روانشناسیعلوم انسانی

سوالات تشریحی درس روانشناسی رشد کتاب روانشناسی یازدهم | پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۳.۵]

سوالات تشریحی درس دوم روانشناسی یازدهم علوم انسانی همراه پاسخ | بخش اول

تعریف روان‌شناسی رشد

۱- کدام گرایش روانشناسی به سوال زیر پاسخ می‌دهد؟

آیا تاکنون به ویژگی‌های مشترک خودتان با دیگر افراد خانواده، از بزرگ‌ترین فرد مثل پدربزرگ تا کوچک‌ترین فرد تازه به دنیا آمده فکر کرده‌اید؟ سؤال آن است که این افراد چه ویژگی‌های متفاوت یا مشابهی دارند؟

روانشناسی رشد

۲- کدام گرایش روانشناسی به سوال زیر پاسخ می‌دهد؟

شما نسبت به یک سال، سه سال و شش سال گذشته چه تغییراتی کرده‌اید؟

روانشناسی رشد

۳- کدام گرایش روانشناسی به سوال زیر پاسخ می‌دهد؟

در سال‌های آینده در زمان تحصیل یا بعد از آن در مرحله ازدواج و هنگام مادر و پدر شدن چه تغییراتی خواهید داشت؟

روانشناسی رشد

۴- کدام گرایش روانشناسی به سوال زیر پاسخ می‌دهد؟

آیا می‌توان تغییراتی را که در طول زندگی رخ می‌دهد شناسایی و پیش‌بینی کرد؟

روانشناسی رشد

۵- در روانشناسی «به شناسایی و پیش‌بینی تغییرات در طول زندگی» چه گفته می‌شود؟

فراخنای زندگی 

۶- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

«فراخنای زندگی» مورد توجه روان شناسان قرار دارد.

درست

۷- کدام شاخه‌ علم روان‌شناسی است که تلاش می‌کند فراخنای زندگی را مطالعه کند؟

روانشناسی رشد

۸- جاهای خالی را تکمیل نمایید.

روان‌شناسی رشد، شاخه‌ای از علم روان‌شناسی است که تلاش می‌کند تغییراتی را که در طول زندگی، از زمان ………….. تا زمان ………، در آدمی رخ می‌دهد مطالعه کند.

تشکیل نطفه _ مرگ

۹- جاهای خالی را تکمیل کنید.

الف) روان‌شناسی رشد دامنه گسترده‌ای از حیطه‌های رشد جسمانی، ……..، هیجانی، اجتماعی و …….. در فراخنای زندگی فرد را شامل می‌شود.

شناختی _ اخلاقی

ب) در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در زمینه روانشناسی رشد می‌توان جنبه‌های مختلف انسان را از یکدیگر تفکیک کرد؛ جنبه‌های جسمانی (بلند شدن قد)، ………. (حل مسائل)، …….. (ابراز خشم)، اجتماعی (روابط با همسالان) و اخلاقی (رعایت حقوق دیگران).

شناختی _ هیجانی

ادامه بخوانید: » علم چیست؛ علوم تجربی چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند؛ روانشناسی چیست

۱۰- آیا مهارت دوچرخه سواری در نتیجه تغییرات رشدی حاصل شده است، یا با تمرین و آموزش مکرر؟

برای یادگیری دوچرخه سواری هم نیاز به رشد جسمانی لازم و حرکات درست داریم و هم به تجربه و تمرین و یادگیری.

عوامل مؤثر بر رشد

۱۱- عوامل مؤثر بر رشد کدامند؟

عوامل وراثتی و محیطی

۱۲- به کدام مطلب زیر به راحتی نمی‌توان پرداخت؟ (سوال دو گزینه‌ای)

الف) یکی از همکلاسی‌های شما بلندقد است دلیل آن تغذیه مناسب و ورزش است یا بلند قامت بودن پدر و مادرش؟

ب) علی بسیار فعال و زود جوش است و دوستان زیادی دارد، اما احمد در کلاس تا از وی سؤال نشود حرف نمی‌زند و دوستانش بسیار محدود و در گروه دوستان هم کم‌حرف است.

گزینه ب

۱۳- روان‌شناسان رشد معتقدند ویژگی‌های افراد و تغییراتی که در طول دوره زندگی، از دوره جنینی تا دوره سالمندی، در افراد رخ می‌دهد می‌تواند معلول چه عواملی باشد؟

دو دسته عوامل وراثتی و محیطی

در ادامه بخوانید: » شناخت چیست؛ چگونگی شکل‌گیری سطوح مختلف شناخت؛ روانشناسی

۱۴- با توجه به اشعار زیر مشخص کنید کدام یک به عامل وراثتی و کدام به عامل محیطی اشاره دارد:

زینهار از قرین بد زینهار

و قنا ربنا عذاب النار

عامل محیطی

پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است

تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است

عامل وراثتی

عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود

گرچه با آدمی بزرگ شود

عامل وراثتی

با سیه‌دل چه سود گفتن وعظ

نرود میخ آهنین در سنگ

عامل وراثتی

پسر نوح با بدان بنشست

خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزی چند

پی نیکان گرفت و مردم شد

عامل محیطی

گلی خوشبوی در حمام روزی

رسید از دست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری

که از بوی دلاویز تو مستم

بگفتا من گلی ناچیز بودم

ولیکن مدتی با گل نشستم

کمال همنشین در من اثر کرد

وگرنه من همان خاکم که هستم

عامل محیطی

عوامل وراثتی

۱۵- کدام دوقلوها، دارای ویژگی‌های وراثتی یکسان هستند؟ چرا؟

دوقلوی همسان. زیرا هر دو از یک تخمک به وجود آمده‌اند.

۱۶- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید. دلیل علمی آن چیست؟

دوقلوهای همسان از یک تخمک به وجود آمده‌اند.

درست.

۱۷- کدام دوقلوها از یک تخمک به وجود آمده‌اند؟

دوقلوهای همسان

۱۸- کدام دوقلوها از دو تخمک جدا به وجود آمده‌اند؟

دوقلوهای ناهمسان

۱۹- کدام دوقلوها قطعاً هم‌جنس هستند (یعنی هر دو دختر و یا هر دو پسر هستند)؟

دوقلوهای همسان

۲۰- کدام دوقلوها از لحاظ ظاهر و رفتار، بیشتر اوقات قابل تشخیص نیستند؟

دوقلوهای همسان

در ادامه شرکت کنید: » آزمون‌های آنلاین روانشناسی یازدهم

۲۱- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.

الف) یکی از عوامل زیستی مؤثر بر رشد وراثت است.

درست

ب) عوامل وراثتی، ایجادکننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است.

درست

ج) برخی از صفات از بدو تولد در رفتار نوزاد ظاهر می‌شود.

درست

د) این که نوزاد در هفته اول تولدش از لحاظ ظاهری به پدرش شباهت دارد، نمونه ای از رسش یا پختگی است.

نادرست

۲۲- برای عبارت زیر، دلیل علمی بنویسید.

در روانشناسی به رفتارهایی مانند راه افتادن، حرف زدن، خواندن و نوشتن، «رسش یا پختگی» می‌گویند.

زیرا این رفتارها وابسته به آمادگی زیستی هستند. به عبارت دیگر برای راه افتادن، حرف زدن، خواندن و نوشتن یک آمادگی خاص نهفته لازم است.

۲۳- جای خالی را تکمیل کنید.

در روان‌شناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است «…………» گویند.

رسش یا پختگی

۲۴- در روانشناسی کدام اصطلاح به معنای آمادگی زیستی است که خود دارای برنامه رشد طبیعی و منظمی است که می‌تواند تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گیرد؟

رسش یا پختگی

۲۵- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

رسش یا پختگی می‌تواند تحت تأثیر عوامل محیطی قرار گیرد.

درست

۲۶- براساس کدام فرایند، آدمی، از دوره جنینی تا مرگ، برخی خصوصیات را در جنبه‌های مختلف رشد نشان خواهد داد؟

رسش یا پختگی

۲۷- عبارت زیر را تکمیل کنید.

 از لحاظ رشد جسمانی به‌طور میانگین، کودک در ……. ماهگی بدون کمک می‌تواند راه برود یا به‌طور میانگین، نوجوان در ……… سالگی به بلوغ می‌رسد.

۱۵ – ۱۱ تا ۱۴

۲۸- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

وراثت نقش تعیین‌کننده‌ای در رسش یا آمادگی زیستی افراد برای تغییرات دارد.

درست

۲۹- دلیل علمی بنویسید.

می‌توان احتمال وقوع برخی از ویژگی‌های رفتاری و شناختی را در دامنه‌های سنی خاص پیش‌بینی کرد.

زیرا وراثت نقش تعیین‌کننده‌ای در رسش یا آمادگی زیستی افراد برای تغییرات دارد، در بسیاری از موارد با توجه به بررسی خصوصیات افراد فامیل نزدیک و دور می‌توان این پیش بینی را انجام داد.

عوامل محیطی

۳۰- جای خالی را تکمیل نمایید.

الف) متخصصان رشد معتقدند علاوه بر عوامل ……..، عوامل ……. نیز در تغییرات رشدی مؤثر هستند.

وراثتی _ محیطی

ب) عوامل ……. در بیرون از فرد وجود دارد و بر نحوه بروز تغییرات در جنبه‌ها و در مراحل مختلف رشد تأثیرگذار است.

محیطی

ج) یادگیری یکی از مهم‌ترین عوامل …….. است که بر روی تغییرات رشدی تأثیر بسزایی دارد.

محیطی

د) بسیاری از توانمندی‌های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به ………. نیاز دارد.

یادگیری

۳۱- در یک خانواده پرجمعیت و خانواده تک فرزند همه کودکان در سن یکسانی شروع به صحبت می‌کنند. اما در خانواده پرجمعیت، کودک لغات بیشتری می‌آموزد. به نظر شما علت این تفاوت چیست؟

عوامل محیطی موجب این تفاوت شده‌امد. به عبارت دیگر در خانواده پر جمعیت، تحریک کلامی فراوانی صورت می‌گیرد.

مراحل مهم رشد در «فراخنای زندگی»

رسش یا پختگی

۳۲- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

الف) ویژگی‌های مربوط به رشد انسان را به دلیل پیوستگی رشد، نمی‌توان به‌راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد.

درست

ب) امروزه اکثر روان شناسان رشد، به رشد مرحله‌ای اعتقاد دارند.

نادرست

۳۳- ابعاد مختلف رشد در طول زندگی یا …………، به مراحل مختلف تقسیم می‌شود.

فراخنای زندگی

در ادامه بخوانید: » ویژگی‌های رشد در دوره نوجوانی؛ چهار مسئله در هویت‌یابی؛ روانشناسی

۳۴- الف) شما تاکنون حدود ۱۷ سال از زندگی خود را پشت سر گذاشته‌اید. سعی کنید سال‌های طی شده را به مراحل مختلف تقسیم کنید.

تولد تا ۲ سالگی (طفولیت)، ۲ تا ۶ سالگی (کودکی اول)، ۷ تا ۱۱ (کودکی دوم)، ۱۱ تا ۱۷ سالگی (نوجوانی).

ب) ملاک تقسیم‌بندی شما چیست؟

ملاک سن و تغییرات جسمانی، شناختی و اجتماعی مرتبط با آن است.

ج) تفاوت عمده مرحله کنونی شما با مرحله‌ای که دانش‌آموز سال اول ابتدایی بودید چیست؟

سال اول ابتدایی، خواندن، نوشتن، برنامه‌ریزی و مهارت‌های جسمانی الان را نداشتم.

۳۵- عمر انسان بعد از تولد به چند دوره تقسیم می‌شود؟

سه دوره کودکی (طفولیت، کودکی اول از دوسالگی و کودکی دوم)، نوجوانی و بزرگسالی (جوانی، میانسالی و پیری).

۳۶- جاهای خالی را تکمیل نمایید.

الف) عمر انسان بعد از تولد به ……. دوره کودکی (………. از تولد تا دو سالگی، ………. از دوسالگی تا هفت سالگی و …………. هفت تا دوازده سالگی)، نوجوانی و بزرگسالی (…….، میانسالی و پیری) تقسیم می‌شود.

سه _ طفولیت _ کودکی اول _ کودکی دوم _ جوانی

ب) برخی پایان …….. را زمانی می‌دانند که فرد شروع به کار کند و از والدین مستقل شود.

نوجوانی

ج) برخی کودکان ۱ تا ۳ ساله را که تازه راه می‌افتند، «……….» می‌نامند.

نوپا

۳۹-  جدول زیر مربوط به مراحل رشد انسان بعد از تولد است‌. آن را تکمیل نمایید.

دوره زندگی دامنه سنی
۱- طفولیت ….. سال اول زندگی
۲- کودکی اول (قبل از دبستان) ………. سالگی
۳- کودکی دوم ………. سالگی (تا شروع بلوغ جنسی)
۴- نوجوانی ………. سالگی
۵- جوانی (بزرگسالی اول) ……… سالگی
۶- میان‌سالی (بزرگسالی دوم) ……… سالگی
۷- پیری ……. سال به بالا

دو

۲ تا ۷

۷ تا ۱۲

۱۲ تا ۲۰

۲۰ تا ۴۰

۴۰ تا ۶۵

۶۵

۳۹- جاهای خالی را تکمیل نمایید.

الف) در اسلام مراحل رشد انسان تا ۲۱ سالگی، به …… مرحله تقسیم می‌شود.

سه

ب) پیامبر گرامی اسلام (ﷺ) می‌فرمایند: کودک هفت سال ……… است و هفت سال ………… و هفت سال ………… است.

آقا و سرور _ فرمانبردار _ وزیر و مشاور 

۴۰- در هفت سال اول زندگی کودک باید با او چگونه رفتار کرد؟

در هفت سال اول باید آزاد باشد که بازی کند. باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد و با رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او، سعی کرد که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد.

۴۱-  هر یک از دستورالعمل‌های اسلامی زیر در کدام دامنه سنی یک فرد صدق می‌کند؟

الف) کم کم باید زشتی‌ها و زیبایی‌ها را به او فهماند و در تأدیب او کوشش کرد و او را به ارزش‌ها و دوری از زشتی‌ها رهنمون ساخت.

هفت سال دوم

ب) باید با او به منزله مشاور رفتار کرد. دیگر نباید به صورت آمرانه با او رفتار شود. باید وی را چون عضو بزرگ خانواده دانست و مانند دیگران او را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داد.

هفت سال سوم

ج) باید آزاد باشد که بازی کند. باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد و با رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او، سعی کرد که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد.

هفت سال اول

ویژگی‌های رشد در دوره قبل از تولد

۴۲- جاهای خالی را تکمیل نمایید.

الف) رشد انسان از زمان ………. شروع می‌شود.

تشکیل نطفه

ب) وقتی …….. پدر، ……… مادر را بارور می‌کند، نطفه تشکیل می‌شود.

اسپرم _ تخمک

ج) تخمک بارور شده طبیعی دارای ……. کروموزوم است (……. کروموزوم از مادر و ………. کروموزوم از پدر).

۴۶ _ ۲۳ _ ۲۳

۴۳- صفات چگونه به ارث برده می‌شوند؟

از طریق کروموزوم‌ها

۴۴- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

عواملی همچون سن مادر، کیفیت تغذیه، فشار روانی، آلودگی محیط، حالت‌های هیجانی، آرامش به ‌ویژه ارتباط معنوی با خالق هستی و استفاده از داروها بر چگونگی رشد قبل از تولد تأثیر دارد.

درست

در ادامه بخوانید: » حافظه؛ مراحل سه‌گانه حافظه؛ انواع حافظه؛ روانشناسی

ویژگی‌های رشد در دوره کودکی

۴۵- جای خالی را تکمیل نمایید.

الف) منظور از رشد در دوره کودکی، از زمان تولد تا ……….سالگی است.

۱۲ – ۱۱

ب) بسیاری بر این باورند که روان‌شناسی رشد فقط خصوصیات دوره ……… را بررسی می‌کند، در حالی که روان‌شناسی رشد، مطالعه علمی انسان از زمان ………. تا ………….. اوست.

کودکی _ انعقاد نطفه _ پایان زندگی 

۴۶- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

رشد در دوره کودکی با سرعت و تغییرات بسیاری همراه است.

درست

 ۴۷- کدام دوره سنی، نسبت به سایر دوره‌های رشد، اهمیت زیادی دارد؟

کودکی

رشد جسمانی- حرکتی در کودکی

۴۸- ابتدایی‌ترین و شاخص‌ترین جنبه رشد، چیست؟

رشد جسمانی – حرکتی

۴۹- در کدام دوره های عمر انسان، رشد جسمانی _ حرکتی با سرعت و تغییرات بسیاری همراه است؟

از زمان تولد تا نوجوانی.

۵۰- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشتی همچون بالا رفتن از پله‌ها هستند سپس مهارت حرکات ظریف همچون بستن بند کفش را به دست می‌آورند.

درست

رشد شناختی در دوره کودکی

۵۱- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

رشد شناختی جنبه مهم دیگری از حیطه‌های رشد در دوره کودکی است.

درست

۵۲- جای خالی را تکمیل کنید.

رشد ……..، به رشد توانایی‌های مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصمیم‌گیری و توانایی‌های زبانی کودک اطلاق می‌شود.

شناختی

۵۳-  توانایی‌های زبانی کودک نمونه ای از کدام جنبه از حیطه های رشد در دوران کودکی است؟

رشد شناختی

۵۳- در روانشناسی به رشد توانایی‌های مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدلال، قضاوت و حل مسئله چه اصطلاحی اطلاق می‌شود؟

رشد شناختی

۵۴- با توجه به آشنایی شما با انواع پردازش (مفهومی، ادراکی) چرا کودکان قبل از دبستان، هدایای بزرگ کم ارزش را بر هدایای کوچک پرارزش ترجیح می‌دهند؟

کودکان تحت تأثیر ویژگی‌های ظاهری اشیا قرار می‌گیرند، پردازش آنها ادراکی است و هنوز به توانایی ذهنی نرسیده‌اند.

رشد هیجانی در دوره کودکی

۵۵-  جاهای خالی را تکمیل نمایید.

اصرار بر خواسته، خشمگین شدن، ابراز محبت و حس آرامش داشتن، همگی، شکل‌های مختلف …….. است.

هیجان

۵۶- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

الف) رشد هیجانی در کودکی، فرایندی پیچیده است که نه تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودک، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست.

درست

ب) کودکان، با دریافت واکنش دیگران، به هیجانات خود جهت می‌دهند.

درست

ج) در کودکان سه هیجان ساده به هیجان‌های مرکب دیگر، همچون احساس پشیمانی، سپاسگزاری و ترحم تعمیم می‌یابد.

درست

۵۷- دلیل علمی بنویسید.

وقتی پای کودکی دو ساله به طور تصادفی به لیوان می‌خورد و لیوان می‌شکند، مادر با تعجب فریاد می‌زند: چرا لیوان شکست؟ ممکن است کودک دوباره رفتار شکستن را تکرار کند‌.

ممکن است کودک این فریاد را به‌عنوان نشانه هیجان مثبت درک کنند و حتی ممکن است دوباره رفتار شکستن را تکرار کند تا این هیجان با توجه را از طرف مادر دریافت کند.

۵۸- رشد هیجانی در دوره کودکی، معطوف به کدام هیجان‌هاست؟

سه هیجان ساده ترس، خشم و محبت

۵۹- در کودکان چگونه هیجان‌های ساده به هیجان‌های مرکب تعمیم می‌یابد؟

رشد آگاهی کودکان از هیجان‌های مختلف و واکنش اطرافیان (به‌خصوص واکنش مادر)

در ادامه بخوانید: » عوامل مؤثر در فراموشی؛ چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم

۶۰- حیوانات هم مانند انسان‌ها هیجان‌های خود را بروز می‌دهند. به نظر شما در کدام یک از هیجان‌ها (ساده و مرکب) انسان با حیوان مشترک است؟ چرا؟

انسان و حیوانات در هیجانات ساده مانند ترس، نفرت، خشم و محبّت مشترک هستند. اما هیجانات مرکب در انسان‌ها بیشتر است مانند غرور، کنجکاوی، حسد، جسارت، تأسف و تسلط. زیرا رشد هیجانی در انسان‌ها نسبت به حیوانات، به دلیل آگاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط متنوع‌تر رشد یافته است.

رشد اجتماعی در دوره کودکی

۶۱- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

الف) انسان موجودی اجتماعی است و از بودن با دیگران لذت می‌برد.

درست

ب) آگاهی انسان از ویژگی مهم اجتماعی بودن در فرایند رشد، به تدریج حاصل می‌شود و او را اجتماعی‌تر می‌کند.

درست

۶۲- بازی کودکان چگونه بیانگر رشد اجتماعی آن‌هاست؟

بسیاری از کودکان در سنین اولیه دوره کودکی در کنار همدیگر بازی می‌کنند، ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می‌پردازد. بازی همین کودکان در سنین بالاتر قاعده‌مند‌ می‌شود و مشترکا بازی می‌کنند. این تغییر، بیانگر رشد اجتماعی آن‌هاست.

۶۳- یکی از ابتدایی‌ترین علائم رشد اجتماعی در کودکان، چیست؟ در چند ماهگی بروز می‌کند؟

لبخند اجتماعی _ در حدود ۲-۳ ماهگی.

۶۴- جاهای خالی را تکمیل نمایید.

یکی از ابتدایی‌ترین علائم رشد اجتماعی در کودکان، ……… اجتماعی است که در حدود ………. ماهگی بروز می‌یابد. ترس از غریبه نیز در ……. ماهگی رخ‌ می‌دهد.

لبخند _ ۳-۲ _ ۸-۷

۶۵- جدول زیر، برخی از رفتارهای اجتماعی کودک را نشان می‌دهد. جاهای خالی را تکمیل نمایید.

۳_۲ ماهگی اولین علامت رشد اجتماعی در ۳ – ۲ ماهگی …….. اجتماعی است
۸ ماهگی …………. در ۸ ماهگی است.
۴ یا ۵ سالگی بازی‌های ……… در ۴ یا ۵ سالگی است. در این بازی‌ها کودکان علاقه‌مندند ……..یکدیگر باشند، ولی به‌تنهایی بازی کنند.
دوره ……… کودکان در دوره ……… با یکدیگر بازی‌های گروهی می‌کنند، و علاقه خاصی به بازی با هم جنسان خود دارند. جمله معروف آن‌ها (دخترها با دخترها و پسرها با پسرها) را همگی شنیده‌ایم.

لبخند _ ترس از غریبه _ موازی _ در کنار _  دبستان _ دبستان

رشد اخلاقی در دوره کودکی

۶۶- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص نمایید.

 تشخیص اینکه چه‌کاری خوب و چه‌کاری بد است به رشد نیاز دارد.

درست

ب) در تبیین فرایند رشد اخلاقی می‌توان گفت که کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند.

درست

ج) کودکان مسئول رفتار خود نیستند.

درست

د) برای اخلاق یک فرایند تدریجی و پیچیده طی می‌شود.

درست

ه) ممکن است یک کودک ۶ ساله کاری را اخلاقی بداند که دوستش را خوشحال می‌کند، درحالی‌که وقتی بزرگ می‌شود کار اخلاقی را به دلیل درستی آن انجام می‌دهد نه صرفاً برای خوشحال کردن دوستش.

درست

ی) منظور از رشد اخلاقی همان انجام عمل اخلاقی است، هر چند ممکن است دلیل انجام عمل اخلاقی متفاوت باشد.

درست

۶۷- به این مثال توجه کنید:

مریم ۵ ساله است. مادرش یک کیک خوشمزه برای او و برادرش پخته و آن را در یخچال قرار داده است. مریم، علاوه بر سهم خودش، سهم برادرش را هم می‌خورد، آیا کار مریم اخلاقی است؟ چرا؟

خیر، کودکان در فرآیند رشد اخلاقی تصوری از کار خوب و بد ندارند؛ اگرچه کار مریم غیر اخلاقی است، اما مسئول رفتار خود نیست و عنصر اخلاقی به حساب نمی‌آید برای تبدیل شدن به عنصر اخلاقی باید یک فرآیند تدریجی و پیچیده طی شود.

۶۸- چرا کودکان مسئول رفتار خود نیستند؟

در تبیین فرایند رشد اخلاقی می‌توان گفت که کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند؛ به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند، برای اخلاق یک فرایند تدریجی و پیچیده طی می‌شود.

۶۹- جای خالی را تکمیل نمایید.

رشد …….. دربرگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی و اصول شرعی و عرفی است که تعیین می‌کنند انسان‌ها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند.

اخلاقی

در ادامه بخوانید: » چگونه می‌توانیم تمرکز ایجاد کنیم؛ برخی موانع تمرکز؛ عوامل تمرکز

به دو مثال زیر توجه کنید.

• مینا ۶ ساله است. به سراغ قفسه‌های بالایی آشپزخانه می‌رود بدون اجازه مادر مقداری شکلات برمی‌دارد. هنگام پایین آوردن دستش، یک فنجان می‌شکند.

• برادر دوقلوی مینا برای کمک به مادرش ناگهان دستش به سینی فنجان‌ها می‌خورد و سه فنجان را می‌شکند. عمل کدام یک از این‌ها اخلاقی نیست؟ این دو مثال را برای دو کودک ۶_۵ ساله تعریف و پاسخ را یادداشت کنید و به کلاس ارائه دهید.

مینا و برادرش کار غیراخلاقی انجام نداده‌اند. بچه‌های ۶_۵ ساله به دلیل نوع استدلال خود، رفتار مینا را به دلیل عدم اطلاع مادر غیراخلاقی می‌دانند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا