زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)

ویژگی های جانداران

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۳.۵]
جاندار

 

جاندار یا اَندامگان، یا اُرگانیسم (به فرانسوی: Organisme) به معنای یک سامانهٔ زنده و پیچیده از اعضاست که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و تضمین بقا و پایداری کلّ آن موجود زنده (جاندار) را فراهم می‌کنند. در برابر موجود بی جان که جماد نام دارد.

جانداران انواع مختلفی دارند: باکتری ها، گیاهان،جانوران ، قارچ‌ها و آغازیان

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.

 

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. جانداران به چند دامنه تقسیم شده که خود به چند گروه تقسیم شده‌اند. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

واژهٔ ارگانیسم، از واژهٔ یونانی باستان organon به معنی ابزار یا وسیله اقتباس شده است.

موجودات زنده با عامل‌های زیر از غیر زنده‌ها متمایز می‌شوند (جانداران همه ی هفت ویژگی اول را با هم دارند):

(این ویژگی ها تنها در حالت طبیعی، سالم و بالغ می باشد)

۱. نظم و ترتیب

۲. هومئوستازی

۳. رشد و نمو

۴. فرایند جذب و استفاده از انرژی

۵. پاسخ به محیط

۶. تولید مثل

۷. سازش با محیط

(مصرف آب و غذا در ردیف ۴ دسته بندی میشه و تنفس در ردیف ۲ و ردیفی مجزا یا ویژگی ای مجزا نیستند.)

جاندارجانداراَندامگان‌ها (جانداران) انواع متنوعی دارند که عبارت اند از:

۱. آغازیان

۲. باکتری‌ها

۳. قارچ‌ها

۴. گیاهان

۵. جانوران

طبیعی، سالم و بالغ

این سه ویژگی را تمام جانداران ندارند. برای مثال قاطر که از جفت گیری خر نر و اسب ماده به وجود می آید قابلیت تولیدمثل ندارد. این موجود با آنکه جاندار به حساب می آید یکی از ویژگی های جانداران را ندارد اما جاندار به حساب می آید؛ زیرا در حالت طبیعی نمی‌باشد.

مثال دیگر نوزادان می باشد.اینها با آنکه جاندارند اما قابلیت تولیدمثل ندارند زیرا در حالت بالغ نمی‌باشند.


فهرست کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا