مغز و اعصابنوروفارماکولوژی

سوالات نوروفارماکولوژی دکتری علوم اعصاب ۹۰-۸۹؛ همراه پاسخ

[کل:۱ میانگین: ۵/۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب مباحث نوروفارماکولوژی» موجود است.

فرم تماس برای تهیه E-book مباحث نوروفارماکولوژی

می‌توانید از طریق واتس‌آپ (۰۹۱۶۹۲۸۰۹۳۸) با پشتیبان وب‌سایت «آینده‌نگاران مغز» در تماس باشید و یا فرم تماس زیر را تکمیل کنید. 

اساتید و محققین محترم می‌توانند درخواست فایل ورد نمایند. 

  دو صفحه از کتاب الکترونیکی به عنوان نمونه

  دو صفحه از کتاب الکترونیکی مباحث نوروآناتومی به عنوان نمونهدو صفحه از E-book مباحث نوروآناتومی به عنوان نمونه
  کتاب پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب مباحث نوروآناتومی

  بخشی از کتاب الکترونیکی به عنوان نمونه

  برای تهیه کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب مباحث نوروفارماکولوژی» فرم تماس الکترونیکی را پر کنید.

  توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌شود. 

  نمونه آزمون نوروفارماکولوژی 

  آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

  سلام و درود

  «تکرار مادر مهارت‌هاست» 

  در راستای افزایش مهارت شما ۲۶ آزمون برای شما آماده شده است. هر آزمون دارای ۱۵ سوال ۴ گزینه‌ای است.

  برای تثبیت مطلب در حافظه و یادگیری هر چه بیشتر مطلب، در آزمون‌های آنلاین «آینده‌نگاران مغز» شرکت کنید. 

  برای شرکت در انواع آزمون‌های نوروفارماکولوژی بر لینک زیر کلیک کنید:

  «آزمون‌های آنلاین نوروفارماکولوژی» 

  سوالات نوروفارماکولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۰-۱۳۸۹

  گزینه صحیح در مورد داروهای مؤثر بر پارکینسون کدام است؟

  الف) Tolcapone مهار کننده آنزیم MAO می‌باشد.

  ب) Pramidexole از طریق گیرنده های دوپامینی عمل می کند و به تنهایی در درمان پارکینسون مصرف می‌گردد.

  ج) آمانتادین در پارکینسون مقاوم به L-dopa مصرف می گردد.

  د) از موارد منع مصرف آنتی کولینرژیک های مؤثر بر پارکینسون هیپروتروفی پروستات می باشد.

  پاسخ گزینه: د

  پاسخ صحیح را انتخاب نمایید.

  الف) بعد از چند سال مصرف کربی دوپا (carbidopa) به علت افزایش عوارض جانبی و یا کاهش اثر اولیه دچار مشکل در مصرف می شویم.

  ب) عارضه شایع مصرف لوودوپا، عوارض گوارشی می باشد.

  ج) Dyskinesia ناشی از مصرف لوودوپا را می توان با تجویز کربی دوپا جلوگیری کرد.

  د) تجویز همزمان ویتامین B۱ با افزایش فعالیت آنزیم دوپادکربوکسیلاز باعث کاهش اثر L-Dopa می گردد.

  پاسخ گزینه: ب

  کدامیک از اثرات زیر مربوط به آتروپین نمی باشد؟

  الف) فلج تطابق

  ب) اتساع برونش ها

  ج) برادیکاردی ابتدایی در دوزهای کم

  د) تنگی عروق و افزایش فشارخون

  پاسخ گزینه: د

  کدامیک از داروهای زیر جهت درمان مسمومیت با داروهای اورگانوفسفره به کار می روند؟

  الف) پرالیدوکسیم

  ب) ادروفونیوم

  ج) فیزوستیگمین

  د) بتانکول

  پاسخ گزینه: الف

  کدامیک از عوامل ذیل قادر به ایجاد علائم پارکینسون می باشد؟

  الف) Selegiline

  ب) Primidone

  ج) Amantadine

  د) Sulpiride

  پاسخ گزینه: د

  ماده Psychoactive گیاه شاهدانه (Canabis sativa) کدام است؟

  الف) دوپامین

  ب) Δ-THC

  ج) Muscimol (موسیمول)

  د) Enkephlin

  پاسخ گزینه: ب

  کدامیک از داروهای ذیل مستقیماً از طریق گیرنده‌های دوپامین اثر ضد پارکینسون دارند؟

  الف) Carbidopa

  ب) Bromocriptine

  ج) Physostigmine

  د) Bupropion

  پاسخ گزینه: ب

  کدامیک از گیرنده های ذیل مستقیما از طریق کانال پونی در CNS عمل می کند؟

  الف) M۲

  ب) ۵HT۳

  ج) GABAB

  د) آدنوزین مغزی

  پاسخ گزینه: ب

  کدامیک از اثرات زیر از عوارض جدی مرفین است؟

  الف) افسردگی

  ب) تشنج

  ج) دپرسیون تنفسی

  د) آریتمی قلبی

  پاسخ گزینه: ج

  کدامیک از داروهای ضد افسردگی دارای فعالیت دوپامین است؟

  الف) Buprpion

  ب) Fluxetine

  ج) Imipramine

  د) Trazodon

  پاسخ گزینه: الف

  کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

  الف) گاباپنتین وقفه آنزیم گابا آمینو ترانسفراز را باعث می شود.

  ب) حساسیت پوستی شدید از عوارض نادر داروی لاموترجین است.

  ج) مکانیسم عمل فنر باربیتال مشابه لاموتریجین می باشد.

  د) فلبامات اثر ضد پارکینسون قوی دارد.

  پاسخ گزینه: ب

  کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

  الف) ماپروتئچلین آنتاگونیست گیرنده های ۵HT۲A می‌باشد.

  ب) اثرات آنتی کلینرژیک داروهای سه حلقه ای کمتر از SSRI می‌باشد.

  ج) Moclobemide مهار کننده برگشت پذیر MAO-A می باشد.

  د) بوپروپیون منحصراً از بازجذب سروتونین عمل می کند.

  پاسخ گزینه: ج

  کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

  الف) فنی‌توئین موجب هیپرپلازی لثه می‌شود.

  ب) فنی‌توئین فراهمی زیستی فوق العاده بالایی دارد.

  ج) فنی‌توئین موجب درمان بیماری دو قطبی می‌شود.

  د) خواب آلودگی از اثرات دوزهای بسیار کم فنی‌توئین است.

  پاسخ گزینه: الف

  کدامیک از داروهای زیر باعث تخلیه ناقل عصبی در محل سیناپس عصبی می‌شوند؟

  الف) رزرپین

  ب) آمفتامین

  ج) کوکائین

  د) استرپکنین

  پاسخ گزینه: الف

  کدامیک از داروهای ذیل فقط بر گیرنده K (کاپا) اثر آگونیستی دارد؟

  الف) مپریدین

  ب) نالترکسون

  ج) پنتازوسین

  د) فنتانیل

  پاسخ گزینه: ج

  کدامیک از داروهای ذیل اثر Neuroprotective (نوروپروتکتیو) دارد؟

  الف) Amantadine

  ب) Selegiline

  ج) Pramipexole

  د) ب و ج

  پاسخ گزینه: د

  کدامیک از داروهای زیر از طریق گیرنده D۲ اثر ضد پسیکوز دارد؟

  الف) Supiride

  ب) Pisperidone

  ج) Olanzapine

  د) Questiapine

  پاسخ گزینه: الف

  کدامیک از داروهای زیر با تحریک گیرنده ۵HTA اثر بالینی خود را اعمال می کند؟

  الف) Zolpidem

  ب) Diazepam

  ج) Buspirone

  د) Meprobamate

  پاسخ گزینه: ج

  در کدامیک از محل های ذیل استیل کولین عمل میانجی را ندارد؟

  الف) عقده‌های سمپاتیک

  ب) عقده‌های پاراسمپاتیک

  ج) محل اتصال عصب و عضله

  د) در عروق خونی بزرگ

  پاسخ گزینه: د

  کدام گیرنده از طریق IP۳ (اینوزیتول تری فسفات) و DAG (دی آسیل گلیسرول) اثرات خود را اعمال می‌نماید؟

  الف) گیرنده M۵ موسکارینی

  ب) گیرنده M۲ موسکارینی

  ج) گیرنده نیکوتیتی گانگلیون‌ها

  ۴) گیرنده a۲ آدرنرژیک

  پاسخ گزینه: الف

  کدامیک از موارد زیر جزء موارد مصرف درمانی داروهای مقلد پاراسمپاتیک است؟

  الف) آسم

  ب) میاستنی گراویس

  ج) پارکینسون

  د) اولسر پپتیک

  پاسخ گزینه: ب

  کدامیک از اثرات زیر مربوط به مصرف مقادیر معمول آتروپین نیست؟

  الف) یبوست

  ب) برادی کاردی

  ج) خشکی دهان

  د) میدریاز

  پاسخ گزینه: ب

  کدامیک از داروهای زیر وارد مغز می شود؟

  الف) دوپامین به طور خوراکی

  ب) نئوستیگمین

  ج) ایپراتروپیوم (Ipratropium)

  د) آتروپین

  پاسخ گزینه: د

  کدامیک از گیرنده های زیر در هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات توسط داروهای آدرنرژیک مهار می‌گردد؟

  الف) گیرنده ɑ۱A

  ب) گیرنده ɑ۲A

  ج) گیرنده ɑ۲B

  د) گیرنده ɑ۲D

  پاسخ گزینه: الف

  کدامیک از اثرات زیر مربوط به Zolpidem می باشد؟

  الف) یک داروی بنزودیازپینی است.

  ب) یک داروی خواب آور می‌باشد.

  ج) اثر آن با فلومازنیل برگشت داده نمی‌شود.

  ۴) تولرانس به آن بیش از باریتوریک‌هاست.

  پاسخ گزینه: ب

  کدامیک از گزینه های زیر درباره مکانیسم ضد صرع صحیح است؟

  الف) اتوسوکسیمید از طریق گابا عمل می نماید.

  ب) فنوباربیتال اثر خود را از طریق جلوگیری از بازجذب سروتونین اعمال می کند.

  ج) فنی‌توئین از طریق کانال سدیم عمل می کند.

  د) Buspirone خواب آور و از طریق گابا عمل می‌کند.

  پاسخ گزینه: ج

  در صورت مصرف کدامیک از داروهای زبر در دوران حاملگی احتمال بروز عارضه Spina bifida در نوزادان افزایش می‌دهد؟

  الف) کاربامازپین

  ب) فنی‌توئین

  ج) والپروات

  د) پریمیدین

  پاسخ گزینه: الف و ج

  کدامیک از عبارات زیر درباره Baclofen صحیح می باشد؟

  الف) در ضایعات نخاعی موثر می‌باشد.

  ب) GABAc پس سیناپسی متصل شده و سبب شل شدن عضله می‌شود.

  ج) اثر آنالژزیک خود را از طریق گیرنده‌های اوپیوئیدی اعمال می‌کند‌

  د) سبب بالا بردن آستانه تشنج در بیماران مبتلا به صرع می‌شود.

  پاسخ گزینه: الف

  کدامیک از داروهای زیر در صرع نوزادان بیشتر اثر دارد؟

  الف) کلونازپام

  ب) فنوباربیتال

  ج) تیاگاباین

  د) لاموتریژین

  پاسخ گزینه: الف

  کدام گزینه زیر صحیح است؟

  الف) LSD از طریق گیرنده های دوپامین D۲ اثر خود را اعمال می نماید.

  ب) مپریدین حاوی ترکیب Δ۹-THC می‌باشد.

  ج) L_DOPA از طریق گیرنده هیاسروتونرژیک باعث عوارض رفتاری می‌شود.

  د) متادون به عنوان داروی جانشینی در درمان اعتیاد به اوییوئیدها استفاده می‌گردد.

  پاسخ گزینه: د

  آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
  بله
  تقریبا
  خیر

  داریوش طاهری

  اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  دکمه بازگشت به بالا