مغز و اعصابنوروفیزیولوژی

مباحث نوروفیزیولوژی در کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی مباحث نوروفیزیولوژی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۹۱

 

این کتاب شامل تمامی پرسش‌های نوروفیزیولوژی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها نمونه آزمون‌ نوروفیزیولوژی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

دستگاه عصبی مرکزی: ۳- نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی


فصل ۶۱ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۶۱ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

جریان خون مغزی

 

فصل ۶۱ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

مایع مغزی – نخاعی

 

فصل ۶۱ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

متابولیسم مغز


فصل ۶۰ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۶۰ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

دستگاه عصبی اتونوم

 

فصل ۶۰ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

مدولای آدرنال


فصل ۵۹ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۹ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حالت‌های فعالیت مغز؛ خواب

 

فصل ۵۹ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حالت‌های فعالیت مغز؛ امواج مغزی

 

فصل ۵۹ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حالت‌های فعالیت مغز؛ صرع

 

فصل ۵۹ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حالت‌های فعالیت مغز؛ روان پریشی‌ها

 

فصل ۵۹ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حالت‌های فعالیت مغز؛ فراموشی


فصل ۵۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

مکانیسم‌های انگیزشی و رفتاری مغز

 

فصل ۵۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

دستگاه لیمبیک

 

فصل ۵۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

هیپوتالاموس


فصل ۵۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

قشر مغز

 

فصل ۵۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

اعمال فکری مغز

 

فصل ۵۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

یادگیری و حافظه


فصل ۵۶ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۶ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

نقش مخچه در کنترل کلی حرکت

 

فصل ۵۶ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

نقش هسته‌های قاعده‌ای در کنترل کلی حرکت


فصل ۵۵ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۵ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

کنترل اعمال حرکتی توسط قشر مخ

 

فصل ۵۵ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

کنترل اعمال حرکتی توسط ساقهٔ مغز


فصل ۵۴ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۴ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

اعمال حرکتی نخاع

 

فصل ۵۴ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

رفلکس‌های نخاعی


دستگاه عصبی مرکزی: ۲- حواس ویژه


فصل ۵۳ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۳ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حس‌های شیمیایی _ چشایی

 

فصل ۵۳ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حس‌های شیمیایی _ بویایی


فصل ۵۲ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۲ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حس شنوایی


فصل ۵۱ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۱ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

چشم: ۳- فیزیولوژی بینایی در دستگاه عصبی مرکزی


فصل ۵۰ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۵۰ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

چشم: ۲- اعمال گیرنده‌ای و عصبی شبکیه


فصل ۴۹ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۴۹ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

چشم: ۱- اپتیک بینایی


دستگاه عصبی مرکزی: اصول کلی و فیزیولوژی حس‌ها


فصل ۴۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۴۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حواس پیکری: حس درد

 

فصل ۴۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حواس پیکری: سردرد

 

فصل ۴۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حواس پیکری: حس حرارت


فصل ۴۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۴۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حواس پیکری: سازمان کلی

 

فصل ۴۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حواس پیکری: حس‌های تماسی

 

فصل ۴۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

حواس پیکری: وضعیت


فصل ۴۶ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۴۶ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

گیرنده‌های حسی

 

فصل ۴۶ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

مدارهای عصبی برای پردازش اطلاعات


فصل ۴۵ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۴۵ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

ساختار دستگاه عصبی

 

فصل ۴۵ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

وظایف اصلی سیناپس‌ها

 

فصل ۴۵ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

میانجی‌های عصبی


عصب و عضله


فصل ۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۸ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 

انقباض و تحریک عضله صاف


فصل ۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۷ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 

تحریک عضله اسکلتی: هدایت عصبی عضلانی و زوج تحریک-انقباض


فصل ۶ فیزیولوژی پزشکی گایتون


فصل ۶ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 

انقباض عضله اسکلتیGuyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 12th Ed

UNIT I: Introduction to Physiology: The Cell and General Physiology

Chapter 1. Functional Organization of the Human Body and Control of the “Internal Environment”

Chapter 2. The Cell and Its Functions

Chapter 3. Genetic Control of Protein Synthesis, Cell Function, and Cell Reproduction

UNIT II: Membrane Physiology, Nerve, and Muscle

Chapter 4. Transport of Substances Through Cell Membranes

Chapter 5. Membrane Potentials and Action Potentials

Chapter 6. Contraction of Skeletal Muscle

Chapter 7. Excitation of Skeletal Muscle

Chapter 8. Excitation and Contraction of Smooth Muscle

UNIT IX: The Nervous System: A. General Principles and Sensory Physiology

Chapter 45. Organization of the Nervous System, Basic Functions of Synapses, and Neurotransmitters

Chapter 46. Sensory Receptors, Neuronal Circuits for Processing Information

Chapter 47. Somatic Sensations. General Organization, the Tactile and Position Senses

Chapter 48. Somatic Sensations. Pain, Headache, and Thermal Sensations

UNIT X: The Nervous System: B. The Special Senses

Chapter 49. The Eye. Optics of Vision

Chapter 50. The Eye. Receptor and Neural Function of the Retina

Chapter 51. The Eye. Central Neurophysiology of Vision

Chapter 52. The Sense of Hearing

Chapter 53. The Chemical Senses—Taste and Smell

UNIT XI: The Nervous System: C. Motor and Integrative Neurophysiology

Chapter 54. Motor Functions of the Spinal Cord; the Cord Reflexes

Chapter 55. Cortical and Brain Stem Control of Motor Function

Chapter 56. Contributions of the Cerebellum and Basal Ganglia to Overall Motor Control

Chapter 57. Cerebral Cortex, Intellectual Functions of the Brain, Learning, and Memory

Chapter 58. Behavioral and Motivational Mechanisms of the Brain—The Limbic System and the Hypothalamus

Chapter 59. States of Brain Activity—Sleep, Brain Waves, Epilepsy, Psychoses

Chapter 60. The Autonomic Nervous System and the Adrenal Medulla

Chapter 61. Cerebral Blood Flow, Cerebrospinal Fluid, and Brain Metabolism


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا