سلامت و بهداشت

سوالات امتحان‌‌ نهایی سلامت و بهداشت؛ پیشگیری از رفتارهای پرخطر

فصل پنجم: پیشگیری از رفتارهای پرخطر

درس یازدهم: مصرف دخانیات و الکل

درس دوازدهم: اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن

فصل پنجم: پیشگیری از رفتارهای پرخطر (بارم نوبت خرداد ماه ۵٫۵ نمره)

درس یازدهم: مصرف دخانیات و الکل (بارم نوبت دوم ۳ نمره)

درس دوازدهم: اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن (بارم نوبت دوم ۲٫۵ نمره)

* درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

د. مواد بدون دود نظیر تنباکوی جویدنی، مکیدنی و یا استنشاقی ماده دخانی محسوب نمی‌شوند. (دی ماه ۹۸ – درس ۱۱)

نادرست

د. دخانیات فقط منحصر به سیگار است. (خردادماه ۹۸ (خ)- درس ۱۱)

نادرست

ه. تنباکوهای میوه‌ای به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آن‌ها می‌توانند باعث سرطان و حساسیت شوند. (خردادماه ۹۸ (خ)- درس ۱۱)

درست

و. ضرر قلیان معادل ضرر ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار یا بیشتر است. (خردادماه ۹۸- درس ۱۱)

درست

و. قلیان پرمصرف‌ترین انواع مواد دخانی در سراسر جهان است. (شهریورماه ۹۸- درس ۱۱)

نادرست

در ادامه بخوانید: » سوالات نهایی سلامت و بهداشت | محیط کار و زندگی سالم

* در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

ب. پرمصرف‌ترین ماده دخانی در سراسر جهان ………………………. است. (خردادماه ۹۸- درس ۱۱)

سیگار

ه. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر، اصرار …………. است. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۲)

دوستان و همسالان

و. در اثر استفاده ………… از قلیان بیماری‌های منتقله از طریق دهان و دستان فرد آلوده، سلامت افراد دیگر را تهدید می‌کند. (خردادماه ۹۸- درس ۱۱)

مشترک

د. یکی از شایع‌ترین آثار بلند مدت مصرف مشروبات الکلی، بیماری ……………….. است. (خردادماه ۹۹- درس ۱۱)

سیروز کبدی

و. تجمع ذرات ریز موجود در سیگار در ریه‌ها، پوسته ضخیم قهوه‌ای رنگی را تشکیل می‌دهد که …………….. نامیده می‌شود. ( شهریورماه ۹۹ – درس ۱۱)

قطران

* در سؤالات زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

د. الکل یک ماده (مخدر – دخانی) است و مصرف آن یکی از مشکلات امروزی جوامع بشری است. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۱)

مخدر

ج. گاهی افراد خودشان مصرف کننده دخانیات نیستند ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار می‌گیرند که به آن دود دست (دوم – سوم) گفته می‌شود. (خردادماه (خ) ۹۹ – درس ۱۱)

دوم

د. وابستگی (جسمانی – روانی) گاهی وسوسه‌ای شدید برای مصرف مواد تلقی می‌شود. (خردادماه ۹۹ (خ)- درس ۱۲)

روانی

و. بوی سیگاری که در محیط پراکنده می‌شود و لوازم منزل را در بر می‌گیرد دود دست (دوم – سوم) نامیده می‌شود. (شهریورماه ۹۹ – درس ۱۱)

سوم

* هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه مطلبی می‌باشند؟

و. بزرگ‌ترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم می‌باشد. (دی ماه ۹۷ – درس ۱۱)

دخانیات

د. نوعی گاز سیگار است که در بروز سرطان لب نیز نقش دارد. (خردادماه ۹۹ (خ) – درس ۱۱)

آرسنیک

* در پرسش‌های زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

د. کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار اعتیاد آور است؟ (دی ماه ۹۷ – درس ۱۱)

۱. سیانیدریک اسید

۲. آرسنیک

۳. آمونیاک

۴. نیکوتین

۴

ج. کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار باعث بروز سرطان لب می‌شود؟ (خردادماه ۹۸- درس ۱۱)

۱. سیانیدریک اسید

۲. آرسنیک

۳. آمونیاک

۴. نیکوتین

۲

ج. کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار در ایجاد تحریک و تخریب بافت‌ها به ویژه ریه نقش دارد؟ ( شهریورماه ۹۸- درس ۱۱)

۱. سیانیدریک اسید

۲. آرسنیک

۳. آمونیاک

۴. نیکوتین

۳

د. کدام ماده اعتیادآور دخانیات، در تشدید سینوزیت و التهاب نواحی گوش و حلق و بینی سهم بسزایی دارد؟ (شهریورماه ۹۹ – درس ۱۱)

۱. آمونیاک

۲. نیکوتین

۳. کربورهای هیدروژن

۴. سیانیدریک اسید

۲

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | مصرف دخانیات و الکل

* در مورد مواد سمی موجود در سیگار به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۸ (خ)- درس ۱۱)

الف. کدام ماده سبب انقباض عروق داخل بینی و فلج شدن حرکات مژک‌های داخل مخاط بینی می‌شود؟

نیکوتین

ب. کدام ماده در بروز سرطان لب نقش دارد؟

آرسنیک

ج. کدام ماده به هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و تنفس را مختل می‌کند؟

سیانیدریک اسید (جوهر بادام تلخ)

* به چه دلیل علمی کشیدن قلیان با استفاده از شیلنگ مشترک، اثرات زیانبارتری دارد؟ (خردادماه ۹۸- درس ۱۱)

در اثر استفاده مشترک از قلیان بیماری‌های منتقله از طریق دهان و دستان فرد آلوده، سلامت افراد دیگر را تهدید می‌کند.

* دو مورد از مهمترین عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می‌دهد را نویسید. (دی ماه ۹۷- درس ۱۱)

۱. باور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن ۲. احساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن ۳. باور غلط اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان ۴. الگوبرداری غلط و منفی از هنرپیشه‌ها و افراد دیگر ۵. الگوبرداری غلط و منفی از مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی ۶. باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می‌شود. ۷. ساده انگاری و برداشت نادرست در مورد مصرف قلیان به عنوان ماده دخانی کم خطرتر از سیگار ۸. در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی ۹. ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی

* دو مورد از آلودگی‌های قابل انتقال در اثر استفاده مشترک از قلیان را نام ببرید. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۱)

اگزمای دست – انتقال عفونت‌هایی از قبیل بیماری‌های دهانی – سل – ویروس تب خال – هلیکوباکتری (عامل زخم معده)

* بارزترین آثار فوری و بلند مدت مصرف مشروبات الکلی را بنویسید. (دی ماه ۹۷ – درس ۱۱)

بارزترین آثار فوری: اختلال در سیستم اعصاب مرکزی آثار طولانی مدت: بیماری سیروز کبدی

* به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (دی ماه ۹۷ – درس ۱۱و ۱۲)

الف. منظور از دود دست سوم مواد دخانی چیست؟

دود دست سوم در واقع دود نیست، بلکه بوی سیگار است که در محیط پراکنده می‌شود.

ب. به چه کسی معتاد می گویند؟

فرد معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا دارو به آن وابسته شده باشد.

* در این پرسش عبارت‌هایی در مورد انواع مواد اعتیادآور آورده شده است. عبارت‌های مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنید. (دی ماه ۹۸ – درس ۱۲)

“ستون الف” “ستون ب”
الف. خاصیت منگی و بی دردی ۱. کراک
ب. توهم زای طبیعی ۲. متادون
ج. حالت خوش و هیجانی کوتاه مدت ۳. حشیش

الف »»»»»»» ۲، ب »»»»»»  ۳، ج »»»»»»» ۱

* در این پرسش عبارت‌هایی در مورد انواع مواد اعتیادآور آمده است. عبارت‌های مرتبط به هم را مشخص کنید. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۲)

ستون الف ستون ب
الف. کوکائین ۱. شنیدن صداهایی که وجود خارجی ندارد.
ب. متادون ۲. بیشتر شدن فعالیت‌های فکری و بدنی به صورت کوتاه مدت
ج. گراس ۳. سست کردن فعالیت‌های فکری و بدنی

الف »»»»»»» ۲، ب »»»»»»»»» ۳، ج »»»»»»» ۱

* سه مورد از موانع عمده رو آوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان را بنویسید. (دی ماه ۹۷- درس ۱۲)

۱. ایمان به خدا ۲. اشتغال به تحصیل علم ۳. کسب و کار سال ۴. پایبندی به مذهب و معنویت ۵. انجام جدّی ورزش ۶. پرداختن به تفریحات سالم

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن

* منظور از تکنیک ضبط صوت به عنوان مهارت مقاومت در برابر دعوت به مصرف مواد مخدر چیست؟ (دی ماه ۹۷- درس ۱۲)

پاسخ منفی‌تان را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید تا مخاطبتان متقاعد شود که نمی‌تواند نظر شما را عوض کند.

* اصطلاحات زیر را تعریف کنید. (خردادماه ۹۸ (خ) خردادماه ۹۸- درس ۱۱)

الف. دود دست دوم مواد دخانی

گاهی افراد خودشان مصرف کننده دخانیات نبوده ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار می‌گیرند که به آن دود دست دوم گفته می‌شود.

* دلیل علمی هر یک از موارد زیر را بنویسید. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۱)

ب. استفاده از قلیان با تنباکوهای میوه‌ای اثرات زیانبارتری دارد.

تنباکوهای میوه‌ای به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آن‌ها می‌توانند باعث سرطان، انواع بیماری‌های خطرناک و کشنده، آلرژی، آسم و حساسیت شوند.

* الکل تأثیر خود را بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی چگونه نشان می‌دهد؟ (خردادماه ۹۸ (خ)- درس ۱۱)

عدم تعادل در حرکت – اختلال در تکلم – کاهش تعداد تنفس – کاهش ضربان قلب و فشار خون

* از موانع عمده رو آوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان در مورد را بنویسید. (خردادماه ۹۸ (خ)- درس ۱۲)

ایمان به خدا – اشتغال به تحصیل علم کسب و کار سالم – پایبندی به مذهب و معنویت – انجام جدی ورزش – پرداختن به تفریحات سالم

* یکی از توصیه‌های خود مراقبتی در زمینه پیشگیری از استعمال دخانیات، مهارت‌های مقاومتی است آن را توضیح دهید. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۲)

جوانانی که مهارت‌های مقاومتی را تمرین کرده باشند، تحت فشار سایرین قرار نمی‌گیرند و به راحتی می‌توانند به دیگران نه بگویند و در برابر دوستانی که آنها را به مصرف مواد دعوت می‌کنند، مقاومت می‌کنند.

* در مورد مواد سمی موجود در دخانیات به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۱)

الف. کدام ماده سبب تشکیل پوسته ضخیم قهوه‌ای رنگ در ریه‌ها می‌گردد؟

قطران

ب. کدام ماده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و تنفس را مختل می‌کند؟

سیانیدریک اسید (جوهر بادام تلخ)

ج. کدام ماده از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت‌ها به ویژه ریه‌ها است؟

آمونیاک

* در مورد مصرف الکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۱)

الف. دو مورد از اثرات الکل بر عملکردهای سیستم اعصاب مرکزی را بنویسید.

الکل عملکردهای سیستم اعصاب مرکزی را تحت تأثیر قرار داده و آثار خود را به صورت عدم تعادل در حرکت، اختلال در تکلم، کاهش تعداد تنفس و کاهش ضربان قلب و فشار خون نشان می‌دهد. با افزایش اختلال در سیستم اعصاب مرکزی، کارکردهای حیاتی به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در موارد شدید، ممکن است شخص دچار کاهش هوشیاری (کما) و حتی مرگ شود.

ب. مصرف بلندمدت مشروبات الکلی اثری مشابه با کدام ویروس بر روی کبد دارد؟

ویروس هپاتیت

در ادامه بخوانید: » سؤالات نهایی سلامت و بهداشت | دی ۱۳۹۹

* در مورد وابستگی به مواد مخدر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف. منظور از وابستگی جسمانی به این مواد چیست؟ (خردادماه ۹۸ – درس ۱۲)

وضعیتی است که در آن، بدن فرد نسبت به مواد مخدر تحمل نشان می‌دهد و فرد برای دستیابی به همان آثار مطلوب و دلخواهی که از مصرف مواد انتظار داشته، مجبور می‌شود بیشتر از مرتبه‌های قبلی مواد مصرف کند.

ب. از نشانه‌های وابستگی به مواد مخدر در مورد را بنویسید.

۱. اختلال عملکرد در تحصیل و کار به دلیل مصرف مواد مخدر ۲. ادامه دادن به مصرف مواد مخدر با وجود تمام مشکلات ناشی از آن ۳. صرف زمان زیاد برای تهیه و مصرف مواد مخدر ۴. تلاش ناموفق برای توقف مصرف مواد مخدر ۵. پدیدار شدن نشانه‌های سندرم محرومیت (مانند دردهای شدید دست و پا، خمیازه‌های مکرر و لرز، آب ریزش بینی و چشم‌ها و اسهال)

* دو مورد از توصیه‌های خود مراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر استعمال دخانیات و …) را بنویسید. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۲)

۱. احترام به خود ۲. احترام به ارزش‌ها و قوانین ۳. مهارت‌های مقاومتی ۴. داشتن دوستان سالم ۵. خود کنترلی ۶. مقاوم بودن در شرایط و محیط‌های ناسالم ۷. برخورداری از مهارت‌های اجتماعی ۸. داشتن هدف و برنامه‌ای برای رسیدن به هدف ۹. روابط خانوادگی مطلوب ۱۰. داشتن الگوی سالم ۱۱. مهارت‌های مدیریت استرس ۱۲. مهارت‌های کنترل خشم ۱۳. حضور در فعالیت‌های ورزشی یا کلاسی

* قطران چیست؟ (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۱)

ذرات ریز موجود در سیگار در ریه‌ها جمع می‌شوند و پوسته ضخیم قهوه‌ای رنگی را تشکیل می‌دهد که قطران نامیده می‌شود و حاوی عوامل سرطان‌زا است.

* سه مورد از باورهای غلط در مورد مصرف سیگار که موجب سوق دادن جوانان به سوی مصرف دخانیات می‌شود را بنویسید. (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۱)

سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می‌شود.

* آثار فوری مصرف الکل چیست؟ (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۱)

اختلال در سیستم اعصاب مرکزی

* در اثر مصرف مداوم الکل کبد کارکرد را از دست می‌دهد. علت چیست؟ (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۱)

به دلیل مصرف مداوم الکل و نبود زمان کافی چربی ذخیره شده در کبد نمی‌تواند به دیگر مکان‌های ذخیره سازی بدن منتقل شود و سلول‌های پر از چربی کبد سبب می‌شوند که کبد کارکرد خود را از دست بدهد.

* سه گروه مواد اعتیاد آور را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال ذکر کنید. (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۲)

محرک‌ها، مخدرها و توهم زاها

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | بهداشت و ایمنی مواد غذایی

محرک‌ها: کوکائین، کافئین، کراک، آمفتامین‌ها، اکستازی و ریتالین و ترامادول

توهم زا: فراورده‌های گیاه شاهدانه، حشیش، گراس، آل.اس. دی (L.S.D)

مخدرها: تریاک و شیره تریاک و از مخدرهای مصنوعی هروئین، ترامادول، متادون و بعضی قرص‌های مسکن و آرام بخش حاوی کدئین

* تکنیک ضبط صوت که از دستورالعمل‌های مهارت‌های مقاومتی در برابر دعوت به مصرف مواد است را توضیح دهید. (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۲)

پاسخ منفی‌تان را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید تا مخاطبتان متقاعد شود که نمی‌تواند نظر شما را عوض کند.

* با توجه به کلمات داده شده برای هر عبارت یک کلمه را انتخاب کنید و در پاسخ نامه خود بنویسید. (مواردی اضافه هستند) (دی ماه ۹۸ – درس ۱۱)

آمونیاک – آرسنیک – قطران – مواد رادیواکتیو (پرتوزا) – سیانیدریک اسید (جوهر بادام تلخ)

الف. با جمع شدن این ماده در ریه‌ها پوسته ضخیم قهوه‌ای رنگی تشکیل می‌شود.

قطران

ب. این ماده کشنده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد ریه‌ها و سپس خون می‌شود.

سیانیدریک اسید (جوهر بادام تلخ)

ج. از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت‌ها به ویژه ریه است.

آمونیاک

* به پرسش‌های زیر در رابطه با مصرف دخانیات و الکل پاسخ دهید. (دی ماه ۹۸ – درس ۱۱)

الف. افزودنی‌های شیمیایی موجود در تنباکوهای میوه‌ای چه عوارضی برای شخص مصرف کننده دارند؟

تنباکوهای میوه‌ای به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آن‌ها می‌توانند باعث سرطان، انواع بیماری‌های خطرناک و کشنده، آلرژی، آسم و حساسیت شوند.

ب. ۲ مورد از آثار الکل بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی را بنویسید.

الکل عملکردهای سیستم اعصاب مرکزی را تحت تأثیر قرار داده و آثار خود را به صورت عدم تعادل در حرکت، اختلال در تکلم، کاهش تعداد تنفس و کاهش ضربان قلب و فشار خون نشان می‌دهد. با افزایش اختلال در سیستم اعصاب مرکزی، کارکردهای حیاتی به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در موارد شدید، ممکن است شخص دچار کاهش هوشیاری (کما) و حتی مرگ شود.

* وابستگی به مواد را تعریف کنید. (دی ماه ۹۸ – درس ۱۲)

اجبار در مصرف موادی است که تبعات نامطلوبی بر سلامت جسمی و روانی فرد مصرف کننده دارد و روابط و زندگی روزمره او را مختل می‌کند.

* پیشگیری از اختلالات مصرف دارای اهمیت زیادی است. دو دلیل برای آن بنویسید. (دی ماه ۹۸ – درس ۱۲)

۱. اختلالات مصرف به هرحال آثار و نتایج مضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد باقی می‌گذارد. ۲. اختلالات مصرف مواد می‌تواند با خطرات و حوادث همراه گردد، برای مثال مبادرت به رانندگی به دنبال اختلالات مصرف مواد باعث حوادث رانندگی می‌شود. ۳. ادامه اختلالات مصرف مواد معمولاً فرد را به سمت وابستگی می‌کشاند.

* با مصرف گراس (توهم زای طبیعی در فرد چه حالت‌هایی ممکن است رخ بدهد؟ (دی ماه ۹۸ – درس ۱۲)

با مصرف این مواد فرد دچار اوهام حسی و بصری می‌شود و ممکن است صداهایی را بشنود و یا چیزهایی را ببیند که وجود خارجی ندارند.

* در این پرسش عبارت‌هایی در مورد مواد اعتیاد آور آورده شده است. عبارت‌های مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنید. (در ستون “ب” دو مورد اضافه است) (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۲)

“ستون الف” “ستون ب”
الف) L.S.D (آل.اس.د) ۱. توهم زای طبیعی
ب. ریتالین ۲. مخدر مصنوعی
ج. متادون ۳. محرک طبیعی
د. تریاک ۴. مخدر طبیعی
۵. توهم زای مصنوعی
۶. محرک مصنوعی

الف »»»»»»»»» ۵

ب »»»»»»»»»» ۶

ج »»»»»»»»»» ۲

د »»»»»»»»»»»۴

* هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام ماده سمی موجود در مواد دخانی است؟ ( شهریورماه ۹۸ (خ)- درس ۱۱)

الف. نوعی گاز سیگار است که در بروز سرطان لب نیز نقش دارد.

آرسنیک

ب. پوسته ضخیم قهوه‌ای رنگی را تشکیل می‌دهد و حاوی عوامل سرطان¬زا است.

قطران (تار)

ج. ماده اعتیاد آور دخانیات است و باعث افزایش قند خون می‌شود.

نیکوتین

در ادامه شرکت کنید: » آزمون‌های آنلاین سلامت و بهداشت

* سه مورد از عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می‌دهد را نام ببرید. (شهریورماه ۹۸ (خ) – درس ۱۱)

۱. باور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن ۲. احساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن ۳. باور غلط اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان ۴. الگوبرداری غلط و منفی از هنرپیشه‌ها و افراد دیگر ۵. الگوبرداری غلط و منفی از مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی ۶. باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می‌شود. ۷. ساده انگاری و برداشت نادرست در مورد مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار ۸. در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی ۹. ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی

* دود دست سوم مواد دخانی را تعریف کنید. (شهریورماه ۹۸- درس ۱۱)

بوی سیگاری که در محیط پراکنده می‌شود و لوازم منزل را در بر می‌گیرد، دود دست سوم نامیده می‌شود.

* مصرف مداوم الکل چگونه سبب می‌شود که کبد کارکرد خود را از دست بدهد؟ (شهریورماه ۹۸ (خ) – درس ۱۱)

به دلیل مصرف مداوم الکل و نبود زمان کافی، چربی‌ها نمی‌توانند به دیگر مکان‌های ذخیره سازی بدن منتقل شود و سلول‌های پر از چربی کبد سبب می‌شوند که کبد کارکرد خود را از دست بدهد.

* در رابطه با اختلالات مصرف و وابستگی به مواد به سؤالات زیر پاسخ دهید. (شهریورماه ۹۸ (خ)- درس ۱۲)

الف. وابستگی روانی را تعریف کنید.

میل شدید و مفرط درونی و خارج از اختیار به ادامه مصرف مواد است.

ب. دو مورد از نشانه‌های سندرم ترک مواد مخدر را نام ببرید.

۱. دردهای شدید دست و پا ۲. خمیازه‌های مکرر و لرز ۳. آب ریزش بینی و چشم‌ها ۴. اسهال

* دو مورد از توصیه‌های خودمراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر استعمال دخانیات و اختلالات مصرف مواد) را نام ببرید. (شهریورماه ۹۸ (خ) – درس ۱۲)

۱. احترام به خود ۲. احترام به ارزش‌ها و قوانین ۳. مهارت‌های مقاومتی ۴. داشتن دوستان سالم ۵. خودکنترلی ۶. مقاوم بودن در شرایط و محیط‌های ناسالم ۷. برخورداری از مهارت‌های اجتماعی ۸. داشتن هدف و برنامه‌ای برای رسیدن به هدف ۹. روابط خانوادگی مطلوب ۱۰. داشتن الگوی سالم ۱۱. مهارت‌های مدیریت استرس ۱۲. مهارت‌های کنترل خشم ۱۳. حضور در فعالیت‌های ورزشی یا کلاسی

* در این پرسش عبارت‌هایی در مورد مواد اعتیاد¬آور آورده شده است. عبارت‌های مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنید. (۲ مورد در ستون “ب” اضافه است) (شهریورماه ۹۸ (خ) – درس ۱۲)

“ستون الف” “ستون ب”
الف. کدئین ۱. محرک طبیعی
ب. حشیش ۲. محرک مصنوعی
ج. کراک ۳. مخدر طبیعی
د. ترامادول ۴. مخدر مصنوعی
۵. توهم زای طبیعی
۶. توهم زای مصنوعی

الف. کدئین »»»»»»»» ۴. مخدر مصنوعی

ب. حشیش »»»»»»»»» ۵. توهم زای طبیعی

ج. کراک »»»»»»»»»»» ۱. محرک طبیعی

د. ترامادول »»»»»»»»»» ۲. محرک مصنوعی

* هر یک از ویژگی‌های زیر مربوط به کدام ماده موجود در دود سیگار است؟ (خردادماه ۹۹ – درس ۱۱)

الف. این ماده سبب انقباض عروق داخل بینی و فلج شدن حرکات مژک‌های داخل مخاط بینی می‌شود؟

نیکوتین

ب. نوعی گاز سیگار است که از طریق ریه، کبد، کلیه‌ها و طحال جذب بدن می‌شود.

آرسنیک

* منظور از دود دست سوم چیست؟ (خردادماه ۹۹ – درس ۱۱)

بوی سیگاری که در محیط پراکنده می‌شود و لوازم منزل را در بر می‌گیرد، دود دست سوم نامیده می‌شود.

* سه مورد از اثرات الکل بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی را بنویسید. (خردادماه ۹۹ – درس ۱۱)

الکل آثار خود را به صورت عدم تعادل در حرکت، اختلال در تکلم، کاهش تعداد تنفس و کاهش ضربان قلب و فشار خون نشان می‌دهد. با افزایش اختلال در سیستم اعصاب مرکزی، کارکردهای حیاتی به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و در موارد شدید ممکن است شخص دچار کاهش هوشیاری (کما) و حتی مرگ شود.

در ادامه بخوانید: » سوالات نهایی سلامت و بهداشت | بهداشت در دوران نوجوانی

* قطران چیست؟ (خردادماه ۹۹ – درس ۱۱)

ذرات ریز موجود در سیگار در ریه‌ها جمع می‌شوند و پوسته ضخیم قهوه‌ای رنگی را تشکیل می‌دهد که قطران نامیده می‌شود و حاوی عوامل سرطان¬زا است.

* پیشگیری از اختلالات مصرف مواد به چه دلایلی دارای اهمیت زیادی است؟ (یک دلیل بنویسید) (خردادماه ۹۹ – درس ۱۲)

۱. اختلالات مصرف به هرحال آثار نتایج مضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد باقی می‌گذارد. ۲. اختلالات مصرف مواد می‌تواند با خطرات و حوادث همراه گردد، مثلاً مبادرت به رانندگی به دنبال اختلالات مصرف مواد باعث حوادث رانندگی می‌شود. ۳. ادامه اختلالات مصرف مواد معمولاً فرد را به سمت وابستگی می‌کشاند.

* با مصرف هروئین (مخدر مصنوعی) در فرد چه حالت‌های ممکن است رخ بدهد؟ دو مورد را بنویسید. (خردادماه ۹۹ – درس ۱۲)

خاصیت منگی، بی حسی، بی دردی و تخدیر کنندگی رخ می‌دهد و مصرف آن فعالیت‌های دستگاه عصبی مصرف کننده را کند کرده و در نتیجه فعالیت فکری و بدنی او را سست می‌کند. ( دو مورد کافی است)

* منظور از تکنیک ضبط صوت که از مهارت‌های مقاومتی در برابر دعوت به مصرف مواد است، چیست؟ (خردادماه ۹۹ – درس ۱۲)

پاسخ منفی‌تان را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید تا مخاطبتان متقاعد شود که نمی‌تواند نظر شما را عوض کند.

* دو مورد از عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می‌دهد را نام ببرید. (خردادماه ۹۹ (خ)- درس ۱۱)

١. باور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن ۲. احساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن ٣. باور غلط اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان ۴. الگوبرداری غلط و منفی از هنرپیشه‌ها و افراد دیگر ۵. الگوبرداری غلط و منفی از مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی ۶. باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، ۷. رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می‌شود. ۸. ساده انگاری و برداشت نادرست در مورد مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار ۹. در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی ۱۰. ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی

* دو مورد از آثار الکل بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی را بنویسید. (خردادماه ۹۹ (خ) – درس ۱۱)

عدم تعادل در حرکت، اختلال در تکلم، کاهش تعداد تنفس و کاهش ضربان قلب و فشار خون

* در جدول زیر عبارت‌هایی در مورد مواد اعتیادآور آورده شده است. عبارت‌های مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنید. (خردادماه ۹۹ (خ) – درس ۱۲)

ستون “الف” ستون “ب”
الف. مصرف این ماده فعالیت‌های دستگاه عصبی مصرف کننده را کند می‌کند. ۱. شاهدانه
ب. مصرف این ماده فعالیت‌های فکری و بدنی مصرف کننده را بیشتر می‌کند. ۲. استامینوفن کدئین
ج. با مصرف این ماده فرد دچار اوهام حسی و بصری می‌شود. ۳. کراک

الف »»»»»» ۲، ب »»»»»»»»»» ۳،  ج »»»»»»»»» ۱

* در مورد شروع مصرف مواد مخدر، به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۹ (خ) – درس ۱۲)

الف. چرا افراد مصرف کننده سعی می‌کنند دوستان خود را وادار به همراهی نمایند؟

برای اینکه رفتار غلط خود را توجیه کنند.

ب. چرا فرد سالم به پیشنهاد دوستان و همسالان خود پاسخ مثبت می‌دهد؟

از ترس اینکه از جمع دوستان طرد شود.

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | سبک زندگی

* توصیه‌های خودمراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر را بنویسید. (ذکر دو مورد کافی است) (خردادماه ۹۹ (خ) – درس ۱۲)

۱. احترام به خود ۲. احترام به ارزش‌ها و قوانین ۳. مهارت‌های مقاومتی ۴. داشتن دوستان سالم ۵. خود کنترلی ۶. مقاوم بودن در شرایط و محیط‌های ناسالم ۷. برخورداری از مهارت‌های اجتماعی ۸. ایمان به خدا و پایبندی به مذهب و معنویت ۹. داشتن هدف و برنامه‌ای برای رسیدن به هدف ۱۰. روابط خانوادگی مطلوب ۱۱. داشتن الگوی سالم ۱۲. مهارت‌های مدیریت استرس ۱۳. مهارت‌های کنترل خشم ۱۴. حضور در فعالیت‌های ورزشی یا کلاسی

* جدول زیر در رابطه با برخی از مضرترین مواد سمی موجود در مواد دخانی است .هریک از موارد سمت راست با یکی از عبارت‌های سمت چپ ارتباط منطقی دارد. شماره مربوط به عبارت مناسب را در برگه پاسخ بنویسید. (خردادماه ۹۹ – درس ۱۱)

موارد عبارت‌ها
الف. آرسنیک ۱. همان ماده اعتیادآور موجود در سیگار است.
ب. آمونیاک ۲. نوعی گاز در سیگار است که در بروز سرطان لب نقش دارد.
ج. مواد رادیواکتیو (پرتوزا) ۳. این تشعشعات از عوامل اصلی ایجاد سرطان است.
د. نیکوتین ۴. از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت‌ها به ویژه ریه است.

الف »»»»»»»» ۲، ب »»»»»»»»» ۴

ج »»»»»»»»» ۳، د »»»»»»»»»» ۱

* اثرات الکل بر تشدید وضعیت کبد چرب و ایجاد سیروز کبدی را بنویسید. (خردادماه ۹۹ – درس ۱۱)

مصرف مداوم الکل و نبود زمان کافی سبب می‌شود چربی ذخیره شده در کبد نتواند به دیگر مکان‌های ذخیره‌سازی بدن منتقل شود و سلول‌های پر از چربی کبد سبب می‌شوند که کبد کارکرد خود را از دست بدهد.

* منظور از دود دست دوم دخانیات چیست؟ (خردادماه ۹۹ – درس ۱۱)

گاهی افراد خودشان مصرف کننده دخانیات نیستند ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار می‌گیرند که به آن دود دست دوم گفته می‌شود.

* منظور از وابستگی روانی به مصرف مواد چیست؟ (خردادماه ۹۹ – درس ۱۲)

وابستگی روانی، میل شدید و مفرط درونی و خارج از اختیار به ادامه مصرف مواد است.

* با مصرف کوکائین (محرک طبیعی) در فرد چه حالت‌هایی ممکن است رخ بدهد؟ دو مورد را بنویسید. (خردادماه ۹۹ – درس ۱۲)

محرک‌ها بر روی سیستم عصبی و سایر دستگاه‌های بدن تأثیر می‌گذارند و در نتیجه به طور گذرا فعالیت‌های فکری و بدنی مصرف کننده را بیشتر کرده و او را به طور کاذب به هیجان می‌آورند. اما این حالت خوش و هیجانی بسیار کوتاه مدت است و به سرعت جای خود را به احساس شدید افسردگی و جست و جو برای مواد بیشتر می‌دهد.

* نقش مهارت‌های مقاومتی به عنوان یکی از توصیه‌های خودمراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر استعمال دخانیات و اختلالات مواد مخدر را توضیح دهید. (خردادماه ۹۹- درس ۱۲)

کسانی که مهارت‌های مقاومتی را تمرین کرده‌اند تحت فشار سایرین قرار نمی‌گیرند و به راحتی می‌توانند به دیگران نه بگویند و در برابر دوستانی که آنها را به مصرف مواد دعوت می‌کنند، مقاومت می‌کنند.

* در مورد مصرف دخانیات و الکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۹ – درس ۱۱)

الف. نام گازی در سیگار که در بروز سرطان لب نقش دارد را بنویسید.

آرسنیک

ب. دو مورد از آلودگی‌هایی که در اثر استفاده مشترک از قلیان، از طریق دهان و دستان فرد آلوده منتقل می‌شود را نام ببرید.

از جمله این آلودگی‌ها می‌توان به اگزمای دست، انتقال عفونت‌هایی از قبیل بیماری‌های دهانی، سل، ویروس تبخال و هلیکوباکتری (عامل زخم معده) و ……. اشاره کرد.

ج. چگونه مصرف مداوم الکل باعث ایجاد کبد چرب می‌شود؟

مصرف مداوم الکل و نبود زمان کافی سبب می‌شود چربی ذخیره شده در کبد نتواند به دیگر مکان‌های ذخیره‌سازی بدن منتقل شود و سلول‌های پر از چربی کبد سبب می‌شوند که کبد کارکرد خود را از دست بدهد.

* دو مورد از باورهای غلط در مورد مصرف سیگار که موجب سوق دادن جوانان به سوی مصرف دخانیات می‌شود را بنویسید. (خردادماه ۹۹ – درس ۱۱)

سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می‌شود.

* دو نشانه سندرم محرومیت را بنویسید. (شهریورماه ۹۹ – درس ۱۲)

دردهای شدید دست و پا، خمیازه‌های مکرر و لرز، آب ریزش بینی و چشم‌ها و اسهال

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | سلامت چیست

* برای هر یک از مخدرهای طبیعی و مصنوعی یک مثال بیاورید. (شهریورماه ۹۹ – درس ۱۲)

طبیعی: تریاک و شیره تریاک

مصنوعی: هروئین، ترامادول، متادون و بعضی قرص‌های مسکن حاوی کدئین

* دو مورد از عوامل بازدارنده و محافظت کننده در رو آوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان را بنویسید. (شهریورماه ۹۹ – درس ۱۲)

۱. ایمان به خدا ۲. اشتغال به تحصیل علم ۳. کسب و کار سال ۴. پایبندی به مذهب و معنویت ۵. انجام جدی ورزش ۶. پرداختن به تفریحات سالم

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا