سلامت و بهداشت

سوالات امتحان‌‌ نهایی سلامت و بهداشت؛ محیط کار و زندگی سالم

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۲]

فصل ششم: محیط کار و زندگی سالم

درس سیزدهم: پیشگیری از اختلالات اسکلتی – عضلانی

درس چهاردهم: پیشگیری از حوادث خانگی

فصل ششم: محیط کار و زندگی سالم (بارم نوبت خرداد ماه ۶٫۵ نمره)

درس سیزدهم: پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی (بارم نوبت دوم ۳ نمره)

درس چهاردهم: پیشگیری از حوادث خانگی (بارم نوبت دوم ۳٫۵ نمره)

* درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

ج. شکل ستون فقرات انسان شبیه C انگلیسی است. (دی ماه ۹۹- درس ۱۳)

نادرست

د. خفگی ناشی از آتش سوزی در مقایسه با سوختگی ناشی از آن، تلفات بیشتری به همراه دارد. (دی ماه ۹۷ – درس ۱۴)

درست

د. یکی از شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از کار در سطح جهان، اختلالات اسکلتی – عضلانی است. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۳)

درست

ج. بهتر است در چیدمان وسایل کوله پشتی، اشیای سبک در عقب کوله پشتی قرار بگیرند. (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۳)

نادرست

د. بر اساس شواهد، حوادث در مورد دختران بیشتر در خانه رخ می‌دهد. (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۴)

درست

و. در چیدمان وسایل کوله پشتی، اشیای سبک در قسمت عقب کوله پشتی نزدیک به پشت، قرار می‌گیرند. (خردادماه ۹۹ (خ) – درس ۱۳)

نادرست

در ادامه بخوانید: » پیشگیری از اختلالات اسکلتی _ عضلانی

* در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

و. از دیدگاه سلامت ستون فقرات بلند کردن بار با کمر راست و پاهای …………، روشی ایمن‌تر ۱۳ است. (دی ماه ۹۷ (خ) – درس ۱۳)

خمیده

ج. همواره آسیب پذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات، …………………. است. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۳)

کمر

د. آتش نشانی و …………………… دو نهاد امدادی در حوادث خانگی هستند. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۴)

اورژانس

ج. در اکثر اوقات صدماتی که در ناحیه کمر رخ می‌دهد به علت ……………… بودن عضلات کمر است. (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۳)

ضعیف

د. بسیاری از لامپ‌های کم مصرف و مهتابی حاوی گاز سمی …………………….. هستند. (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۴)

جیوه

و. شایع‌ترین حادثه دوران کودکی و سالمندی …………………. و زمین خوردن است. (دی ماه ۹۸ – درس ۱۴)

سقوط

و. اختلالات اسکلتی _ عضلانی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از …………………. در سطح جهان است. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۳)

کار و سبک زندگی

و. خفگی زمانی رخ می‌دهد که به علت انسداد ……………. فرد دیگر قادر به نفس کشیدن نیست. (خردادماه ۹۹ (خ) – درس ۱۴)

راه تنفس

* از بین کلمات داخل پرانتز گزینه مناسب را انتخاب کنید.

ج. افراد با داشتن وضعیت بدنی طبیعی یا مناسب می‌توانند کارهای خود را با انرژی (بیشتر – کمتر) به انجام برسانند. (دی ماه ۹۸ – درس ۱۳)

کمتر

د. رنگ صورت مایل به خاکستری همراه با کبودی لب‌ها از علایم انسداد (خفیف – کامل) راه تنفس هوایی است. (دی ماه ۹۸- درس ۱۴)

کامل

ه. برای برداشتن اشیای (سنگین – سبک) از روی زمین باید کنار جسم زانو بزنیم، طوری که یک پا جلوی پای دیگر قرار گیرد. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۳)

سبک

و. مهم‌ترین روش برای مقابله با آتش سوزی مایعات قابل اشتعال (قطع اکسیژن – سرد کردن آتش) است. (خردادماه ۹۹ (خ) – درس ۱۴)

قطع اکسیژن

* در پرسش‌های زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

د. وزن فردی ۶۰ کیلوگرم است. وزن کوله پشتی او به همراه محتویات آن حداکثر چند کیلو گرم باید باشد؟ (خردادماه ۹۸ – درس ۱۳)

۱. ۳ کیلوگرم

۲. ۴ کیلوگرم

۳. ۶ کیلوگرم

۴. ۷ کیلوگرم

۳

د. کدام یک از علایم ناشی از مسمومیت نمی‌باشد؟ (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۴)

۱. تغییر رنگ پوست

۲. دردهای شکمی و اسهال

۳. سردرد

۴. خفگی

۴

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | پیشگیری از حوادث خانگی

* اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

ب. حفظ وضعیت بدنی مناسب (پوسچر) (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۳)

حالتی است که در آن کمترین فشار و تنش به سیستم اسکلتی- عضلانی وارد می‌شود.

ب. حوادث خانگی (خردادماه ۹۹ (خ) – درس ۱۴)

سوانحی که در خانه یا محیط اطراف آن رخ می‌دهد و موجب وارد آمدن آسیب قابل تشخیص به افراد می‌شود.

* وضعیت بدنی مناسب (پوسچر) چگونه حالتی است؟ (دی ماه ۹۷ – درس ۱۳)

وضعیت بدنی مناسب حالتی است که در آن کمترین فشار و تنش به سیستم اسکلتی عضلانی وارد می‌شود.

* دو مورد از دلایل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب را بنویسید. (دی‌ماه ۹۷ – درس ۱۳)

۱. عادات غلط هنگام ایستادن ۲. راه رفتن ۳. نشستن و خوابیدن ۴. اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن ۵. عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر ۶. اضافه وزن و چاقی ۷. کفش نامناسب و پاشنه بلند و … دچار وضعیت بدنی نامناسب می‌گردند.

* هنگام خرید کوله پشتی، به چه نکاتی باید رعایت شود؟ (دی ماه ۹۷ – درس ۱۳)

هنگام خرید، کوله پشتی را طوری انتخاب کنید که سبک‌تر بوده و در قسمت‌های پشت و بندها از اسفنج استفاده شده باشد و برای توزیع مناسب‌تر نیرو، بندهای شانه‌ای آن پهن بوده و حتماً دارای دو بند باشد.

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | بهداشت در دوران نوجوانی

* در کدام یک از حالات زیر اصول ارگونومی رعایت نشده است؟ (دی ماه ۹۷ – درس ۱۳)

نهایی

الف.

نهایی

ب.

نهایی

ج.

نهایی

د.

پاسخ گزینه الف

* تصویر زیر برای تقویت چه عضلاتی است؟ (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۳)

نهایی

تقویت عضلات کمر

* شکل‌های زیر مربوط به اصول ارگونومی است. اصول مربوط به شکل را بنویسید. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۳)

نهایی

الف. برای انجام کار، روش‌هایی را به کار بگیرید که باعث صرف نیروی کمتر شود.

نهایی

ب. فضای کافی را برای انجام کارها در نظر بگیرید.

* برای انتخاب دوچرخه مناسب توصیه می‌شود هر فرد از چه دوچرخه‌ای استفاده کند؟ (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۳)

از دوچرخه‌ای استفاده شود که در زمان دوچرخه سواری، زوایه بین ران و ساق پا، وقتی رکاب پایین است حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه باشد.

* در مورد سطوح پیشگیری از حوادث به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (دی ماه ۹۷ – درس ۱۴)

الف. در سطح ۱ چه اقداماتی انجام می‌شود؟

تمرکز بر روی کاهش عوامل خطر حوادث

ب. تماس با اورژانس و آتش نشانی در کدام سطح و چه زمانی صورت می‌گیرد؟

سطح ۲ (زمان وقوع حادثه)

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | پیشگیری از بیماری‌ها؛ بیماری‌های واگیر

* در هر یک از آتش سوزی‌های زیر بهترین راه خاموش کردن آتش را بنویسید. (دی ماه ۹۷ – درس ۱۴)

الف. آتش سوزی مایعات قابل اشتعال

مهم‌ترین روش قطع اکسیژن است.

ب. آتش سوزی خشک

بهترین راه مبارزه، سرد کردن آتش می‌باشد.

ج. آتش سوزی ناشی از برق

استفاده از گاز دی اکسید کربن می‌باشد.

* شکل زیر کدام مرحله از مراحل نحوه استفاده از کپسول اطفای حریق را نشان می‌دهد؟ (دی ماه ۹۷- درس ۱۴)

نهایی

کشیدن ضامن

* عوامل خطر آفرین سقوط را معمولاً به دو گروه تقسیم می‌کنند. آن دو را بنویسید. (دی ماه ۹۷ – درس ۱۴)

۱. برخی از عوامل به محیط سقوط مربوط‌اند. ۲. گاهی اوقات سقوط به علت عوامل فردی اتفاق می‌افتد. 

* مانور باز کردن راه تنفس هوایی در خانم‌های باردار (در صورت برطرف نشدن انسداد با ضربات بین دو کتف) را بنویسید. (دی ماه ۹۷ – درس ۱۴)

پشت بیمار قرار بگیرید و دو دست خود را به صورت حلقه دور بیمار قرار دهید، یک دستتان را مشت کنید انگشت شصت به داخل دست خم می‌شود و انگشتان دور شصت قرار می‌گیرد و از زیر دستان مصدوم روی قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی دست قبلی گذاشته و با یک حرکت سریع قفسه سینه را به داخل و بالا بفشارید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید تا جسم به بیرون پرتاب شود.

* به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

ه. در آزمون دیوار، فاصله گودی گردن تا دیوار، در وضعیت بدنی ایده آل چقدر باید باشد؟ (خردادماه ۹۸- درس ۱۳)

۵ سانتی

الف. در کدام سطح از سطوح پیشگیری از حوادث، با نهادهای امدادرسان همچون اورژانس تماس گرفته می‌شود؟ (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۴)

سطح ۲ (زمان وقوع حادثه)

ب. برای تمیز کردن سینک ظرف شویی به جای مواد سفید کننده قوی از کدام ماده کم خطرتر می‌توان استفاده کرد؟ (شهریورماه ۹۸- درس ۱۴)

جوش شیرین

ج. سرفه و خشونت صدا از علایم کدام انسداد راه هوایی است؟ (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۴)

انسداد خفیف

د. قالیچه‌های سرخورنده جزء کدام دسته از عوامل خطر آفرین سقوط می‌باشند؟ (شهریورماه ۹۸- درس ۱۴)

عواملی که به محیط سقوط مربوط هستند.

* دلیل علمی هر یک از موارد زیر را بنویسید.

ج. در انسداد خفیف راه هوایی، باید از ضربه زدن به پشت اجتناب شود. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۴)

در این وضعیت از ضربه زدن به پشت اجتناب شود چون ممکن است باعث جابه جایی جسم گیر کرده شود و باعث انسداد کامل گردد.

ب. از مصرف شوینده‌ها و پاک کننده‌ها در فضای بسته حتی با استفاده از ماسک باید خودداری کرد. (دی ماه ۹۸ – درس ۱۴)

بسیاری از مواد ضدعفونی کننده به راحتی از ماسک‌های کاغذی عبور می‌کنند و می‌توانند موجب آسیب رساندن به ریه شوند.

د. خرده‌های لامپ‌های کم مصرف را با دستکش یکبار مصرف و کاغذ جمع کنیم. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۴)

زیرا خطر جذب جیوه توسط پوست نیز وجود دارد.

در ادامه بخوانید: » سوالات نهایی سلامت و بهداشت | خردادماه ۱۴۰۰

* اصطلاحات زیر را تعریف کنید. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۳)

ب. وضعیت بدنی به زبان ساده

فرم و حالتی که بدن فرد در طول انجام کار به خود می‌گیرد و به عبارتی، نحوه قرار گرفتن قسمت‌های مختلف بدن، شامل سر، تنه و اندام‌ها در فضا

* شکل مقابل مربوط به روش صحیح بلند کردن اجسام (سبک – سنگین از روی زمین است. (خردادماه ۹۸ + درس ۱۳)

نهایی

سبک

* اصل ارگونومی مربوط به هر شکل را بنویسید. (ذکر شماره هر اصل لازم نیست) (خردادماه ۹۸ – درس ۱۳)

نهایی

الف. برای انجام کار، روش‌هایی را به کار بگیرید که باعث صرف نیروی کمتر شود.

نهایی

ب. با وضعیت بدنی خنثی (طبیعی) کار کنید. و یا (زاویه مناسب گردن را به گونه‌ای حفظ کنید که تحت فشار نباشد.)

نهایی

ج. وسایل را در محدوده دسترسی آسان قرار دهید.

* در هریک از تصاویر زیر درست و نادرست بودن وضعیت بدن را مشخص کنید. (شهریورماه ۹۸ (خ)- درس ۱۳)

نهایی

الف. نادرست

نهایی

ب. نادرست

نهایی

ج. درست

* در هنگام اتو کردن لباس، به کارگیری چه روش‌هایی از بروز کمردرد جلوگیری می‌کند؟ (خردادماه ۹۸ – درس ۱۳)

۱. انتخاب ارتفاع مناسب میز اتو ۲. استفاده از زیرپایی با ارتفاع مناسب

* در مورد پیشگیری از حوادث به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۴)

الف. در سطح ۳ پیشگیری از حوادث چه اقدامی انجام می‌شود؟

توان بخشی فرد آسیب دیده و جلوگیری از ناکارآمد شدن او

ب. دو مورد از علایم مسمومیت با مواد شیمیایی را بنویسید.

١. به سختی نفس کشیدن ۲. تحریک چشم‌ها و پوست، گلو و مجرای تنفسی ۳. تغییر رنگ پوست ۴. سردرد و تاری دید ۵. سرگیجه و عدم تعادل و فقدان هماهنگی ۶. دردهای شکمی و اسهال

در ادامه بخوانید: » سوالات نهایی سلامت و بهداشت | شهریور ۱۴۰۰

* در مورد پیشگیری از حوادث خانگی به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۴)

الف. سه مورد از عمده‌ترین عوامل خطرساز در حوادث خانگی را بنویسید.

۱. وجود افراد ناتوان در منزل مانند کودکان، سالمندان، بیماران و معلولین ۲. استرس و هیجان، زیرا در این شرایط فرد به آنچه انجام می‌دهد توجه کمتری دارد و این خود باعث افزایش احتمال وقوع حادثه می‌شود ۳. ماجراجویی و هیجان خواهی افراد منزل ۴. اعتیاد افراد به سیگار و مواد مخدر ۵. عدم رعایت اصول ایمنی در منزل ۶. عدم رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت خانه ۷. ناآگاهی افراد و آشنا نبودن به اصول ایمنی پیشگیری از حوادث در خانه

ب. سه مورد از علایم ناشی از مسمومیت با مواد شیمیایی بنویسید.

ب. ۱. به سختی نفس کشیدن ۲. تحریک چشم‌ها و پوست، گلو و مجرای تنفسی ۳. تغییر رنگ پوست ۴. سردرد و تاری دید ۵. سرگیجه و عدم تعادل و فقدان هماهنگی ۶. دردهای شکمی و اسهال

* در مورد استفاده صحیح از اسپری حشره کش در منزل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۸ – درس ۱۴)

الف. نحوه در دست گرفتن قوطی اسپری چگونه باید باشد؟

برای استفاده از اسپری حشره کش، قوطی اسپری را طوری در دست بگیرید که از شما فاصله داشته باشد.

ب. بعد از اسپری کردن، چه اقداماتی باید انجام شود؟

فوراً از اتاق خارج شوید و در را ببندید و دست‌هایتان را بشویید.

* هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع آتش سوزی است؟ (خردادماه ۹۸ – درس ۱۴)

الف. بهترین وسیله برای خاموش کردن این نوع آتش، استفاده از گاز دی اکسید کربن است.

آتش سوزی ناشی از برق

ب. در این نوع آتش سوزی هرگز نباید از آب استفاده شود.

آتش سوزی مایعات قابل اشتعال

ج. این نوع حریق معمولاً از خود، خاکستر بر جای می‌گذارد.

آتش‌سوزی خشک

در ادامه شرکت کنید: » آزمون‌های آنلاین سلامت و بهداشت

* مراحل انجام آزمون دیوار برای ارزیابی وضعیت بدنی را شرح دهید. (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۳)

از طرف پشت به دیوار تکیه دهید در حالی که پشت سر و باسن شما با دیوار مماس است و پاشنه پایتان ۱۵ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد. اکنون فاصله بین گودی گردن و کمر خود با دیوار را اندازه بگیرید. اگر این فاصله در ناحیه گردن ۵ سانتی متر و در کمر بین ۲ تا ۵ سانتی متر باشد، وضعیت بدن شما ایده آل است.

* برای انتخاب دوچرخه مناسب هر فرد چه توصیه‌ای می‌شود؟ (شهریورماه ۹۸ – درس ۳۴)

توصیه می‌شود از دوچرخه‌ای استفاده شود که در زمان دوچرخه سواری، زاویه بین ران و ساق پا وقتی رکاب پایین است حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه باشد.

* اصل ارگونومی مربوط به شکل مقابل را توضیح دهید. (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۳)

نهایی

با اصلاح جزئی میز کار خود نقاط فشاری را که به شما آسیب می‌رسانند به حداقل برسانید.

* در این پرسش عبارت‌هایی در مورد انواع آتش سوزی آمده است. عبارت‌های مرتبط به هم را در برگه پاسخ بنویسید. (یک مورد در ستون انواع آتش سوزی اضافه است) (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۴)

ویژگی انواع آتش سوزی
الف. معمولاً از خود، خاکستر بر جای می‌گذارد. ۱. آتش سوزی مایعات قابل اشتعال
ب. بهترین وسیله خاموش کردن آن استفاده از گاز دی اکسید کربن است. ۲. آتش سوزی ناشی از گازهای قابل اشتعال
ج. برای خاموش کردن آن هرگز نباید از آب استفاده شود. ۳. آتش سوزی خشک
  ۴. آتش سوزی ناشی از برق

الف »»»»»»»» ۳، ب »»»»»»»»»» ۴، ج »»»»»»»» ۱

* جدول زیر را که در مورد انواع آتش سوزی است تکمیل کنید. (خردادماه ۹۸ _ درس ۱۴)

نوع آتش سوزی روش مقابله با آن
آتش سوزی خشک “الف”
“ب” خفه کردن شعله با نمک
آتش سوزی ناشی از برق “ج”
“د” حفظ خونسردی و ترک محل

الف. سرد کردن آتش  ب. مایعات قابل اشتعال

ج. استفاده از گاز دی اکسید کربن  د. گازهای قابل اشتعال

* دو مورد از نکاتی که در هنگام بروز آتش سوزی در منزل توصیه می‌شود را بنویسید. (شهریورماه ۹۸- درس ۱۴)

١. هر زمانی که متوجه آتش سوزی شدید و یا علامت هشدار آتش در ساختمان به صدا در آمد، از طریق نزدیک‌ترین در خروجی، ساختمان را ترک کنید. ۲. با ۱۲۵ تماس بگیرید. ۳. به همه افراد داخل خانه یا ساختمان اطلاع دهید که از ساختمان خارج شوند. ۴. یک تکه لباس با پارچه را خیس کرده و روی صورت خود قرار دهید و به هر شکل ممکن، حتی چهار دست و پا، از خانه خارج شوید. ۵. قبل از باز کردن هر در، ابتدا آن را لمس کنید و درهایی را که به شدت گرم شده‌اند، باز نکنید؛ بلکه به جایش از مسیرهای دیگر خارج شوید. ۶. اگر نمی‌توانید از اتاق خارج شوید، قالیچه، پتو یا لباس‌ها را در درزهای در فرو کنید تا مانع ورود دود به اتاق شود. ۷. بلافاصله پس از نجات جان خود، با اورژانس با آتش نشانی تماس بگیرید. ۸. اگر ساکن آپارتمان هستید، هرگز برای فرار از آتش از آسانسور استفاده نکنید و در صورتی که پله فرار اضطراری وجود دارد، تنها از طریق آن از ساختمان خود خارج شوید. پس از خروج، به ساختمانی که در حال سوختن است برنگردید. ۹. اگر کسی در ساختمان مانده است، به مأموران آتش نشانی اطلاع دهید. ۱۰. در صورتی که آتش کوچک است، سعی کنید با کپسول اطفای حریق آن را خاموش کنید و هرگز اجازه ندهید که آتش بین شما و در خروجی قرار گیرد.

* به پرسش‌های زیر در رابطه با پیشگیری از اختلالات اسکلتی – عضلانی پاسخ دهید. دی ماه ۹۸ – درس ۱۳)

الف. روش صحیح برای انجام کارهایی مثل نوشتن با استفاده از میز در حالت ایستاده را بنویسید.

این قبیل کارها باید بدون خم کردن پشت و با تکیه دادن دست به لبه میز در حالی که پاها به اندازه عرض شانه باز هستند انجام شود.

ب. علم ارگونومی برای پیشگیری از بروز چه نوع اختلالات اسکلتی – عضلانی به یاری انسان می‌آید؟

علم ارگونومی یا همان مهندسی عوامل انسانی برای پیشگیری از بروز اختلالات اسکلتی – عضلانی که ناشی از عدم تناسب توانمندی‌های انسان و نوع کاری است که او انجام می‌دهد و به یاری انسان می‌آید.

ج. نحوه بستن کوله پشتی روی پشت را توضیح دهید.

کوله پشتی نباید روی پشت شل بسته شود بلکه بندهای شانه‌ای آن باید طوری تنظیم شود که کوله پشتی به طور کامل قالب پشت بدن را بپوشاند همچنین هنگام پوشیدن کوله پشتی دقت کنید بندهای شانه‌ای شکل متقارن تنظیم شوند یعنی یکی شل و یکی سفت نباشد.

* در مورد سطح ۱ از سطوح پیشگیری از حوادث، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (دی‌ماه ۹۸ – درس ۱۴)

الف. این سطح در چه زمانی صورت می‌گیرد؟

قبل از بروز حادثه

ب. در این سطح باید روی چه موردی تمرکز کرد؟

در این سطح باید روی کاهش عوامل خطر حوادث تمرکز کرد.

* برای سرد کردن آتش در آتش سوزی‌های خشک، چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ (دی ماه ۹۸ – درس ۱۴)

باید مانع رسیدن هوا به مواد سوختنی شد. و به این منظور باید آنها را سریع با پتو یا فرش مرطوب یا وسیله‌ای مرطوب دیگر پوشاند.

* در صورت انسداد خفیف راه هوایی برای شخص بیمار چه اقداماتی باید انجام داد؟ (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۴)

در این حالت باید بیمار را به سرفه و خارج کردن جسم خارجی تشویق کرد تا زمان بهبودی کامل کنار بیمار ماند و در صورت عدم بهبود با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.

در ادامه بخوانید: » سوالات نهایی سلامت و بهداشت | پیشگیری از بیماری‌ها

* وضعیت بدنی مناسب (پوسچر) چگونه حالتی است؟ (خردادماه ۹۸ (خ)- درس ۱۳)

حالتی است که در آن کمترین فشار و تنش به سیستم اسکلتی- عضلانی وارد می‌شود.

* روش صحیح بلند کردن و حمل بار سنگین از روی زمین را بنویسید. (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۳)

برای برداشتن اشیای سنگین از روی زمین لازم است پاها را صاف بر روی زمین بگذاریم و تا حد ممکن نزدیک جسم بایستیم، سپس زانوها را خم کرده و بدن را در وضعیت زانو زدن قرار دهیم و جسم را نزدیک به خودمان بگیریم و از زمین بلند کنیم و حتماً از پیچش و چرخاندن کمر خودداری کنیم.

* شکل زیر چه توصیه‌ای را در هنگام کار با گوشی یا تبلت نشان می‌دهد؟ (خردادماه ۹۸ (خ) – درس ۱۳)

نهایی

به جای یک دست از دو دست استفاده شود.

* چنانچه پس از چیدمان وسایل در کوله پشتی، وزن آن بیش از حد استاندارد گردد، وسایل مازاد چگونه حمل شوند؟ (شهریورماه ۹۸ (خ)- درس ۱۳)

وسایل مازاد با دست‌ها حمل شود.

* توان بخشی فرد آسیب دیده و جلوگیری از ناکارآمد شدن او در چه سطحی از سطوح پیشگیری از حوادث خانگی انجام می‌شود؟ (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۴)

سطح ۳ (پس از وقوع حادثه)

* به جای مواد سفید کننده قوی برای تمیز کردن سینک ظرف شویی بهتر است از چه ماده‌ای استفاده شود؟ (شهریورماه ۹۸ (خ)- درس ۱۴)

جوش شیرین

* چرا برای جمع کردن خرده‌های لامپ‌های کم مصرف باید از دستکش یکبار مصرف استفاده کرد؟ (شهریورماه ۹۸ – درس ۱۴)

زیرا خطر جذب جیوه توسط پوست نیز وجود دارد.

* در رابطه با انواع آتش سوزی‌ها به سؤالات زیر پاسخ دهید. (شهریورماه ۹۸ (خ)- درس ۱۴)

الف. بهترین سرد کننده آتش چیست؟

آب

ب. سرد کردن آتش بهترین راه مبارزه با چه نوع آتش سوزی‌هایی است؟

آتش سوزی‌های خشک

ج. خفه کردن شعله توسط نمک و یا کپسول اطفای حریق برای مبارزه با چه نوع آتش سوزی است؟

آتش سوزی ناشی از مایعات

د. استفاده از گاز دی اکسید کربن راه مقابله با چه نوع آتش سوزی است؟

آتش سوزی ناشی از برق

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | برنامه غذایی سالم

* انسداد راه هوایی (خفگی) چه زمانی رخ می‌دهد؟ (شهریورماه ۹۸ (خ)- درس ۱۴)

خفگی زمانی رخ می‌دهد که به علت انسداد راه تنفس فرد دیگر قادر به نفس کشیدن نیست.

* هر یک از موارد زیر مربوط به چه عواملی از عوامل خطر آفرین سقوط است؟ (خردادماه ۹۸ (خ)- درس ۱۴)

الف. استفاده از دمپایی یا کفش نامناسب

محیط سقوط

ب. افت فشار خون

عوامل فردی

ج. مشکلات بینایی

عوامل فردی

* منظور از وضعیت بدنی مناسب چیست؟ (خردادماه ۹۹- درس ۱۳)

حالتی است که در آن کمترین فشار و تنش به سیستم اسکلتی- عضلانی وارد می‌شود.

* از دیدگاه سلامت ستون فقرات، بلند کردن بار کمر ………………. و پاهای ………………..، روشی ایمن‌تر است. (خردادماه ۹۹ – درس ۱۳)

راست – خمیده

* توضیح دهید که شکل مقابل به کدام نکته در مورد اصول ارگونومی می‌پردازد؟ (خردادماه ۹۹- درس ۱۳)

نهایی

بازوها را در کنار بدن طوری قرار دهید که شانه‌ها در حالت استراحت قرار گرفته باشند.

* در سطح ۳ پیشگیری از حوادث (پس از وقوع حادثه) چه اقداماتی انجام می‌شود؟ (خردادماه ۹۹ – درس ۱۴)

توان بخشی فرد آسیب دیده و جلوگیری از ناکارآمد شدن او

* دو مورد از روش‌هایی که به کمک آن می‌توان از بروز خطرات کار با مواد شیمیایی کاست را بنویسید. (خردادماه ۹۹ – درس ۱۴)

استفاده مناسب و به کارگیری روش‌های ایمن، استفاده از وسایل حفاظت فردی، استفاده از حداقل مواد شیمیایی مورد نیاز و جایگزین نمودن مواد شیمیایی کم خطرتر (در مورد کافی است)

* دو مورد از دلایل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب را بنویسید. (خردادماه ۹۹  (خ)- درس ۱۳)

به دلایل متفاوتی همچون: عادات غلط هنگام ایستادن، راه رفتن، نشستن و خوابیدن، اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن، عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر، اضافه وزن و چاقی، کفش نامناسب و پاشنه بلند و …….. دچار وضعیت بدنی نامناسب می‌گردند.

* در هر یک از تصاویر زیر الگوی صحیح را مشخص کنید. (خردادماه ۹۹ (خ)- درس ۱۳)

“الف” تمیز کردن کف آشپزخانه: سمت راست: ۱ و سمت چپ: ۲

نهایی

“ب” استفاده از گوشی: سمت راست: ۱ و سمت چپ: ۲

نهایی

“ج” کار کردن طولانی مدت در حالت نشسته: سمت راست: ۱ و سمت چپ: ۲

نهایی

“د” دسترسی به وسایل: سمت راست: ۱ و سمت چپ: ۲

نهایی

الف. (۱) ب. (۱) ج. (۱) د. (۱)

* برای پیشگیری از خفگی رعایت چه نکاتی توصیه می‌شود؟ (ذکر ۲ مورد کافی است.) (خردادماه ۹۹ (خ)- درس ۱۴)

۱. هنگام غذا خوردن و با دهان پر از صحبت کردن و خندیدن اجتناب کنید.

۲. غذا را به تکه‌های کوچک تقسیم کنید تا بلع آن آسان‌تر شود.

٣. هرگز هیچ طناب یا ریسمانی را، حتی برای شوخی، دور گردن خود یا دیگری نپیچید.

۴. اشیای کوچک را دور از دسترس کودکان قرار دهید، به کودکان اجازه بازی با کیسه‌های پلاستیکی یا اسباب بازی‌هایی که برای سن آنها مناسب نیست ندهید.

۵. از نوزادان و کودکان در هنگام خواب مراقبت کنید، مبادا که بالش یا پتو مسیر تنفسشان را مسدود سازد.

* برای پیشگیری از بروز کمردرد، هنگام نشستن روی صندلی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ (خردادماه ۹۹- درس ۱۳)

باید تا حد امکان از صندلی‌های پشتی دار استفاده کرد و در انتهای صندلی نشست و ستون فقرات را در حالت عمودی نگه داشت.

* دو ویژگی برای مناسب بودن بندهای کوله پشتی بنویسید. (خردادماه ۹۹- درس ۱۳)

بندهای شانه‌ای کوله پشتی باید پهن بوده و کوله پشتی دارای دو بند باشد و در قسمت بندها از اسفنج استفاده شده باشد.

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت| سبک زندگی

* بر اساس اصول ارگونومی، برای دسترسی آسان به داخل جعبه‌ها و کارتن‌ها چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ (خردادماه ۹۹ – درس ۱۳)

با ثابت قراردادن آن‌ها بر روی سطح شیب دار می‌توان به درون جعبه‌ها دسترسی آسان داشت.

* استرس و هیجان چگونه می‌تواند از عوامل خطرساز در حوادث خانگی به شمار آید؟ (خردادماه ۹۹ – درس ۱۴)

زیرا در این شرایط فرد به آنچه انجام می‌دهد توجه کمتری دارد و این خود باعث افزایش احتمال وقوع حادثه می‌شود.

* با توجه به شکل مقابل در هنگام استفاده از کپسول اطفای حریق: “اسپری کردن حریق با روش ………………… و با فاصله حدود …………….. متر از آتش انجام می‌شود” (خردادماه ۹۹ – درس ۱۴)

نهایی

جاروب – ۳ متر

* در هر یک از تصاویر زیر کدام شماره، الگوی صحیح وضعیت بدن در موقعیت‌های مختلف را نشان می‌دهد؟ شماره هر مورد را در برگه پاسخ بنویسید. (شهریورماه ۹۹ – درس ۱۳)

نهایی

الف. شماره ۲

نهایی

ب. شماره ۱

* توضیح دهید استفاده از دریل به جای پیچ گوشتی، بیان کننده کدام اصل ارگونومی است؟ (شهریورماه ۹۹ _ درس ۱۳)

حرکات اضافی انگشت‌ها، مچ دست و بازوها را در ضمن انجام کار کاهش می‌دهد.

* بر اساس اصول ارگونومی هنگام انجام کارهای طولانی مدت، از چه نوع حرکاتی و به چه منظوری باید استفاده کرد؟ (شهریورماه ۹۹ – درس ۱۳)

حرکات کششی برای رفع خستگی عضلات خود

* چرا در آتش سوزی ناشی از فرآورده‌های چوبی باید آنها را سریع با پتو یا فرش مرطوب پوشاند؟ (شهریورماه ۹۹ _ درس ۱۴)

زیرا باید مانع رسیدن هوا به مواد سوختنی شد.

* دو مورد از علائم انسداد خفیف راه تنفس هوایی را بنویسید. (شهریورماه ۹۹ _ درس ۱۴)

۱. تنفس صدادار و سخت ۲. سرفه و خشونت صدا ۳. بی قراری و اضطراب شدید

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا