آلزایمردمانسفیتوتراپی

برای جلوگیری از ابتلا به آلزایمر چه بخوریم؟

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

برای جلوگیری از ابتلا به آلزایمر چه بخوریم؟

نوشیدن روزانه یک فنجان چای یا مقداری انگور یا انواع توت ها در هفته می تواند برای افزایش فلاونوئیدها کافی باشد، در حالی که در حال حاضر، هیچ درمانی برای آلزایمر و بیماری های مرتبط با آن وجود ندارد، انتخاب مناسب رژیم غذایی ما گامی در جهت درست و پیشگیری از آلزایمر و زوال عقل است.

خبرگزاری برنا؛ دانشمندان دانشگاه تافتز در ماساچوست پی بردند بزرگسالانی که بالای ۵۰ سال سن دارند، برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، باید بیشتر غذاهای غنی از فلاونوئید مصرف کنند.

این مطالعه ۲،۸۰۰ نفر در سنین ۵۰ سال و بالاتر را دنبال کرد و رابطه طولانی مدت بین خوردن غذاهای حاوی فلاونوئیدها و خطر بیماری ناتوان کننده که بر مغز تأثیر می گذارند را مورد بررسی قرار داد.

فلاونوئیدها ترکیبات طبیعی هستند که در غذاهای متنوعی از جمله میوه و سبزیجات – مانند گلابی، سیب، توت و پیاز – و نوشیدنی هایی از منابع گیاهی از جمله چای یافت می شود.

شکلات تیره نیز منبع دیگری از فلاونوئیدهاست.

مصرف کم فلاونوئیدها با خطر بالاتر زوال عقل در ارتباط است و نتایج این تحقیق نشان داد افرادی که مقدار زیادی آب زغال اخته یا توت فرنگی مصرف نمی کردند، چهار برابر بیشتر از سایر افراد مبتلا به زوال عقل بودند.

این تیم مشخص کرد که مصرف زیاد فلاونوئیدها برابر با بیش از هفت فنجان زغال اخته یا توت فرنگی، هشت سیب و گلابی و ۱۹ فنجان چای در هر ماه است.

نوشیدن روزانه یک فنجان چای یا مقداری انگور یا انواع توت ها در هفته می تواند برای افزایش فلاونوئیدها کافی باشد، در حالی که درحال حاضر هیچ درمانی برای آلزایمر و بیماری های مرتبط با آن وجود ندارد، انتخاب مناسب رژیم غذایی ما گامی در جهت درست و پیشگیری از آلزایمر و زوال عقل است.

به عقیده پزشکان جلوگیری از بیماری از طریق رژیم غذایی سالم یک نکته مهم است. با توجه به اینکه خطر ابتلا به زوال عقل بیش از ۷۰ سالگی افزایش می یابد، بهتر است که وقتی به ۵۰ سالگی می رسیم یا به آن نزدیک می شویم، به فکر رژیم غذایی سالم تری نسبت به سال های قبل باشیم.

۱۰ foods that can prevent Alzheimer’s

Food plays an important role in treating a lot of diseases, it is highly advised to eat a balanced diet, which contains all kinds of nutrients to ensure a healthy system. Alzheimer’s is a complicated disease in which the patient starts losing memory and concentration.

Alzheimer’s disease needs proper medical attention and treatment to get cured. With the medical aid, patients are advised to have a proper diet, which contains a lot of brain-boosting foods. These food items contain certain nutrients that might help in delaying the symptoms of this disease and improve the quality of life.

Here is a list of few food items that you must include in your everyday diet to boost your brain power:

Fatty fish
Fatty fishes are the powerhouse of omega-3 fatty acids, which have various health benefits. Try to include oily fish like salmon, trout and sardines in your daily diet, as they are the best food items for people with Alzheimer’s. Our brain is made up of fatty cells that mainly have omega-3 in it, therefore, it will improve the brain functioning and boost your memory power.
Nuts:
Nuts like walnuts and almonds are great for boosting memory power, vitamins and minerals present in these nuts are highly essential for your brain health. Vitamin E in walnut is also great in reducing the risk of Alzheimer’s. Include 2-5 walnuts in your daily diet to improves cognitive health. Omega-3 fatty acids in nuts are highly recommended for the people who want to improve memory power.
Turmeric:
Turmeric is a widely used spice, especially in Ayurveda. It has a number of health benefits and is used in various ways. Due to its anti-oxidant and anti-inflammatory properties, it is used to treat brain impairments. It helps in reducing inflammation of the brain cells and eases depression. The compounds present in turmeric helps in promoting the growth of new brain cells.
Avocados:
Avocados are a powerhouse of healthy monounsaturated fatty acids, potassium, vitamin K, which are needed for improving and maintaining good brain health. These fruits help in improving the cognitive function of the brain. It boosts your memory and concentration power.
Pumpkin seeds:
Pumpkin seeds are very effective in relieving your stress levels and improving your mood, these are high in magnesium, copper, zinc. The deficiency of any of these minerals is related to Alzheimer’s disease. These minerals are essential in improving and boosting brain functions.
Broccoli:
Broccoli has a high content of choline which is related to vitamin B and it also has plenty of other vitamins like vitamin K, vitamin C, which helps in boosting memory power. This green vegetable is high in glucosinolates which helps in making your memory sharp. Low glucosinolates lead to Alzheimer’s.
Spinach:
Spinach is one such vegetable that has a number of health benefits. It has a high content of iron and vitamin K which is considered best for brain functioning. Vitamin K helps in improving the memory and focus of a person. Spinach also has vitamin A that is known for its anti-inflammatory properties and helps in maintaining good vision and brain health.
Dark Berries:
These tiny fruits are high on nutrients and low in fat, they are considered as the ultimate source of antioxidants. It is also rich in various vitamins like vitamin K and C, which help in boosting your memory power. They have flavonoids that are known for their anti-inflammatory properties. Flavonoids not only reduce inflammation in the brain but also prevent the risk of inflammation.
Whole grains, dals, pulses:
Whole grains are filled with fibers that are essential for brain health, it helps in reducing or preventing inflammation in the brain. It maintains blood pressure and also reduces oxidative stress. Try including dals and pulses in your daily diet as it lowers the risk of Alzheimer’s disease due to its various nutrient content.
Dark chocolate:
Dark chocolate is filled with cocoa flavanols that have several health benefits. It reduces high blood pressure and thus, the risk of heart attack. It also contains antioxidants that fight with free radicals in the blood. The flavanols present in dark chocolate is also known for its anti-inflammatory properties. Moderate consumption of dark chocolate is considered good for heart and brain health.
[/vc_column_text][vc_column_text]

برای جلوگیری از ابتلا به آلزایمر چه بخوریم؟

نوشیدن روزانه یک فنجان چای یا مقداری انگور یا انواع توت ها در هفته می تواند برای افزایش فلاونوئیدها کافی باشد، در حالی که در حال حاضر، هیچ درمانی برای آلزایمر و بیماری های مرتبط با آن وجود ندارد، انتخاب مناسب رژیم غذایی ما گامی در جهت درست و پیشگیری از آلزایمر و زوال عقل است.

خبرگزاری برنا؛ دانشمندان دانشگاه تافتز در ماساچوست پی بردند بزرگسالانی که بالای ۵۰ سال سن دارند، برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، باید بیشتر غذاهای غنی از فلاونوئید مصرف کنند.

این مطالعه ۲،۸۰۰ نفر در سنین ۵۰ سال و بالاتر را دنبال کرد و رابطه طولانی مدت بین خوردن غذاهای حاوی فلاونوئیدها و خطر بیماری ناتوان کننده که بر مغز تأثیر می گذارند را مورد بررسی قرار داد.

فلاونوئیدها ترکیبات طبیعی هستند که در غذاهای متنوعی از جمله میوه و سبزیجات – مانند گلابی، سیب، توت و پیاز – و نوشیدنی هایی از منابع گیاهی از جمله چای یافت می شود.

شکلات تیره نیز منبع دیگری از فلاونوئیدهاست.

مصرف کم فلاونوئیدها با خطر بالاتر زوال عقل در ارتباط است و نتایج این تحقیق نشان داد افرادی که مقدار زیادی آب زغال اخته یا توت فرنگی مصرف نمی کردند، چهار برابر بیشتر از سایر افراد مبتلا به زوال عقل بودند.

این تیم مشخص کرد که مصرف زیاد فلاونوئیدها برابر با بیش از هفت فنجان زغال اخته یا توت فرنگی، هشت سیب و گلابی و ۱۹ فنجان چای در هر ماه است.

نوشیدن روزانه یک فنجان چای یا مقداری انگور یا انواع توت ها در هفته می تواند برای افزایش فلاونوئیدها کافی باشد، در حالی که درحال حاضر هیچ درمانی برای آلزایمر و بیماری های مرتبط با آن وجود ندارد، انتخاب مناسب رژیم غذایی ما گامی در جهت درست و پیشگیری از آلزایمر و زوال عقل است.

به عقیده پزشکان جلوگیری از بیماری از طریق رژیم غذایی سالم یک نکته مهم است. با توجه به اینکه خطر ابتلا به زوال عقل بیش از ۷۰ سالگی افزایش می یابد، بهتر است که وقتی به ۵۰ سالگی می رسیم یا به آن نزدیک می شویم، به فکر رژیم غذایی سالم تری نسبت به سال های قبل باشیم.

۱۰ foods that can prevent Alzheimer’s

Food plays an important role in treating a lot of diseases, it is highly advised to eat a balanced diet, which contains all kinds of nutrients to ensure a healthy system. Alzheimer’s is a complicated disease in which the patient starts losing memory and concentration.

Alzheimer’s disease needs proper medical attention and treatment to get cured. With the medical aid, patients are advised to have a proper diet, which contains a lot of brain-boosting foods. These food items contain certain nutrients that might help in delaying the symptoms of this disease and improve the quality of life.

Here is a list of few food items that you must include in your everyday diet to boost your brain power:

Fatty fish
Fatty fishes are the powerhouse of omega-3 fatty acids, which have various health benefits. Try to include oily fish like salmon, trout and sardines in your daily diet, as they are the best food items for people with Alzheimer’s. Our brain is made up of fatty cells that mainly have omega-3 in it, therefore, it will improve the brain functioning and boost your memory power.
Nuts:
Nuts like walnuts and almonds are great for boosting memory power, vitamins and minerals present in these nuts are highly essential for your brain health. Vitamin E in walnut is also great in reducing the risk of Alzheimer’s. Include 2-5 walnuts in your daily diet to improves cognitive health. Omega-3 fatty acids in nuts are highly recommended for the people who want to improve memory power.
Turmeric:

Turmeric is a widely used spice, especially in Ayurveda. It has a number of health benefits and is used in various ways. Due to its anti-oxidant and anti-inflammatory properties, it is used to treat brain impairments. It helps in reducing inflammation of the brain cells and eases depression. The compounds present in turmeric helps in promoting the growth of new brain cells.
Avocados:
Avocados are a powerhouse of healthy monounsaturated fatty acids, potassium, vitamin K, which are needed for improving and maintaining good brain health. These fruits help in improving the cognitive function of the brain. It boosts your memory and concentration power.
Pumpkin seeds:

Pumpkin seeds are very effective in relieving your stress levels and improving your mood, these are high in magnesium, copper, zinc. The deficiency of any of these minerals is related to Alzheimer’s disease. These minerals are essential in improving and boosting brain functions.
Broccoli:

Broccoli has a high content of choline which is related to vitamin B and it also has plenty of other vitamins like vitamin K, vitamin C, which helps in boosting memory power. This green vegetable is high in glucosinolates which helps in making your memory sharp. Low glucosinolates lead to Alzheimer’s.
Spinach:
Spinach is one such vegetable that has a number of health benefits. It has a high content of iron and vitamin K which is considered best for brain functioning. Vitamin K helps in improving the memory and focus of a person. Spinach also has vitamin A that is known for its anti-inflammatory properties and helps in maintaining good vision and brain health.
Dark Berries:
These tiny fruits are high on nutrients and low in fat, they are considered as the ultimate source of antioxidants. It is also rich in various vitamins like vitamin K and C, which help in boosting your memory power. They have flavonoids that are known for their anti-inflammatory properties. Flavonoids not only reduce inflammation in the brain but also prevent the risk of inflammation.
Whole grains, dals, pulses:
Whole grains are filled with fibers that are essential for brain health, it helps in reducing or preventing inflammation in the brain. It maintains blood pressure and also reduces oxidative stress. Try including dals and pulses in your daily diet as it lowers the risk of Alzheimer’s disease due to its various nutrient content.
Dark chocolate:
Dark chocolate is filled with cocoa flavanols that have several health benefits. It reduces high blood pressure and thus, the risk of heart attack. It also contains antioxidants that fight with free radicals in the blood. The flavanols present in dark chocolate is also known for its anti-inflammatory properties. Moderate consumption of dark chocolate is considered good for heart and brain health.
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا