زیست‌شناسی

روابط همزیستی قارچ‌ها: قارچ – ریشه‌ای، گلسنگ‌ها، دیده بانان محیط زیست

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

 همزیستی قارچ‌ها

قارچ‌ها با فتوسنتز کننده‌ها روابط همزیستی دارند.

قارچ‌ها روابط همزیستی مختلفی با جلبک‌ها و گیاهان دارند. این روابط از نظر بوم شناختی بسیار حائز اهمیت‌اند. همزیستی یک هتروتروف (قارچ) با یک فتوسنتز کننده (گیاه سبز یا جلبک) از نوع همیاری است. قارچ مواد معدنی موردنیاز را از محیط جذب می‌کند و در اختیار گیاه قرار می‌دهد، گیاه با استفاده از انرژی خورشید به ساختن مولکول‌های آلی مورد نیاز خود و قارچ می‌پردازد.

قارچ – ریشه‌ای: قارچ – ریشه‌ای نوعی رابطه همیاری است که بین قارچ و ریشه برخی گیاهان آوندی برقرار می‌شود. نخینه به انتقال فسفر و دیگر مواد معدنی از خاک به ریشه گیاهان کمک می‌کند و گیاه کربو هیدرات مورد نیاز خود و نخینه را می‌سازد.

در قارچ – ریشه‌ای، نخینه ممکن است به درون ریشه نفوذ کند یا به دوران بپیچد. در شکل ۱ نخینه‌هایی را می‌بینید که به درون ریشه رشد کرده‌اند. مطالعه فسیل‌ها نشان داده است که ساختارهای ریشه مانند گیاهان ابتدایی، غالباً قارچ – ریشه‌ای بوده‌اند. دانشمندان براین باورند زمانی که گیاهان به خشکی وارد شدند، خاک فاقد هرگونه ماده آلی بود، اما گیاهان ابتدایی به کمک قارچ – ریشه‌ای‌ها توانستند در خاک غیرحاصل خیز رشد کنند. بعضی از گیاهان آوندی، همکاری خود را با قارچ در قالب قارچ – ریشه‌ای ادامه داده‌اند و توانسته‌اند بقای خود را تا امروز حفظ کنند.

قارچ - ریشه‌ای. هر دو جاندار از این همزیستی سود می‌برند.شکل ۱- قارچ – ریشه‌ای. هر دو جاندار از این همزیستی سود می‌برند.

قارچ – ریشه‌ای‌های پیرامون بسیاری از ریشه‌های گیاهی، به درون آن نفوذ نمی‌کنند. چنین نوع همزیستی معمولاً بین نوع خاصی قارچ که بیشتر از بازیدیومیست هاست، با نوع خاصی از گیاهان برقرار می‌شود. بسیاری از گیاهان، مانند کاج، بلوط و بید از این همزیستی برخوردارند.

گلسنگ

گلسنگ، جانداری استثنایی و حاصل همزیستی بین یک قارچ و یک فتوسنتز کننده، مثل جلبک سبز، سیانوباکتری یا هر دو است. جزء فتوسنتز کننده، کربوهیدرات‌ها را می‌سازد و جزء قارچی، علاوه بر تأمین مواد معدنی، از جزء فتوسنتز کننده، محافظت می‌کند. در بیشتر گلسنگ‌ها، جزء قارچی یک آسکومیست است. وقتی به یک گلسنگ، مثل گلسنگ شکل ۲ نگاه می‌کنید، در واقع جزء قارچی گلسنگ را می‌بینید. جزی فتوسنتز کننده در لایه‌های نخینه پنهان شده است. نور خورشید از لایه‌های تخینه عبور می‌کند و به جزء فتوسنتز کننده می‌رسد.

ساختار مستحکم قارچ، همراه با توانایی فتوسنتزی جلبک یا سیانوباکتری، به گلسنگ امکان می‌دهد تا در شرایط سخت نیز به حیات خود ادامه دهد. در بیابان‌های بایر، در قطب شمال، روی خاک بدون گیاه، روی صخره‌های داغ آفتاب خورده و روی تنه درختان، گلسنگ‌ها را می‌توان یافت. به یاد بیاوریم که گلسنگ‌ها اولین جانداران اکوسیستم‌ها هستند که در محل جدید، جایگزین می‌شوند و اکوسیستم را بنیان می‌نهند. گلسنگ‌ها با خرد کردن سنگ‌ها، محیط را برای ورود دیگر جانداران مهیا می‌کنند. گلسنگ‌ها نقشی کلیدی در ایجاد اکوسیستم‌ها دارند؛ چون قادرند نیتروژن را تثبیت کنند و آن را به صورتی که برای جانداران قابل استفاده باشد، به محیط وارد کنند.

گلسنگ‌ها می‌توانند در برابر خشکی و انجماد مقاومت کنند. در چنین شرایطی آنان به خواب می‌روند. وقتی که رطوبت و گرما دوباره به محیط باز می‌گردد، گلسنگ‌ها رشد خود را از سر می‌گیرند. در شرایط سخت، گلسنگ‌ها ممکن است به آهستگی رشد کنند. بعضی از آن‌ها که در کوهستان می‌رویند، چند هزار سال عمر دارند اما سطحی را که می‌پوشانند، بیشتر از سطح کف دست نیست. این گلسنگ‌ها جزیه کهن‌ترین جانداران روی کره زمین‌اند. گرچه گلسنگ‌ها می‌توانند در دماهای زیاد یا کم زندگی کنند، اما نسبت به تغییرات شیمیایی محیط، حساس‌اند. به همین سبب، آنان ابزارهای زنده‌ای برای سنجش کیفیت هوا به شمار می‌روند.

گلسنگ‌ها. جلبک‌ها، سلول‌های سبزی که در ریزنگار می‌بینید، جزء فتوسنتز کننده گلسنگ هستند.شکل ۲- گلسنگ‌ها. جلبک‌ها، سلول‌های سبزی که در ریزنگار می‌بینید، جزء فتوسنتز کننده گلسنگ هستند.

فعالیت

اثر قارچ – ریشه‌ای بر رشد گیاه

دو گروه از گیاهان، یکی در خاک سترون و دیگری در خاک غیر سترون کاشته می‌شوند. بقیه شرایط آزمایش برای هر دو گروه یکسان است. بعد از ۱۸ هفته، وضعیت رشد گیاهان به صورتی بوده است که در شکل می‌بینید. با توجه به این شکل، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱- رشد دو گروه را با یکدیگر مقایسه کنید. کدام یک رشد سریع‌تری داشته است؟

۲- توضیح دهید که چرا یک گروه نسبت به گروه دیگر رشد بهتری داشته است؟

۳- علت رشد کمتر در گیاه کوچک‌تر چه بوده است؟

۴- برای جبران کاهش رشد گیاهان کوچک‌تر چه راهی پیشنهاد می‌کنید؟

اثر قارچ - ریشه‌ای بر رشد گیاه

بیشتر بدانید

گلسنگ‌ها، دیده بانان محیط زیست

از دهه ۱۹۵۰ به بعد، دانشمندان دریافتند که بیشتر گلسنگ‌ها برای رشد کردن به هوای پاکیزه نیاز دارند. مثلاً مشاهده کرده‌اند که افزایش مه دود موجب ناپدید شدن گلسنگ‌ها می‌شود. علاوه بر این، در جاهایی که هوای پاکیزه وجود دارد، گلسنگ‌ها فراوانی بیشتری دارند. به همین سبب، دانشمندان از گلسنگ‌ها برای نشان دادن آلودگی هوا استفاده می‌کنند.

چرا گلسنگ‌ها ابزارهای خوبی برای نشان دادن آلودگی هوا هستند؟

گلسنگ‌ها ریشه ندارند بنابراین موادغذایی مورد نیاز خود را باید از هوا جذب کنند. باران، مه و شبنم، سطح گلسنگ را مرطوب می‌کند. در نتیجه گلسنگ می‌تواند ماده غذایی و هر نوع ماده آلوده¬کننده‌ای را که در هوا وجود دارد، جذب کند.

گلسنگ‌ها می‌توانند قرن‌ها زندگی کنند. به همین سبب برای مطالعه تغییرات آلودگی هوا طی دوره‌های زمانی طولانی، بسیار مناسب‌اند. بسیاری از گونه‌های گلسنگ پراکندگی جغرافیایی وسیعی دارند. بنابراین، می‌توان برای نشان دادن کیفیت هوا در فواصل مختلفی نسبت به منبع آلودگی، مثل کارخانه یا نیروگاه، تنها از یک گونه گلسنگ استفاده کرد.

چگونه از گلسنگ‌ها برای نشان دادن آلودگی هوا استفاده می‌کنند؟

برای نشان دادن کیفیت هوای یک منطقه به وسیله گلسنگ‌ها، دانشمندان اغلب از پراکندگی گلسنگ‌ها در منطقه‌ی مورد نظر نقشه برداری می‌کنند سپس تعداد گونه‌ها و فراوانی هریک را شمارش و بعد مجموع سطح اشغال شده به وسیله هر گونه از گلسنگ‌ها را محاسبه می‌کنند. اگر نقشه برداری طی سال‌های متمادی انجام شود، امکان نشان دادن تغییرات دراز مدت فراهم می‌شود. دانشمندان با اندازه¬گیری غلظت فلزات و سایر آلاینده‌ها در گلسنگ‌ها، می‌توانند اطلاعات کامل‌تری درباره آلودگی هوا به دست آورند. همچنین آنان می‌توانند با اندازه گیری میزان کلروفیل موجود در گلسنگ از آهنگ فتوسنتز و از میزان سلامتی آن آگاه شوند.

برای بررسی آلودگی هوا در منطقه‌ای که در آن هیچ گلسنگی نیست، دانشمندان گلسنگ‌ها را از منطقه‌ای که به طور طبیعی گلسنگ دارد به منطقه بدون گلسنگ منتقل می‌کنند. سپس آنان گلسنگ‌ها را از نظر مواد آلاینده مورد بررسی قرار می‌دهند و هرگونه تغییر در سلامت گلسنگ‌ها را ثبت می‌کنند. آنان همچنین به اثرات ناشی از جابه جا کردن گلسنگ‌ها توجه دارند.

فعالیت

۱- ساختار زیگوسپورانژ ریزوپوس استولونیفر را توصیف کنید و توضیح دهید این ساختار چه نقشی در بقای گونه ایفا می‌کند.

۲- توضیح دهید که چرا و چگونه از گلسنگها برای نشان دادن کیفیت هوا استفاده می‌کنند؟

۳- بگویید هر یک از شکل‌های زیر به کدام گروه از قارچ‌ها متعلق‌اند و نحوه تولیدمثل هرکدام چگونه است؟

گروه‌های قارچی

۴- نمودار زیر، مقدار قارچهای خوراکی برداشت شده را در یک جنگل طی یک دوره زمانی خاص و نیز مساحت جنگل درختان بلوط را طی همان دوره زمانی، نشان می‌دهد.

قارچ دنبلان در جنگل بلوطقارچ دنبلان در جنگل بلوط

الف – چه رابطه‌ای بین میزان قارچ‌های برداشت شده و جنگل زدایی وجود دارد؟

ب – اگر کشاورزان منطقه بخواهند مقدار برداشت قارچ در سطح فعلی خود ثابت بماند، به آنان چه پیشنهادی می‌کنید؟

۵- با توجه به نوع متابولیسم گلسنگ‌ها، فکر می‌کنید که گلسنگ‌ها ابتدا در چه نوع محیطی تکامل یافته باشند؟

خودآزمایی

۱- دو نوع همزیستی را که در آن‌ها قارچ شرکت دارد، توضیح دهید.

۲- قارچ _ ریشه‌ای چه فایده‌ای برای گیاه دارد؟

۳- گلسنگ از چه اجزایی تشکیل شده است؟

۴- توانایی به خواب رفتن گلسنگ‌ها چه ارتباطی با عمر طولانی آنها دارد؟

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا