مغز و اعصابنوروفارماکولوژی

سوالات نوروفارماکولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۴۰۲-۱۴۰۱؛ پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی مباحث نوروفارماکولوژی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۸۰

 

این کتاب شامل تمامی‌پرسش‌های نوروفارماکولوژی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها نمونه آزمون‌ نوروفارماکولوژی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. ۳۱ – مکانیسم اثر کدامیک از داروهای خواب‌آور زیر از طریق تاثیر بر گیرنده‌های اورکسین است؟
الف) آلمورکسانت
ب) زولپیدم
ج) راملتئون
د) تریازولام


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۲۲- کدامیک از داروهای سداتیو – هیپنوتیک زیر برای القای بیهوشی به کار می‌رود؟
الف) لورازپام
ب) آموباربیتال
ج) تیوپنتال
د) فلومازنیل


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج. داروهای سداتیو-هیپنوتیک (آرام‌بخش و خواب‌آور) در درمان اضطراب و بی‌خوابی بکار می‌روند یکی از پر مصرف‌ترین داروهای روانگردان می‌باشند. 


۳۳- کدامیک از داروهای زیر در مصرف توأم با الکل واکنش شبیه به دیسولفیرام ایجاد می‌کند؟
الف) فومپیزول
ب) نالتروکسون
ج) آکامپروسیت
د) مترونیدازول


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


۳۴- برای درمان سندرم ورنیکه کورساکوف ناشی از اتانول کدام یک از درمان‌های زیر مؤثرتر است؟
الف) ترکیبات آهن
ب) فولیک اسید
ج) تیامین
د) متانول


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۳۵- داروهای آنتی سایکوز با مهار گیرنده‌های دوپامین در کدام یک از مسیرهای زیر ترشح هورمون پرولاکتین را افزایش می‌دهند؟
الف) اینسرتوهیپوتالامیک
ب) نیگرواستریاتال
ج) مزولیمبیک – مزوکورتیکال
د) توبرو اینفوندیبولار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


۳۶- احتمال ایجاد کاتالپسی و عارضه خارج هرمی با مصرف کدام یک از داروهای زیر بیشتر است؟
الف) ریسپریدون
ب) آریپیپرازول
ج) هالوپریدول
د) اولانزاپین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۳۷- کدامیک از توضیحات زیر در مورد داروی لیتیوم صحیح است؟
الف) با مهار آنزیم اینوزیتول مونو فسفاتاز چرخه تولید IP3 را متوقف می‌کند. 
ب) در غشاء سلول آنزیم فسفولیپاز C را مهار می‌کند.
ج) تأثیری بر مبادله گرهای سدیم در غشاء سلول ندارد.
د) میزان اینوزیتول درون سلول را افزایش می‌دهد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


– Polydipsia و polyuria از عوارض شایع و برگشت‌پذیر کدام یک از داروهای ضد مانیای زیر است؟
الف) لاموتریژین
ب) لیتیم
ج) سدیم والپروات
د) کاربامازپین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


۳۹- کدام داروی زیر با اثر آگونیستی بر روی گیرنده‌های GABAA اثرات خود را اعمال می‌کند؟
الف) راملتئون
ب) نالتروکسون
ج) اتانل
د) بوسپیرون


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


۴۰- در مورد اثرات درمانی داروی کاربامازپین همه موارد زیر درست می‌باشد، بجز: 
الف) متابولیت‌های غیرفعال دارد. 
ب) یک پایدار کننده خلق است.
ج) مسدود کننده کانال سدیمی است.
د) در درمان تشنج‌های تونیک – کلونیک بسیار مؤثر است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


۴۱- کدام داروی زیر از دسته داروهای SNRI (مهارکننده‌های بازجذب سروتونین – نوراپی‌نفرین) است؟
الف) فلوکستین
ب) ونلافاکسین
ج) سیتالوپرام
د) بوپروپیون


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


۴۲- کدامیک از موارد زیر ویژگی‌های لوودوپا را توصیف می‌کند؟
الف) بیش از ۳۰ درصد لوودوپای تجویز شده بدون تغییر وارد مغز شده و نیمه عمر پلاسمایی بالایی دارد.
ب) نوسان در پاسخ بالینی به لوودوپا با افزایش طول درمان کمتر می‌شود. 
ج) عموما در ترکیب با کاربی دوپا مورد استفاده درمانی قرار می‌گیرد.
د) کاهش بروز دیس کینزی در ۸۰ درصد بیماران طی درمان با لوودوپا مشاهده می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


کدام گزینه در ارتباط با اثرات لیتیوم صحیح می‌باشد؟
الف) عوارض جانبی آن شامل لرزش، ادم، اختلال عملکرد تیرویید است.
ب) باعث افزایش فعالیت آنزیم ۳ glycogen synthese kinase می‌شود.
ج) جزء دسته داروهای آنتی سایکوتیک تیپیک می‌باشد.
د) دارای اثرات خواب آوری بسیار بالایی است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۴۴- کدامیک از داروهای زیر جزء دسته مهارکننده‌های COMT می‌باشند؟
الف) راساژیلین
ب) سلژیلین
ج) هالوپریدول
د) انتاکاپون


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۴۵- کدامیک از موارد زیر جزء اندیکاسیون‌های مصرف داروهای آنتی سایکوتیک نیست؟
الف) کاتاتونیا
ب) اختلالات اسکیزوافکتیو
ج) سندروم آسپرگر
د) اختلال دو قطبی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۴۶- کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر برای درمان ترک سیگار مورد تأیید قرار گرفته است؟
الف) فلوکستین
ب) آمی ترپتیلین
ج) بوپروپیون
د) ترازودون


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۴۷- هیپرآلژزیا طی مصرف کدامیک از ضد دردهای اوپیوئیدی زیر دیده نمی‌شود؟
الف) مورفین
ب) فستقیل
ج) رمی فنتانیل
د) فنیل پریدین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۴۸ در بیمار مبتلا به OCD که از کلومیپرامین استفاده می‌کند، احتمال بروز کدام عارضه زیر بیشتر است؟
الف) افزایش فشار خون
ب) اسهال
ج) خارش
د) خشکی دهان


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۴۹- کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر در دسته D تراتوژن طبقه بندی می‌شود و با نقص‌های دیواره قلبی پس از تولد ارتباط دارد؟
الف) فلوکستین
ب) پاروکستین
ج) ونلافاکسین
د) دولوکستین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۰- خاتمی وقتی شست و شو انجام می‌دهد مدام دچار تردید می‌شود که آیا به اندازه کافی شسته است یا خیر و چندین بار این کار را تکرار می‌کند تا از فشار افکار مزاحم و اضطراب آور در مورد آلودگی رها شود کدامیک از داروهای زیر در درمان او کاربرد دارد؟
الف) آمی تریپتیلین
ب) نورتریپتیلین
ج) کلومیپرامین
د) ایمی پرامین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا