امتحانات نهاییتعلیمات دینی

سؤالات امتحان نهایی تعلیمات دینی رشته علوم تجربی نوبت خرداد ۱۴۰۰

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن)

رشته ریاضی فیزیک – علوم تجربی

ساعت شروع: ۸ صبح

تعداد صفحه: ۲

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مدت امتحان: ۸۰ دقیقه

تاریخ امتحان: ۲۷/ ۰۲/ ۱۴۰۰

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۰

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

الف) پیام آیات قرآنی و حدیث شریف را بنویسید:

۱- با توجه به آیه شریفه «اللهُ نورُ السَّماواتِ وَ الأرضِ…» نور بودن خداوند به چه معنا است؟ (۰/۵ نمره)

یعنی تمام موجودات، «وجود» خود را از او می‌گیرند. ( به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصه هستی می‌گذارند) (درس ۱ ، ص ۱۱ ، ۰/۵ نمره)

۲- با تدبر در آیه شریفه «لا تَقنَطوا مِن رَحمه الله إِنَّ اللهَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعاً…. » با توبه کدام گناهان بخشیده می‌شود؟ (۰/۵ نمره)

با توبه همه گناهان (حتی شرک) آمرزیده می‌شود. (درس ۷، ص ۸۳، ۰/۵ نمره)

۳- مطابق آیه «مَن آمنَ باللهِ وَ الیومِ الآخرِ وَ عملَ صالِحاً فَلَهُم اَجرَهُم عِندَ رَبِّهِم وَ لاخَوفٌ عَلیهِم..» دو معیار تمدن اسلامی را نام ببرید. (۱ نمره)

توحید (۰/۵ نمره) – معاد (درس ۹، ص ۱۰۹، ۰/۵ نمره)

۴- حدیث امام صادق نبی (علیه السلام) «اِنَّمَا المُؤمِنُ بِمَنزلَه کَفَّه المیزانِ کُلَّما زیدَ فی ایمانِه زیدَ فی بَلائِهِ …» به کدام سنت الهی اشاره دارد؟ (۰/۵ نمره)

امتحان ( آزمایش با ابتلا) (درس ۶، ص ۶۸، ۰/۵ نمره)

ب) درستی و نادرستی عبارت‌های زیر را با (ص / غ) مشخص کنید:

۵- خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ذهن ما نمی‌تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند. (۰/۵ نمره)

ص (درس ۱، ص ۱۲، ۰/۵ نمره)

۶- بر اساس سنت امداد، خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به اندازه خودش جزا می‌دهد. (۰/۵ نمره)

غ (درس ۶، ص ۷۱ و ۷۲، ۰/۵ نمره)

احکام و قوانین دین اسلام، فقط سعادت و نیک بختی اخروی و ابدی انسان را تأمین می‌نماید.

غ (درس ۸، ص ۹۵، ۰/۵ نمره)

۷- طبق عقاید رهبران کلیسا، تعقل با ایمان سازگاری ندارد و سبب تزلزل ایمان می‌شود. (۰/۵ نمره)

ص (درس ۱۰، ص ۱۲۸، ۰/۵ نمره)

ج) جای خالی عبارت‌های زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

۹- منظور از توحید در………………………. این است که مخلوقات، جز به اجازه خداوند نمی‌توانند در جهان تصرف کنند. (۰/۵ نمره)

ولایت (درس ۲، ص ۱۹، ۰/۵ نمره)

۱۰- اختیار یک حقیقت……………………………. است که هر انسانی آن را در خود می‌یابد.

وجدانی (شهود) (درس ۵، ص ۵۳، ۰/۵ نمره)

۱۱- توبه گناهان را از قلب خارج کرده و آن را شست وشو می‌دهد، به همین جهت این عمل را………………………………. می گویند.

پیرایش (تخلیه) (درس ۷، ص ۸۲، ۰/۵ نمره)

۱۲- یکی از اهداف مهم پیامبر صلی الله علیه و آله، ارتقای جایگاه……………………………….. به عنوان کانون رشد و تربیت انسان‌ها بود. (۰/۵ نمره)

خانواده (درس ۹، ص ۱۱۲، ۰/۵ نمره)

د) به سؤال‌های زیر، پاسخ کوتاه بدهید.

۱۳- چرا انسان موحد دارای شخصیتی ثابت و استوار و برخوردار از آرامش روحی است؟ (۰/۵ نمره)

چون زندگی خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان‌های اوست. (درس ۳، ص ۳۳، ۰/۵ نمره)

۱۴- نیت خالص در عمل انسان مؤمن به کدام سن اشاره دارد؟ (۰/۵ نمره)

حسن فاعلی (درس ۴، ص ۴۵، ۰/۵ نمره)

۱۵- چرا بهترین زمان توبه دوران جوانی است؟ (۰/۵ نمره)

زیرا امکان توبه بیشتر و انجام آن آسان‌تر است (و جبران گذشته راحت‌تر). (درس ۷، ص ۸۸، ۰/۵ نمره)

۱۶- دو نمونه از اموری که سبب ناپاک شدن روزی انسان می‌گردد را نام ببرید. (۰/۵ نمره)

تولید کالا با کیفیت پایین – فریبکاری در معامله (درس ۸، ص ۱۰۳، ۰/۵ نمره)

۱۷- یکی از ویژگی‌های جامعه عدالت محور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را بنویسید؟ (۰/۵ نمره)

مظلوم به آسانی حق خود را از ظالم بستاند- امکان رشد برای همه انسانها فراهم باشد.(ذکر یک مورد کافی است) (درس ۹، ص ۱۱۰، ۰/۵ نمره)

۱۸- دیدگاه غالب و حاکم در تمدن جدید نسبت به انسان چگونه است؟ (۰/۵ نمره)

انسان صرفاً یک موجود زنده طبیعی ولی پیچیده‌تر است (انسان صرفاً نیازهای طبیعی و مادی دارد و از توجه به بعد معنوی و فطرت الهی در این تمدن خبری نیست). (درس ۱۰، ص ۱۳۰، ۰/۵ نمره)

هـ) گزینه صحیح را انتخاب کنید.

۱۹- اگر کسی دل به هوای نفس (بت درون) سپرده و آن را معبود خود قرار دهد، گرفتار چه نوع شرکی شده است؟ (۰/۵ نمره)

الف) شرک عملی در بعد فردی

ب) شرک در ربوبیت

الف) (شرک عملی در بعد فردی) (درس ۳ ، ص ۳۳ ، ۰/۵ نمره)

۲۰- کدام عبارت، از دلایل حرام بودن قمار است؟ (۰/۵ نمره)

الف) فراموش نشدن زشتی قمار در اذهان مسلمانان

ب) ایجاد کینه و دشمنی میان برنده و بازنده

ب) (ایجاد کینه و دشمنی میان برنده و بازنده) (درس ۸، ص ۹۸، ۰/۵ نمره)

۲۱- کدام مورد از آثار منفی تمدن جدید در حوزه “عدل و قسط” می‌باشد؟ (۰/۵ نمره)

الف) افزایش فاصله میان انسان‌های فقیر و غنی در جهان

ب) مشارکت مردم در تشکیل حکومت

الف) (افزایش فاصله میان انسانهای فقیر و غنی در جهان) (درس ۱۰، ص ۱۳۴، ۰/۵ نمره)

و) کشف ارتباط:

۲۲- هر یک از عبارت‌های سمت راست جدول با کدام یک از عبارت‌های سمت چپ جدول ارتباط دارد؟ (۲ نمره)

«الف» «ب» (یک مورد اضافی است)
الف) دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه الهی ۱- از آثار منفی تمدن جدید در حوزه عدل و قسط
ب) دعای خیر و طلب آمرزش برای صاحبان حق ۲- امر به معروف و نهی از منکر
ج) مهم‌ترین راه اصلاح جامعه از بیماری‌های اجتماعی ۳- دریافت پاداش‌های وصف نشدنی اخلاص
د) نابودی طبیعت ۴- از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم ۔
۵- جبران حقوق مردم

الف) ۳ (دریافت پاداش‌های وصف نشدنی اخلاص) (درس ۴، ص ۴۸، ۰/۵ نمره)

ب) ۵ (جبران حقوق مردم) (درس ۷ ، ص ۸۷ ، ۰/۵ نمره)

ج) ۲ (امر به معروف و نهی از منکر) (درس ۷ ، ص ۸۸ ، ۰/۵ نمره)

د) ۴ (از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم) (درس ۱۰، ص ۱۲۹، ۰/۵ نمره)

ز) سؤالات احکام:

حکم هر یک از موارد زیر را مشخص کنید: جایز و حلال – مستحب – حرام – واجب کفایی (۲ نمره)

الف) شرط بندی حتی در بازیها و ورزش‌های معمولی

حرام

ب) شرکت در مجالس شادی جهت تبلیغ دین، به شرط رعایت احکام الهی

مستحب

ج) استفاده از موسیقی، خواه سنتی و کلاسیک و خواه غیرسنتی و مدرن

جایز و حلال

د) تولید، توزیع و تبلیغ فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسلامی

واجب کفایی

(درس ۸ ، ص ۱۰۱ و ۱۰۲، هر مورد ۵/۰ نمره)

ح) به هر یک از سؤال‌های زیر، پاسخ کامل و تشریحی بدهید.

۲۴- آیا درخواست از اولیای الهی (ع) در برآوردن حاجات انسان با توحید منافات دارد؟ توضیح دهید. (۱ نمره)

خیر – عقیده به توانایی پیامبر اکرم (ص) و اولیای دین (ع) در برآوردن حاجات انسان (مانند شفا دادن) وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم. اما اگر این توانایی را صرفاً از خدا و انجام آن را با درخواست اولیا از خداوند و به اذن خدا بدانیم عین توحید است. (درس ۲، ص ۲۴، ۱ نمره)

۲۵- مخلوقات جهان از چه جهت به تقدیر الهی و از چه جهت به قضای الهی وابسته هستند؟ (۱ نمره)

مخلوقات جهان، از آن جهت که خدای متعال با علم خود اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت زمانی و مکانی آنها را تعیین می‌کند، به تقدیر الهی وابسته هستند و از آن جهت که با فرمان و حکم و اراده الهی ایجاد می‌شوند، به قضای الهی وابسته‌اند. (درس ۵، ص ۵۶، ۱ نمره)

۲۶- یکی از حیله‌های شیطان که به تأخیر انداختن توبه (تسویف) است را شرح دهید. (۱ نمره)

«تسویف»: از ریشه «سوف» و به معنای امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است. به عبارت دیگر، فرد گنهکار دائماً به خود می‌گوید «به زودی توبه می‌کنم.» و این گفته را آنقدر تکرار می‌کند، تا اینکه دیگر میل به توبه در او خاموش می‌شود. این حیله شیطان، بیشتر برای گمراه کردن جوانان به کار می‌رود. به او می‌گوید تو هنوز جوانی و فرصت توبه داری، بالاخره در آینده می‌توانی توبه کنی. اما این یک دام است و سبب عادت جوان به گناه می‌شود، به طوری که ممکن است ترک گناه برایش سخت گردد. (درس ۷، ص ۸۵، ۱ نمره)

۲۷- چه عواملی در صدر اسلام، سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست؟ (۱ نمره)

نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزی و دانش از یک طرف و تشویق‌های دائمی رسول خدا (ص) از طرف دیگر، سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست. (درس ۹، ص ۱۱۴، ۱ نمره)

۲۸- از مسئولیت‌های مسلمانان در حوزه عدل و قسط “استحکام بخشیدن به نظام اسلامی” را شرح دهید.

استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور مهم‌ترین عامل برای حضور کار آمد در میان افکار عمومی جهان است. یک کشور ضعیف، به طور طبیعی منزوی می‌شود و همراه و همدلی در دنیا نمی‌یابد. استحکام پایه‌های اقتصادی و تلاش برای کاهش فقر، توسعه عدالت در همه ابعاد، تقویت اتحاد ملی، انسجام اسلامی و مشارکت عمومی و عمل به وظیفه مقدس امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین عوامل استحکام نظام اسلامی است. (درس ۱۰، ص ۱۳۵، ۱ نمره)

موفق باشید

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا