امتحانات نهاییتاریخ

سؤالات امتحان نهایی تاریخ رشته ادبیات و علوم انسانی نوبت دی ۱۳۹۹

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: تاریخ ۳

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۲۹/ ۱۰/ ۹۹

ساعت شروع: ۱۰ صبح

رشته ادبیات و علوم انسانی

تعداد صفحه: ۲

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۹ (چاپ ۹۹)

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

به خاطر آوردن: (۳ نمره)

الف) جمله‌های صحیح یا غلط را مشخص کنید. (هر مورد ۰/۲۵)

۱- آقامحمدخان به منظور برقرار کردن نظم به قفقاز لشکرکشی کرد و در همین زمان به دست چند تن از همراهانش به قتل رسید.

صحیح (درس ۳ ص ۳۳، ۰/۲۵ نمره)

۲- نتیجه انقلاب سفید شاه نابودی اقتصادی ایران و وابستگی به بیگانگان بود.

صحیح (درس ۱۰ ص ۱۳۳، ۰/۲۵ نمره)

۳- کشور کنونی عراق پس از جنگ جهانی دوم و تجزیه امپراتوری عثمانی، تحت قیمومیت انگلستان شکل گرفت.

غلط (درس ۱۲ ص ۱۵۰، ۰/۲۵ نمره)

ب) کدام یک از گزینه‌های سمت چپ با شماره‌های سمت راست در ارتباط است. (هر مورد ۰/۲۵)

در ستون سمت چپ یک مورد اضافی است.

۱- تسخیر سرزمین‌های شرق دریای خزر توسط روس‌ها الف- قرارداد ۱۹۱۵ م.
۲- تقسیم ایران به دو ناحیه شمال از آن روس و جنوب از آن انگلیس ب- قرارداد گلستان
۳- تحکیم نفوذ و سلطه پایدار انگلیس در ایران ج- قرارداد آخال
د- قرارداد ۱۹۱۹ م.

۱- گزینه «ج» قرارداد آخال (درس ۳ ص ۴۳، ۰/۲۵ نمره)

۲- گزینه «الف» قرارداد ۱۹۱۵ م. (درس ۶ ص ۶۸، ۰/۲۵ نمره)

۳- گزینه «د» قرارداد ۱۹۱۹ م. (درس ۶ ص ۹۰، ۰/۲۵ نمره)

ج) جاهای خالی را با کلمات زیر تکمیل کنید. (دو مورد اضافی است.) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

(شرع – عرف – سیاحان – مسیونرهای)

۱- محاکم …………………………… در زمان قاجار دعاوی مدنی مانند دعواهای خانوادگی، ملکی و ارث را حل و فصل می‌کردند.

محاکم شرع (درس ۳ ص ۴۰، ۰/۲۵ نمره)

۲- نخستین مدرسه‌های جدید در ایران توسط ……………………….. اروپایی و آمریکایی تأسیس شد.

مسیونرهای (درس ۴ ص ۵۴، ۰/۲۵ نمره)

د) گزینه‌های مناسب را انتخاب کنید. (۰/۵ نمره) (هر مورد ۰/۲۵)

۱- شعارکدام یک از نخست وزیران محمدرضا شاه «آشتی ملی» بود؟

الف- شریف امامی

ب- ازهاری

ج- جمشید آموزگار

د- اسدالله اعلم

شریف امامی (درس ۱۰ ص ۱۳۵، ۰/۲۵ نمره)

۲- اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در کدام عملیات بود که در نتیجه آن خرمشهر آزاد شد.

الف – مرصاد

ب – بیت المقدس

ج- طریق القدس

د- فتح المبین

بیت المقدس (درس ۱۲ ص ۱۵۲، ۰/۲۵ نمره)

هـ) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (۰/۵ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

۱- امام خمینی (ره) چه دیدگاهی نسبت به تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی داشت؟ (ذکر یک مورد کافی است.)

آن را موجب تضعیف اسلام یا افزایش نفوذ بهائیان می‌دانست. (درس ۱۰ ص ۱۲۸، ۰/۲۵ نمره)

۲- اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بعد از انحراف فکری به کدام جریان فکری تمایل پیدا کردند؟

مارکسیسم (درس ۱۰ ص ۱۳۲، ۰/۲۵ نمره)

۲- تعریف اصطلاحات یا مفاهیم تاریخی: (۲ نمره) (هر مورد ۱ نمره)

الف- حکمت تاریخی:

به عقیده میرزا آقاخان کرمانی، مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث و مطالعه علل و نتایج رویدادها به قوانینی دست یافته‌اند که آن را حکمت تاریخی می‌نامند. (درس ۱ ص ۵، ۱ نمره)

ب – بناهای کارت پستالی

سبکی از معماری در دوره قاجار که در آن برخی از عناصر معماری فرنگی اروپایی با معماری ایرانی ترکیب و تلفیق شده و بناهایی ایجاد شده بود را بناهای کارت پستالی می‌گفتند. (درس ۴ ص ۵۹، ۱ نمره)

۳- اظهار نظر و قضاوت: (۲ نمره) (الف ۱ نمره) (ب- ج هرکدام ۰/۵ نمره)

الف- چرا پس از پیروزی قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ میان رهبران، شخصیت‌ها، احزاب و گروه‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت تفرقه و دشمنی افتاد؟

بر اثر غلبه روحیه لجاجت، خود محوری، قدرت طلبی و منفعت جویی‌های فردی و گروهی به تفرقه ودشمنی تبدیل شد. (درس ۹ ص ۱۲۳، ۱ نمره)

ب- به نظر شما کشورهای اروپایی به چه بهانه‌ای در امور داخلی امپراتوری عثمانی دخالت می‌کردند؟

به بهانه دفاع از حقوق اقلیت‌های این کشور (درس ۲ ص ۲۵، ۰/۵ نمره)

ج- چرا برخی از روزنامه نگاران در دوره قاجار اقدام به انتشار روزنامه‌های خود در خارج از کشور کردند؟

به دلیل ماهیت استبدادی حکومت قاجار و نبود آزادی بیان (درس ۱ ص ۱۲، ۰/۵ نمره)

کلید واژه: ماهیت استبدادی، نبود آزادی بیان 

توجه: منظور از کلید واژه این است که اگر دانش آموزان در پاسخ به سؤالات، فقط به موارد ذکر شده در کلید واژه اشاره کرده باشند، نمره کامل تعلق بگیرد.

۴- مقایسه پدیده‌های تاریخی: (۲ نمره) (هر مورد ۱نمره)

الف- در اندیشه «اعتدالیون» و «دمکرات‌ها» در جریان انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس دوم را مقایسه کنید.

اعتدالیون مذهب را سدی محکم در برابر ظلم و بی عدالتی می‌دانستند و اجرای شریعت را در دستور کار خود قرار داده بودند، اما دمکرات‌ها بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌ورزیدند تا مشروطه را از جنبه‌های دینی تهی کنند و نهضت را از آرمان‌های اصیل آن دور سازند. (درس ۵ ص ۷۶، ۱ نمره)

کلیدواژه: تأکید اعتدالیون به مذهب – اعتقاد دمکرات‌ها به جدایی دین از سیاست.  

توجه: منظور از کلید واژه این است که اگر دانش آموزان در پاسخ به سؤالات، فقط به موارد ذکر شده در کلید واژه اشاره کرده باشند، نمره کامل تعلق بگیرد.

ب- تفکر دو گروه فاشیسم و نازیسم (نازی) در اروپای زمان جنگ جهانی دوم را با هم مقایسه کنید.

فاشیست‌ها یک گروه ملی گرای افراطی در ایتالیا بودند که می‌خواستند دولت تک حزبی قدرتمند و متمرکزی در این کشور ایجاد کنند. نازی‌ها در آلمان قدرت گرفتند. آنان همچون فاشیست‌ها، ملی گرایانی افراطی و نژادپرست بودند. (درس ۸ ص ۱۰۲ و ۱۰۲، ۱ نمره)

کلید واژه: ملی گرای افراطی- دولت تک حزب- نژاد پرست

توجه: منظور از کلید واژه این است که اگر دانش آموزان در پاسخ به سؤالات، فقط به موارد ذکر شده در کلید واژه اشاره کرده باشند، نمره کامل تعلق بگیرد.

۵- توصیف، فهرست و طبقه بندی اجزا یا ویژگی پدیده‌های تاریخی: (۳/۵ نمره) (الف- ب- ج، هرکدام ۱ نمره، د ۰/۵ نمره)

الف- یک مورد از مهم‌ترین نتایج قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ را بنویسید.

– هدف مبارزه تغییر کرد و سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان شد.

– حضور امام خمینی در صحنه مبارزه موجب شد بسیاری از روحانیون به مبارزات سیاسی روی بیاورند.

– علاوه بر روحانیون و دانشگاهیان، اقشار دیگری از جامعه نیز به جمع مبارزان پیوستند.

– رهبری امام خمینی به عنوان مرجع دینی برجسته‌تر شد.

– مبارزان به نقش و قدرت مذهب در این زمینه توجه بیشتری نشان دادند.

هر مورد ۱ نمره، ذکر یک مورد کافی است. (درس ۱۰ ص ۱۳۰)

ب- مهم‌ترین اقدامات انگلستان برای ممانعت از ملی شدن نفت ایران را بنویسید. (ذکر یک مورد کافی است.)

۱- تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان؛

۲- فرستادن کشتی‌های جنگی خود به خلیج فارس و بنادر ایران و تهدید نظامی؛

۳- طرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی؛

۴- تهدید اقتصادی ایران با تعطیلی شعب بانک انگلیس، خارج کردن سرمایه‌های شرکت نفت و تحریم خرید نفت.

هر مورد ۱ نمره، ذکر یک مورد کافی است. (درس ۹ ص ۱۲۱)

ج- مهم‌ترین اهداف و انگیزه‌های صدام حسین از حمله نظامی به ایران چه بود؟ (ذکر یک مورد کافی است.)

۱- حاکمیت بر آبراه مهم اروند رود، دسترسی و تسلط بر خلیج فارس و جدایی جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ و استان خوزستان از ایران

۲- تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی و جلوگیری از انتشار افکار انقلابی در میان مردم عراق و مسلمانان سایر کشورها؛

۳- رسیدن به رهبری جهان عرب و ایفای نقش ژاندارمری در منطقه.

هر مورد ۱ نمره، ذکر یک مورد کافی است. (درس ۱۲ ص ۱۵۱)

د- مهم‌ترین خواسته‌های مهاجرین در مهاجرت کبرا به قم چه بود؟ (ذکر یک مورد کافی است)

۱- برکناری عین الدوله از صدرات

۲- فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران

۳- تأسیس عدالتخانه

۴- تشکیل دارالشورا (مجلس نمایندگان)

هر مورد ۰/۵ نمره، ذکر یک مورد کافی است. (درس ۵ ص ۶۸)

۶- کاربست شواهد و مدارک تاریخی: (۱ نمره) (هر مورد ۰/۵ نمره)

دخالت عبدالحسین هژیر، وزیر دربار شاهنشاهی، در برگزاری انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی، باعث اعتراض بسیاری از سوی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی شد. عده‌ای از سیاستمدران و روزنامه نگاران به رهبری دکتر محمد مصدق، در اعتراض به دخالت‌های دولت وقت در ۲۲ مهرماه سال ۱۳۲۸ در کاخ مرمر متحصن شدند. چندی پس از پایان تحصن، افراد متحصن در منزل مصدق جمع شدند. سید حسین فاطمی در سخنانی پیشنهاد تشکیل ائتلاف جبهه ملی را داد و به این ترتیب، جبهه ملی ایران به رهبری محمد مصدق تشکیل شد. این جبهه مهم‌ترین تشکیلانی بود که بر مبنای ملی گرایی در ایران به وجود آمد. پس از تشکیل جبهه ملی، علاوه بر هیئت مؤسس، احزاب مختلفی از قبیل حزب ملت ایران، حزب زحمت کشان ملت ایران، حزب مردم ایران، مجمع مسلمانان مجاهد و انجمن اصناف و تجار بازار تهران به آن پیوستند و جبهه واحدی را برای مقابله با استعمار انگلیس، تأمین حقوق و منافع ملی از طریق اجرای کامل اصول قانون اساسی و استقرار حکومت مشروطه به وجود آوردند.

متن بالا را به دقت بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف- چرا عده‌ای از سیاستمدران و روزنامه نگاران به رهبری دکتر محمد مصدق در کاخ مرمر معترض شدند؟

در اعتراض به دخالت‌های دولت وقت در ۲۲ مهرماه سال ۱۳۲۸ در کاخ مرمر متحصن شدند. (درس ۹ ص ۱۹، ۰/۵ نمره)

ب- جبهه ملی بر چه مبنایی تشکیل شد؟

بر مبنای ملی گرایی در ایران به وجود آمد. (درس ۹ ص ۱۹، ۰/۵ نمره)

سؤالات تشریحی (علل، دلایل، آثار، نتایج و پیامدهای تاریخی)

۷- عملیات مرواید توسط کدام یک از یگان‌های نظامی ایران علیه رژیم بعثی عراق انجام گرفت؟ (۰/۵ نمره)

دریا دلان نیروی دریایی ارتش (۰/۲۵ نمره) با پشتیبانی نیروی هوایی (۰/۲۵ نمره) (درس ۱۲ ص ۱۵۳)

۸- رضا شاه چه زمانی به مبارزه با سنت‌های اسلامی پرداخت؟ (۱ نمره)

پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آناتورک، رئیس جمهور آن کشور، (۰/۵ نمره) به تقلید از او به مبارزه با همه سنت‌های اسلامی پرداخت. (۰/۵ نمره) (درس ۷ ص ۱۹۷)

۹- دو بلوک شرق و بلوک غرب پس از جنگ جهانی دوم توسط کدام کشورها و با چه تفکری شکل گرفت؟ (۱ نمره)

آمریکا و هم پیمانانش که دارای نظام سرمایه داری بودند بلوک غرب محسوب می‌شدند. (۰/۵ نمره) و شوروی و کشورهای اقماری به همراه کشورهایی که نظام کمونیستی بر آنها حاکم بود، بلوک شرق را تشکیل دادند. (۰/۵ نمره) (درس ۸ ص ۱۱۰)

۱۰- نازی‌ها به رهبری هیتلر بعد از قدرت گیری در آلمان در بعد روابط خارجی چه شیوه‌ای در پیش گرفتند؟ (۱ نمره)

نازی‌ها به رهبری هیتلر در بعد روابط خارجی، علاوه بر بستن پیمان‌های دو و چند جانبه با برخی کشورها، (۰/۵ نمره) برنامه‌های توسعه طلبانه سرحدی و سرزمینی خود را به پیش بردند. (۰/۵ نمره) (درس ۸ ص ۱۰۲)

۱۱- هدف از شکل‌گیری دو نهاد «نهضت سواد آموزی» و «جهاد سازندگی» بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه بود؟ (۱ نمره)

نهضت سواد آموزی با هدف ترویج فرهنگ سواد آموزی و کاهش و رفع بی سوادی شروع به کار کردند. (۰/۵ نمره) جهاد سازندگی برای عمران، آبادانی و رفع فقر و محرومیت از روستاها شکل گرفت. (۰/۵ نمره) (درس ۱۱ ص ۱۴۱)

۱۲- دانشجویان پیرو خط امام به چه دلایل سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند؟ (۱ نمره)

دانشجویان علت اقدام خود را تداوم دشمنی‌ها و توطئه‌های دولت آمریکا علیه انقلاب اسلامی و دخالت در امور داخلی ایران از جمله اجازه ورو دبه محمدرضاشاه پهلوی برای سفر به آن کشور اعلام کردند.

کلید واژه: دشمنی آمریکا با ایران، توطئه آمریکا علیه انقلاب، دخالت در امور داخلی ایران، اجازه به شاه (درس ۱۱ ص ۱۴۰، ۱ نمره)

۱۳- چرا انگلیسی‌ها با احداث راه آهن ایران در مسیر شرقی- غربی مخالفت کردند؟ (۱ نمره)

چون مسیر شرقی- غربی راه آهن می‌توانست دسترسی زمینی به هندوستان را برای دشمنان انگلستان تسهیل کند (۰/۵ نمره) و این با منافع انگلستان در شرق در تضاد بود. (۰/۵ نمره) (درس ۷ ص ۹۶)

«موفق و پیروز باشید»

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا