امتحانات نهاییتعلیمات دینی

سؤالات امتحان نهایی تعلیمات دینی رشته علوم تجربی نوبت دی ماه ۱۳۹۹

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

سؤالات امتحان نهایی درس: تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن)

رشته: ریاضی فیزیک – علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

تاریخ امتحان: ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹

ساعت شروع: ۱۰ صبح

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۹

الف) پیام آیات قرآنی و حدیث شریف را بنویسید:

 ۱) آیه شریفه «کُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّکَ وَ ما کانَ عَطاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً» بیانگرکدام سنت الهی است؟ (۰/۵)

امداد عام الهی (امداد) (درس ۶ ص ۷۰)

 ۲) آیه شریفه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» به کدام معیار تمدن اسلامی اشاره دارد؟ (٠/۵)

برقراری عدالت (برپایی جامعه عدالت محور) (درس ۹ ص ۱۱۱)

۳) با تدبیر در آیه «ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» سه روش صحیح دعوت به دین اسلام را استخراج کرده و بنویسید. (۱/۵)

حکمت – موعظه – جدل (درس ۱۰ ص ۱۳۲)

۴) مطابق حدیث امام على علیه السلام «یا مَعشَرَ التُّجّار، اَلفِقهَ، ثُمَّ المَتجَرَ» چگونه می‌توان از گرفتاری به کسب حرام دوری کرد؟ (٠/۵)

آشنایی با احکام تجارت (فقه) (درس ۸ ص ۱۰۳)

ب) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را با (ص / غ) مشخص کنید:

۵) انسانی که گرفتار شرک عملی شده، از درونی آرام و شخصیتی پایدار برخوردار است. (٠/۵)

غ (درس ۳ ص ۳۴)

۶) نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و طلب باری از او برای تقویت اخلاص، غفلت از خداوند را کم می‌کند. (٠/۵)

ص (درس ۴ ص ۴۷)

۷) موجودات جهان، از آن جهت که با حکم و فرمان و اراده الهی ایجاد می‌شوند به تقدیر الهی وابسته‌اند. (٠/۵)

غ (درس ۵ ص ۵۶)

۸) اولین آیاتی که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آغازگر رسالت وی بود، درباره دانش و آموختن بود. (٠/۵)

ص (درس ۹ ص ۱۱۴)

ج) جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید: 

۹) اگر کسی معتقد باشد که این جهان را چند خدا آفریده‌اند، گرفتار شرک در ……………………. شده است. (٠/۵)

شرک در خالقیت (درس ۲ ص ۲۱)

۱۰) اگر رفتار ناپسند برخی از افراد سبب بدبینی دیگران به دین شود، در واقع حقوق ………………. افراد ضایع شده است. (٠/۵)

حقوق معنوی (درس ۷ ص ۸۷)

۱۱) تنها شیوه مطمئن و قابل اعتمادی که پیش روی هر انسان خردمند و عاقبت اندیشی قرار دارد، زندگی …………………… است. (٠/۵)

دینی (الهی) (درس ۸ ص ۹۵)

۱۲) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از هر فرصتی برای رفع تبعیض‌های طبقاتی و برقراری فرهنگ ………………….. در جامعه، کمال استفاده را می‌نمود. (٠/۵)

برابری (مساوات) (درس ۹ ص ۱۱۰)

د) به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید:

۱۳) عقیده به توانایی پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای دین علیهم السلام در برآوردن حاجات انسان چه موقع موجب شرک است؟ (٠/۵)

این توانایی را از خود آنها و مستقل از خدا بدانیم (درس ۲ ص ۲۴)

۱۴) گام برداشتن انسان در مسیر توحید عملی چگونه صورت می‌گیرد؟ (٠/۵)

اطاعت از فرمان‌های خدا (درس ۳ ص ۳۲)

۱۵) شیطان در پیشگاه خداوند اقرار کرده است که توانایی فریب چه افرادی را ندارد؟ (٠/۵)

مومنان با اخلاص (درس ۴ ص ۴۷)

۱۶) بیان عبارت «آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب» از زبان شیطان، نشان دهنده کدام حیله او برای دور کردن انسان از توبه است؟ (٠/۵)

نا امید کردن از رحمت الهی (درس ۷ ص ۸۴)

۱۷) دلایل حرام بودن قمار در اسلام را بنویسید. ( ذکر دو مورد کافی است) (٠/۵)

الف – بیهودگی ، ب – پول و ثروت مردم را در مسیری که هیچ فایده‌ای برای جامعه ندارد به کار می‌گیرد. ج – این عمل میان برنده و بازنده کینه و دشمنی به وجود می‌آورد. (ذکر دو مورد کافی است، هر مورد ٠/۲۵)(درس ۸ ص ۹۸)

۱۸) گذر از عصر جاهلیت به عصر اسلام، نیازمند چه تغییر و چه تحولی بود؟

تغییر در نگرش انسان‌ها (٠/۲۵) و تحولی بنیادین در شیوه زندگی فردی و اجتماعی مردم (٠/۲۵)(درس ۹ ص ۱۰۹)

هـ) در عبارت‌های زیر گزینه صحیح را تشخیص دهید:

۱۹) تلاش برای انجام کار به درستی و به همان صورت که خداوند فرمان داده است دارای کدام حُسن می‌باشد؟ (۱)

الف – فاعلی

ب) فعلی

(ب) (درس ۴ ص ۴۵)

۲۰) بیت «هیج گویی سنگ را فردا بیا ور نیایی من دهم بد را سزا ؟» بیانگر کدام شاهد اختیار است؟

الف – مسئولیت پذیری

ب- تفکر و تصمیم

(الف) درس ۵ ص ۵۴

و) ارتباط هر یک از مفاهیم زیر را کشف کنید:

۲۱) هر یک از عبارت‌های قسمت الف با کدام یک از عبارت‌های قسمت ب ارتباط دارد: (۱/۵)

الف ب (یک مورد اضافی است)
الف) نظریات و کشفیات جدید در علوم مختلف ۱) توجه به قانون
ب) آشنایی مردم با حقوق خود در مقابل دولت‌ها ۲) مصرف زدگی
ج) ایجاد نیازهای کاذب با استفاده از جاذبه تبلیغات در مردم ۳) علم زدگی
۴) رشد سریع علم

الف – ۴ ب- ۱ ج- ۲ درس ۱۰ ص ۱۳۰ و ۱۳۱

 ز) به سؤال‌های احکام زیرپاسخ دهید:

۲۲) حکم هر یک از موارد زیر را بنویسید: واجب جایز – واجب کفایی – حرام – مستحب (یک مورد اضافی است) (۲)

 الف) فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پایگاه‌های ارتباطی بومی و داخلی توسط دولت

ب) استفاده از موسیقی، خواه موسیقی سنتی و کلاسیک و خواه غیرسنتی و مدرن

ج) شرکت در مجالس شادی برای تقویت صله رحم به شرط رعایت احکام الهی

 د) شرط‌بندی در بازی‌ها و ورزش‌های معمولی

الف – واجب ب – جایز ج – مستحب د – حرام (درس ۸ ص ۱۰۱ و ۱۰۲)

ح) به پرسش‌های زیر پاسخ کامل دهید:

۲۳) چرا انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند ناتوان است؟ (۱)

ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی‌توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه ذهن ما نمی‌تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید.(محدود بودن ذهن انسان و نامحدود بودن ذات خداوند) (درس ۱ ص ۱۲)

۲۴) تفاوت امتحان الهی را با امتحان بشری بنویسید. (۱)

در امتحان بشری ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می‌کوشیم تا از طریق امتحان کردن آنها به آگاهی لازم برسیم؛ ولی امتحان خداوند علیم برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برای رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایلات درونی افراد است.(درس ۶ ص ۶۸)

۲۵) توبه اجتماعی را با ذکر مثال شرح دهید.(۱/۵)

اگر جامعه در برخی از ابعاد از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شود، نیازمند بازگشت به مسیر توحید و اصلاح ، یعنی توبه اجتماعی است. انحراف‌های اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی اصلاح شوند تا گسترش نیابند و ماندگار نشوند. ربا خواری، رشوه گرفتن، بی توجهی به عفاف و پاکدامنی، ظلم کردن و ظلم پذیری و اطاعت از غیر خدا از جمله این بیماری‌ها و انحراف‌هاست. مهم‌ترین راه اصلاح و معالجه جامعه از این بیماری‌ها انجام دادن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است. (درس ۷ ص ۸۸)

۲۶) چرا دوره جوانی بهترین زمان برای توبه است؟ (۱)

دوره جوانی دوره انعطاف پذیری، تحول و دگرگونی و دوره پیری دوره کم شدن انعطاف و تثبیت خوی ها و خصلت‌هاست. اگر در دوره جوانی خصلت‌هایی در انسان پدید آمد و ماندگار شد خارج کردن آنها در پیری بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. صفات ناپسندی که در ما پدید می‌آیند، شبیه ریشه‌های نهالی هستند که در ابتدا نفوذ کمی در خاک دارد اما هر قدر زمان می‌گذرد، نفوذ آن بیشتر می‌شود و قوی‌تر می‌گردد تا جایی که کندن آن درخت بسیار سخت می‌شود. از این رو، توبه در جوانی بسیار آسان‌تر از زمان پیری است. (درس ۷ ص ۸۸)

۲۷) موقعیت زن و خانواده را در تمدن اسلامی بنویسید. (۱)

زنان حق مالکیت و کار داشتند، دسترنج آنها به خودشان تعلق داشت و در اختیار همسر یا پدر قرار نمی‌گرفت، تحصیل برای زنان آزاد بود و اندیشمندان بزرگی در جهان اسلام پیدا شدند که قبلاً سابقه نداشت.(درس ۹ ص ۱۱۴)

موفق و موید باشید

(مصححان گرامی ضمن عرض خدا قوت؛ نوشتن عین عبارات کتاب الزامی نیست، با توجه به مفهوم کلی، نمره لحاظ شود)

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا