زیست‌شناسی (۱)

ویژگی های جانداران

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

جاندار

 

جاندار یا اَندامگان، یا اُرگانیسم (به فرانسوی: Organisme) به معنای یک سامانهٔ زنده و پیچیده از اعضاست که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و تضمین بقا و پایداری کلّ آن موجود زنده (جاندار) را فراهم می‌کنند. در برابر موجود بی جان که جماد نام دارد.

جانداران انواع مختلفی دارند: باکتری ها، گیاهان،جانوران ، قارچ‌ها و آغازیان

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.

 

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. جانداران به چند دامنه تقسیم شده که خود به چند گروه تقسیم شده‌اند. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

واژهٔ ارگانیسم، از واژهٔ یونانی باستان organon به معنی ابزار یا وسیله اقتباس شده است.

موجودات زنده با عامل‌های زیر از غیر زنده‌ها متمایز می‌شوند (جانداران همه ی هفت ویژگی اول را با هم دارند):

(این ویژگی ها تنها در حالت طبیعی، سالم و بالغ می باشد)

۱. نظم و ترتیب

۲. هومئوستازی

۳. رشد و نمو

۴. فرایند جذب و استفاده از انرژی

۵. پاسخ به محیط

۶. تولید مثل

۷. سازش با محیط

(مصرف آب و غذا در ردیف ۴ دسته بندی میشه و تنفس در ردیف ۲ و ردیفی مجزا یا ویژگی ای مجزا نیستند.)

جاندارجانداراَندامگان‌ها (جانداران) انواع متنوعی دارند که عبارت اند از:

۱. آغازیان

۲. باکتری‌ها

۳. قارچ‌ها

۴. گیاهان

۵. جانوران

طبیعی، سالم و بالغ

این سه ویژگی را تمام جانداران ندارند. برای مثال قاطر که از جفت گیری خر نر و اسب ماده به وجود می آید قابلیت تولیدمثل ندارد. این موجود با آنکه جاندار به حساب می آید یکی از ویژگی های جانداران را ندارد اما جاندار به حساب می آید؛ زیرا در حالت طبیعی نمی‌باشد.

مثال دیگر نوزادان می باشد.اینها با آنکه جاندارند اما قابلیت تولیدمثل ندارند زیرا در حالت بالغ نمی‌باشند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا