امتحانات نهاییتاریخ

سوالات امتحان نهایی درس تاریخ رشته علوم انسانی نوبت شهریور ۱۴۰۰

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: تاریخ ۳

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ساعت شروع: ۸ صبح

رشته: ادبیات و علوم انسانی

تعداد صفحه: ۲ مدت

امتحان: ۹۰ دقیقه

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در نوبت ماه شهریور سال ۱۴۰۰

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

۱- به خاطر بیاورید. (۳ نمره)

الف) جمله‌های صحیح یا غلط را مشخص کنید. (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

۱- آمریکا در طول جنگ جهانی دوم به انگلستان و فرانسه کمک‌های مالی، تجهیزانی و تدارکاتی می‌کرد.

صحیح (درس ۸ ص ۱۰۷، ۰/۲۵ نمره)

۲- حزب ملل اسلامی با آرمان برپایی حکومت اسلامی، حسنعلی منصور نخست وزیر وقت پهلوی را ترور کرد.

غلط (درس ۱۰ ص ۱۳۲، ۰/۲۵ نمره)

۳- کشمکش بین محمدعلی شاه و مجلس، پس از امضای متمم قانون اساسی همچنان ادامه یافت.

صحیح (درس ۵ ص ۷۲، ۰/۲۵ نمره)

ب) کدام یک از گزینه‌های سمت چپ با شماره‌های سمت راست در ارتباط است.(هر مورد ۰/۲۵ نمره)

در ستون سمت چپ یک مورد اضافی است.

۱- گیرنده امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز ایران در زمان مظفرالدین شاه الف- نورمن شوارتسکف
۲- از عاملان آمریکایی کودتای ۲۸ مرداد ب- نوبل گِس
۳- معاون رئیس جمهور آمریکا و زمینه ساز حادثه ۱۶ آذر ج- ویلیام ناکس دارسی
د-ریچارد نیکسون

شماره ۱- با «ج» ویلیام ناکس دارسی (درس ۹ ص ۱۱۴، ۰/۲۵ نمره)

شماره ۲- با «الف» نورمن شوارتسکف (درس ۹ ص ۱۲۴، ۰/۲۵ نمره)

شماره ۳- با «د» ریچارد نیکسون (درس ۹ ص ۱۲۶، ۰/۲۵ نمره)

ج) جاهای خالی را با کلمات زیر تکمیل کنید. (دو مورد اضافی است.) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

(ژاپن – آلمان – مشروطه خواهان – نظامیان)

۱- با وجود بی اعتمادی و دشمنی‌ای که میان شوروی و …………….. وجود داشت، دو کشور در سال ۱۹۳۹ م. با یکدیگر پیمان عدم تجاوز امضا کردند.

آلمان (درس ۸ ص ۱۰۱، ۰/۲۵ نمره)

۲- در فاصله دو جنگ جهانی در ژاپن ……………………… هدایت سیاست داخلی و خارجی این کشور را برعهده گرفتند.

نظامیان (درس ۸ ص ۱۰۴، ۰/۲۵ نمره)

د) گزینه‌های مناسب را انتخاب کنید. (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

۱- علت قیام مردم قم در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ چه بود؟

الف- اعتراض به جنایات دولت آشتی ملی جعفر شریف امامی

ب- اعتراض به دستگیری و تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه

ج- اعتراض به انتشار مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی (ره)

د- اعتراض به مرگ مشکوک دکتر شریعتی در لندن- حاج آقا مصطفی خمینی در نجف

با گزینه «ج»- اعتراض به انتشار مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی (درس ۱۰ ص ۱۳۵، ۰/۲۵ نمره)

۲- کدام کشورها با خروج از جامعه ملل موجب بی اعتباری بیشتر این نهاد بین المللی شدند؟

الف- آلمان و ژاپن

ب- شوروی و آمریکا

ج- شوروی و فرانسه

د- ژاپن و آمریکا

با گزینه «الف»- آلمان و ژاپن (درس ۸ ص ۹۹، ۰/۲۵ نمره)

هـ) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

۱- انگلیسی‌ها در جریان تغییر سلطنت قاجار از انتشار کدام اندیشه‌ها در ایران بیم داشتند؟

اندیشه‌های انقلابی کمونیست‌های روسیه (درس ۷ ص ۹۲، ۰/۲۵ نمره)

۲- احمدشاه بعد از کودتای سیاه تحت چه شرایطی سیدضیاءالدین طباطبایی را به نخست وزیری منصوب کرد؟

تحت فشار انگلیس (درس ۷ ص ۹۳، ۰/۲۵ نمره)

۲- تعریف اصطلاحات یا مفاهیم تاریخی: (۲ نمره) (هر مورد ۱نمره)

الف- بناهای کارت پستالی:

سبکی از معماری در دوره قاجار که تلفیقی از عناصر معماری اروپایی (فرنگی) و معماری ایرانی که بیشتر به تقلید از بناهای اروپایی ساخته می‌شد و نمونه این نوع معماری کاخ شمس العماره است. (درس ۴ ص ۵۹)

کلید واژه: سبکی از معماری -تلفیق عناصر معماری- تقلید از معمار اروپایی- کاخ شمس العماره

ب- قرارداد الجزایر:

بین ایران و عراق در سال ۱۳۵۴ (پهلوی) به میانجیگری الجزایر (۰/۵ نمره) برای پایان دادن به اختلافات مرزی (یا) مناقشه بر سر اروند رود منعقد شد. (۰/۵ نمره) (درس ۱۲ ص ۱۵۰، ۰/۵ نمره)

۳- مقایسه پدیده‌های تاریخی: (۱ نمره)

دو حزب فاشیست و نازی در زمان جنگ جهانی دوم متعلق به کدام کشورها بودند و طرفداران این احزاب چه شباهت‌هایی با هم داشتند؟

فاشیسم متعلق به ایتالیا (۰/۲۲ نمره) و نازی متعلق آلمان بود. (۰/۲۵ نمره) ،طرفداران هر دو حزب ملی گرایانی افراطی و نژادپرست بودند. (۰/۵ نمره) (درس ۸ ص ۱۰۳- ۱۰۲)

۴- اظهار نظر و قضاوت: (۳ نمره) (هر مورد ۱ نمره)

الف- به نظر شما چرا نیروی بریگاد قزاق در دوره قاجار کارایی چندانی نداشت؟

این ارتش بیشتر به عنوان نیروی نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنت و (یا) دفع کننده شورش‌ها و اعتراض‌های داخلی عمل می‌کرد(۰/۵ نمر) و در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی کارایی چندانی نداشت. (۰/۵ نمره) (درس ۳ ص ۴۰)

ب- به نظر شما علل اعتراض امام خمینی (ره) به تصویب نامه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی چه بود؟

امام خمینی (ره) معتقد بود که این تصویب نامه موجب تضعیف اسلام (۰/۵ نمره) و افزایش حضور بهائیان در حکومت می‌شود. (۰/۵ نمره) (درس ۱۱ ص ۱۲۸)

ج- به نظر شما دلیل برکناری ابوالحسن بنی صدر از مقام «فرماندهی کل قوا» توسط امام خمینی (ره) چه بود؟

بنی صدر با اختلاف افکنی میان مسئولان و نهادهای نظام روز به روز از خط امام فاصله گرفت و به گروه‌های منحرف مانند منافقین نزدیک شد. هم چنین با شروع جنگ تحمیلی نیروهای سپاه پاسداران را در تنگنای مالی و تسلیحاتی قرار داد و زمینه سقوط خرمشهر را فراهم آورد. (درس ۱۱ ص ۱۴۶)

کلید واژه: اختلاف‌های سیاسی (فاصله گرفتن از خط امام یا نزدیکی به منافقین)، اختلاف با سپاه پاسداران و سقوط خرمشهر

۵- توصیف، فهرست و طبقه بندی اجزا یا ویژگی‌های پدیده‌های تاریخی: ( ۳ نمره) (هر مورد ۱ نمره)

الف- مهم‌ترین خواسته‌های مهاجرین در مهاجرت کبری را بنویسید. (ذکر دو مورد کافی است.)

۱- برکناری عین الدوله از صدارت

۲- فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران

۳- ایجاد عدالت خانه

۴- تشکیل دارالشورا (مجلس نمایندگان) (هر مورد ۰/۵ نمره) (ذکر دو مورد کافی است.) (درس ۵ ص ۶۸)

ب- رضا شاه بعد از تغییرات در شیوه اداره کشور چگونه تبدیل به مستبدی خودکامه شد؟

رضا شاه با نادیده گرفتن اصول مشروطه (۰/۵ نمره) و بی احترامی به مجلس و قوانین آن به راحتی تصمیمات فردی خود را به اجرا در می‌آورد. (۰/۵ نمره) (درس ۷ ص ۹۶)

ج- مهم‌ترین اقدامات مجاهدین خلق (منافقین) در دوران دفاع مقدس را بنویسید. (ذکر دو مورد کافی است.)

۱– ایجاد آشوب در داخل کشور و ترور بسیاری از مسئولان و مردم عادی؛

۲- دادن اطلاعات سیری و نظامی کشور به رژیم صدام و دیگر دشمنان خارجی؛

۳- همکاری نظامی با ارتش بعثی عراق در جنگ با ایران؛

۴- همکاری با ارتش بعثی در سرکوب و کشتار مخالفان صدام از جمله مبارزان کُرد؛

۵- تهاجم به داخل خاک ایران پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸.

(هر مورد ۰/۵ نمره)، (ذکر دو مورد کافی است) (درس ۱۲ ص ۱۶۱)

۶- کاربست شواهد و مدارک تاریخی (۰/۷۵ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

یحیی دولت آبادی، یکی از رجال سیاسی عصر مشروطه، درباره وضعیت روستاهای میان تبریز و زنجان می‌گوید:

دهات بی سکنه عرض راه، لاشه بسیار حیوانات بارکش که به واسطه قحطی سال پیش و ناامنی و غیره در هر چند قدم در اطراف و بلکه در میان راه دیده می‌شود، قبرستان‌های تازه احداث شده در نزدیک دهات و قصبات به ضمیمه احوال پریشان آور رقت انگیز زن و مرد و بزرگ و کوچک مردم ستمدیده، اگر گاهی در دهات دیده شوند که تازه می‌خواهند سر و سامانی بگیرند، حقیقتأ تأثر آور است. آری در راه تبریز و زنجان، دهاتی دیده می‌شود که نعش اموات در اتاق‌های ویرانه آنها مانده است و خوراک جانوران شده و اگر نظر عمومی به نقاط مختلف مملکت انداخته شود، دیده می‌شود که همه جای مملکت بی طرف ما در سایه جنگ اروپا و بی لیاقتی حکومت خود به صورت راه تبریز در آمده است. (حیات یحیی، ج ۴، ص ۸۹)

الف- متن یحیی دولت آبادی مربوط به تأثیرکدام یک از جنگ‌های جهانی بر ایران است؟

جنگ جهانی اول (۰/۲۵ نمره)

ب- متن فوق در باره وضعیت کدام نواحی ایران می‌باشد؟

وضعیت روستاهای میان تبریز و زنجان (۰/۲۵ نمره)

ج- دولت آبادی در این متن به کدام سیاست ایران در قبال این جنگ اشاره کرده است؟

بی طرفی ایران در جنگ (درس ۶ ص ۸۹۰)

تشریحی: (علل، دلایل، آثار، نتایج و پیامدهای تاریخی)

۷- سیاست «موازنه منفی» در مجلس چهاردهم به چه معنی بود؟ (۵/۰ نمره)

ایستادگی در برابر امتیاز خواهی (۰/۲۵ نمره) دولت‌های سلطه جو (۰/۲۵ نمره) (درس ۹ ص ۱۱۸)

۸- دستیابی صهیونیست‌ها به فلسطین اشغالی چه پیامدی برای جهان اسلام داشته است؟ (۰/۵ نمره)

باعث تداوم سلطه استعمارگران (۰/۲۵ نمره) بر قلب دنیا اسلام است. (۰/۲۵ نمره) (درس ۸ ص ۱۱۳)

۹- پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در بعد آیینی و مناسکی، اولین نماز جمعه به امامت چه کسی و در کجا اقامه شد؟ (۰/۵ نمره)

به امامت آیت الله طالقانی (۰/۲۵ نمره) و در تهران اقامه شد. (۰/۲۵ نمره) (درس ۱۱ ص ۱۴۱)

۱۰- انگلستان بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران در زمینه « اقتصادی» دست به چه اقداماتی زد؟ (۰/۷۵ نمره)

تعطیلی شعب بانک انگلیس (۰/۲۵ نمره) خارج کردن سرمایه‌های شرکت نفت (۰/۲۵ نمره) و تحریم خرید نفت. (۰/۲۵ نمره) (درس ۹ ص ۱۲۱)

۱۱- زمانی که احمدشاه تصمیم به بازگشت به ایران گرفت، انگلیسی‌ها چگونه مانع از عزیمت ایشان شدند؟ (۱ نمره)

نزد احمدشاه رفتند و ضمن مبالغه گویی در اوضاع آشفته ایران، (۰/۵ نمره) صلاح او را در این دانستند که مدتی از رفتن به ایران چشم بپوشد تا رضاخان بتواند امنیت لازم را برای حضورش در کشور فراهم آورد. (درس ۰/۵ نمره) (درس ۷ ص ۹۴)

۱۲- اقامت چند ماه امام خمینی (ره) در پاریس چه نتایجی برای انقلاب ایران داشت؟ (ذکر یک مورد کافی است.) (۱ نمره)

۱- ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی جنایات حکومت پهلوی را افشا می‌کردند؛

۲- امکان ملاقات مبارزان با رهبری انقلاب فراهم آمد و پیام‌های امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد. (هر مورد ۱ نمره(، (ذکر یک مورد کافی است.) (درس ۱۰ ص ۱۳۶)

۱۳- هیتلر بعد از فتح پاریس چه درخواستی از کشور انگلستان کرد و انگلیسی‌ها چه واکنشی نشان دادند؟ (۱ نمره)

از انگلیسی‌ها خواست که تسلیم شوند، (۰/۲۵ نمره) ولی انگلستان که از کمک‌های آمریکا برخوردار بود، (۰/۲۵ نمره) جنگ را ادامه داد (۰/۲۵ نمره) و نبرد شدیدی در هوا، دریا و زیردریا میان دو کشور شکل گرفت. (۰/۲۵ نمره) (درس ۸ ص ۱۰۵)

۱۴- ملی شدن صنعت نفت در ایران چگونه آغاز شد؟ (۱ نمره)

نهضت ملی شدن صنعت نفت با اتحاد و یکپارچگی احزاب و گروه‌های سیاسی و مذهبی مختلف (۰/۵ نمره) بر محور مبارزه با استعمار انگلیس آغاز شد. (۰/۵ نمره)

کلید واژه: اتحاد احزاب – گروهای سیاسی و مذهبی – مبارزه استعمار (درس ۹ ص ۱۲۳)

۱۵- بعد از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، امام خمینی (ره) و مهندس بازرگان چه واکنش‌هایی از خود نشان دادند؟ (۱ نمره)

امام خمینی (ره) این اقدام دانشجویان را تأیید کرد و آن را انقلاب دوم خواند. (۰/۵ نمره) مهندس بازرگان و اعضای کابینه او با اقدام این دانشجویان موافق نبودند و استعفا دادند. (۰/۵ نمره) (درس ۱۱ ص ۱۴۰)

جمع نمره  ۲۰

توجه: منظور از کلید واژه این است که اگر دانش آموزان در پاسخ به سؤالات، فقط به موارد ذکر شده در کلید واژه اشاره کرده باشند، نمره کامل تعلق بگیرد.

«موفق و پیروز باشید»

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا