مغز و اعصابنوروفیزیولوژی

سوالات نوروفیزیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۴۰۳-۱۴۰۲؛ پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۳ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی مباحث نوروفیزیولوژی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۹۱

 

این کتاب شامل تمامی پرسش‌های نوروفیزیولوژی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها 


کتاب پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب مباحث نوروفیزیولوژی


برای مشاهده «بخشی از کتاب الکترونیکی نوروفیزیولوژی» کلیک کنید. 


نمونه آزمون‌ نوروفیزیولوژی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. کدام ناحیه زیر در مسیر نزولی تعدیل درد و کاهش آن دخالت ندارد؟
الف) تالاموس
ب) لوکوس سرلئوس
ج) هسته رافه
د) PAG (ماده خاکستری دور قناتی) 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام مورد زیر در مورد بی‌دردی ناشی از استرس دخیل نمی‌باشد؟
الف) رهایش نورواپی‌نفرین از نورون‌های ساقه مغز
ب) هسته آمیگدال
ج) گیرنده‌های CB1 و CB2 کانابینوئیدی
د) فقط گیرنده‌های CB1 کانابینوئیدی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام گزینه زیر در مورد فیزیک صوت در گوش درست است؟
الف) صوت با دسی بل صفر قابل شنیده شدن نیست. 
ب) بلندای صوت (Loudness) وابسته به فرکانس صوت است. 
ج) درک طنین صوت (Pitch) فقط وابسته به فرکانس صوت است. 
د) در درک طنین صوت (Pitch) فرکانس و بلندای صوت نقش اصلی را دارند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام گزینه زیر در مورد ترتیب اتصال مسیر عصبی بینایی چشم راست به مغز درست است؟
الف) نیمه رتین تمپورال ← لایه ۳،۵،۲ LGN راست ← ناحیه ۱۷ برودمن راست
ب) نیمه رتین تمپورال ← لایه ۶،۴،۱ LGN راست ← ناحیه ۱۷ برودمن راست
ج) نیمه رتین نازال ← لایه ۶،۴،۱ LGN چپ ← ناحیه ۱۷ برودمن راست
د) نیمه رتین نازال ← لایه ۳،۵،۱ LGN راست ← ناحیه ۱۷ برودمن چپ


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


همه موارد زیر در مورد کمبود ویتامین A ایجاد می‌شود، بجز: 
الف) Nyctalopia
ب) Xerophthalmia
ج) ایجاد اولین تغییرات در عملکرد سلول‌های استوانه‌ای
د) ایجاد اولین تغییرات در عملکرد سلول‌های مخروطی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


Epithelial Sodium Channel) ENaC) در درک کدام زوج مزه زیر دخیل است؟
الف) شوری – ترشی
ب) شیرینی – تلخی
ج) شوری – شیرینی
د) تلخی – ترشی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


محرک های لمسی و شنوایی می‌توانند فعالیت متابولیکی قشر بینایی را در افراد نابینا افزایش دهند و افراد ناشنوا به محرک‌های بینایی سریع‌تر و دقیق‌تر پاسخ می‌دهند. این امر با چه پدیده‌ای در علوم اعصاب قابل توجیه است؟
الف) Lateral inhibition
ب) Neuroplastisity
ج) Phase lock
د) Two point discrimination


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام گزینه زیر در مورد پیاز بویایی و عملکرد آن نادرست است؟
الف) سلول‌های دور گلومرولی تحریکی‌اند و گلونامات آراد می‌کنند.
ب) سلول‌های دور گلومرولی مهاری‌اند و یک گلومرول را به گلومرول دیگر وصل می‌کنند.
ج) سلول‌های میترال با رهایش گلوتامات سلول‌های گلومرولی را تحریک می‌کند.
د) سلول‌های گلومرولی با رهایش گابا باعث مهار سلول‌های میترال می‌شوند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام نوع حس زیر از طریق مسیر لمینسکوس میانی منتقل نمی‌شود؟
الف) تماس دقیق
ب) پروپریسوسپشن
ج) ارتعاش
د) خارش


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۱۰- کدام گزینه به درستی به مسیر شنوایی اشاره دارد؟
الف) عصب ۸ – هسته‌های حلزونی – کالیکولوس تحتانی – جسم زانویی داخلی تالاموس – جایروس تمپورال فوقانی
ب) عصب ۸ – هسته‌های حلزونی – کالیکولوس فوقانی – جسم زانویی داخلی تالاموس – جایروس تمپورال فوقانی
ج) عصب ۸ – هسته‌های حلزونی – کالیکولوس تحتانی – جسم زانویی خارجی تالاموس – جایروس تمپورال فوقانی 
د) عصب ۸ – هسته‌های حلزونی – کالیکولوس تحتانی – جسم زانویی داخلی تالاموس – جایروس تمپورال تحتانی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام مورد زیر در مورد ناحیه حرکتی مکمل (Supplementary) نادرست است؟
الف) در بخش بالایی مرز فوقانی شیار سینگولیت قرار دارد
ب) در سازمان‌بندی و برنامه‌ریزی توالی حرکات دخیل است
ج) در کنترل حرکات پیچیده و برنامه‌دار دخیل است
د) در کنترل حرکات غیرارادی دخیل است


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام مورد زیر از علائم ضایعه به نورون‌های حرکتی تحتاتی نمی‌باشد؟
الف) علامت بابیبنسکی مثبت
ب) هیپوتونیا
ج) آتروفی عضلانی
د) فلج اسپاستیک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


تحریک گلوبوس پالیدوس اکسترنال منجر به کدام حالت زیر می‌گردد؟
 الف) مهار هسته ساب‌تالامیک افزایش می‌یابد. 
ب) مهار هسته گلوبوس پالیدوس داخلی کم می‌شود. 
ج) باعث مهار مستقیم تالاموس می‌شود
د) باعث مهار مستقیم قشر مغز می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۱۴ در این بیماری نورون‌های خاردار متوسط (Medium spiny neurons) در استریاتوم تخریب می‌شود و به وسیله یک ژن معیوب که در بازوی کوتاه کروموزوم شماره ۴ است ایجاد می‌گردد، نام این بیماری کدام گزینه زیر است؟
الف) پارکینسون
ب) هانتینگتون
ج) آلزایمر 
د) Friedrich Ataxia


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام اختلال زیر در نارکولپسی ایجاد می‌شود؟
الف) راه رفتن در خواب و کاهش تون عضلانی
ب) شروع ناگهانی خواب REM و افزایش تون عضلانی
ج) کاهش محتوی نورون‌های تولید ثکننده هیپوکرتین در هیپوتالاموس
د) کابوس‌های شبانه موسوم به پاراسومنیا و شروع ناگهانی خواب REM


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۱۶ کدام زوج هسته و گانگلیون زیر درست مزدوج نشدند؟
الف) هسته ادینجروستفال – گانگلیون مژکی (ciliary)
ب) هسته بزاقی فرقانی – گانگلیون اسفنوپالاتین
ج) هسته بزاقی تحتانی – گانگلیون اتیک
د) هسته مبهم – گانگلیون عصب پلویک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


MPTP (متیل فنیل تتراهیدروپیریدین) برای القای کدام بیماری زیر به‌طور تجربی به‌کار می رود؟
الف) ألزایمر
ب) پارکینسون
ج) هانتینگتون
د) ALS


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


سلول‌های مویی موجود در ارگان‌های اتولیتی (Otolith Organ) جزو کدام نوع گیرنده‌های سلولی بوده و به چه محرکی پاسخ می‌دهند؟
الف) مکانورسپتور – شتاب خطی
ب) مکانورسپتور – شتاب زاویه ای
ج) پروپریوسپتور – جاذبه
د) پروپریوسپتور – شتاب زاویه ای


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام گزینه زیر در مورد درد و انواع آن نادرست است؟
الف) گلوتامات از انتهای فیبرهای A دلتا آزاد شده و مسئول درد سریع است.
ب) ماده P از انتهای فیبرهای C آزاد شده و مسئول درد آهسته است.
ج) تحریک فیبرهای C فقط منجر به آزادسازی ماده P از انتهای آن می‌شود.
د) در تعیین محل و شدت درد فیبرهای A دلتا و نوروترانسمیتر گلوتامات دخالت دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام گزینه زیر در مورد اثرات سیستم اتولوم نادرست است؟
الف) عضله شماعی مردمک از طریق گیرنده α۱ منقیض می‌شود.
ب) عضله شعاعی مردمک از طریق گیرنده α۲ منقبض می‌شود.
ج) عضله صاف برانشیول‌های تنفسی از طریق گیرنده β۲ شل می‌شود.
د) عضله صاف برانشیول‌های تنفسی از طریق سیستم پاراسمپاتیک منقبض می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


ضایعه ایجاد شده به تشکیلات هیپوکامپ منجر به بروز کدام‌یک از اختلالات حافظه می‌شود؟
الف) فراموشی قبلی (Retrograde)
ب) فراموشی بعدی (Antrograde)
ج) ضمنی (Implicit)
د) ارتباطی (Associative)


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام یک در خصوص Outer Hair Cellsها صحیح است؟
الف) همانند سلول‌های مویی داخلی با صوت تحریک می‌شوند. 
ب) نوروترانسمیتر استیل کولین این سلول‌ها را دپلاریزه می‌کند. 
ج) دپلاریزاسیون باعث بلندتر شدن و هیپرپلاریزاسیون باعث کوتاه‌تر شدن آنها می‌شود.
د) این سلول‌ها ارتعاشات صوتی که از گوش میانی وارد گوش داخلی می‌شوند را مهار می‌کند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۲۳- کدام گزینه در مورد آثار تحریک آمیگدال درست نیست؟
الف) تغییر فشار خون و ضربان قلب
ب) سرکوب ترس و خشم
ج) بروز حرکات غیر ارادی
د) بروز فعالیت‌های جنسی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


نیستاگموس مخچه‌ای در اثر آسیب به کدام بخش مخچه ایجاد می‌شود؟
الف) ضایعه در نیمکره همان طرف
ب) هسته دندانه‌دار
ج) هسته‌های عمقی مخچه
د) لوب فلوکولوندولر


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام مورد زیر در خصوص بیماری آلزایمر درست نیست؟
الف) از دست دادن موقعیت‌های مکانی و تشخیص زمان
ب) آتروفی هیپوکمپ و تشکیل پلاک‌های آمیلوییدی
ج) Anterograde amnesia مشخصه اصلی این بیماری است. 
د) ژن‌های ApoE2 و PS-4 از ریسک فاکتورهای این بیماری است. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


تمام موارد در خصوص فیزیولوژی زبان صحیح است، بجز: 
الف) ورنیکه مسئول فهم کلمات و از طریق دسته قوسی با بروکا متصل می‌شود.
ب) بروکا مسئول تولید کلمات است و ضایعه به آن باعث آفازی روان می‌شود.
ج) ورنیکه مسئول فهم کلمات و آسیب به آن باعث آفازی روان می‌شود. 
د) لکنت زبان با غلبه سمت راست مغز و فعالیت بیش از حد در قشر مغز و مخچه در ارتباط است. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام یک می‌تواند نشان دهنده ترکیب یونی اندولنف در Scala Media باشد؟
الف) ۱: Cl و ۱۳۰: +K و ۱۵۰: +Na
ب) ۱۳۰: Cl و ۱۵۰: +K و ۱: +Na
ج) ۱۵۰: Cl و ۱: +K و ۱۳۰: +Na
د) ۱۵۰: Cl و ۱۵۰: +K و ۱۳۰: +Na


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


کدام یک در خصوص کنترل ریتم شبانه‌روزی هیپوتالاموس صحیح نیست؟
الف) ژن‌های BMAL1 و Clock از اجزای کلیدی ساعت شبانه‌روزی هستند.
ب) هسته سوپرا کیاسماتیک مرکز اصلی کنترل ریتم شبانه‌روزی است.
ج) پروتئین‌های PER و CRY در هسته کنار بطنی در کنترل این ریتم نقش دارند.
د) ریتم سیرکادین تحت تاثیر تغییرات محیطی الگوی شبانه‌روزی متفاوتی دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


هنگامی که فردی بدون اینکه حرف بزند در ذهنش شمارش انجام می‌دهد؟
الف) قشر حرکتی اولیه فعال است.
ب) قشر حرکتی ثانویه فعال است. 
ج) ناحیه حرکتی مکمل فعال است. 
د) قشر حرکتی غیرفعال است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


در هومونکولوس حرکتی، ناحیه مربوط به کدام یک جانبی‌تر (Lateral) قرار می‌گیرد؟
الف) دست
ب شصت پا
ج) تنه
د) زبان


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا