مغز و اعصابنوروفیزیولوژی

سوالات نوروفیزیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۴۰۲-۱۴۰۱؛ پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی مباحث نوروفیزیولوژی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۹۱

 

این کتاب شامل تمامی پرسش‌های نوروفیزیولوژی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها 


کتاب پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب مباحث نوروفیزیولوژی


برای مشاهده «بخشی از کتاب الکترونیکی نوروفیزیولوژی» کلیک کنید. نمونه آزمون‌ نوروفیزیولوژی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. ۱- نوروترانسمیتر اصلی نورون‌های پیش‌گانگلیونی در سیستم عصبی اتونوم کدام است؟
الف) استیل کولین
ب) دوپامین
ج) ATP
د) GnRH


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۲- افزایش تخریب cyclic AMP عملکرد کدامیک از گیرنده‌های وازوپرسین را دستخوش اختلال می‌کند؟
الف) V۱A
ب) V۱B
ج) V۲
د) V۱B, V۱A


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۳- تمام موارد زیر در مورد Corticotropin-releasing hormone صحیح است، بجز:
الف) به پروتئین‌ها باند نمی‌شود.
ب) رسپتورهای آن متصل به جی پروتئین‌هاست.
ج) سبب رهایش β-lipotropin از هیپوفیز قدامی می‌شود.
د) سبب رهایش ACTH از هیپوفیز قدامی می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۴- تمام موارد زیر در مورد Conductive hearing loss صحیح است، بجز: 
الف) اختلال انتقال صوت در گوش میانی و داخلی است.
ب) اختلال در تمام فرکانس‌های صوت وجود دارد.
ج) انسداد مجرای گوش خارجی با wax یکی از علل آن است.
د) می‌تواند به دلیل التهاب گوش میانی ایجاد شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۵- کدامیک جزء حافظه بلندمدت از نوع Explicit محسوب می‌شود؟
الف) نواختن پیانو
ب) وقایع تاریخی
ج) مهارت رانندگی
د) ترشح بزاق سگ پاولوف در پاسخ به صوت


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


۶- برای تشکیل تصویر واضح روی شبکیه، سیستم عدسی چشم چه تغییراتی پیدا می‌کند؟
الف) به واسطه کشش روی لیگامان‌ها در اثر تحریک سمپاتیک، مسطح می‌شود. 
ب) کشش رباط‌های عدسی بر ضخامت آن و قدرت انکساری چشم می‌افزاید. 
ج) با انقباض هر یک از دو گروه عضلات صاف مژگانی، کرویت خود را از دست می‌دهد. 
د) با نزدیک شدن یک شیء دور به چشم، اعصاب پاراسمپاتیک تحریک و عدسی ضخیم‌تر می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


۷- کدامیک باعث کاهش جریان تاریکی (Dark Current) در فوتورسپتورها می‌شود؟
الف) افزایش میزان cGMP
ب) فعال شدن رودوپسین کیناز
ج) فعال شدن ترانسدیوسین.
د) غیرفعال شدن آنزیم فسفو دی استراز


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۸- فیبرهایی که از مسیر بینایی جدا شده و اطلاعات بینایی را به پره تکتوم منتقل می‌کنند، چه نقشی دارند؟
الف) تنگی مردمک در پاسخ به نور
ب) تطابق عدسی در پاسخ نزدیک
ج) چرخه خواب و بیداری
د) حرکات ساکادی چشم


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۹- نورون‌های پاسخ دهنده به افزایش دی‌اکسیدکربن در ناحیه بصل النخاع شکمی جانبی نوکی از چه نوعی هستند؟
الف) کولینرژیک – گاباارژیک
ب) سروتونرژیک – گلوتاماترژیک
ج) سروتونرژیک – گاباارژیک
د) کولینرژیک – گلوتاماترژیک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


۱۰- کدام ناحیه در بالانس آب در بدن نقش ندارد؟ 
الف) Subfornical organ
ب) Median preoptic nucleus
ج) Anterior hypothalamic nucleus
د) Vascular organ of the lamina terminalis


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۱۱- کدامیک از اجزای AROUSAL SYSTEM است؟
الف) نورون‌های کولینرژیک در Pontine locus coeruleus
ب) نورون‌های آدرنرژیک در Brainstem raphe nuclei
ج) نورون‌های گاباارژیک در Midbrain pedunculopontine
د) نورون‌های هیستامینرژیک در Tuberomammilary nucleus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د. واژه انگیختگی (Arousal) بیان یک وضعیت فیزیولوژیکی و روانی از بیدار شدن، هشیاری یا به محرکی واکنش نشان دادن است.


۱۲- پدیده alpha block در تمامی موارد زیر ایجاد می‌شود، بجز: 
الف) Relaxation
ب) Sensory stimulation
ج) Mental concentration
د) Solving arithmetic problem


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۱۳- تمام گزینه‌ها در مورد نورون‌های پیرامیدال صحیح است بجز:
الف) نورون‌های تحریکی هستند
ب) درخت دندریتی ورتیکال وسیعی دارند.
ج) جسم سلولی آنها در لایه ۱ قرار دارد.
د) نوروترانسمیتر گلوتامات رها می‌کنند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۱۴- مهمترین عمل نورون‌های حرکتی گاما چیست؟
الف) تحریک فیبرهای عضلانی خارج دوکی
ب) تحریک فیبرهای عضلانی داخل دوکی
ج) جلوگیری از ایجاد نیروی بیش از حد در عضله
د) ایجاد فعالیت در فیبرهای آوران از نوع Ib


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


۱۵- توانایی به خاطر آوردن پایتخت کشورهای مختلف، چه نوع حافظه‌ای است؟
الف) Episodic
ب) Semantic
ج) Spatial
د) Implicit


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


۱۶- تمامی گزینه‌ها از علائم ضایعه مخچه است، بجز: 
الف) آتتوز
ب) آتاکسی
ج) دیس متری
د) دیس دیادو کاینزی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۱۷- کدامیک از سلول‌های زیر در مخچه تحریکی هستند؟
الف) سبدی
ب) گلژی
ج) پورکنژ
د) گرانولی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


۱۸- فرآیندی که کنترل شناختی فعالیت حرکتی نامیده می‌شود توسط کدام قسمت از هسته‌های قاعده‌ای صورت می‌گیرد؟
الف) دم‌دار
ب) پوتامن
ج) جسم سیاه
د) ساب تالامیک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۱۹- حرکات پرشی از ویژگی‌های بارز کدام بیماری است؟
الف) پارکینسون
ب)‌ هانتینگتون
ج) مالتیپل اسکلروزیس
د) آمیوتروپیک لترال اسکلروزیس


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


۲۰- کدامیک از نواحی زیر به ترتیب در تولید و درک کلام نقش دارند؟
الف) بروکا – هیپوکمپ
ب) ورنیکه – هیپوکمپ
ج) ورنیکه – بروکا
د) بروکا – ورنیکه


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


۲۱- قطع دو طرفه آمیگدال منجر به کدام سندرم می‌شود؟
الف) هورنر
ب) فانکونی
ج) کلاور بوسی
د) کاتاستروفیک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۲۲- دوک‌های حین خواب (sleep spindles) از ویژگی‌های کدام مرحله از خواب است؟
الف) اول
ب) دوم
ج) سوم
د) چهارم


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


۲۳- کدام نوروترانسمیتر زیر صرفا تحریکی است؟
الف) گلوتامات
ب) گلیسین
ج) گابا
د) دوپامین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۲۴- کدامیک جزء اصلی سد خونی-مغزی می‌باشد؟
الف) تانیسیت‌ها
ب) پریسیت‌ها
ج) پاهای کاذب آستروسیت‌ها
د) اتصالات محکم بین سلول‌های اندوتلیال مویرگی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


۲۵- کدامیک از نورون‌های واسطه‌ای زیر در شاخ قدامی نخاع با مهار جانبی باعث تمرکز پیام عصبی می‌شوند؟
الف) la
ب) Ib
ج) آلفا
د) رنشاو


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


۲۶- تمامی موارد زیر عضو حسی دستگاه دهلیزی است، بجز: 
الف) اوتریکول
ب) ساکول
ج) مجاری حلزونی
د) مجاری نیمدایره


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۲۷- مهم‌ترین ورودی و خروجی هسته‌های قاعده‌ای به ترتیب کدام است؟
الف) استریاتوم – گلوبوس پالیدوس داخلی
ب) گلوبوس پالیدوس داخلی – پوتامن
ج) گلوبوس پالیدوس داخلی – استریاتوم
د) استریاتوم – بخش متراکم جسم سیاه


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۲۸- انتقال تمام مزه‌های زیر از طریق گیرنده‌های متصل شونده به جی-پروتئین است، بجز: 
الف) Sour
ب) Sweet
ج) Bitter
د) Umami


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۲۹- انتقال پیام از سلول‌های میترال کورتکس بویایی از طریق تمامی نواحی زیر صورت می‌گیرد، بجز:
الف) Piriform cortex
ب) Olfactory tubercle
ج) Cingulate cortex
د) Anterior olfactory nucleus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۳۰- همه موارد زیر در مورد حس درد صحیح است، بجز: 
الف) درد کند از طریق مسیر پالئواسپینوتالامیک به مغز ارسال می‌شود. 
ب) درد تند از طریق مسیر نئواسپینوتالامیک به مغز ارسال می‌شود. 
ج) ماده P مهم‌ترین نوروترانسمیتر دخیل در درد تند است.
د) ماده P مهم‌ترین نوروترانسمیتر دخیل در درد کند است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا