زبان انگلیسی
  ۲۷ دی ۱۴۰۰

  سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۳۹۸ داخل کشور؛ درس زبان انگلیسی

  کنکور ریاضی ۱۳۹۸داخل کشور ماده امتحانی: زبان انگلیسی تعداد سوالات: ۲۵ از شماره ۷۵ تا شماره ۱۰۰ مدت پاسخگویی ۲۰…
  فرهنگ و معارف اسلامی
  ۲۷ دی ۱۴۰۰

  سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۳۹۸ داخل کشور؛ فرهنگ و معارف اسلامی

  کنکور ریاضی ۱۳۹۸ داخل کشور ماده امتحانی: فرهنگ و معارف اسلامی تعداد سوالات: ۲۵ از شماره ۵۱ تا شماره ۷۵…
  زبان عربی
  ۲۷ دی ۱۴۰۰

  سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۳۹۸ داخل کشور؛ درس زبان عربی

  کنکور ریاضی ۱۳۹۸ داخل کشور ماده امتحانی: زبان عربی تعداد سوالات: ۲۵ از شماره ۲۶ تا شماره ۵۰ مدت پاسخگویی…
  زبان و ادبیات فارسی
  ۲۷ دی ۱۴۰۰

  سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۳۹۸ داخل کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

  کنکور عمومی ریاضی ۱۳۹۸ داخل کشور ماده امتحانی: زبان و ادبیات فارسی تعداد سوالات: ۲۵ از شماره ۱ تا شماره…
  فرهنگ و معارف اسلامی
  ۲۷ دی ۱۴۰۰

  سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۳۹۸ خارج کشور؛ فرهنگ و معارف اسلامی

  کنکور تجربی ۱۳۹۸ خارج از کشور ماده امتحانی: فرهنگ و معارف اسلامی تعداد سوالات: ۲۵ از شماره ۵۱ تا شماره…
  زبان عربی
  ۲۷ دی ۱۴۰۰

  سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۳۹۸ خارج از کشور؛ درس زبان عربی

  کنکور تجربی ۱۳۹۸ خارج از کشور ماده امتحانی: زبان عربی تعداد سوالات: ۲۵ از شماره ۲۶ تا شماره ۵۰ مدت…
  زبان و ادبیات فارسی
  ۲۷ دی ۱۴۰۰

  سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۳۹۸ خارج از کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

  کنکور عمومی تجربی ۱۳۹۸ خارج از کشور ماده امتحانی: زبان و ادبیات فارسی تعداد سوالات: ۲۵ از شماره ۱ تا…
  زبان انگلیسی
  ۲۷ دی ۱۴۰۰

  سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۳۹۸ خارج از کشور؛ درس زبان انگلیسی

  کنکور تجربی ۱۳۹۸ خارج از کشور ماده امتحانی: زبان انگلیسی تعداد سوالات: ۲۵ از شماره ۷۵ تا شماره ۱۰۰ مدت…
  عربی، زبان قرآن
  ۲۶ دی ۱۴۰۰

  سوالات امتحان نهایی درس عربی رشته علوم تجربی خرداد ماه ۱۴۰۰

  «باسمه تعالی» سوالات امتحان نهایی درس: عربی، زبان قرآن ۳ رشته: ریاضی فیزیک – علوم تجربی ساعت شروع: ۸ صبح…
  زبان انگلیسی
  ۲۶ دی ۱۴۰۰

  سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۰ داخل کشور؛ درس زبان انگلیسی

  کنکور انسانی ۱۴۰۰ داخل کشور ماده امتحانی: زبان انگلیسی تعداد سوالات: ۲۵ از شماره ۷۵ تا شماره ۱۰۰ مدت پاسخگویی…
  دکمه بازگشت به بالا