مغز و اعصابنوروآناتومی

اطلس رنگی مغز از کتاب نوروآناتومی بالینی ریچارد اس اسنل

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۵ میانگین: ۴.۲]

» کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل


» » اطلس رنگی مغز


شکل بالایی: نمای فوقانی از مغز. پایین: نمای تحتانی مغز

شکل CA-2: تصویر بالا: نمای فوقانی مغز. تصویر پایین: نمای تحتانی مغز.


بالا: نمای قدامی مغز. پایین: نمای خلفی مغزشکل CA-2: تصویر بالا: نمای قدامی مغز. تصویر پایین: نمای خلفی مغز.


تصویر بالا: نمای جانبی سمت راست مغز. تصویر پایین: نمای داخلی سمت راست مغز در مقطع ساژیتال میانیشکل CA-3: تصویر بالا: نمای جانبی سمت راست مغز. تصویر پایین: نمای داخلی سمت راست مغز در مقطع ساژیتال میانی.


مقاطع کرونال مغز از شاخ قدامی بطن جانبی (تصویر بالا)، اجسام پستانی (تصویر وسط) و پل مغزی (تصویر پایین)شکل CA-4: مقاطع کرونال مغز از شاخ قدامی بطن جانبی (تصویر بالا)، اجسام پستانی (تصویر وسط) و پل مغزی (تصویر پایین).


تصویر بالا: مقطع افقی مغز که هسته عدسی‌شکل، هسته دمی، تالاموس و کپسول داخلی را نشان می‌دهد. تصویر پایین: مقطع کرونال مایل مغزشکل CA-5: تصویر بالا: مقطع افقی مغز که هسته عدسی‌شکل، هسته دمی، تالاموس و کپسول داخلی را نشان می‌دهد. تصویر پایین: مقطع کرونال مایل مغز.


تصویر بالا: نمای تحتانی از مغز که اعصاب جمجمه را نشان می دهد. اعصاب ابدوسنت و فاسیال دیده نمی شوند. تصویر پایین: نمای تحتانی بزرگ شده از بخش مرکزی مغزشکل CA-6: تصویر بالا: نمای تحتانی از مغز که اعصاب جمجمه را نشان می دهد. اعصاب ابدوسنت و فاسیال دیده نمی شوند. تصویر پایین: نمای تحتانی بزرگ شده از بخش مرکزی مغز.


تصویر بالا: نمای خلفی ساقه مغز. قسمت اعظم مخچه برداشته برداشته شده است تا کف بطن چهارم نمایان شود. تصویر وسط: نمای فوقانی مخچه که ورمیس (کرمینه) و نیمکره‌های راست و چپ مخچه را نشان می دهد. تصویر پایین: نمای تحتانی مخچه که ورمیس و نیمکره‌های راست و چپ مخچه را نشان می دهد.شکل CA-7: تصویر بالا: نمای خلفی ساقه مغز. قسمت اعظم مخچه برداشته برداشته شده است تا کف بطن چهارم نمایان شود. تصویر وسط: نمای فوقانی مخچه که ورمیس (کرمینه) و نیمکره‌های راست و چپ مخچه را نشان می دهد. تصویر پایین: نمای تحتانی مخچه که ورمیس و نیمکره‌های راست و چپ مخچه را نشان می دهد.


نمای داخلی بزرگ شده از نیمکره راست مغز در مقطع ساژیتال میانی که پیوستگی کانال مرکزی، بطن چهارم، قنات مغزی و بطن سوم و ورود به بطن جانبی از طریق سوراخ بین بطنی نشان داده شده استشکل CA-8: نمای داخلی بزرگ شده از نیمکره راست مغز در مقطع ساژیتال میانی که پیوستگی کانال مرکزی، بطن چهارم، قنات مغزی و بطن سوم و ورود به بطن جانبی از طریق سوراخ بین بطنی را نشان می‌دهد. 


در ادامه بخوانید:


» فصل ۱ کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل

 

در ادامه بخوانید:


» کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا