روانشناسی

سوالات روانشناسی در کنکور ۱۳۹۹ علوم انسانی همراه پاسخ

۲۶۱- تلاش روان شناسان بر کدام مورد، متمرکز است؟

۱) توصیف و تبیین علمی رفتار انسان

۲) شکل دهی فرضیه برای بررسی داده‌ها

۳) مشاهده طبیعی رفتار و تجربه منحصر به فرد انسان

۴) گردآوری و جمع آوری اطلاعات در مورد رفتار انسان

گزینه ۱- بررسی رفتار انسان با جهت‌گیری علمی کاری است دشوار؛ اما روان‌شناسان سعی می‌کنند با بررسی دقیق و با استفاده از آخرین روش‌های علمی، تا اندازه‌ای به توصیف و تبیین علمی رفتار انسان بپردازند. 

۲۶۲- دانشمندان از طریق تعریف عملیاتی، کدام فعالیت علمی را انجام می‌دهند؟

۱) پدیده‌های طبیعی را پیش بینی می‌کنند،

۲) نحوه اندازه¬گیری متغیرها را مشخص می‌کنند.

۳) ارتباط بین دو یا چند متغیر را روشن می‌کنند.

۴) فرضیه‌ای که به طور تجربی قابل بررسی است را ارائه می‌کنند.

گزینه ۲- منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی، متغیر مورد نظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود؛ به گونه‌ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر مورد نظر به برداشت یکسان و یا تقریباً یکسانی برسند. تعریف عملیاتی باعث سهولت اندازه¬گیری می‌شود. هرچه متغیر دقیق‌تر تعریف شود، اندازه گیری هم دقیق‌تر است. 

۲۶۳- یافته‌های یک تحقیق علمی نشان داد که تماشای فیلم‌های خشونت¬آمیز موجب افزایش پرخاشگری کودکان می‌شود، در چند تحقیق دیگر که در موقعیت‌های مشابه انجام شده نیز همین یافته به دست آمد. این یافته‌های تحقیقاتی کدام ویژگی روش علمی را نشان می‌دهد؟

۱) کنترل

۲) مشاهده

۳) تکرارپذیری

۴) تعریف عملیاتی

گزینه ۳- یافته‌های به دست آمده از روش علمی، خصوصی و شخصی نیست؛ بلکه هر فردی، در صورت رعایت ضوابط علمی، می‌تواند یافته‌های دیگران را تکرار کند. 

۲۶۴- در علم روان¬شناسی، شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک را، چه می‌نامند؟

۱) آماده سازی

۲) یادگیری

۳) مشابهت

۴) حافظه

گزینه ۱- آماده¬سازی، زمانی اتفاق می¬افتد که شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می‌گیرد. 

۲۶۵- در کدام دوره زندگی، می‌توان با عمل و گفتار صحیح از حس تقلید فرزندان برای پرورش، بهره بیشتری برد؟

۱) نوجوانی

۲) طفولیت

۳) هفت سال اول

۴) هفت سال دوم

گزینه ۳- کودک در هفت سال اول باید آزاد باشد که بازی کند؛ باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد و با رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او، سعی کرد با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد. 

۲۶۶- کودکان در فرایند رشد، کدام هیجان را زودتر بروز می‌دهند؟

۱) ترحم

۲) خشم

۳) حسادت

۴) پشیمانی

گزینه ۲- رشد هیجانی در دوره کودکی، معطوف به سه هیجان ساده ترس، خشم و محبت است. باتوجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان‌های مختلف و واکنش اطرافیان، سه هیجان فوق به هیجان‌های مرکب دیگر، تعمیم می‌یابد. 

۲۶۷- کدام عبارت، در مورد تغییرات جسمانی، شناختی، هیجانی و اجتماعی نوجوانان درست است؟

۱) بین سنین ۱۴ تا ۱۹ سالگی به بلوغ می‌رسند.

۲) توانایی‌های شناختی خود را به خوبی به کار می‌برند.

۳) حالات هیجانی با ثباتی که دارند به ندرت تغییر می‌کنند.

۴) از لحاظ اجتماعی ارزش زیادی برای گروه همسالان قائل هستند.

گزینه ۴- در دوره نوجوانی، هم خود نوجوان و هم اطرافیان وی احساس می‌کنند که گرایش نوجوان به گروه همسالان خیلی بیشتر از سابق شده است و در کنار همسالان بودن برای نوجوان بسیار لذت بخش است. 

۲۶۸- کدام ویژگی محرک باعث ایجاد خوگیری نسبت به آن می‌شود؟

۱) تازگی و نو بودن

۲) تغییرات درونی زیاد

۳) ارائه به دفعات زیاد

۴) دریافت به شیوه متنوع

گزینه ۳- اگر محرک مورد نظر به دفعات متعدد ارائه شود، خوگیری شکل می‌گیرد.

۲۶۹- کدام مورد، درباره آزمایش ابینگهوس در زمینه رابطه بین گذشت زمان و شدت فراموشی، درست است؟

۱) با گذشت زمان شدت فراموشی مطالب باد گرفته شده افزایش می‌یابد.

۲) با گذشت زمان شدت فراموشی مطالب یاد گرفته شده تغییر نمی‌یابد

۳) شدت فراموشی در ساعات اولیه بعد از بادگیری کم است و با گذشت زمان شدت آن افزایش می‌یابد.

۴) شدت فراموشی در ساعات اولیه بعد از یادگیری زیاد است و با گذشت زمان شدت آن کاهش می‌یابد.

گزینه ۴- بیشترین مقدار فراموشی در ساعت‌های نخست بعد از یادگیری صورت می‌گیرد و بعد از آن با گذشت زمان از شدت فراموشی کاسته می‌شود. 

۲۷۰- کدام عبارت، در خصوص حافظه درست است؟

۱) ظرفیت حافظه کوتاه مدت در به یادسپاری ارقام و حروف نامحدود است.

۲) با تمرین و تکرار، اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت منتقل می‌شود.

۳) شباهت زیاد بین مرحله نگهداری و بازیایی، عملکرد حافظه فعال را افزایش می‌دهد

۴) در مرحله رمزگردانی، اطلاعات ثبت و یادگیری شده در حافظه بلندمدت نگهداری می‌شوند.

گزینه ۲- یکی از ساده‌ترین شیوه‌های انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت، بازگویی و تمرین است. 

۲۷۱- فردی که هیچ¬کس نام او را صدا نمی‌زند اما بلند می‌گوید: بله، به نظر شما این فرد کدام یک از موقعیت‌های ردیابی علامت را تجربه می‌کند؟

۱) ردّ درست

۲) تصمیم درست

۳) هشدار کاذب

۴) فقدان محرک هدف

گزینه ۳- حالتی که در آن، محرکی را ردیابی کنید که غایب بوده است، هشدار کاذب می¬گویند.

۲۷۲- کدام عبارت، در خصوص فرایندهای شناختی درست است؟

۱) تمرکز پیوسته و پایدار به یک محرک توجه نام دارد.

۲) فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک‌های مختلف تمرکز نام دارد.

۳) ادراک فرایندی است که در آن همه دریافت‌های حسی تفسیر می‌شوند.

۴) گوش به زنگی توانایی برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طولانی است.

گزینه ۴ – به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طولانی، گوش به زنگی گویند. 

۲۷۳- سخن حضرت علی (ع) مبنی بر «چون به یقین رسیدید، اقدام کنید»، نشانگر کدام فعالیت شناختی است؟

۱) مشاوره

۲. ارزیابی

۳-) تصمیم‌گیری

۴) انگیزه بیرونی

گزینه ۳- حضرت علی در کلامی، شرط تصمیم¬گیری را رسیدن به یقین می‌داند و در حکمت ۲۷۴ نهج البلاغه می‌فرماید: چون به یقین رسیدید، اقدام کنید. 

۲۷۴- اگر دانش¬آموزی برای حل یک مسئله از روش تحلیلی استفاده کند، کدام مورد درست است؟

۱) در حداقل زمان به راه حل می‌رسد.

۲) به طور تضمینی به راه حل دست پیدا می‌کند.

۳) بدون پردازش عمیق اطلاعات به راه حل می‌رسد.

۴) با گذشت زمان اعتبار راه حل زیر سؤال می‌رود.

گزینه ۲- استفاده از روش‌های تحلیلی، دستیابی به راه حل مسئله را تضمین می‌کند. 

۲۷۵- کدام مورد، در خصوص حل مسئله درست است؟

۱) مسئله‌ای که چند علیتی است را نمی‌توان با اقدامات مشخص و استاندارد حل کرد.

۲) یادگیری حاصل از حل مسئله قابل استفاده در موقعیت‌های جدید و آتی نیست.

۳) آگاهی کامل نسبت به موضوع، یکی از دلایل نرسیدن به راه حل است.

۴) آخرین مرحله در حل مسئله تشخیص دقیق و روشن آن است.

گزینه ۱- مسئله‌های پیچیده از آن¬جایی که علل متعددی دارند، به راحتی قابل تعریف نیستند و نمی‌توان آن¬ها را با اقدامات مشخص و استاندارد حل کرد. 

۲۷۶- احمد در چند هفته اخیر قصد دارد رشته تحصیلی آینده خودش را انتخاب کند. وی در هر روز، اتخاذ تصمیم را به روز دیگری می‌اندازد تا این که بالاخره متوجه شد زمان لازم برای انتخاب رشته تحصیلی را از دست داده است. به نظر شما احمد دارای چه سبک تصمیم¬گیری است؟

۱) اجتنابی

۲) تکانشی

۳) احساسی

۴) وابسته

گزینه ۱- در سبک تصمیم¬گیری اجتنابی، فرد قصد دارد تصمیم بگیرد، اما هیچگاه تصمیم وی عملی نمی‌شود. 

۲۷۷- قضاوت‌های علی که افراد درباره موفقیت یا شکست‌های خود انجام می‌دهند، چه نام دارد؟

۱) انگیزه

۲) اسناد

۳) نگرش

۴) ناهماهنگی شناختی

گزینه ۲- اغلب افراد شکست و موفقیت خود را به یک مجموعه علت‌های نسبت می‌دهند؛ به این قضاوت‌های عللی اسناد می-گویند.

۲۷۸- کدام عبارت، نشان دهنده تعارض اجتناب- اجتناب است؟

۱) فردی دوست دارد به پارک برود اما از مبتلا شدن به کرونا می‌ترسد.

۲) نوجوانی علاقمند به یادگیری موتورسواری است اما نگران آسیب دیدن است.

۳) ورزشکاری که باید دارای وزن متناسب باشد، اما غذاهای چرب و پرکالری دوست دارد.

۴) دانش¬آموزی باید یکسری از تکالیف زیاد و دشوار را انجام دهد یا با تنبیه معلم روبه رو شود.

گزینه ۴- در تعارض اجتناب اجتناب، هر دو گزینه، نامطلوب و ناخواستنی است و فرد مجبور به انتخاب یکی از آن¬هاست. 

۲۷۹- نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی، نشانگر کدام مفهوم روان¬شناختی است؟

۱) انگیزه

۲) اراده

۳) مقابله

۴) فشار روانی

گزینه ۴- فشار روانی عبارت است از نیاز برای دوباره ساز گار شدن با شرایط جدید زندگی. 

۲۸۰- در کدام مورد، افراد معمولاً از شکست دلسرد می‌شوند و برای جبران آن انگیزه کمی دارند؟

۱) علت شکست غیر قابل کنترل و پایدار باشد.

۲) شکست را به عوامل درونی ناپایدار نسبت بدهند.

۳) در زمینه شکست دچار ناهماهنگی شناختی شده باشد.

۴) موقعیتی که باور دارند بین رفتار و پیامد آن ارتباط وجود دارد.

گزینه ۱- وقتی یادگیرندگان، شکست را به چیزی نسبت می‌دهند، که نمی‌توانند آن را کنترل کنند، انگیزه بسیار کمی برای جبران آن خواهند داشت. 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا