مغز و اعصابنوروآناتومی

اطلس رنگی مغز از کتاب نوروآناتومی بالینی ریچارد اس اسنل

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۵ میانگین: ۴.۲]

» کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل


» » اطلس رنگی مغز


شکل بالایی: نمای فوقانی از مغز. پایین: نمای تحتانی مغز

شکل CA-2: تصویر بالا: نمای فوقانی مغز. تصویر پایین: نمای تحتانی مغز.


بالا: نمای قدامی مغز. پایین: نمای خلفی مغزشکل CA-2: تصویر بالا: نمای قدامی مغز. تصویر پایین: نمای خلفی مغز.


تصویر بالا: نمای جانبی سمت راست مغز. تصویر پایین: نمای داخلی سمت راست مغز در مقطع ساژیتال میانیشکل CA-3: تصویر بالا: نمای جانبی سمت راست مغز. تصویر پایین: نمای داخلی سمت راست مغز در مقطع ساژیتال میانی.


مقاطع کرونال مغز از شاخ قدامی بطن جانبی (تصویر بالا)، اجسام پستانی (تصویر وسط) و پل مغزی (تصویر پایین)شکل CA-4: مقاطع کرونال مغز از شاخ قدامی بطن جانبی (تصویر بالا)، اجسام پستانی (تصویر وسط) و پل مغزی (تصویر پایین).


تصویر بالا: مقطع افقی مغز که هسته عدسی‌شکل، هسته دمی، تالاموس و کپسول داخلی را نشان می‌دهد. تصویر پایین: مقطع کرونال مایل مغزشکل CA-5: تصویر بالا: مقطع افقی مغز که هسته عدسی‌شکل، هسته دمی، تالاموس و کپسول داخلی را نشان می‌دهد. تصویر پایین: مقطع کرونال مایل مغز.


تصویر بالا: نمای تحتانی از مغز که اعصاب جمجمه را نشان می دهد. اعصاب ابدوسنت و فاسیال دیده نمی شوند. تصویر پایین: نمای تحتانی بزرگ شده از بخش مرکزی مغزشکل CA-6: تصویر بالا: نمای تحتانی از مغز که اعصاب جمجمه را نشان می دهد. اعصاب ابدوسنت و فاسیال دیده نمی شوند. تصویر پایین: نمای تحتانی بزرگ شده از بخش مرکزی مغز.


تصویر بالا: نمای خلفی ساقه مغز. قسمت اعظم مخچه برداشته برداشته شده است تا کف بطن چهارم نمایان شود. تصویر وسط: نمای فوقانی مخچه که ورمیس (کرمینه) و نیمکره‌های راست و چپ مخچه را نشان می دهد. تصویر پایین: نمای تحتانی مخچه که ورمیس و نیمکره‌های راست و چپ مخچه را نشان می دهد.شکل CA-7: تصویر بالا: نمای خلفی ساقه مغز. قسمت اعظم مخچه برداشته برداشته شده است تا کف بطن چهارم نمایان شود. تصویر وسط: نمای فوقانی مخچه که ورمیس (کرمینه) و نیمکره‌های راست و چپ مخچه را نشان می دهد. تصویر پایین: نمای تحتانی مخچه که ورمیس و نیمکره‌های راست و چپ مخچه را نشان می دهد.


نمای داخلی بزرگ شده از نیمکره راست مغز در مقطع ساژیتال میانی که پیوستگی کانال مرکزی، بطن چهارم، قنات مغزی و بطن سوم و ورود به بطن جانبی از طریق سوراخ بین بطنی نشان داده شده استشکل CA-8: نمای داخلی بزرگ شده از نیمکره راست مغز در مقطع ساژیتال میانی که پیوستگی کانال مرکزی، بطن چهارم، قنات مغزی و بطن سوم و ورود به بطن جانبی از طریق سوراخ بین بطنی را نشان می‌دهد. 


در ادامه بخوانید:


» فصل ۱ کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل

 

در ادامه بخوانید:


» کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا