علوم اعتیادمغز و اعصاب

سوالات آزمون دکتری علوم اعتیاد ۱۳۹۴؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

اختلالات روانپزشکی

۱- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال وسواسی جبرې (OGD) درست است؟

الف) این اختلال در زنان به طور قابل توجهی شایعتر از مردان است.

ب) به طور معمول از کودکی شروع می¬شود.

ج) اغلب با اختلال عملکرد فرد همراه نیست.

د) شیوع طول عمر آن حدود ۲ تا ۳ درصد است.

۲- کدام یک انواع صرع بیشتر با علائم روانپزشکی همراه است؟

الف) صرع کوچک (Petitmal)

ب) صرع منتشر (Generalized)

ج) صرع کانونی پارسیل در لب تمپورال

د) میوکلونوس

۳- کسی که ماه¬ها است از اضطراب بیش از حد معمول در بیشتر ساعات روز رنج می‌برد و دچار بی قراری و تحریک¬پذیر است بیشتر احتمال دارد به کدام یک از اختلالات زیر مبتلا باشد؟

الف) اختلال اضطراب منتشر (فراگیر)

ب) اختلال هراس

ج) فوبی ساده

د) اختلال استرس پس از سانحه

۴- در مورد اختلالات کم توجهی بیش فعالی، کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف) این اختلال در دختران شایعتر از پسران است.

ب) یادگیری و روش‌های تربیتی مهمترین علت این اختلال می‌باشد.

ج) بهترین راه تشخیص، مشاهده کاهش جریان خون نواحی پیشانی در PET scan است

د) درمان دارویی خط اول درمان محسوب می¬شود.

۵- کدام علامت نشان دهنده پیش آگهی بهتر در ابتلا به اختلال اسکیزوفرنیا می‌باشد؟

الف) شروع حاد و ناگهانی

ب) مجرد بودن

ج) جنس مذکر

د) زندگی در شهرهای بزرگ

۶- کدام اختلال شخصیت زیر بیشتر مستعد ابتلا به اختلال اسکیزوفرنیا می‌باشد؟

الف) پارانوئید

ب) اسکیزوتایپی

ج) مرزی

د) نارسیسیت

۷- کدام علامت زیر در سندرم محرومیت از اوپیوئیدها مشاهده نمی‌شود؟

الف) درد عضلانی

ب) گشادی مردمک¬ها

ج) اسهال و استفراغ

د) افزایش اشتها

۸- درباره سندرم محرومیت از مواد افیونی کدام گزازه صحیح است؟

الف) معمولاً ۳۰ تا ۴۵ روز طول می‌کشد.

ب) در صورت عدم مراقبت از بیماری مرگبار است

ج) چنانچه روش درمانی به روش Cold Turkey باشد، به عود بیماری منجر می‌شود.

د) در وابستگی به هروئین، در مقایسه با تریاک، علائم شدیدتر اما کوتاهتر هستند.

۹- وقفه تنفسی در سوء مصرف کدامیک از موارد زیر جدی‌تر است؟

الف) مواد محرک

ب) مواد افیونی

ج) بنزودیازپین¬ها

د) حشیش

۱۰- بروز Psychosis در مصرف کدامیک از موارد زیر شایعتر است؟

الف) کراک هروئین

ب) حشیش

ج) مت آمفتامین

د) الکل

۱۱- بیماری می‌گوید گوینده تلویزیون به طور خاص او را مخاطب قرار داده است. کدام هذیان زیر توصیف این علامت است؟

الف) بزرگ منشی

ب) ارجاع یا انتساب

ج) کنترل

د) گزند و آسیب

۱۲- در اختلالات ساختگی (Factitious) مورد نادرست را مشخص نمایید؟

الف) مبتلایان به اختلال ساختگی با علائم و نشانه‌های بارز جسمی عمدتاً زن هستند.

ب) تعداد زیادی از این بیماران همزمان دارای مشکلات روان پزشکی دیگری نیز هستند.

ج) سوء مصرف مواد توسط بیمار برای ایجاد نشانه‌های روانی گزارش نشده است.

د) در سابقه شغلی این بیماران، رشته‌های پرستاری، سایر مشاغل وابسته به مراقبت‌های بهداشتی بیشتر دیده می‌شود.

۱۳- هنگامی که «تفاوت سیب و گلابی» را از فردی سؤال می‌کنید کدام بخش از عملکرد ذهنی مورد بررسی است؟

الف) تفکر انتزاعی

ب) قضاوت

ج) هوش

د) بصیرت

۱۴- معاینه وضعیت روانی بیمار با توصیف کدام مورد زیر آغاز می‌شود؟

الف) وضعیت حافظه

ب) وضعیت کلام

ج) وضعیت ظاهری

د) وضعیت تمرکز

۱۵- از فردی خواسته شده تا از عدد ۱۰۰ بترتیب معادل هفت را کم کند. این آزمون چه حوزه شناختی را مورد بررسی قرار می‌دهد؟

الف) orientation

ب) recent memory

ج) concentration

د) calculation

۱۶- منظور از افسردگی مضاعف (double depression) چیست؟

الف) افسردگی همراه دمانس

ب) افسردگی همراه دیس تایمی

ج) افسردگی همراه خصوصیات ملانکولیک

د) افسردگی همراه خصوصیات کاتاتونیک

۱۷- کدامیک از موارد زیر بعنوان عامل خطر برای «خودکشی منجر به مرگ» محسوب نمی‌شود؟

الف) جنس مرد

ب) تکانشگری

ج) تأهل

د) اختلال روانپزشکی

۱۸- کدام مورد زیر از عوامل محافظت کننده در برابر خود کشی محسوب می‌شود؟

الف) وضعیت اقتصادی مناسب

ب) حمایت اجتماعی

ج) مجرد بودن

د) تحصیلات بالاتر

۱۹- شایع‌ترین اختلال روان پزشکی همراه خودکشی کدام است؟

الف) اسکیزوفرنیا

ب) اختلال دوقطبی

ج) افسردگی

د) اختلال پانیک

۲۰- در مطالعات صورت گرفته در مورد معتادان وابسته به مواد اپیوئیدی در ایران بیشترین اختلالات جنسی برای شروع مصرف مواد کدام است؟

الف) ناتوانی جنسی (Impotency)

ب) انزال زودرس

ج) اختلال در ارگاسم

د) پارافیلیاها

۲۱- هویت جنسی (Gender Identity) در چه سنی شکل می‌گیرد؟

الف) دوران بلوغ

ب) سن ۲ تا ۳ سالگی

ج) در دوران جنینی

د) در سن مدرسه

۲۲- در نشانه شناسی در روان¬پزشکی، بیماری که متناوباً حرکات متضاد انجام می‌دهد، مثلاً هنگام دست دادن مکرر دسته‌هایش را پس و پیش می‌کشد چه نام دارد؟

الف) Manerism

ب) Ambitendecy

ج) Enchopraxia

د) Cataplexy

۲۳- در مطالعات همه گیر شناسی اختلالات روان پزشکی در ایران در مقایسه با سایر کشورها کدام مورد نادرست است؟

الف) شیوع اختلالات مصرف مواد در روستاها در ایران بالاتر است

ب) شیوع اختلالات مصرف مواد در زنان ایرانی بالاتر است

ج) شیوع اختلالات مصرف مواد اپیوئیدی در ایران بالاتر از شیوع جهانی است

د) میزان شیوع علائم و نشانه‌های روانی در ایران هماهنگ با شیوع جهانی نیست

۲۴- در برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد کدام یک از موارد زیر جزء اولویت و اهداف اصلی برنامه نیست؟

الف) قطع مصرف مواد

ب) استفاده از روش‌های جایگزین برای درمان

ج) کاهش خطرات بهداشتی ناشی از مصرف تزریقی

د) در دسترس قرار دادن سرنگ، سوزن و کاندوم و وسایل تزریق استریل

۲۵- آموزش عمومی مردم برای کاهش انگ اجتماعی بیماری‌های روان پزشکی و تشویق آنان برای درمان زودهنگام بیماری در کدام سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟

الف) پیشگیری نخستین

ب) پیشگیری سطح اول

ج) پیشگیری سطح دوم

د) پیشگیری سطح سوم

۲۶- در مفاهیم روان کاوی کاربردی در بالین، وابستگی شدید بیمار به پزشک مربوط به کدام مرحله است؟

الف) انتقال (Transference) منفی

ب) مقاومت (Resistance)

ج) انتقال متقابل (Counter Transference)

د) انتقال مثبت

۲۷- برای آغاز، تداوم و پایان دادن به حرکات، کدام بخش مغز بیشترین نقش را دارد؟

الف) هیپوکامپ

ب) هسته‌های قاعده¬ای

ج) آمیگدال

د) تالاموس

۲۸- علائم و تظاهرات کدامیک از اختلالات زیر در اثر مصرف مواد کمتر دیده می‌شود؟

الف) اختلالات خلقی

ب) اختلالات اضطرابی

ج) اختلالات روان پریشی

د) اختلالات شخصیتی

۲۹- بر اساس نظام طبقه¬بندی اختلالات روان پزشکی DSM-IV-TR ، اختلالات شخصیت در کدام محور دسته¬بندی می‌شوند؟

الف) ۱

ب) ۲

ج) ۳

د) ۴

۳۰- در الگوی بالینی اختلال جسمانی سازی کدام مورد ذیل نادرست است؟

الف) شدت مشکل جسمی متناسب با یافته¬ها نیست.

ب) علائم معمولاً به دنبال مصرف مواد ایجاد شده و بیشتر ساختگی است.

ج) شیوع اضطراب و افسردگی در این بیماران بالا است

د) این اختلال سیر مزمن و عود کننده دارد، افت عملکرد، تغییر شغل و طلاق در این بیماران دیده می‌شود.

روانشناسی پایه و بالینی

۳۱- کدامیک از موارد زیر در شمار ویژگیهای بهنجاری نیامده است؟

الف) ادراک همخوان با واقعیت

ب) عزت نفس و پذیرش

ج) سازندگی و باروری

د) مقبولیت اجتماعی

۳۲- این مفهوم که «رفتار انسان¬ها در فرآیندهای ناخودآگاه ریشه دارد» مطابق با کدام مکتب روانشناسی است؟

الف) کارکردگرایی

ب) ساختارگرایی

ج) روانکاوی

د) رفتارگرایی

۳۳- پایداری شی جزء ویژگی کدام مرحله رشد شناختی پیاژه است؟

الف) حسی/ حرکتی

ب) عملیات عینی

ج) پیش عملیاتی

د) عملیات صوری

۳۴- کدام ساختار شخصیتی طبق نظریه فروید بر اساس اصل لذت عمل می‌کند؟

الف) نهاد

ب) خود

ج) فراخود

د) تکانه

۳۵- کدام مورد زیر از ویژگی‌های شخصیت مرزی (Borderline)است؟

الف) موقتی بودن علائم

ب) خودپنداره پایدار

ج) نوسانات شدیدین خلق‌

د) روابط بدثبات

۳۶- از کدام بهره هوش به پایین می‌توان فرد را دچار عقب ماندگی ذهنی دانست؟

الف) ۱۰۰

ب) ۸۵

ج) ۷۰

د)۶۵

۳۷- «گرایش به اینکه تأثیر شخصیت یا منش فرد بر اعمال او بیش از اندازه برآورد شده و تأثیر موقعیت و یا شرایط کمتر از حد برآورد شود» تعریف کدام مفهوم در روانشناسی اجتماعی است؟

الف) نفوذ اجتماعی

ب) تسهیل اجتماعی

ج) همنوایی

د) خطای بنیادین اسناد

۳۸- دانشجویی که به دلیل عدم موفقیت در کسب نمره دلخواه با اعضای خانواده مشاجره می‌کند از چه ساز و کار دفاعی استفاده می‌کند؟

الف) انکار

ب) فرافکنی

ج) جابجایی

د) دلیل تراشی

۳۹- تعریف زیر به کدام یک از فنون درمانی اشاره دارد؟

«در این فن بیماران در حین آرامش عضلانی به تجسم وضعیت‌های اضطراب¬آوری می‌پردازند که شدت اضطراب¬زایی آن‌ها به تدریج زیاد می‌شود. به این ترتیب نگرانی بیمار نسبت به محرک ترسناک زدوده می‌شود؟

الف) حساسیت¬زدایی منظم

ب) مواجهه

ج) منع پاسخ

د) شکل دهی رفتار

۴۰- کدامیک از موارد زیر در زمره رفتارهای «الگوی رفتار نوع A» نیست؟

الف) معتقدند زمان خیلی زود می‌گذرد

ب) در صورت ناکامی، پرخاشگر و متخاصم می‌شوند

ج) معمولاً اظهار خستگی می‌کنند

د) زودتر از موعد سر قرارها حاضر می‌شوند

۴۱- ابداع کننده نمایش روانی (Psychodrama) چه کسی بود؟

الف) فروید

ب) راجرز

ج) مورنو

د) یالوم

۴۲- «کاتارسیس» یعنی:

الف) تخلیه هیجانی

ب) رابطه درمانگر و مراجع

ج) ابراز شدید غمگینی

د) مقاومت در درمان

۴۳- اشکال تعریف رفتارهای نابهنجار به صورت نقض هنجارها چیست؟

الف) دشوار بودن اقامه دلیل منطقی برای انتخاب نقطه برش

ب) نسبیت فرهنگی

ج) اتکا بر گزارش‌های خود بیماران

د) همه موارد فوق

۴۴- ساده‌ترین نوع یادگیری چه نام دارد؟

الف) خوگیری

ب) یادگیری شرطی کلاسیک

ج) یادگیری شرطی عامل

د) یادگیری مشاهده‌ای

۴۵- در مبحث یادگیری، «تقویت منفی» چیست؟

الف) همراه کردن محرک شرطی و محرک غیرشرطی

ب) ارائه محرک آزاردهنده به دنبال رفتار نامطلوب

ج) ارائه محرک مطلوب پس از رفتار مطلوب

د) حذف محرک آزاردهنده پس از رفتار مطلوب

۴۶- گنجایش اندوزش در حافظه کوتاه مدت چقدر است؟

الف) ۲ ± ۹ ماده

ب) ۲± ۷ ماده

ج) ۲± ۵ ماده

د) ۲± ۳ماده

۴۷- این بخش از مغز روابط متقابلی با هیپوتالاموس دارد و به نظر می‌رسد در کنار هیپوتالاموس و ساقه مغز، بر رفتارها غریزی نیز نظارت دارد.

الف) دستگاه کناری (لیمبیک)

ب) تشکیلات شبکه‌ای

ج) هیپوکامپ

د) جسم پینه¬ای

۴۸- مفهوم «خودشکوفایی» به معنای تحقق بخشی تمام توانایی‌های موجود در انسان، مورد تأکید کدامیک از روانشناسان زیر است؟

الف) اسکینر

ب) پاولف

ج) بک

د) راجوز

۴۹- تحمیل سمج افکار، تصورات یا تکانه‌های ناخواسته‌ها در ذهن که ایجاد اضطراب می‌کند، تعریف کدام نشانه روانی است؟

الف) نگرانی

ب) افکار بیش بها داده شده

ج) وسواس فکری

د) وسواس عملی

۵۰- «داشتن تجربه‌های حسی علی رغم فقدان تحریک خارجی یا تحریک کافی» تعریف کدام نشانه روانی است؟

الف) خطای حسی

ب) هذیان

ج) توهم

د) باور غیرمنطقی

۵۱- کدامیک از موارد زیر از عوامل خطر پرخاشگری نیست؟

الف) مهار تکانه‌ها

ب) محیط و فضای شلوغ و کثیف

ج) خودانگاره ضعیف

د) افسردگی شدید

۵۲- کدامیک از موارد زیر جزو روانشناسی سلامت نیست؟

الف) بررسی الگوهای مقابله‌ای افراد

ب) بررسی رابطه استرس و سبک زندگی با بیماری‌های جسمی

ج) پیشگیری از بیماریهای جسمی

د) مطالعه رفتارهایی که رابطه مستقیمی با کار مغز دارند

۵۳- کاهش اضطراب از طریق قرار گرفتن مداوم در وضعیت‌های ترسناک چه نامیده می‌شود؟

الف) شرطی سازی جایگزین

ب) شکل دهی

ج) شرطی سازی عامل

د) خوگیری

۵۴- کدامیک از موارد زیر جزو نظریات ابراهام مازلو است؟

الف) اگر نیازهای پایه انسان ارضا نشود، به خودشکوفایی نخواهد رسید.

ب) کسی که با پذیرش بی قید و شرط از طرف والدین روبه رو شود، در آینده کارایی بیشتری داشته و فرد سالم¬تری خواهد بود.

ج) انتظارات اجتماعی، اساس نقش آموزی جنسیتی را تشکیل می‌دهد.

د) واکنش وارونه (reaction formation) از مهمترین منابع انگیزشی هستند.

۵۵- دامنه امواج آلفای مغز چقدر است؟

الف) ۲۵ تا ۳۰ هرتز در ثانیه

ب) ۱۳ تا ۲۵ هرتز در ثانیه

ج) ۸ تا ۱۲ هرتز در ثانیه

د) ۴ تا ۷ هرتز در ثانیه

۵۶- برای ارزیابی بهره هوشی یک مراجع از او خواسته شده تا محاسبه ۲× ۳ را انجام داده و نتیجه را بطور متوالی در دو ضرب کند. نتیجه به قرار زیر است:

۹۶= ۲× ۴۸ • ۴۸= ۲× ۲۴ • ۲۴= ۲× ۱۲ • ۱۲= ۲× ۶ • ۶= ۲× ۳

بهره هوشی این فرد به کدام عدد نزدیک‌تر است؟

الف) ۱۰

ب) ۳۰

ج) ۶۰

د) ۹۰

۵۷- درمانگر از بیمار خواسته است تا شرایط خلقی خود را در موقعیت‌های مختلف در طول روز شناسایی و ثبت نماید. این روش در کدام مدل درمانی زیر کاربرد دارد؟

الف) روان درمانی تحلیلی

ب) درمان گشتالت

ج) درمان رفتاری- شناختی

د) درمان حمایتی

۵۸- کدامیک از موارد زیر از انواع یادگیری نیست؟

الف) خوگیری

ب) پیش بینی¬پذیری

ج) شرطی¬سازی کلاسیک

د) شرطی¬سازی عامل

۵۹- کدامیک از مکاتب زیر بیشترین تأثیر را بر روانشناسی علمی گذاشته‌اند؟

الف) رفتارگرایی

ب) روانشناسی گشتالت

ج) روانکاوی

د) روانشناسی دینامیک

۶۰- کدامیک از واکنش‌های زیر جزو واکنش‌های معمول به فشار روانی نیستند؟

الف) اضطراب و خشم

ب) تنگ شدن مردمک

ج) افزایش ضربان قلب و فشار خون

د) ترشح آندورفین و استروئیدها

نوروفارماکولوژی

۶۱- در استفاده دائم از اوپیوئیدها، به کدام یک از موارد زیر تحمل (Tolerance) ایجاد نمی‌شود؟

الف) یبوست و مردمک¬های میوتیک

ب) خواب آلودگی و دپرسیون تنفسی

ج) برادی پنه و دیس فوری

د) خواب آلودگی و یبوست

۶۲- مردمک‌های میوتیک (تنگ) در مصرف کدام او پیوئید زیر ممکن است دیده نشود؟

الف) مپریدین

ب) بوپرنورفین

ج) متادون

د) لوپرامید

۶۳- در بیش مصرفی کدام مخدر زیر تشنج به واسطه تولید یک متابولیت نوروتوکسیک ایجاد می‌گردد؟

الف) پروپوکسی فن

ب) پتیدین (مپریدین)

ج) فنتانیل

د) رمی فنتانیل

۶۴- کدام یک از او پیوئیدهای آندوژن میل ترکیبی بیشتری به رسپتور مو (μ) دارد؟

الف) آندورفین¬ها

ب) انکفالین¬ها

ج) دی نورفین¬ها

د) هیچکدام

۶۵- کدام یک از داروهای زیر یک داروی آنتی کولین استراز به حساب می‌آید؟

الف) Atropine

ب) Physostigmine

ج) Ketamine

د) Pralidoxime

۶۶- کدام یک از داروهای زیر سبب آزادی ۵-Hydoxy-Tryptamine (5HT) می‌شود؟

الف) Fluoxetine

ب) Fenfluramine

ج) Citalopram

د) Valproate

۶۷- داروی کاربامازپین باعث تثبیت کدام یک از کانال‌های زیر می‌شود؟

الف) سدیم

ب) پتاسیم

ج) کلسیم

د) کلر

۶۸- سه نشانه متداول با مصرف ماری جوانا چیست؟

الف) افزایش کارکرد سایکوموتور

ب) برادی کاردی

ج) افزایش فشار خون

د) قرمزی ملتحمه چشم

۶۹- مسمومیت با کدام یک از موارد زیر می‌تواند منجر به سندرم سروتونرژیک کشنده گردد؟

الف) کوکائین

ب) MDMA (اکستازی)

ج) مسکالین

د) فنتانیل

۷۰- کدام از داروهای زیر در درمان بیماران دوقطبی باردار مناسب‌تر است .

الف) کاربامازپین

ب) کلروپرومازین

ج) لیتیم

د) اولانزاپین

۷۱- در بیش مصرفی حاد داروهای سه حلقه¬ای ضدافسردگی کدام اقدام درمانی بی اثر است؟

الف) تجویز بی کربنات سدیم برای اصلاح اسیدوز

ب) تجویز لیدوکائین برای درمان آریتمی

ج) اقدام به همودیالیز برای حذف دارو از بدن

د) مصرف دیازپام وریدی جهت کنترل تشنج

۷۲- در مورد تأثیر فارماکولوژیک داروها، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف) بوپروپیون موجب وقفه باز جذب سروتونین می‌شود.

ب) سلولین به طور اختصاصی متابولیسم سروتونین را کاهش می‌دهد.

ج) مصرف طولانی آمیتریپتیلین معمولاً موجب افزایش گیرنده‌های آدرنرژیک می‌شود.

د) مصرف حاد نفازودون باعث وقفه گیرنده‌های سروتونینی در مغز می‌شود.

۷۳- شایع‌ترین تداخل دارویی با داروهای دسته بنزودیازپنی در کدام مورد زیر دیده می‌شود؟

الف) دپرسیون اضافی (Additive) دستگاه عصبی مرکزی

ب) ضدیت با اثرات خواب آوری

ج) رقابت با اتصال پروتئین‌های خون

د) القای آنزیم‌های کبدی

۷۴- کدام یک از داروهای زیر موجب افزایش اثرات ضدانعقادی با جابجایی وارفارین از پروتئین‌های پلاسما گردیده و تا زمان ایجاد متابولیت فعالی در بدن غیرفعال می‌ماند؟

الف) کلرال هیدرات

ب) بوسپیرون به بوسپیرون

ج) سکوباربیتال

د) کلرازپات

۷۵- کدام یک از موارد زیر مربوط به مکانیسم اثر بنزودیازپین¬ها است؟

الف) تحریک گیرنده‌های GABA (B) در نخاع شوکی

ب) وقفه گیرنده‌های گلوتامات در مغز

ج) بلوک گیرنده‌های GABA (A)

د) وقفه گابا ترانس آمیناز و افزایش مقدار GABA در مغز

۷۶- کدام گزینه زیر در مورد داروهای ضدسایکوز صحیح است؟

الف) تاری دید و احتباس ادراری از عوارض شایع هالوپریدول است

ب) دیستونی حاد کمتر با اولانزاپین به وجود می‌آید

ج) پیگمانتاسیون رتین از عوارض سمی وابسته به دوز کلوزاپین است

د) بی¬قراری غیرقابل کنترل در بیماران تحت درمان با داروهای ضد سایکوز با افزایش دوز بر طرف می‌شود

۷۷- در استفاده از لیتیم برای کنترل درازمدت بیماران دوقطبی کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف) مصرف زیاد کلرید. سدیم موجب افزایش قیمت لیتیم می‌شود.

ب) لیتیم موجب کاهش علایم مانیا در طی ۱۲ ساعت می‌شود

ج) در صورت مصرف دیورتیک¬های تیازیدی همراه با یتیم دوز لیتیم بایستی کاهش یابد

د) از آنجا که لیتیم از جفت عبور نمی‌کند استفاده از آن در بارداری مجاز است

۷۸- کدام گزینه از اثرات باربیتوریک نمی‌باشد؟

الف) تقویت عملکرد نوروترانسمیتر گابا

ب) مهار نوروترانسمیتر گلوتامیک اسید

ج) مسدود نمودن کانال سدیم در دوزهای بالا

د) مهار کانال¬های کلسیم

۷۹- کدام یک از داروهای زیر کاربرد ضدتشنجی ندارد؟

الف) فنوباربیتال

ب) کلونازپام

ج) زولپیدم

د) دیازپام

۸۰- کدام گزینه از اثرات مصرف مزمن الکل نیست؟

الف) کاهش وزن

ب) سایکوز

ج) تضعیف حافظه

د) توهم

۸۱- کدام یک از موارد زیر از اثرات حاد الکل می‌باشد؟

الف) کاهش اثر گابا

به کاهش آزادسازی دوپامین

ج) وقفه گیرنده‌های ۵H3

د) تهوع

۸۲- در درمان مسمومیت با اتیلن گلیکول کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف) بنزودیازپین¬ها

ب) باربیتوریک¬ها

ج) اتانل

د) آکامپروسات

۸۳- کدام داروی زیر موجب قطع عوارض بدنی نرسیدن مرفین در معتادان می‌شود؟

الف) اکسی متازولین

ب) فنیل آفرین

ج) متوکسامین

د) کلونیدین

۸۴- آگونیست گیرنده ۲α آدرنرژیک چگونه موجب کاهش فشار خون می‌شود؟

الف) مهار گیرنده‌های موجود در بطن راست

ب) کاهش خروجی سمپاتیک مغز

ج) تحریک گیرنده‌های کلیوی

د) مهار گیرنده‌های موجود در سطح عروق خونی

۸۵- کدام گزینه زیر در مورد وقفه گیرنده‌های آلفا یک آدرنرژیک صحیح است؟

الف) رفع احتقان بینی

ب) افزایش فشار خون

ج) افزایش انزال

۸۶- کدام گزینه از عوارض آنتاگونیست¬های گیرنده بتا آدرنرژیک می‌باشد؟

الف) آریتمی قلبی

ب) گلوکوم

ج) میگرن

د) تشدید آسم

۸۷- دریافت کدام یک از داروهای زیر با مپریدین ممکن است سبب تاکی کاردی، هیپوتانسیون، هیپرپیرکسیی و تشنج گردد؟

الف) Bupropion

ب( Lithịum

ج) Tranylcypromine

د( Mirtazapine

۸۸- کتامین از طریق کدام یک از موارد زیر مؤثر است؟

الف) آگونیست کانال سدیم

ب) آنتاگونیست کانال سدیم

ج) آگونیست GABA (A)

د) آنتاگونیست GABA (A)

۸۹- کدام یک از داروهای آنتی سایکوتیک زیر از نظر طبقه¬بندی بیشتر آنتاگونیست دوپامین می‌باشد؟

الف) هالوپریدول

ب) ریسپریدون

ج) الانزاپین

د) فلوکستین

۹۰- اثرات Agonist- Antagonist در کدام یک از داروهای اوپیوئیدی زیر دیده می‌شود؟

الف) Naltrexone

ب) Buprenorphine

ج) Meperidine

د) Codeine

نوروفیزیولوژی

۹۱- سرعت انتقال الکتریکی در کدام یک از اتصالات زیر بیشتر است؟

الف) سیناپس شیمیایی

ب) دسموزوم¬ها

ج) اتصالات شکافدار

د) اتصالات محکم

۹۲- ناحیه حسی اولیه در کدام لوب واقع شده است؟

الف) آهیانه

ب) پیشانی

ج) پس¬سری

د) گیجگاهی

۹۳- کدام هورمون از هیپوفیز قدامی برای ارتباط با آدرنال‌ها استفاده می‌شود؟

الف) CRH

ب) ACTH

ج) Corticosteroids

د) Vosopressin

۹۴- در ایجاد پتانسیل صفحه محرک کدام یک از یونهای زیر نقش اصلی را برعهده دارد؟

الف) کلسیم

ب) سدیم

ج) پتاسیم

د) کلر

۹۵- کدام یک از گیرنده‌های زیر کمتر تطابق پیدا می‌کند؟

الف) گیرنده پاچینی

ب) گیرنده حرارت

ج) گیرنده درد

د) گیرنده بویایی

۹۶- پیام‌های حسی قبل از رسیدن به قشر مغز از کجا عبور می‌کنند؟

الف) تالاموس

ب) هیپوتالاموس

ج) پل مغزی

د) مخچه

۹۷- در بیولوژی استرس اضطراب، مغز و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال (HPA) با کدام هسته تالاموس ارتباط برقرار می‌کنند؟

الف) Anterior Hypothalamic Nucleus

ب) Paraventicular Nucleus

ج) Lateral Hypothalamic Nucleus

د) Supraoptic Nucleus

۹۸- اثر یک نوروترانسمیتر تحریک کننده بر غشای نورون چیست؟

الف) غشاء را هیپرپولاریزه می‌کند.

ب) موجب باز شدن کانال¬های کلر و پتاسیم می‌شود.

ج) با انتشار سدیم ایجاد Action- Potential می‌کند.

د) موجب خروج یون کلسیم می‌شود.

۹۹- کدام یک از مسیرهای زیر دوپامینرژیک نیست؟

الف) Paritocortical

ب) Nigrostriatal

ج) Mesolimbic /mesocortical

د) Tuberofundibular

۱۰۰- هدایت ایمپالس عصبی از یک نورون به نورون دیگر از چه طریقی صورت می‌گیرد؟

الف) اتصال اکسون¬ها با هم

ب) اتصال دندریت¬ها با هم

ج) سیناپس

د) هدایت ارتعاشی

۱۰۱- کدام یک از موارد زیر سرعت هدایت را در فیبر عصبی افزایش نمی‌دهد؟

الف) افزایش قطر داخلی

ب) افزایش قطر خارجی

ج) افزایش طول

د) افزایش درجه حرارت

۱۰۲- کدامیک از پروتئین‌های زیر در Lewy bodies در بیماری پارکینسون وجود دارد؟

الف) -Synuclein α

ب) Fiataxin

ج) Atrophin

د) Ataxin-1

۱۰۳- کدامیک در مورد سیستم اتونوم صحیح است؟

الف) مهار بازجذب نورایی نفرین از پایانه عصبی نیمه عمر آن را کاهش می‌دهد.

ب) وزیکول‌های کوچک در نورون¬های آدرنرژیک پس گانگلیونی حاوی نوروپپتید Y هستند.

ج) تحریک نورون¬های آدرنرژیک پس گانگلیونی با فرکانس پایین سبب رهایش ATP می‌شود.

د) مهار مونوآمینواکسیداز و کاتکول آمتیل ترانسفراز متابولیسم نوراپی نفرین را به شدت کاهش می‌دهد.

۱۰۴- کدامیک در مورد هورمون‌های هیپوفیز و هیپوتالاموس صحیح است؟

الف) TRH ترشح پرولاکتین را تحریک می‌کند.

ب) سوماتوستاتین ترشح TSH را تحریک می‌کند.

ج) سوماتوستاتین ترشح هورمون رشد را تحریک می‌کند.

د) CRH ترشح β- LPH را مهار می‌کند.

۱۰۵- تحریک سمپاتیک موجب کدام اثر می‌شود؟

الف) انبساط عضله صاف نای

ب) افزایش ترشح آبکی غدد بزاقی

ج) انقباض کیسه صفرا

د) افزایش ترشح غدد اشکی

۱۰۶- کدامیک جزو حافظه Explicit است؟

الف) Prinning

ب) Procedural

ج) Semantic

د) Habituation

۱۰۷- اثر کدام هسته عقده‌های قاعده‌ای از نوع تحریکی است؟

الف) پوتامن

ب) زیر تالاموسی

ج) دم¬دار

د) گلوبوس پالیدوس

۱۰۸- مهم‌ترین عملکرد نیمکره‌های کناری مخچه کدام است؟

الف) متعادل نمودن حرکات بدن و چشم

ب) کنترل حرکات عضلات انتهایی

ج) برنامه ریز اعمال حرکتی

د) کنترل حرکات عضلات تنه و پروکسیمال

۱۰۹- بلافاصله پس از قطع عرضی کامل نخاع چه تغییری ایجاد می‌شود؟

الف) رفلکس‌های نخاعی افزایش می‌یابد.

ب) کلیه رفلکس‌های زیر ناحیه قطع شده از بین می‌رود.

ج) حس تماس از بین می‌رود ولی حس¬های درد و حرارت باقی می‌ماند

د) سندرم براون- سیکارد اتفاق می افتند.

۱۱۰- کدام کانال یونی در تولید فعالیت ریتمیک مدار تالاموسی قشری در هنگام خواب و بیداری نقش دارد؟

الف) کلسیمی نوع T

ب) گیرنده NMDA

ج) گیرنده نیکوتینی استیل کولین

د) پتاسیمی تأخیری تصحیح کننده

۱۱۱- مرکز تشخیص قیافه اشخاص کدام ناحیه از قشر مغز می‌باشد؟

الف) بروکا

ب) ورنیکه

ج) بخش فوقانی قشر بینایی اولیه

د) بخش تحتانی لوب گیجگاهی

۱۱۲- تمام موارد زیر در مورد گیرنده حسی صحیح است، بجز:

الف) کد کردن شدت محرک

ب) کد کردن مدت زمان محرک

ج) تعیین محل محرک

د) تولید پتانسیل همه یا هیچ

۱۱۳- راه رفتن در خواب و شب ادراری به ترتیب از راست به چپ در کدام مرحله خواب مشاهده می‌شوند؟

الف) NonREM – REM

ب) REM – REM

ج) NonREM – NonREM

د) REM – NonREM

۱۴- کدام گزینه در مورد سندرم براون-سیکوارد (Brown- Sequard ) صحیح است؟

الف) در قطع کامل نخاع مشاهده می‌شود.

ب) در برخی تومورهای تالاموس مشاهده می‌شود.

ج) در قطع نخاع بصورت نیمه مشاهده می‌شود.

د) در بی¬دردی ناشی از استرس مشاهده می‌شود.

۱۱۵- سلول‌های مویی در حلزون گوش داخلی چه نوع گیرندهای محسوب می‌شوند؟

الف) نوسی سپتور

ب) پروپریوسپتور

ج) مکانورسپتور

د) کمورسپتور

۱۱۶- به دنبال برخورد فوتون به رودوپسین ….

الف) cGMP تولید می‌شود.

ب) کانال‌های سدیمی غشای فوتورسپتور باز می‌شود.

ج) گابا از پایانه سیناپسی فوتورسپتور آزاد می‌شود.

د) مولکول ترانسدوسین فعالی می‌گردد.

۱۱۷- کدام ساختمان جزو قشر بویایی محسوب نمی‌شود؟

الف) پیاز بویایی

ب) پریفورم کورتکس

ج) انتوراینال کورتکس

د) توبرکول بویایی

۱۱۸- کدام گزینه در مورد بیماری آلزایمر درست نیست؟

الف) موتاسیون پری سنالین ۱ (presenillin 1)

ب) تشکیل Neurofibrillary tangle در خارج نورون¬ها

ج) تشکیل تجمع آمیلوئید بتا

د) تشکیل Senile Plaques در خارج نورون¬ها

۱۱۹- اگر قطع عصب بینایی در ناحیه کیاسمای اپتیک صورت پذیرد، کدام گزینه درست است؟

الف) میدان بینایی تمپورال چشم راست و نازال چشم چپ از بین می‌رود.

ب) کل میدان بینایی چشم راست از بین می‌رود.

ج) میدان بینایی. نازال هر دو چشم از دست می‌رود.

د) میدان بینایی تمپورال هر دو چشم از بین می‌رود.

۱۲۰- همه علایم عصبی زیر جزو علایم شایع کمبود ویتامین B12 می‌باشد، بجز:

الف) اختلال شنوایی

ب) اختلال حسی عمقی

ج) پارستزی دیستال اندام‌ها

د) سایکوز

اپیدمیولوژی – آمار

۱۲۱- در یک گزارش آمده است: «۷۵ درصد از موارد سکته مغزی در سیگاری‌ها قابل انتساب به سیگار است». بر این اساس خطر نسبی مصرف سیگار در ایجاد سکته مغزی کدام است؟

الف) ۲

ب) ۳

ج) ۳

د) ۵

۱۲۲- در مقاله‌ای ذکر شده است که خطر نسبی (Risk ratio) ابتلا به کانسر کولون در افراد مسن نسبت به افراد جوان ۲ است. نسبت شانس (odds ratio) در همین رابطه، کدامیک از موارد زیر می‌تواند باشد؟

الف) ۴/۰

ب) ۶/۰

ج) ۹/۱

د) ۱/۲

۱۲۳- در مطالعات کیفی تمامی عبارات زیرصحیح است بجز:

الف) سئوالاتی وجود دارد که با روش کمی نمی‌توان به آن پاسخ گفت و روش کیفی راه پاسخ دادن به آن‌ها است.

ب) مشاهده، بحث گروهی و مصاحبه نیمه ساختار یافته از روش‌های گردآوری اطلاعات در مطالعات کیفی است.

ج) در مطالعات کیفی نمونه گیری هدفمند بر نمونه گیری تصادفی ارجح است.

د) تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌های مطالعات کیفی قبل از اجرای مطالعه لازم است

۱۲۴- افزایش حجم نمونه به ترتیب چه تأثیری بر خطای تصادفی و خطای منظم می‌گذارد؟

الف) کاهش، کاهش

ب) کاهش، بی اثر

ج) بی اثر، کاهش

د) بی اثر، بی اثر

۱۲۵- Nunconcurrent prospective study مترادف کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

الف) Historical cohort

ب) Case- control

ج) Prospective cohortic

د) Case- cohort

۱۲۶- مهم‌ترین هدف اولیه از ثبت کارآزمایی های بالینی کدام است؟

الف) ایجاد بانک اطلاعاتی از کارآزمایی¬های بالینی

ب) شبکه¬سازی بین محققین درگیر در یک موضوع

ج) جلوگیری از تکرار کارآزمایی های بالینی مشابه

د) شناسایی و کنترل تورش انتشار در کارآزمایی¬ها

۱۲۷- منظور از Lead time کدام فاصله زمانی است؟

الف) شروع بیولوژیک تا تشخیص زودرس

ب) شروع بیولوژیک تا شروع علائم غیراختصاصی

ج) تشخیص زودرس تا شروع علائم غیراختصاصی

د) تشخیص زودرس تا تشخیص بر مبنای علائم

۱۲۸- اگر بخواهیم ارتباط یک مواجهه با چند بیماری را بررسی کنیم، کدام مطالعه مناسب‌تر است؟

الف) Case crossover

ب) Nested case- control

ج) Prospective cohort

د) Descriptive cross- sectional

۱۲۹- بر اساس نقاط زیر معادله خط رگرسیون از کدام نقطه می‌گذرد

۷ ۱ ۰ ۱- ۲- X

۳ ۲ ۱ ۲ ۳- Y

الف) (۰ و۰)

ب) (۲ و ۰)

ج) (۱ و ۱)

د) ۲ و ۱)

۱۳۰- اگر X دارای توزیع دو جمله‌ای با پارامترهای n و p باشد، برای np و n(1- p) های بزرگ P( X>nP) تقریباً برابر است با:

الف) P2

ب) P

ج) ۱

د) ؟؟؟

۱۳۱- در بررسی اختلاف میانگین در جامعه با حجم نمونه معین اگر P <0/ 001 باشد، کدام گزینه صحیح است؟

الف) با اطمینان می‌توان گفت اختلاف زیاد است.

ب) شواهد زیادی برای قبول H1 وجود دارد.

ج) H0 با اطمینان بالا رد می‌شود.

د) می‌توان گفت اختلاف زیاد و حجم نمونه بالا است.

۱۳۲- اگر میانگین دو نمونه ۳ تایی و ۵ تایی از یک جامعه با هم برابر باشند، آنگاه:

الف) همواره واریانس¬های دو نمونه هم با هم برابرند.

ب) همواره واریانس نمونه ۵ تایی بزرگ‌تر از واریانس نمونه ۳ تایی است.

ج) همواره واریانس نمونه ۳ تایی بزرگ‌تر از واریانس نمونه ۵ تایی است.

د) براساس اطلاعات میانگین نمونه نمی‌توان در مورد و اریانس اظهارنظر کرد.

۱۳۳- برای مقایسه میانگین‌های دو جامعه استفاده از آزمون به جای ۲ هنگامی کاملاً ضروری است که:

الف) حجم نمونه‌ها کوچک و واریانس¬های جوامع نامعلوم و یکسان باشند.

ب) حجم نمونه‌ها بزرگ و واریانسهای جوامع معلوم باشند.

ج) حجم نمونه‌ها بزرگ و واریانس¬های جوامع نامعلوم باشند.

د) حجم نمونه‌ها کوچک و واریانس¬های جوامع معلوم باشند.

۱۳۴- اگر احتمال مرگ در سال اول زندگی برابر ۱۰/ ۰ و احتمال مرگ برای کودک یکساله در فاصله یک تا دو سال برابر با ۰۲/ ۰ باشد، احتمال اینکه نوزادی که به صورت تصادفی انتخاب شده است کمتر از ۲ سال عمر کند برابر است با:

الف) ۰۲/ ۰

ب) ۰۱۸/ ۰

ج) ۰۰۲/ ۰

د) ۱۲/ ۰

۱۳۵- چنانچه شیوع دیابت در جامعه‌ای برابر با ۲۰ درصد باشد، از این جامعه به طور متوالی نمونه می‌گیریم تا اولین فرد دیابتی مشاهده شود، احتمال اینکه این رخداد در سومین فرد مورد بررسی مشاهده شود، برابر است با:

الف) ۰۹۶/ ۰

ب) ۰۳۲/ ۰

ج) ۱۲۸/ ۰

د) ۶۴/ ۰

جامعه شناسی

۱۳۶- کدام مفهوم زیر بیانگر «تضعیف پیوندهای افراد با جامعه خود» می‌باشد؟

الف) Egoistic

ب) Anomic

ج) Altruistic

د) Fatalistic

۱۳۷- نژاد گرائی از ویژگی‌های کدام حالت اجتماعی زیر است؟

الف) Ethnocentrism

ب) Discrimination

ج) Prejudice

د) مخلوطی از Prejudice و Discrimination

۱۳۸- بر طبق دیدگاه جامعه شناسی کدام یک از عوامل زیر ویژگی یک گروه اقلیت (Minority Group) محسوب نمی‌گردد؟

الف) Unequal Treatment

ب) Physical Traits

ج) Ascribed Status

د) Cultural Bias

۱۳۹- کدام یک از شاخص‌های زیر از اجزاء مفهوم قشربندی (Stratification) که Max Weber بیان کرده نمی‌باشد؟

الف) Class

ب) Status

ج) Power

د) Age

۱۴۰- در فرآیند مدیریت سلامت روان از منظر جامعه شناسی کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف) اصول مراقبت از بیماران باید مستقل از هویت فرهنگی جامعه باشد.

ب) به دلیل تنوع فرهنگی، برنامه‌های درمانی باید مستقل از ارزش‌های فرهنگی باشد.

ج) شوک فرهنگی و مهاجرت می‌تواند موجب بروز و تشدید بیماری‌های روان شود.

د) در ارزیابی محیط روانی- اجتماعی بیماران شاغل، اهمیت ساختار محل اشتغال بیش از ساختار خانواده است.

۱۴۱- کدام یک از وقایع زیر از کارکردهای انقلاب صنعتی محسوب نمی‌شود؟

الف) مکانیزه شدن تولید

ب) برقراری ارتباطات میان افراد در مناطق دوردست

ج) تغییر الگوی اشتغال از کشاورزی به سازندگی

د) افزایش تعلق افراد به محیط کار و جامعه

۱۴۲- ر اساس کدام نظریه جامعه شناختی «تعاملات اجتماعی افراد باعث می‌شود تا به صورت سیستماتیک به هنجارهای اجتماعی گردن نهند»؟

الف) نظریه فمینیستی

ب) نظریه کنترل

ج) نظریه Interactionist

د) نظریه Functionalist

۱۴۳- جامعه باعث می‌شود تا پذیرش هنجارهای پایه‌ای مانع از بروز رفتارهای انحرافی گردد. این مکانیزم با کدام مفهوم زیر مطابقت دارد؟

الف) Stigmatization

ب) Labeling

ج) Law

د) Social Control

۱۴۴- جامعه شناس انگلیسی Ralf Dahrendorf طبقات اجتماعی را به عنوان گروه¬های مختلف مردم در نظر می‌گیرد که در روابط قدرت بین یکدیگر منافع مشترکی دارند. این نظریه با کدام رویکرد جامعه شناسی انطباق دارد؟

الف) Functionalist

ب) Integrationist

ج) Conflict

د) Socio- Cultural Evolution

۱۴۵- ۳ نفر دانشجوی پرستاری پس از فراغت از تحصیل به ترتیب به عنوان پر ستار، مربی مهد کودک و مدیر خانه سالمندان مشغول به کار شده‌اند. این نقش اجتماعی جدید با کدام مفهوم زیر هماهنگ است؟

الف) Status

ب) Social Role

ج) Groups

د) Social Networks

۱۴۶- دانشجوی رشته روانشناسی به خاطر ابتلا به اضطراب منتشر و برای درمان به یکی از اساتید خود مراجعه می‌کند. آن استاد او را به همکار دیگری که نسبت به آن دانشجو مسئولیت آموزشی ندارد ارجاع می‌دهد. این ارجاع به واسطه کدام حالت زیر صورت پذیرفته است؟

الف) Role Strain

ب) Role Conflic

ج) Role Exit

د) Status Displacement

۱۴۷- مفاهیمی نظیر جهانی شدن، طبقه¬بندی نژادی، فن آوری، مؤسسات و معانی سمبلیک نمونه کدام یک از موارد زیر است؟

الف) Social Statics

ب) Social Forces

ج) Social Classification

د) Social Dynamics

۱۴۸- کدام دانشمند اصطلاح «جامعه شناسی» را باب کرد؟

الف) Auguste Comte

ب) Max Weber

ج) Emile Durkheim

د) Karl Marx

۱۴۹- کدام گروه اجتماعی مهم‌ترین نقش را در آموزش Gender Role دارد؟

الف) همتایان

ب) معلمین

ج) رسانه‌ها

د) والدین

۱۵۰- بر اساس نظریه‌های مرتبط با رفتارهای جمعی (Collective Behaviors) توده‌های اجتماعی کدام حالت زیر را دارند؟

الف) Functional

ب) Value – Added

ج) Structured

د) Ungovernable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا