امتحانات نهاییتعلیمات دینی

سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی رشته علوم تجربی نوبت شهریور ۱۳۹۹

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

بسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: تعلیمات دینی ۳

رشته ریاضی فیزیک- علوم تجربی (دینی، اخلاق و قرآن)

تعداد صفحه: ۲

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مدت امتحان: ۸۰ دقیقه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

ساعت شروع: ۸ صبح

دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۹

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

بخش الزامی

دانش آموز عزیز به سؤالات ۱ تا ۲۳ جهت کسب ۱۶ نمره پاسخ دهید:

الف) پیام آیات قرآنی و حدیث شریف را بنویسید:

۱- با توجه به آیه «اللهُ نورُ السَّماواتِ وَ الاَرضِ » معنای این که خداوند نور آسمانها و زمین است، چیست؟ (۰/۵ نمره)

تمام موجودات، وجود خود را از خداوند می‌گیرند و پا به عرصه هستی می‌گذارند. (درس ۱، ص ۱۱، ۰/۵ نمره)

۲- عبارت شریف قرآنی «وَللهِ ما فِی السَّماواتُ وَ ما فِی الاَرضِ… » به کدام مرتبه توحید اشاره می‌کند؟ (۰/۵ نمره)

توحید در مالکیت (درس ۲، ص ۱۹، ۰/۵ نمره)

۳- در آیه «اَفَمَن اَسَّسَ بُنیانَهُ عَلى تَقوى مِنَ اللهِ وَ رِضوانٍ خَیرٌ» زندگی محکم و استوار بر چه پایه‌هایی بنا می‌شود؟ (۰/۵ نمره)

تقوی (۰/۵ نمره) خشنودی خدا (۰/۲۵ نمره) (درس ۸، ص ۹۷)

۴- مطابق حدیث امام علی علیه السلام: «اَلتّوبَهُ تُطَهِرَ القُلوبَ وَ تَغَسِلُ الذُّنوبَ» چرا به عمل توبه پیرایش و تخلیه می گویند؟ (۰/۵ نمره)

توبه، گناهان را از قلب خارج کرده و آن را شست وشو می‌دهد. (درس ۷، ص ۸۴، ۰/۵ نمره)

ب) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را با (ص / غ) مشخص کنید:

۵- یک موجود فقط در صورتی نیازمند به دیگری نیست که خودش ذاتاً موجود باشد. (۰/۵ نمره)

ص (درس ۱، ص ۷، ۰/۵ نمره)

۶- در اسلام، اخلاص شرط قبولی اعمالی است که فرد به درگاه خدا عرضه می‌دارد. (۰/۵ نمره)

ص (درس ۴، ص ۴۴، ۰/۵ نمره)

۷- اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی موجودات، وابسته به قضای الهی است. (۰/۵ نمره)

غ (درس ۵، ص ۵۷، ۰/۵ نمره)

۸- برای انسان، توفیق توبه همواره میسر است، فرد باید لحظه‌های توفیق را شکار کند. (۰/۵ نمره)

غ (درس ۷، ص ۸۵، ۰/۵ نمره)

پ) جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید

۹- تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی باعث می‌شود شخص، درونی ……………………………….. و شخصیتی ناپایدار داشته باشد. (۵/۰ نمره)

ناآرام (درس ۳، ص ۳۴، ۰/۵ نمره)

۱۰- برای تقویت اخلاص از راه افزایش شناخت خدا، خوب است ساعاتی را صرف …………………………. در آیات الهی کنیم. (۰/۵ نمره)

تفکر (درس ۴، ص ۴۶، ۰/۵ نمره)

۱۱- امداد خاص خداوند نسبت به کسانی که با نیت پاک، قدم در راه حق می‌گذارند، سنت…………………….. الهی نام دارد. (۰/۵ نمره)

توفیق (درس ۶، ص ۷۳، ۰/۵ نمره)

۱۲- وقتی فرد گناهکار دائماً به خود می‌گوید به زودی توبه می‌کنم در واقع شیطان او را به ……………………… می‌کشاند. (۰/۵ نمره)

تسویف (درس ۷، ص ۸۷، ۰/۵ نمره)

ت) ارتباط هر یک از مفاهیم زیر را کشف کنید

۱۳- هر یک از عبارات قسمت الف با کدام یک از نشانه‌های اختیار در قسمت ب ارتباط دارد: (۱/۵ نمره)

«الف» «ب» (یک مورد اضافی است.)
الف) دچار شک و تردید شدن در انتخاب‌ها

ب) افسوس خوردن از انجام کارهای اشتباه

ج) مستحق مجازات دانستن خود در عهدشکنی

۱) مسئولیت پذیری

۲) تفکر و تصمیم

۳) احساس پشیمانی

۴) احساس رضایت

الف) ۲ (۰/۵ نمره)

ب) ۳ (۰/۵ نمره)

ج) ۱ (۰/۵ نمره) (درس ۵، ص ۵۴)

ث) به سؤال‌های احکام زیر پاسخ دهید:

۱۴- هر یک از عبارات زیر چه حکمی دارد؟ (جایز – واجب کفایی – مستحب مکروه – حرام: یک مورد اضافی است.) (۲ نمره)

الف) ورزش کردن به قصد آمادگی برای انجام وظایف الهی

مستحب (۰/۵ نمره)

ب) تولید فیلم‌های تلویزیونی جهت گسترش فرهنگ اسلامی

واجب کفایی (۰/۵ نمره)

ج) هر نوع تجارت به نفع رژیم صهیونیستی و ترویج کالای آنها

حرام (۰/۵ نمره)

د) شرکت در مجالس شادی مانند جشن‌های ملی با رعایت احکام دین

جایز (۰/۵ نمره) (درس ۸، ص ۹۹ تا ۱۰۶)

ج) به سؤال‌های زیر پاسخ کوتاه دهید:

۱۵- کدام اعتقاد دینی مانند روحی در پیکره احکام دین حضور دارد و به آن معنا می‌بخشد؟ (۰/۵ نمره)

توحید (درس ۲، ص ۱۸، ۰/۵ نمره)

۱۶- اگر کسی در پی کسب رضایت قدرتهای مادی باشد به چه شرکی گرفتار شده است؟ (۰/۵ نمره)

شرک عملی (درس ۳، ص ۳۳، ۰/۵ نمره)

۱۷- عملی که از جهت کمیت و کیفیت مطابق فرمان الهی انجام شود، دارای چه حُسنی است؟ (۰/۵ نمره)

حسن فعلی (درس ۴، ص ۴۵، ۰/۵ نمره)

۱۸- شیطان در نزد خداوند اقرار کرده است که توانایی فریب کدام گروه از مؤمنان را ندارد؟ (۰/۵ نمره)

با اخلاص (درس ۴، ص ۴۷، ۰/۵ نمره)

۱۹- کدام سنت الهی موجب به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایلات درونی است؟ (۰/۵ نمره)

سنت ابتلاء (امتحان) (درس ۶، ص ۷۰، ۰/۵ نمره)

۲۰- در چه صورت واجب است افراد یک جامعه از مصرف کالاهای خارجی خودداری کنند؟ (۰/۵ نمره)

اگر مصرف کالاهای خارجی موجب وابستگی کشور شود. (درس ۸، ص ۱۰۶، ۰/۵ نمره)

چ) به سؤال‌های زیر پاسخ کامل دهید:

۲۱- مراحل تکمیلی توبه را نام ببرید. (۱ نمره)

تلاش در جهت دور شدن از گناه توحید (۰/۵ نمره) – جبران حقوق الهی و حقوق مردم توحید (۰/۵ نمره) (درس ۷، ص ۸۸ و ۸۹)

۲۲- توبه اجتماعی را با ذکر مثال شرح دهید. (۱/۵ نمره)

وقتی جامعه‌ای در برخی از ابعاد از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شود، نیازمند بازگشت به مسیر توحید و اصلاح یعنی نیازمند توبه اجتماعی است. (۱ نمره) انحراف‌های اجتماعی مانند رباخواری، رشوه گرفتن، بی توجهی به عفاف و پاکدامنی و … (۰/۵ نمره) (درس ۷، ص ۹۰)

۲۳- چرا در اسلام ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع، حرام شمرده شده است؟ (۱ نمره)

چون ذهن ما محدود است، نمی‌تواند ذات امور نامحدود را تصور کرده و چگونگی آن را دریابد. خداوند حقیقتی نامحدود است لذا ذهن ما نمی‌تواند به حقیقت او احاطه پیدا کرده و دانش را شناسایی کند. (۱ نمره) (درس ۱، ص ۱۲)

بخش انتخابی

دانش آموز عزیز جهت کسب ۴ نمره از سؤالات ۲۴ تا ۳۱ فقط ۴ سؤال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید:

۲۴- چرا انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند ناتوان است؟ (۱ نمره)

چون ذهن ما محدود است، نمی‌تواند ذات امور نامحدود را تصور کرده و چگونگی آن را دریابد. خداوند حقیقتی نامحدود است لذا ذهن ما نمی‌تواند به حقیقت او احاطه پیدا کرده و دانش را شناسایی کند. (۱ نمره) (درس ۱، ص ۱۲)

۲۵- یکی از میوه‌های درخت اخلاص، دستیابی به درجانی از حکمت است، آن را شرح دهید. (۱ نمره)

حکمت به معنای علم محکم و استوار و به دور از خطاست که هدف درست و راه رسیدن به آن را نشان می‌دهد و مانع لغزش‌ها می‌شود. (۰/۵ نمره) انسان حکیم به درجانی از بصیرت وروشن بینی رسیده که می‌تواند در شرایط سخت، حق را از باطل تشخیص داده و گرفتار آن نشود. (۰/۵ نمره) (درس ۴، ص ۴۷)

۲۶- سنت املاء و استدراج را تعریف کنید. (۱ نمره)

انسانی که به دام گناه می افتد، خداوند برای او شرایطی فراهم می‌کند تا توبه نماید. اما اگر او چنان در گناه پیش رود و با حق دشمنی ورزد، خدا به او فرصت می‌دهد و او از این فرصت و نعمت در جهت نغرق شدن در گناه استفاده می‌کند (۰/۵ نمره) و بار گناهانش هر روز سنگین‌تر شده و به تدریج به سوی هلاکت ابدی نزدیک‌تر می‌شود. (۰/۵ نمره) (درس ۶، ص ۷۴)

۲۷- چرا جوانی بهترین زمان برای توبه کردن است؟ توضیح دهید. (۱ نمره)

دوره جوانی دوره انعطاف پذیری و تحول و دوره پیری دوره کم شدن انعطاف و تثبیت خویها و خصلت‌هاست. (۰/۵ نمره) اگر در دوره جوانی خصلتی در انسان پدید آمد و ماندگار شد خارج کردن آن در پیری دشوار است. (۰/۵ نمره) بنابراین بهترین زمان برای توبه دوران جوانی است. (درس ۷، ص ۹۰)

۲۸- تلاش‌های پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم را برای برپایی جامعه عدالت محور، توضیح دهید. (۱ نمره)

یکی از اهداف مهم پیامبر(ص) برپایی جامعه عدالت محور بود تا مظلوم به آسانی حق خود را از ظالم بستاند و امکان رشد برای همه انسانها فراهم باشد نه اینکه نعمتها در انحصار گروهی محدود باشد. ایشان از هر فرصتی برای رفع تبعیض‌های طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی و برقراری فرهنگ برابری استفاده می‌نمود. (۱ نمره) (درس ۹، ص ۱۱۲)

۲۹- چگونه یکی از جاهل‌ترین جوامع روزگار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مشتاق علم گردید؟ (۱ نمره)

نزول تدریجی آیات قرآن و دعوت مکرر این کتاب به خردورزی و دانش از یک طرف (۰/۵ نمره) و تشویق‌های دائمی رسول خدا (ص) از طرف دیگر سد جاهلیت را شکست و جامعه آن زمان را مشتاق علم کرد. (۰/۵ نمره) (درس ۹، ص ۱۱۶)

۳۰- توجه به قانون یکی از آثار مثبت تمدن جدید در حوزه عدل است، آن را شرح دهید. (۱ نمره)

پس از قرون وسطی در کشورهای اروپایی توجه به قانون عموماً عکس العملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا بود. (۰/۲۵ نمره) آگاهی به قانون ابتدا با ترجمه آثار اسلامی اتفاق افتاد و فوایدی برای تمدن جدید داشت(۰/۲۵ نمره) مردم با حقوق خود در مقابل دولت‌ها آشنا شدند و به تدوین قوانین حقوقی پرداختند و برای حفظ آن سازمان‌هایی را تأسیس گردند. (۰/۵ نمره) (درس ۱۰، ص ۱۳۵)

۳۱- مهم‌ترین عامل برای حضور کار آمد یک کشور در میان افکار عمومی جهان چیست؟ چرا؟ (۱ نمره)

استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور، مهم‌ترین عامل برای حضور کار آمد در میان افکار عمومی جهان است. (۰/۵) چون به طور طبیعی یک کشور ضعیف، منزوی می‌شود و همراهی در دنیا نمی‌یابد. (۰/۵ نمره) (درس ۱۰، ص ۱۳۷)

جمع نمرات ۲۴

«در پناه حضرت حق موفق باشید»

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا