زیست‌شناسی

سوالات نهایی از فصل دستگاه تنظیم عصبی؛ کتاب نظام آموزشی قدیم

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

سوالات خط به خط نهایی فصل تنظیم عصبی؛ براساس کتاب زیست‌شناسی نظام آموزشی سابق.

در حال ویرایش

۱- ویژگی‌های دستگاه عصبی (خواص ویژه) را نام ببرید؟

 تأثیر پذیری نسبت به محرک های خارجی – ایجاد یک جریان عصبی – هدایت جریان عصبی – انتقال آن از یک واحد عصبی به واحد دیگر

تنظیم عصبی و انواع آن

۲- به طور کلی فعالیت‌های عصبی جانوران در دو جهت انجام می شود. آنها را بنویسید؟

تنظیم فعالیت های درونی بدن – تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارج

ساختار و کار نورون‌ها

۳- انواع رشته هایی که از جسم سلولی نورون بیرون زده اند را نام ببرید و نقش هر یک را بیان کنید؟

دندریت­‌ها، پیام را دریافت می ­کنند و به جسم سلولی می‌­آورند. آکسون، پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می­‌کند.

نورون‌های میلین‌دار

۴- اهمیت غلاف میلین را در نورون بنویسید؟

میلین رشته های آکسون و دندریت را عایق‌بندی می‌کند و باعث می‌شود پیام عصبی سریع‌تر حرکت کند.

۵- در مورد سیستم عصبی به سوال زیر پاسخ دهید.

در چه مناطقی از یک نورون میلین دار، غشاء با مایع اطراف آن در تماس است؟

گره‌های رانویه

۶- جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

در رشته‌های عصبی قطور و میلین دار بیشترین سرعت پیام عصبی وجود دارد.       

درست

۷- جای خالی را در جمله­‌ی زیر با عبارت صحیح، پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید.

هدایت پیام عصبی در رشته­ های هم قطر دارای………………………سریع تر است.

میلین (کلمه‌­ی پوشش به تنهایی فاقد بارم است.)

انواع نورون

۸- الف) شکل مقابل کدام یک از انواع نورون ها را نشان می­دهد؟

ب) بخش‌­های شماره‌گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱) گیرنده حسی، ۲) میلین، ۳) آکسون، ۴) دندریت

۹- الف) شکل مقابل چه نورونی را نشان می‌‌دهد؟

ب) بخشی که با علامت سوأل مشخص شده است، نام‌گذاری کنید.

الف) نورون حسی، ب) دندریت

۱۰- هر یک از شکل­های ۱، ۲، ۳، چه نوع نورونی را از عمل نشان می‌­دهند؟

۱- نورون حسی، ۲- نورون رابط، ۳- نورون حرکتی

۱۱- سرعت هدایت پیام عصبی در کدام یک از نورون‌­های زیر بیش تر است؟ علت را بنویسید.

شکل ۲ زیرا نورون از نوع میلین دار است و در نورون حرکتی آن هدایت جهشی یا گره به گره صورت می­‌گیرد.

۱۲- با ذکر یک دلیل بنویسید شکل زیر چه نورونی را نشان می دهد؟

نورون حرکتی. زیرا نورون‌های حرکتی آکسونی بلند دارند و دندریتی کوتاه دارند (ارتباط با تار ماهیچه ای). 

۱۳-شکل زیر، نشان دهنده­ ی نورون حسی است. بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید.

سلول گیرنده (گیرنده حسی) – غلاف میلین – دندریت – آکسون

۱۴- شکل زیر، یک نوع نورون را نشان می‌دهد.

الف) این شکل کدام نوع نورون است؟   

نورون حسی

ب) بخش های شماره گذاری شده چیست؟

 دندریت – آکسون

۱۵- وظیفه هر یک از نورون‌های زیر چیست؟

الف) نورون حسی:

اطلاعات را از اندام های حسی به دستگاه عصبی مرکزی می‌رساند. 

ب) نورون رابط:

بین نورون‌های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می‌کند. 

پتانسیل آرامش

۱۶- به طور معمول غلظت یون های سدیم و پتاسیم در داخل سلول و غلظت یون پتاسیم در خارج و داخل نورون چگونه است؟

غلظت یون سدیم در خارج بیشتر از غلظت آن در داخل سلول و غلظت یون پتاسیم در داخل سلول بیشتر ازغلظت آن در خارج از سلول است.

۱۷- چرا در حالت استراحت نورون، داخل سلول در مقایسه با خارج سلول منفی‌تر است؟

(یا به طور معمول، به چه علت در هنگام پتانسیل استراحت، داخل سلول در مقایسه با خارج سلول منفی تر است؟)

زیرا نفوذپذیری غشاء به یون های پتاسیم بیش از نفوذپذیری آن به سدیم است. یا نفوذپذیری غشاء نسبت به یون سدیم کمتر است.

۱۸- چرا در حالت استراحت نورون، داخل سلول در مقایسه با خارج سلول منفی است؟

چون در حالت استراحت، نفوذپذیری غشاء به یون‌های پتاسیم بسیار بیشتر از نفوذپذیری آن به سدیم است.

۱۹- به چه علت در حالت استراحت نورون،داخل سلول در مقایسه با خارج سلول منفی است؟

چون در حالت استراحت، نفوذپذیری غشاء به یون های پتاسیم بسیار بیشتر از نفوذپذیری آن به سدیم است. یا نفوذپذیری غشاء نسبت به سدیم بسیار کمتر از پتاسیم است.

۲۰- هنگام پتانسیل آرامش، در صورت ادامه روند خروج پتاسیم از سلول سرانجام تراکم پتاسیم داخل به شدت کاهش می یابد سلول چگونه بر این مشکل چیره می­شود؟

سلول با کمک پمپ سدیم – پتاسیم و مصرفATP یون‌های پتاسیم را به داخل سلول می‌راند.

۲۱- چه عاملی از کاهش شدید پتاسیم در درون سلول جلوگیری می‌کند؟

یا (چه عاملی در غشاء سلول از کاهش شدید پتاسیم در درون سلول جلوگیری می کند؟)

  پمپ سدیم- پتاسیم

۲۲- نقش پمپ سدیم – پتاسیم در غشاء سلول های عصبی را بنویسید.

این پروتئین با مصرف انرژی (ATP) یون های سدیم را به خارج و یون های پتاسیم را به داخل سلول می‌راند و به این ترتیب سبب می‌شود غلظت یون سدیم همواره در خارج سلول بالاتر از داخل سلول باشد و غلظت یون پتاسیم در داخل سلول بالاتر از غلظت آن در خارج باشد.

۲۳- اثر فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم، بر غلظت یون پتاسیم درون نورون را بنویسید. 

افزایش غلظت یون پتاسیم

پتانسیل عمل

۲۴- پتانسیل عمل را تعریف کنید و در طی آن چه پدیده ای اتفاق می افتد؟

تغییر ناگهانی و شدید اختلاف پتانسیل بین دو سوی غشاء طی این تغییر در زمان بسیار کوتاهی پتانسیل داخل غشاء نسبت به خارج آن مثبت تر می شود.

۲۵- پیام عصبی را تعریف کنید. (یا چرا به پتانسیل عمل، پیام عصبی نیز گفته می شود.)

چون پتانسیل عمل بعد از تولید در یک نقطه از سلول عصبی ، در نقاط مجاور هم ایجاد می شود و نقطه به نقطه در طول رشته عصبی سیر می کنند.

۲۶- منحنی مقابل مربوط به پتانسیل عمل غشاء نورون است.

الف) علت مثبت تر شدن درون سلول (یا بالا رفتن منحنی در A) چیست؟

ورود ناگهانی سدیم به درون غشاء (سلول) بر اثر باز شدن کانال­های دریچه دار سدیمی.

ب) علت پایین آمدن منحنی در B چیست؟

خروج ناگهانی یون پتاسیم ار سلول است در اثر باز شدن کانال‌­های دریچه‌دار پتاسیمی.

۲۷- در آغاز پتانسیل عمل در نورون، علت مثبت تر شدن پتانسیل درون سلول چیست؟

ورود ناگهانی یون‌های سدیم به داخل سلول.

۲۸- نمودارهای روبرو مربوط به عملکرد نورون می باشند.

الف) منحنی (۱) کدام حالت نورون را نشان می دهد؟    پتانسیل آرامش (استراحت)

ب) قسمت شماره ی (۳) منحنی، با باز شدن کدام کانال غشایی ثبت می شود؟

کانال دریچه‌دار پتاسیمی.

۲۹- با توجه به نمودار پتانسیل عمل روبرو به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) در بخش ۱، پتانسیل بیرون سلول نسبت به درون سلول چگونه است؟

منفی می شود.

ب) در بخش ۲ نمودار، کدام کانال پروتئینی غشاء سلول فعال است؟

کانال دریچه‌دار پتاسیمی

۳۰-با توجه به نمودار پتانسیل عمل روبرو به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) کدام شماره مشخص شده در نمودار، فعالیت پروتئین غشائی مصرف کننده ی ATP بیشتر می‌شود؟

انتهای پتانسیل عمل

ب) در بخش ۲ نمودار، پتانسیل بیرون سلول عصبی، نسبت به درون چگونه است؟

مثبت‌تر است. 

۳۱- جاهای خالی را در جملات زیر با عبارات صحیح، پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید.

در هنگام پتانسیل عمل، ابتدا کانال های دریچه دار………………. باز می‌شوند.

سدیمی

۳۲- هنگام شروع پتانسیل عمل، چه تغییراتی در غشاء سلول عصبی رخ می دهد؟ شرح دهید.

کانال‌های دریچه‌دار سدیم باز و سدیم وارد سلول می شود و در این حالت پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج مثبت تر می‌شود.

۳۳- صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را مشخص کنید.

در هنگام پتانسیل عمل، ابتدا کانال های دریچه دارپتاسیمی باز و پتاسیم وارد سلول می شود.               

غلط

۳۴- در هنگام پتانسیل عمل، پس از آنکه کانال های دریچه دار پتاسیمی باز شدند، چه عملی اتفاق می افتد؟

پتاسیم از سلول خارج می شود و پتانسیل درون سلول نسبت به مایع میان بافتی منفی می‌شود.

۳۵-پس از ایجاد پتانسیل عمل در غشای نورون چه اعمالی صورت می گیرد تا پتانسیل غشاء به حالت استراحت بازگردد؟

پس از ایجاد پتانسیل عمل که در ان کانال های دریچه دار سدیمی باز و سدیم وارد سلول می شود . در این حالت پتاسیل داخل سلول نسبت به خارج سلول مثبت تر می شود و در مرحله بعد کانال های دریچه دار سدیمی بسته و کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شود. در پی باز شدن این کانال ها پتاسیم از سلول خارج می‌شود و پتانسیل درون سلول نسبت به آب میان بافتی منفی می شود. در این حالت کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند. به این ترتیب پتانسیل غشاء به حالت استراحت اولیه بر می گردد.

۳۶ـ بعد از پتانسیل عمل، چگونه غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت سلول به حالت اولیه برمی گردد؟

فعالیت بیشتر پمپ سدیم – پتاسیم سبب می شود غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت سلول به حالت اولیه بر می‌گردند.

۳۷- بعد از پتاسیل عمل، چگونه غلظت یون ها در دو سمت سلول عصبی به حالت اولیه بر می­گردد؟

فعالیت بیشتر پمپ سدیم ـ پتاسیم

ارتباط  نورون ها با یکدیگر و با سلول غیرعصبی

۳۸ـ سیناپس را تعریف کنید؟

محلی را که در ان یک نورون با سلول دیگر ارتباط بر قرار می­کند سیناپس می‌نامند.

۳۹ـ جای های خالی را با کلمات صحیح پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید.

محلی را که در ان یک نورون با سلول دیگر ارتباط برقرار میکند، ……………….می‌نامند. 

سیناپس

۴۰ ـ نورون پیش سیناپسی چیست؟

در یک سیناپس نورون آزاد کننده ی انتقال دهنده، پیش سیناپسی گویند.

۴۱- سلول دریافت کننده ناقل عصبی چه نام دارد و اثر ناقل عصبی بر غشای این سلول چیست؟

پس ­سیناپسی، موجب تغییر پتانسیل  الکتریکی آن می شود این تغییر در جهت فعال کردن یا مهار کردن نورون پس سیناپسی است.

۴۲- انتقال دهنده عصبی در ماهیچه را نام ببرید. (یا انتقال دهنده ­ی اصلی، در ماهیچه ­های آدمی، چه ماده­ ای است؟)

   استیل کولین

آزاد شدن انتقال دهنده های عصبی

۴۳-وقتی پتانسیل عمل به پایانه آکسون یک نورون پیش سیناپسی رسید چه اعمالی صورت می گیرد تا پیام عصبی انتقال یابد؟

وزیکول‌های محتوی انتقال دهنده با غشای سلول آمیخته می‌شوند و مولکول‌های  انتقال دهنده به درون فضای سیناپسی آزاد می‌شوند.

۴۵- شکل زیر مربوط به انتقال جریان عصبی در محل سیناپس است اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

وزیکول‌های سیناپسی

نورون پیش سیناپسی

۴۶- انتقال دهنده ­های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی، سبب چه تغییراتی در پتانسیل الکتریکی آن می شود؟

تغییرات ایجاد شده می تواند در جهت فعال کردن یا مهار کردن نورون پس سیناپسی باشد.

۴۷- پاسخ کوتاه دهید.

انتقال دهنده ­های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی، سبب چه تغییراتی در پتانسیل الکتریکی آن می شود؟

سبب تغییر پتانسیل الکتریکی آن می شود. این تغییر ممکن است در جهت فعال کردن یا مهار کردن نورون پس سیناپسی باشد.

اثر مواد اعتیاد آور بر دستگاه عصبی مرکزی

۴۸-اعتیاد چیست؟ و چه نقشی دارد؟

پاسخ فیزیولوژیکی است که مصرف مکرر مواد مخدر باعث آن می شود. اعتیاد عملکرد طبیعی نورون ها و سیناپس ها را تغییر می دهد.

اعتیاد به نیکوتین

۴۹- نحوه عملکرد تأثیر نیکوتین بر مغز را بنویسید؟

نیکوتین به علت شباهت ساختاری با استیل کولین به محل های مخصوصی در سلول های عصبی که به طور طبیعی محل های گیرنده های استیل کولین هستند متصل می شوند این جایگاه ها از مراکز کنترل مغز هستند که بسیاری از فعالیت های مغز را کنترل می کنند.

۵۰- عملکرد نیکوتین در مغز مشابه کدام انتقال دهنده­ ی عصبی است؟ 

استیل کولین

۵۱- در دستگاه عصبی،نیکوتین، جایگزین کدام ماده می شود؟           

استیل کولین

۵۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

عملکرد ماده اعتیادآور موجود در برگ توتون در مغز شبیه به عملکرد………………است.   

استیل کولین

۵۳- جاهای خالی را در جملات زیر با کلمات صحیح، پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید.

انتقال دهنده­ ی عصبی در پایانه نورون های حرکتی……………….است.

استیل کولین

اثرات نیکوتین بر سایر اندام های بدن

ساختار و کار دستگاه عصبی

۵۴- اجزای دستگاه عصبی مرکزی را نام ببرید و وظیفه این دستگاه چیست؟

مغز و نخاع که این دستگاه مراکز نظارت بر اعمال بدن اند این دستگاه اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را دریافت می کند و به آن ها پاسخ می دهد.

مغز

۵۵- مغز از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

مخ – مخچه – ساقه مغز

۵۶- مغز انسان علاوه بر مخ و مخچه از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

ساقه مغز

۵۷-شکل زیر نیمه راست مغز را نشان می دهد، نام اجزای شماره گذاری شده را با ذکر شماره در برگه امتحانی بنویسید.

پل مغزی – مخچه

۵۸- شکل روبرو نیمه راست مغز را نشان می دهد:

الف)کدام شماره ها در فرایند یادگیری نقش اصلی را دارند؟ (ذکر شماره الزامی است.)

شماره ی ۱: مخ  و  شماره ی ۳: مخچه

ب) نام شماره ی ۸ را بنویسید.     

پل مغزی

مخ

۵۹- قشر مخ چیست؟        

سطح خاکستری مغز که چین خورده و خاکستری رنگ می‌باشد.

۶۰- جسم پینه ای چیست؟

نیم کره‌های مخ از طریق دسته ای از تارهای عصبی به نام جسم پینه‌ای به یکدیگر اتصال دارند.

۶۱- جسم پینه ای را تعریف کنید؟     

دسته ای از تارهای عصبی که دو نیمکره مخ را به هم ارتباط می دهند.

۶۲- هر یک از اعمال زیر توسط کدام بخش عصبی کنترل می شود؟

پردازش اطلاعات حرکتی                 

قشر مخ

۶۳- بیشترین پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در کدام بخش مخ صورت می گیرد؟  

قشر خاکستری مخ

۶۴- علل چین خوردگی زیاد قشر مخ در انسان چیست؟

این چین خوردگی ها باعث افزایش سطح این ناحیه شده و در عین حال این امکان را ایجاد کرده که مغز درون جمجمه جای بگیرد.

مخچه

۶۵- نقش مخچه چیست؟       

مرکز هماهنگی و یادگیری حرکات لازم برای تنظیم حالات بدن و تعادل است.

۶۶- جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

مخچه مهم ترین اندام برای تنظیم حالت بدن و تعادل است.       

درست

ساقه‌ی مغز

۶۷- اجزای ساقه مغز را نام ببرید؟      

مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع

۶۸- بخش های پایینی ساقه مغز چه وظایفی دارند؟

انتقال اطلاعات درون دستگاه عصبی مرکزی و نقش مهمی در تنظیم فعالیت های بدن برعهده دارد.

۶۹- نقش تالاموس را بنویسید؟

در پردازش اطلاعات حسی نقش مهمی دارد اطلاعات حسی از اغلب نقاط بدن در تالاموس گرد هم می آیند تقویت میشوند و به بخش هایی در قشر فرستاده می شوند.

۷۰- مرکز مهم تقویت و انتقال پیام عصبی که در پردازش اطلاعات حسی نقش مهمی دارد را نام ببرید و محل آن در مغز را ذکر کنید.                 

تالاموس. محل در بالای ساقه مغز

۷۱- چه بخشی از دستگاه عصبی، در تقویت اطلاعات حسی نقش دارد؟     

تالاموس

۷۲- در سوال زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید.

کدامیک مرکز تقویت پیام های حسی است؟

۱-هیپوتالاموس        

۲- تالاموس       

۳-بصل النخاع     

۴- ساقه مغز        

گزینه صحیح ۲) تالاموس

۷۳- چه بخشی از دستگاه عصبی مرکزی، مرکز احساس گرسنگی است؟                     

هیپوتالاموس

۷۴- هر یک از اعمال زیر، توسط کدام بخش عصبی، کنترل می شود؟

احساس تشنگی        

هیپوتالاموس

۷۵- کدام بخش  دستگاه عصبی در مغز، هیپوتالاموس و تالاموس را به قشر مخ متصل میکند؟  

دستگاه لیمبیک

۷۶- مرکز عصبی هر یک از اعمال زیر را بنویسید؟

الف) تقویت و انتقال پیام

تالاموس

ب) احساس رضایت

دستگاه لیمبیک

ج) تنظیم دمای بدن

هیپوتالاموس

۷۷- کدام بخش مغز مرکز احساس رضایت است؟        

دستگاه لیمبیک

۷۸- در ارتباط با ساختار و عملکرد دستگاه عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید:

مرکز احساس رضایت را بنویسید.       

دستگاه لیمبیک

 

شکل۹-۲- دستگاه لیمبیک

۷۹-در شکل زیر بخش های شماره گذاری شده را در برگ امتحانی نام گذاری کنید.

 • دستگاه لیمبیک
 • تالاموس

نخاع

۸۰- دو وظیفه نخاع را بنویسید.

 • انتقال اطلاعات به مغز
 • انتقال فرمان ها از مغزبه اندام ها
 • انعکاس

۸۱-انعکاس را تعریف کنید؟

پاسخ ناگهانی و غیر ارادی ماهیچه ها در پاسخ به محرک هاست.

شکل ۱۰-۲- برش عرضی نخاع

۸۲- شکل زیر، برش عرضی نخاع را نشان می دهد.

بخش های شماره گذاری شده در شکل زیر را با ذکرشماره در برگ امتحانی نام گذاری کنید.

 
 • ریشه پشتی
 • ماده خاکستری
 • مسیر حرکتی
 • عصب نخاعی
 

۸۳- شکل زیر، برش عرضی نخاع را نشان می دهد.شماره های مشخص شده را نام گذاری کنید.

 • ماده خاکستری
 • مسیر حسی

۸۴- شکل زیر، برش عرضی نخاع را نشان می دهد. کدام شماره نورون حرکتی می باشد؟

شماره ۴

۸۵-ریشه پشتی نخاع محتوی کدام نورون است نقش آن را بنویسید؟

محتوی نورون های حسی که اطلاعات را از گیرنده های حسی به دستگاه عصبی مرکزی وارد می کنند.

۸۶- نقش ریشه پشتی نخاع را بنویسید؟

اطلاعات را از گیرنده های حسی به دستگاه عصبی مرکزی وارد می کنند

۸۷- نقش ریشه شکمی نخاع را بنویسید؟

پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غدد منتقل می کنند.

۸۸-درستی یا نادرستی جمله زیر را مشخص نموده و در برگه پاسخ بنویسید.

یکی از نورون های ریشه شکمی نخاع، که باعث تحریک ماهیچه جلوی ران می شود، یک نورون پس سیناپسی محسوب می شود.                   درست

۸۹- ماده ی خاکستری نخاع از کدام بخش سلول عصبی (نورون) تشکیل شده است؟       جسم سلولی

محافظت از دستگاه عصبی مرکزی

۹۰-در رابطه با پرده مننژ به دو سوال زیر پاسخ دهید:

الف) خارجی ترین پرده مننژ را نام ببرید.                            سخت شامه

ب) کدام لایه در تغذیه بافت عصبی نقش دارد                      نرم شامه

۹۱- سخت شامه از کدام بافت تشکیل شده است؟                  بافت پیوندی محکم

۹۲-نرم شامه علاوه بر حفاظت مغز، چه نقشی دارد؟                تغذیه بافت عصبی

۹۳-لایه داخلی مننژ (نرم شامه) چه نقشی دارد؟                    تغذیه بافت عصبی، حفاظت

۹۴-ماده ای که نقش ضربه گیر در مغز را دارد چه نام دارد؟       مایع مغزی-نخاعی

۹۵- کدام ویژگی مویرگ های مغزی، سبب می شود فقط گلوکز و اکسیژن بتوانند وارد سلول های مغزی شوند؟

نبود منافذ در سلول های پوششی دیواره ی مویرگ های مغزی نسبت به مویرگ های دیگر بدن(سد خونی-مغزی)

۹۶-مویرگ های مغزی را با سایر مویرگ های بدن مقایسه کنید؟

سلول های پوششی دیواره ی مویرگ های مغزی فاقد منافذی است که در بافت های دیگر مشاهده می شود.

۹۷-ویژگی سلول های پوششی دیواره ی مویرگ های مغزی چیست؟ و این ویژگی چه اهمیتی دارد؟

کاهش نفوذپذیری- از نفوذ مواد ناخواسته به دستگاه عصبی جلوگیری می کند.

۹۸-هر یک از اعمال زیر در کدام بخش دستگاه عصبی تنظیم می شود؟

جلوگیری از ورود میکروب ها به مغز               سد خونی مغزی

شکل ۱۱-۲- پرده­ی مننژ مغز

 

۹۹-شکل روبرو برش عرضی قسمتی از مغز و پرده­ی مننژ را نشان می دهد.

شماره های مشخص شده را نامگذاری کنید.

۱) سخت شامه

۲) قشر مخ

۱۰۰-پاسخ کوتاه دهید.

سینوس های خونی در کدام لایه مننژ قرار دارد؟       سخت شامه

دستگاه عصبی محیطی

۱۰۱-بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی از دو دستگاه تشکیل شده است آن ها را نام ببرید؟

پیکری- خود مختار

۱۰۲-وظیفه دستگاه عصبی محیطی و بخش های تشکیل دهنده آن را بنویسید؟

دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش اصلی حسی و حرکتی است بخش حسی که اطلاعات اندام های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی هدایت می کنند بخش حرکتی که ارسال پیام عصبی را به اندام های حرکتی بر عهده دارد.

دستگاه عصبی پیکری:

۱۰۳-دستگاه عصبی پیکری از کدام نوع نورون ها تشکیل شده است؟

نورون های حرکتی محیطی، که ماهیچه های اسکلتی را تحریک می کنند.

۱۰۴-جاهای خالی را در جمله زیر با عبارات صحیح پرکرده و در برگه پاسخ بنویسید.

دستگاه عصبی پیکری، شامل نورون های……………………..محیطی می باشد.            حرکتی

۱۰۵- نورون های حرکتی در دستگاه عصبی چه نقشی دارند؟

فرمان های مغز و نخاع را به ماهیچه ها و اندام های دیگر می برند.

۱۰۶-انعکاس نخاعی چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ حرکتی مهره داران به محرکهای محیطی اند و برای حفظ آن ها انجام می شود این انعکاس ها بسیار سریع اند.

۱۰۷-کدام فعالیت های دستگاه عصبی پیکری، به صورت غیر ارادی است؟        انعکاس نخاعی

۱۰۸- الف) چرا انعکاس های نخاعی بسیار سریع اند؟

زیرا در انجام آن هااغلب نخاع و دستگاه عصبی محیطی در گیرنده و مغز نقشی ندارند.

ب) یک نمونه از انعکاس های نخاعی در انسان را نام ببرید؟    انعکاس زردپی زیر زانو

۱۰۹- کدام نورون های حرکتی دستگاه عصبی پیکری، تحت کنترل آگاهانه ما قرار دارد؟

نورون های حرکتی ماهیچه های اسکلتی

۱۱۰-در انعکاس زردپی زیر زانو، نورون حسی چه ماهیچه ای، تحریک می شود و مرکز این انعکاس در کجا قرار دارد؟

ماهیچه جلوی ران- نخاع

۱۱۱-مرکز انعکاس زردپی زیر زانو، چه قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است؟                 نخاع

۱۱۲- در انعکاس زردپی زیر زانو، چه پدیده ای سبب می شود تا ماهیچه عقب ران در حالت استراحت قرار بگیرد؟

نورون حسی یک نورون رابط در نخاع را تحریک می کند و آن نورون حرکتی مربوط به ماهیچه عقب ران را از فعالیت باز می دارد.

۱۱۳-چرا در انعکاس زردپی زیر زانو،ماهیچه زیر ران منقبض نمی شود؟

نورون حسی یک نورون رابط در نخاع را تحریک می کند و آن نورون حرکتی مربوط به ماهیچه عقب ران را از فعالیت باز می دارد.

۱۱۴- در انعکاس زردپی زانو نورون رابط چه نقشی دارد؟

نورون حرکتی مربوط به ماهیچه عقب ران را از فعالیت باز می دارد.

۱۱۵-درستی یا نادرستی جمله زیر را مشخص نموده و در برگه پاسخ بنویسید.

نورون رابط نخاعی، که نورون حرکتی ماهیچه عقب ران را از فعالیت باز می دارد، نقش پیش سیناپسی را ایفا می کند.                         درست

دستگاه عصبی خود مختار:

اعصاب پاراسمپاتیک و اعصاب سمپاتیک

۱۱۶-تحریک اعصاب پاراسمپاتیک چه تاثیری بر فعالیت قلب و دستگاه گوارش دارد؟

قلب:                           کند کردن ضربان قلب

گوارش:                     آغاز فعالیت دستگاه گوارش می شود.

۱۱۷-اعصاب پاراسمپاتیک چه تاثیری در دستگاه گوارش دارد؟

باعث آغازیا افزایش فعالیت دستگاه گوارش می شود.

۱۱۸-کدام عصب خود مختار در مواقع هیجانی و روانی عمل می کند؟   سمپاتیک

۱۱۹-در هیجانی های روانی یا جسمی کدام بخش دستگاه عصبی خود مختار فعال تر است؟   سمپاتیک

۱۲۰-به هنگام شرکت در مسابقه ورزشی، کدام بخش از دستگاه عصبی خود مختار، بدن را به حالت آماده باش نگه می دارد؟                             سمپاتیک

(یا در هنگام هیجانی های روانی کدام بخش از اعصاب خود مختار تحریک می شود)؟      (اعصاب پاراسمپاتیک)

۱۲۱-چه بخشی از دستگاه عصبی خود مختار باعث آغاز فعالیت های گوارشی می شود؟        پاراسمپاتیک

مراحل تشریح مغز گوسفند

۱۲۲-کدام نواحی هم در سطح پشتی و هم در سطح شکمی مغزگوسفند مشاهده می شوند؟

کیاسمای بینایی              مخچه      پل مغزی        بصل النخاع

مخچه، بصل النخاع

۱۲۳-در هنگام تشریح مغز، با برش کم عمق طولی در جسم پینه ای ابتدا کدام نواحی زیر مشاهده می شود؟

اپی فیز                   اجسام مخطط                 تالاموس          بطن ۱و۲

اجسام مخطط و بطن ۱و۲

 

۱۲۴-شکل روبرو مغز گوسفند را نشان می دهد اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

 • اجسام مخطط
 • بصل النخاع
 

۱۲۵- شکل روبرو سطح شکمی مغز گوسفند را نشان می دهد. نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید.

۱-کیاسمای بینایی

۲-بصل النخاع

 

۱۲۶-آسیب به چه قسمتی از شکل روبرو، منجر به عدم توانایی در عملکرد هوشمندانه می شود؟ (با ذکر شماره)

شماره۲

 

۱۲۷-شکل روبرو، سطح پشتی مغزگوسفند را نشان می دهد.

الف)کدام بخش در هماهنگی و یادگیری حرکات بدن، توماً نقش دارد؟ (ذکر شماره الزامی است)

شماره ی ۳

 

ب)شماره ۱ کدام بخش مغز را نشان می دهد؟             لوب بویایی

 

۱۲۸-بخش های مشخص شده بر روی شکل را نام گذاری کنید.

الف)اجسام مخطط

ب)اپی فیز

شکل مقابل مربوط به تشریح مغز است

۱۲۹-موارد ۱ تا ۴ را نام گذاری کنید.

۱-اجسام مخطط

۲-اپی فیز یا پینه ال

۳-مخچه (درخت زندگی)

۴-بصل النخاع (یا بطن ۴)

۱۳۰-جای خالی را در جمله زیر پر کنید.

در تشریح مغز گوسفند، محل کیاسمای بینایی، سطح……………..مغز می باشد.                         شکمی

دستگاه عصبی جانوران

۱۳۱-پاسخ کوتاه دهید.

ساده ترین دستگاه عصبی چه نام دارد و در کدام گروه جانوری دیده می شود؟

شبکه عصبی نام دارد و در هیدر که از کیسه تنان است دیده می شود.

۱۳۲- الف) ساختمان دستگاه عصبی هیدر را بنویسید؟     شبکه ای از رشته های عصبی در تمام بدن جانور

ب)در ارتباط با ساختار و عملکرد دستگاه عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید:

دستگاه عصبی هیدر فاقد کدام بخش می باشد؟            مغز

۱۳۳-با توجه به روند تکاملی سیستم عصبی در جانوران مختلف، به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) در کدام دسته از جانوران، گره عصبی وجود ندارد؟                          کیسه تنان

ب) در طناب عصبی کدام گروه از جانوران، گره عصبی وجود دارد؟             حشرات

۱۳۴-دستگاه عصبی پلاناریا شامل چه بخش هایی می شود ؟ نام ببرید؟

مغز پلاناریا از گره های عصبی تشکیل شده است. این جانور دو طناب عصبی موازی دارد.

۱۳۵-نحوه استقرار و تعداد طناب عصبی پلاناریا و زنبور عسل را مقایسه کرده و تفاوت آن ها را بنویسید؟

پلاناریا، دو طناب عصبی دارد که همراه با مغز دستگاه عصبی محیطی را تشکیل می دهد.

زنبور عسل، طناب عصبی شکمی این جانوران در هر قطعه از بدن دارای یک گره محیطی است.

۱۳۶-ساختمان دستگاه عصبی در پلاناریا (کرم های پهن) بنویسید؟

مغز از دو گره عصبی دو طناب عصبی موازی همراه با مغز دستگاه عصبی مرکزی را تشکیل می دهد از این دو رشته اعصاب رشته هایی منشعب ایجاد می شود.

۱۳۷-درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را بدون ذکر دلیل تعیین نمایید:

دستگاه عصبی مرکزی پلاناریا شامل مغز و دو طناب عصبی است.                            درست

۱۳۸- دستگاه عصبی مرکزی پروانه (نوعی حشره) از چه اجزایی تشکیل شده است؟

چند گره به هم جوش خورده مغز و طناب عصبی شکمی

۱۳۹- در کدام یک از جانوران زیر، تقسیم بندی مرکزی و محیطی در دستگاه عصبی وجود ندارد؟

۱) پلاناریا ۲)ملخ      ۳)هیدر  (گزینه صحیح)     ۴) ماهی

۱۴۰-در دستگاه عصبی مرکزی کدام جانور، دو طناب عصبی موازی وجود دارد؟

زنبور                هیدر                 پلاناریا (گزینه صحیح)

شکل ۱۴-۲- دستگاه عصبی چند جانور

۱۴۱-شکل زیر دستگاه عصبی پلاناریا را نشان می دهد؟ نام بخش های شماره گذاری شده را در برگ امتحانی بنویسید. 

۱-مغز

۲- طناب عصبی

مقایسه مغز مهره داران

۱۴۲- مغز مهره داران در دوران جنینی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

مغز جلویی، مغز میانی و مغز عقبی

۱۴۳-به جز پستانداران ، اندازه نسبی مغز کدام گروه از مهره داران بیشتر از سایرین است؟    پرندگان

۱۴۴- به جز پستانداران ،نیم کره های مخ کدام گروه از جانوران، نسبت به سایرین، رشد بیشتری دارد؟

پرندگان

۱۴۵- در میان مهره داران پس از انسان کدام جانور بیشترین چین خوردگی دارد؟

پریمات (نخستی ها)

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا