى چندساله هستند. گیاه چند ساله گیاهى است که چند سال به زندگى خود ادامه مى‌دهد. اغلب گیاهان چند ساله در طول عمر خود چندسن مرتبه به بار مى‌نشینند. برخى از گیاهان چند ساله‌ی علفی (شکل ۲) قبل از مرگ تنها یک بار گل تولید مى‌کنند.

داودى، نرگس زرد و زنبق از گیاهان چند ساله‌ی علفى هستند. این گیاهان مواد غذایى مورد نیاز برای دوره‌ی بعدى رشد خود را در ریشه‌هاى گوشتى و ساقه‌هاى زیرزمینى ذخیره مى‌کنند. ساقه‌هاى هوایى گیاهان علفى اغلب پس از هر دوره‌ی رشد، از بین مى‌روند. درختان، درختچه‌ها و بسیارى از موها جزء گیاهان چند ساله‌ی چوبی هستند. بعضی از گیاهان چند ساله‌ی چوبی چوبى هر سال برگ‌هاى خود را مى‌ریزانند. گیاهانى که هر ساله همه‌ی برگ‌هاى خود را از دست مى‌دهند، مانند نارون، افرا و مو به گیاهان برگریز معروف هستند. گیاهانى مانند کاج، سرو و مرکبات که در طول سال تنها تعدادى از برگ‌هاى خود را از دست مى‌دهند، به گیاهان همیشه سبز معروف هستند.

گیاهان علفى چندساله: گساه آگاو (خنجرى) چند سال زندگى مى‌کندشکل ۲ـ گیاهان علفى چندساله: گساه آگاو (خنجرى) چند سال زندگى مى‌کند و در این مدت فقط یک بار گل تولید مى‌کند. زندگى این گیاه گلدار با رسیدن دانه‌ها به پایان مى‌رسد (به گیاه خشک شده در سمت چپ تصویر توجه کنید.)

رشد و نمو

رشد و نمو دو اصطلاح آشنا هستند و ما در زندگى روزمره به فراوانى از آن‌ها استفاده مى‌کنیم. این دو اصطلاح در زیست شناسى مفاهیم ویژه و مشخصى را در بر دارند:

رشد یعنى بزرگ شدن بخش‌هاى تشکیل دهنده‌ی یک جاندار، یا تشکیل بخش‌هایى در بدن یک جاندار که مشابه بخش‌هاى قبلى باشد. مثلاً پیدایش انشعابات ریشه، ساقه و برگ‌هاى جدید، نوعى رشد محسوب می‌شود.

پدیده‌ی تمایز اغلب همراه با رشد صورت مى‌گیرد. تمایز به معنى کسب یک ویژگى جدید در یک، یا تعدادى سلول است. کسب ویژگى‌هاى جدید توسط یک سلول با تغییرات ساختارى و بیوشیمیایى همراه است. رشد و تمایز در طول زمان منجر به تشکیل موجود زنده‌اى مى‌شوند که پیچیدگى‌هاى ساختارى و متابولیسمى دارد.

نمو یعنى عبور از یک مرحله‌ی زندگى به مرحله‌اى دیگر که همراه با تشکیل بخش‌هاى جدید است. مثلاً تشکیل گل روى گیاهى که فاقد گل بوده است، نوعى نمو است. باید توجه داشت که رشد و نمو اغلب همراه با یکدیگر و هماهنگ با یکدیگر انجام مى شود.

به طور کلى رشد در جانداران به دو روش انجام مى‌شود: افزایش تعداد سلول‌ها از طریق تقسیم و نیز افزایش غیرقابل بازگشت ابعاد سلول‌ها. مثلاً آماس سلول‌ها پس از جذب آب، رشد به شمار نمى‌رود، چون این افزایش حجم با دفع آب، بازگشت‌پذیر است.

 رشد نخستین و رشد پسین: بخش‌هایى ازگیاه که در اثر تقسیم و رشد مریستم‌هاى نخستین به وجود مى‌آیند، ساختار نخستین گیاه را تشکیل مى‌دهند. مریستم‌هاى نخستین در همه‌ی گیاهان وجود دارند.

 بخش‌هایى از گیاه که در پى تقسیم مریستم‌هاى پسین به وجود مى‌آیند، ساختار پسین گیاه را به وجود مى‌آورند. مریستم‌هاى پسین به صورت استوانه‌هایى در ریشه ساقه‌ی بعضى گیاهان که عمدتاً گیاهان چوبى چند ساله هستند، به وجود مى‌آیند و به رشد قطرى گیاه و نیز استحکام و ضخامت ساقه کمک مى‌کنند.

تقسیم سلولى در مریستم‌ها باعث رشد گیاه مى‌شود

رشد نخستین: مریستم‌هاى رأسى که در نوک ساقه‌ها و نزدیک به نوک ریشه‌ها قرار دارند، با تقسیم سلولى خود باعث رشد نخستین مى‌شوند. همان طورى که در شکل ۳ دیده مى‌شود، مریستم‌هاى رأسى مناطقى هستند که سلول‌هاى کوچک و تمایز نیافته دارند. براى درک بهتر رشد نخستین در اغلب گیاهان، یک ستون از بشقاب‌هایى را که روى هم چیده شده‌اند، در نظر بگیرید.

 با اضافه کردن بشقاب‌هاى بیشتر به قسمت فوقانى، ستون بشقاب بلندتر مى‌شود اما بر پهناى آن افزوده نمى‌شود. سلول‌هاى مریستم‌هاى رأسى اغلب گیاهان نیز به همین شیوه سلول‌هاى جدیدى را به نوک گیاه اضافه مى‌کنند. سلول‌هاى جدید که از راه تقسیم سلولى تولید شده‌اند، طویل‌تر مى‌شوند. بنابراین رشد نخستین، ساقه‌ها و ریشه‌هاى یک گیاه را طویل‌تر مى‌کند. رشد قطرى ساقه‌ها و ریشه‌هاى جوانى که فقط مریستم نخستین دارند، در پى افزایش حجم سلول‌هاى حاصل از مریستم نخستین به وجود مى‌آید.

 بافت‌هاى حاصل از رشد نخستین، بافت‌هاى نخستین نامیده مى‌شوند. سلول‌هاى جدید حاصل از مریستم‌هاى رأسى در ریشه‌ها، ساقه‌ها و برگ‌ها به بافت‌هاى نخستین روپوستى، زمینه‌اى و آوندى تمایز پیدا مى‌کنند. برخى از سلول‌هاى حاصل از مریستم‌هاى نزدیک به نوک ریشه، کلاهک را نیز تشکیل مى‌دهند. کلاهک از مریستم‌هاى نوک ریشه محافظت مى‌کند.

مریستم‌هاى نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشهشکل ۳ـ مریستم‌هاى نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه

فعالیت

در این آزمایش، الگوهاى رشد گیاهچه‌هاى تیره گندمیان (گندم، ذرت و …) را که چند روز پس از جوانه زدن آن‌ها انجام می‌شود، خواهید دید:

مواد و وسایل لازم: (برای گروه‌های ۳ نفری)

۳ عدد ظرف پتری، تعلبکی، یا مانند آن

۶ تکه دستمال کاغذی ضخیم جهت پهن کردن در کف ظرف

ماژیک ضدآب (براى نوشتن روى شیشه)

۸ تکه چسب کاغذى

تیغ یا کارد

یک خط کش ۱۵ سانتى مترى

۳ عدد خلال دندان

آب مقطر

۱۲ عدد دانه‌ی جوانه‌ زده‌ی نوعی از غلات

روز اول

۱- گیاهچه‌اى را انتخاب کنید به ریشه‌هاى آن نگاه کنید آیا انتظار دارید که همه‌ی قسمت‌های یک ریشه یک اندازه رشد کنند؟ اگر نه انتظار دارید کدام بخش سریع‌تر رشد کند؟ چرا؟ روى ظروف پترى برچسب بزنید و شماره‌هاى ۱ و ۲و ۳ و نیز علامت یا اسم مشخص کننده‌ی گروه خود را روى آن‌ها بنویسید در کف هر ظرف پترى یک تکه دستمال کاغذى ضخیم بیندازید و مقدارى آب مقطر روى آن‌ها بریزید تا مرطوب شوند (مقدار اضافى آب را خارج کنید)

۲- چهار گیاهچه انتخاب کنید با استفاده از جوهر و نخ دندان کوتاه‌ترین ریشه را با فواصل دو میلى مترى علامت‌گذارى کنید دقت کنیدکه به ریشه صدمه نرسانید، یا آن را خراش ندهید تا حد امکان فواصل ۲ میلى‌مترى را رعایت کنید این کار را براى سه گیاهچه‌ی دیگر نیز انجام دهید همه‌ی ریشه‌ها باید داراى تعداد مساوى علامت باشند.

۳- با خط‌کش فاصله‌ی بین نوک ریشه تا آخرین علامت را اندازه بگیرید این رشد نخستین ریشه است.

۴- با دقت در ظرف پترى شماره‌ی ۱، روى دستمال کاغذى مرطوب، چهار گیاهچه‌ی علامت‌گذاری شده را طورى قرار دهیدکه علامت‌ها قابل رؤیت باشند.

۵- گیاهچه‌ی باقیمانده را به صورتى که در زیر گفته مى‌شود، علامت‌گذارى کنید:

با استفاده از خلال دندان و جوهر، یک نقطه در ۵ میلى‌مترى نوک ریشه بگذارید در هنگام جابه جایى گیاهچه دقت کنید که به آن آسیب نرسانید و نیز مراقب باشید که گیاهچه خشک نشود.

۶- با استفاده از کارد، یک میلى‌متر از نوک ریشه‌ی دو گیاهچه، سه میلى‌متر از نوک ریشه‌ی دو گیاهچه‌ی دیگر و ۵ میلى‌متر از نوک ریشه‌ی دو گیاهچه‌ را قطع می‌کنید.

۷- پس از انجام این کار به هر گیاهچه یک برچسب بزنید چهار گیاهچه را در ظرف پترى ۲ و چهار تاى دیگر را در ظرف پترى ۳ بگذارید.

۸- همه‌ی گیاهچه‌ها را با یک تکه دستمال کاغذى بپوشانید و دستمال کاغذى‌ها را با آب مرطوب کنید ظرف‌هاى پترى را در مقابل نور مستقیم خورشید قرار دهید.

۹- دست‌هاى خود را قبل از ترک آزمایشگاه بشویید.

روز دوم

۱۰- پس از ۲۴ ساعت گیاهچه‌هاى ظرف پترى ۱ را بررسى کنید فاصله‌ی بین نوک ریشه تا آخرین علامت را اندازه بگیرید همچنین فواصل بین خطوط علامت‌گذارى شده را از هر خط تا نوک ریشه نیز اندازه بگیرید و همه‌ی اعداد را یادداشت کنید.

۱۱- مشاهدات خود را در مورد خطوط یادداشت کنید آیا خطوط واضح هستند یا روز قبل واضح‌تر بودند؟

۱۲- این ظرف پترى را کنار بگذارید.

۱۳- دست‌هاى خود را قبل از ترک آزمایشگاه بشویید.

بحث کنید

الف- از نوک ریشه تا آخرین محل علامت‌گذارى شده در هر چهار ریشه را اندازه بگیرید و این اعداد را با یکدیگر جمع و تقسیم بر چهار کنید.

طول اولیه ریشه را از میانگین به دست آمده کم کنید میانگین رشد براى هر یک از گیاهچه ها چقدر است؟

ب- کدام قسمت ریشه رشد کرده است؟ نوک ریشه، انتهاى ریشه، یا کل طول ریشه؟

ج- چه مقدار رشد بین نوک ریشه تا اولین محل علامت‌گذارى شده صورت گرفته است؟

د- با توجه به نتایج به دست آمده، بگوید در ریشه‌هایى که نوک آن‌ها قطع شده است، چه اتفاقى رخ داده است؟

روز سوم

۱۵- پس از ۲ روز ریشه‌هاى گیاهچه‌هاى ظروف پترى ۲ و ۳ را بررسى کنید براى هر گیاهچه از محل پنج میلى‌مترى که علامت‌گذارى شده تا نوک ریشه را اندازه گرفته و یادداشت کنید. 

۱۵- این ظروف پترى را کنار بگذارید. 

۱۶- دست‌هاى خود را قبل از ترک آزمایشگاه بشویید.

 بحث کنید

 الف – میانگین رشد را براى ر‌یشه‌هایى که در ۱ میلى‌مترى، ۳ میلى‌مترى و ۵ میلى‌مترى قطع شده‌اند، به دست آورید.

ب – یک نمودار براى نتاىج به دست آمده از همه‌ی گروه‌هاى کلاس رسم کنید که نشان دهنده‌ی میانگین رشد ریشه‌هایى باشد که در یک میلى‌مترى، سه میلى‌مترى و پنج میلى‌مترى قطع شده‌اند. 

ج – اهمیت نوک ریشه در رشد ریشه چیست؟

د – آیا نحوه‌ی رشد در لوبیا نیز شبیه ذرت و گندم است؟

هـ – این آزمایش را براى یک گیاه گلدانى نیز تکرار کنید و سرعت رشد را اندازه بگیرید.

رشد پسین: رشدپسین از ویژگى‌هاى بارز گیاهان چوبى دولپه است. با این حال این نوع رشد در بعضى از بخش‌هاى گیاهان علفى، مانند ریشه‌ی هویج نیز دیده مى‌شود. رشد پسین در اثر فعالیت و تقسیم سلولى دو نوع مریستم انجام مى‌شود. این مریستم‌ها در ساقه‌ها و ریشه‌هاى چوبى به صورت استوان‌هاى باریک قرار دارند. نوعى از این مریستم‌ها کامبیوم چوب‌پنبه‌ساز نامیده مى‌شود که در پوست قرار دارد و سلول‌هاى چوب پنبه‌اى ایجاد مى‌کند. مریستم دیگر کامبیوم آوندساز نامیده مى‌شود که بین دسته‌های چوب و آبکش تشکیل می‌‌‌شود و بافت‌هاى آوندى جدیدی را ایجاد مى‌کند.

بافت‌هاى حاصل از رشد پسین، بافت‌هاى پسین نامیده مى‌شوند. شکل ۴ چگونگى نمو ساقه‌هاى چوبى را نشان مى‌دهد.

نمو یک ساقه‌ی چوبى. چوب ساقه‌هاى چوبى حاصل رشد پسین است.شکل ۴ـ نمو یک ساقه‌ی چوبى. چوب ساقه‌هاى چوبى حاصل رشد پسین است.

مرحله‌ی ۱: یک ساق‌ی چوبى جوان داراى یک حلقه از دسته‌هاى آوندى بین پوست و مغز است. هر دسته آوندى متشکل از آوند چوبى و آوند آبکشى نخستین است.

 مرحله‌ی ۲: کامبیوم آوندى بین آوند چوبى نخستین و آوند آبکشى نخستین تشکیل مى‌شود. آوند آبکشى پسین به سمت بیرون ساقه و آوند چوبى پسین به سمت داخل ساقه تشکیل مى‌شود. وقتى کامبیوم چوب‌پنبه‌ساز تشکیل مى‌شود، درنتیجه‌ی رشد قطرى ساقه، روپوست از بین مى‌رود.

 مرحله‌ی ۳: کامبیوم آوندى بین دسته‌هاى آوندى نیز تشکیل مى‌شود و استوانه‌ی کاملى ایجاد مى‌کند. در نتیجه‌ی فعالیت این کامبیوم استوانه‌ی چوبى به سمت داخل و استوانه‌ی آبکشى به سمت بیرون تشکیل مى‌شود. چوب‌پنبه، کامبیوم چوب‌پنبه‌ساز و آبکش پسین مجموعاً پوست درخت را تشکیل مى‌دهند. کامبیوم آوندساز و چوب پسین در زیر پوست قرار مى‌گیرند. لایه‌هاى ضخیم چوب پسین یا چوب اغلب حلقه‌اى شکل هستند. از آنجایى که در هر سال معمولاً یک حلقه‌ی جدید تشکیل مى‌شود، این حلقه‌ها، حلقه‌هاى سالیانه نامیده مى‌شوند.

بیشتر بدانید

ویژگی‌هاى گیاه گندم نان

نام علمى: تریتیکوم آئستیووم (Triticum aestivum)

ارتفاع: ۳/۰ تا ۸/۰ متر

گستره: مناطق کشاورزى زیستگاه: مزارع مناطق معتدل و نیمه گرمسیرى

اهمیت: گندم غذاى اصلى مردم مناطق معتدل است دانه‌هاى تریتیکوم آئستیووم را معمولاً برای تهیه‌ی نان آرد می‌کنند.

بخش‌هاى خارجى

برگ: گندم از تیره‌ی گندمیان و گیاهى تک لپه‌اى است برگ‌هاى آن داراى رگبرگ‌هاى موازى است این برگ‌ها طویل ولى به عرض حدود ۲ سانتى‌مترهستند غلافى اتصال برگ‌ها به ساقه را برقرار مى‌کند و باعث مى شود برگ به دور ساقه بپیچد.

ساقه‌: ساقه‌ی گیاه گندم توخالى و مفصل‌دار است این نوع ساقه، ساقه‌ی ماشوره‌اى نامیده مى‌شود گیاهان بالغ گندم ممکن است بیش از ۱ ساقه‌ی ماشوره‌اى داشته باشند هر ساقه‌ی ماشوره‌ای ممکن است ۳ تا ۶ برگ داشته باشد.

ریشه: گیاه گندم، همانند اغلب گندمیان، داراى ریشه‌ای افشان است ریشه‌ی افشان مجموعی از ریشه‌های نابجاست گسترش ریشه افشان زیاد است این ریشه ها ممکن است به عمق بیش از ۲/۲ متری خاک نفوذ کند.

بخش‌های خارجی گندم

گل: گل‌های گندم که در خوشه‌های متراکم دیده می‌شوند، سنبله نامیده می‌شوند. سنبله‌ها در انتهای ساقه‌ی ماشوره‌ای تشکیل می‌شوند. طول سنبله‌ها از ۵ تا ۱۳ سانتیمتر تغییر می‌کند. گل‌های گندم نیز همانند گل‌های همه‌ی گندمیان فاقد گلبرگ و کاسبرگ‌اند در عوض دو برگ تغییر یافته به نام سبوسه پرچم‌ها و مادگی هر یک از گل‌های کوچک را در بر می‌گیرند. به هر یک از این گل‌های کوچک گلچه می‌گویند سبوسه‌های برخی از ارقام گندمِ نان یک زائده باریک و تیز به نام سیخک دارند.

میوه: دانه گندم در واقع خود یک میوه‌ی تک دانه است که در یک سمت آن یک چین و در انتهای دیگر دسته‌ای از تارهای باریک وجود دارد. دانه‌های گندم غنی از گلوتن هستند گلوتن مخلوط چسبنده‌ای از پروتئین‌هاست که باعث کشسانی خمیر می‌شود.

ساختار درونی

ساختار میوه: حدود ۸۵ درصد دانه‌ی گندم (گندمه) را آلبومن نشاسته‌ای تشکیل می‌دهد. سبوس متشکل از دیواره‌ی تخمدان، پوشش دانه و لایه آلورون است. لایه آلورون دارای پروتئین و چربی است. رویان کمتر از ۳% گندمه را به خود اختصاص می‌دهد.

مریستم‌های رأسی: مریستم‌های رأسی در داخل ساقه‌های ماشوره‌ای در سدهای خاکی یا در نقطه درست زیر سطح خاک قرار دارند. بنابراین مریستم‌های رأسی در مقابل چرای جانوران محافظت می‌شوند هر برگ جدید در درون یک ساقه توخالی روش می‌کند از غلاف بالاترین برگ‌ها خارج می‌شود.

کروموزوم: گندمِ نان ۴۲ کروموزوم است و دیپلوئید (۲n) نیست، بلکه هگزاپلوئید (۶n)، یعنی پلی پلوئید است و از هر کروموزوم دارای ۶ عدد پلی پلوئید جانداری است که چند دست کروموزوم داشته باشد. پدیده پلی پلوئیدی در میان گیاهان کاشتنی متداول است و گونه‌های مختلف گیاهان پلی پلوئید را می‌توان با هم آمیزش داد و از آن‌ها دورگ (هیبرید) به وجود آورد. گندمِ نان یک دورگ طبیعی از سه گونه بسیار نزدیک به یکدیگر است.

گندمِ نان یک دورگ طبیعی از سه گونه بسیار نزدیک به یکدیگر است.

نمو گیاهان پیوسته اما برگشت‌پذیر است.

ژن‌های نمو گیاهان و جانوران را هدایت می‌کنند. با این حال الگوهای نمو در آن‌ها متفاوت است. در جانوران همگام با نمو، دسته‌ای از ژن‌ها که کنترل کننده‌ی تمایز هستند، غیرفعال می‌شوند. بیشتر تمایل جانوران پس از بلوغ متوقف می‌شود. برعکس، گیاهان به طور مداوم با مریستم‌های خود سلول‌های جدید به وجود می‌آورند. این سلول‌ها تمایز پیدا می‌کند و جانشین بافت‌های موجود می‌شوند یا به این بافت‌ها اضافه می‌گردند.

بسیاری از سلول‌های گیاه بالغ می‌توانند همه‌ی ژن‌های خود را فعال کنند. چنین سلول‌هایی می‌توانند تقسیم شوند و توده‌هایی از سلول‌های تمایز نیافته به نام کالوس را تولید کنند. به عبارت دیگر تمایززدایی انجام می‌دهند. این سلول‌ها بار دیگر تمایز و به صورت یک گیاه بالغ نمو می‌کنند.

روش‌های جدید بهسازی گیاهان

کشت بافت، سلول، اندا‌م‌های گیاهی: از کشت بافت برای تکثیر گیاهان از جمله گیاهان زینتی ارزشمند (مانند ارکیده‌ها)، گیاهان گلدانی و درختان میوه استفاده می‌شود (شکل ۵). پایه و اساس کشت بافت، قرار دادن به یک قطعه از بافت گیاهی روی یک محیط کشت سترون (استریل) است. در این روش با کمک هورمون‌های گیاهی، توده سلول‌های تمایز نیافته پس از رشد و تمایز، سرانجام به گیاهانی تبدیل می‌شوند که از نظر ژنتیکی هم‌ارز گیاه مادر هستند.

تکثیر گیاه با استفاده از کشت بافتشکل ۵ـ تکثیر گیاه با استفاده از کشت بافت

هم‌جوشی (الحاق) پروتوپلاست‌ها: از همجوشی پروتوپلاست‌ها برای ایجاد گیاهان دورگه (هیبرید) اطلسی، سیب زمینی و هویج استفاده شده است. پروتوپلاست، سلولی گیاهی است که دیواره‌ی سلولی آن را با کمک آنزیم‌ها یا روش‌های مکانیکی از آن جدا کرده‌اند. برخی از مواد شیمیایی، یا شوک الکتریکی باعث چوشی دو پروتوپلاست با یکدیگر می‌شوند (شکل ۶). اگر پروتوپلاست‌ها متعلق به گیاهان گونه‌های مختلف باشند، حاصل همجوشی یک سلول دورگه خواهد بود. اگر این سلول دورگه در محیط مناسب کشت بافت قرار گیرد، به یک گیاه بالغ دورگه تبدیل می‌شود.

هـمجـوشى پروتوپلاست (810×)شکل ۶ـ هـمجـوشى پروتوپلاست (۸۱۰×)

مهندسی ژنتیک: در این روش ابتدا ژن‌های دلخواه را وارد سلول‌های یک گیاه می‌کنند، سپس سلول‌هایی را که از نظر ژنتیکی تغییر یافته‌اند، با کمک فنّ کشت بافت به گیاهان بالغ جدید تبدیل می‌کنند.

خودآزمایی

۱- جوانه‌زنی لوبیا و ذرت را با یکدیگر مقایسه کنید.

۲- تفاوت‌های اصلی بین گیاهان یک‌ساله، دوساله و چند ساله را خلاصه کنید.

۳- توضیح دهید که چگونه رشد نخستین و پسین باعث ایجاد یک ساقه چوبی می‌شود؟

۴- حذف پوست درخت چه تأثیری بر بقایای آن دارد؟ توضیح دهید.

۵- تفاوت نمو گیاهان با نمو جانوران را توضیح دهید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر
منبع
chap.sch.ir

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا