زبان عربیکنکور سراسری

سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۳۹۸ داخل کشور؛ درس زبان عربی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

کنکور انسانی ۱۳۹۸ داخل کشور

ماده امتحانی: زبان عربی

تعداد سوالات: ۲۵

از شماره ۲۶ تا شماره ۵۰

مدت پاسخگویی ۲۰ دقیقه

کد کنترل: ۳۱۱-A

** عین الْأَصَحُّ وَ الأدق فی الْجَوَابُ للترجمه مِنْ أَوْ الی العربیه (۳۵-۲۶)

۲۶- أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خُلَّهٌ وَ لا شَفاعَهٌ

۱) از آنچه به شما روزی می دهیم انفاق کنید قبل از آنکه روزی بیاید که در آن هیچ فروش و دوستی نیست و نه شفاعتی!

۲) انفاق کنید از آنچه روزی دادیم شما را، پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه فروشی در آن است و نه دوستی و نه شفاعتی!

۳) بخشش کنید از چیزهایی که روزیتان دادیم پیش از اینکه آن روز فرا رسد که هیچ فروش و دوستی و شفاعت در آن نیست!

۴) از آنچه روزی شما قرار میدهیم بخشش کنید قبل از اینکه آن روز بیاید که فروش در آن نیست و دوستی و شفاعت نیز نیست!

پاسخ گزینه: ۲

۲۷- «لِی الْآن مکتبه کَبِیرَه، وَ مَا کَانَ لِی قِبَل هَذَا أَکْثَر مِنْ مِائَه کِتَاب!»:

۱) فعلا کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داشتم!

۲) کتابخانه من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلا بیش از صد کتاب نداشت!

۳) اکنون کتابخانه بزرگی دارم، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداشتم!

۴) کتابخانه ای در حال حاضر دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت!

پاسخ گزینه: ۳

۲۸- «مَا یزید صَبَرْنَا فِی أُمُورِ لا طاقَهَ لَنا بِهَا، هُوَ الْإِیمَان بِالله! »:

۱) آنچه صبر ما را در اموری که هیچ توانی برای آنها نداریم، می افزاید، همان ایمان به الله است!

۲) صبر ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد نمی شود، بلکه آن در ایمان به الله است!

۳) صبر در کارهایی که توان آنها در ما نیست قدرت ما را زیاد نمی کند، بلکه آن ایمان به خداست!

۴) چیزی که صبر ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که همان ایمان به خداست!

پاسخ گزینه: ۱

۲۹- «أَ تَسْتشیر الْکَذَّاب وَ مَا هُو إِلَّا سَرَاب یعرف الْحَقِیقَه إِلَیْنَا عَلَى الْعَکْس!»:

۱) با دروغگو شور می کردم اما او فقط یک سراب بیش نبود که حقایق را معکوس به من معرفی می کرد!

۲) آیا این دروغگویی که با او مشورت می کنی کسی جز سرابی است که حقایق را به ما وارونه می شناساند!

۳) آیا با دروغگو مشورت می کنی، در حالیکه او فقط سرابی است که حقیقت را به ما وارونه معرفی می کند!

۴) چگونه با دروغگو مشورت می کنی حال آنکه او چیزی جز سراب نیست که حقیقت را معکوس به ما می شناساند!

پاسخ گزینه: ۳

۳۰- «إِنَّ الْإِنْسان الَّذِی یجد طَعَاما مناسبا لفکره ستصبح قُدْرَتِه للفهم وَ الْعَمَل!»:

۱) انسانی که غذای مفیدی را برای اندیشه خود بیاید نیرویش برای فهم و عمل، بیشتر شده است!

۲) انسانی که غذای مناسبی برای فکر خود می یابد نیرویش برای فهم و عمل، بیشتر خواهد شد!

۳) اگر انسان غذای مناسبی را برای اندیشه خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیشتر خواهد شد!

۴) انسان کسی است که غذای مفیدی را برای فکر خود یافته و نیرویش برای فهم و عمل، بیشتر شده است!

پاسخ گزینه: ۲

۳۱- «لَا یترک مِنَ الْأَوْلَاد والدیهم إِلَّا من یعتقد أَنَّهُمَا لَیْسَا بِحَاجَه إِلَیْه وَ هُمَا فِی صحّه!»:

۱) فرزندان والدین خودشان را ترک نمی کنند مگر معتقد به این باشند که آنها در سلامتند و نیاز به او ندارند!

۲) از میان فرزندان فقط کسی والدین را ترک می کند که عقیده داشته باشد که آنان سلامتی دارند و نیازمند به او نیستند!

۳) تنها کسی در میان فرزندان پدر و مادر را ترک می کند که بر این عقیده باشد که آنان به او نیازمند نیستند و در سلامتند!

۴) از فرزندان فقط کسی پدر و مادرش را ترک می کند که معتقد باشد آنها به او نیاز ندارند و هر دو در سلامت هستند!

پاسخ گزینه: ۴

۳۲- «إسترجعتُ حاسوبی من الأکان الَّذِی یَخْتَصُّ بتصلیح الْوَسَائِل الکهربائیه!»:

۱) کامپیوترم را به مغازه ای که وسایل برقی را درست می کرد پس دادم و برگشتم!

۲) به مغازه ای که تخصصش درست کردن کامپیوتر و وسایل برقی بود برگشتم!

۳) کامپیوترم را از مغازه ای که مختص تعمیر وسایل برقی است پس گرفتم!

۴) از مغازه ای که کارش تعمیر وسایل با برق بود کامپیوترم را پس گرفتم!

پاسخ گزینه: ۳

۳۳- عین الصَّحِیحِ:

۱) لَمَّا مَا وَجَدْتِ الْبَنَاتُ أمهن حَیَّه نَحْنُ عَلَیْهَا: دختران هنگامی که مادر خود را زنده نیافتند، بر او شیون کردند؟

۲) لا أحد یأتیک فی حاجه فترده خائبا: کسی نیست که با خواسته هایش نزد تو بیاید و تو او را ناامید برگردانی!

۳) من ذاق حبک کنا إلیک و هو یخاف منک: کسی که عشق تو را چشید درحالی که از تو می ترسد به تو نزدیک است؟

۴) الکذاب یتظاهر بالصدق و إن یظهر الکذبُ فی وجهه: دروغگو تظاهر به راستگویی می کند اگرچه دروغ از چهره اش نمایان بوده است؟

پاسخ گزینه: ۱

۳۴- عین الخطأ:

۱) کُنتُ فرحت من أن الحسنات ذهبن السیئات: از اینکه خوبیها، بدیها را از بین می برد، شاد شده بودم!

۲) کادت بنتی تجهر بغضبها عند الضیوف لما نصحتها: وقتی دخترم را نزد مهمانان نصیحت کردم نزدیک بود خشمش را آشکار کند؟

۳) کُن ساکتا و راقب أن لا یجری على لسانک ما لیس لک به علم: ساکت باش و مراقب باش که بر زبانت چیزی که بدان علم نداری، جاری نشود!

۴) لما بدأت بأن تعیب الآخرین إعلم أن ذلک نفسه من أکبر العیوب: وقتی شروع به عیب گیری از دیگران کردی، بدان که آن خودش از بزرگترین عیبهاست؟

پاسخ گزینه: ۲

۳۵- «ما درختانی می کاریم تا دیگران از میوه های آنها بخورند!». عین الصحیح:

۱) نحن نغرس الأشجار حتى من ثمراتها یأکل الآخرون!

۲) نغرس نحن الأشجار لکی یأکل آخرون من ثمارها!

۳) نغرس نحن أشجارا حتى آخرون یأکل من ثمراتها!

۴) نحن نغرس أشجارا لکی یأکل من ثمارها الآخرون!

پاسخ گزینه: ۴

إقرأ النص التالی ثم أجب عن الأسئله (۴۲-۳۶) بما یناسب النص:

الذئب حیوان یُشبه بعض أنواع الکلاب، هو متوحش و صاحب فک بقوه خارقه لصید الفریسه (طعمه، شکار) و حملها مسافات بعیده. تعیش الذئاب فرادی أو أزواجا فی المناطق الجبلیه بحیث تُصبح رؤیتها صعبا هناک؟

تتجمع فقط خلال فصل الشتاء لتکون فی الجماعه عند ما تبحث عن الغذاء، و کلما اشتد البرد تصبح الذئاب أکثر خشونه و جرأه، فتخرج إلى الأماکن المزدحمه کالحدائق بحثا عن الغذاء، و یبذل هذا الحیوان جهودا غیر عادیه للمحافظه على سلامته!

تنام الذئاب أثناء النهار فی کهف بین الصخور و تخرج للصید لیلا، و یمکنها أن تقطع مسافه ما بین ۴۸ إلى ۶۴ کیلومترا فی اللیله الواحده!

۳۶- عین الصحیح: تعیش الذئابُ عیشه اجتماعیه بسبب …

۱) البروده فی الشتاء و صعوبه تهیئه الغذاء فیه!

۲) أنها تصید فی المناطق الجبلیه و صعبه العبور!

۳) البحث عن الطعام و الغذاء و شده خشونه الذئاب فیه!

۴) خروجها فی اللیل لا للصید، فتتجمع خلال فصل الشتاء!

پاسخ گزینه: ۱

۳۷- ماذا یُسَبَّب ازْدِیَاد الْخُشُونَه وَ الْجُرْأَه فِی الذِّئَاب؟ (عین الصَّحِیحِ):

۱) الْحَیَاه الاجتماعیه الَّتِی تختارها الذِّئَاب!

۲) فَصَلِّ الشِّتَاءِ وَ بُرُودَتِهِ وَ قُلْتُ الصَّیْدِ فِیهِ!

۳) إِنَّها یُمْکِنُهَا أَنْ تُقْطَع مَسَافَات طَوِیلَه بِسُرْعَه کَثِیرَه!

۴) سکونتها فِی الْجِبَال بِحَیْث تُصْبِح رُؤْیَتِهَا صَعْبا لِلْإِنْسَان!

پاسخ گزینه: ۲

۳۸- عین الصحیح:

۱) یساعد الذئب فئه القوی فی صید الفریسه!

۲) تعیش الذئاب فرادی أو أزواجا لأنها حیوانات متوحشه!

۳) عند طلوع الشمس تخرج الذئاب من بین الصخور مجتمع للصید!

۴) إنه یشبه بعض أنواع الکلاب، أما قوته للصید فأقل من الحیوانات الأخرى!

پاسخ گزینه: ۱

۳۹- عین الخطأ عن الذئب:

۱) عند الشتاء لما یشتد البرد تزداد الخشونه و الجرأه فیه!

۲) یعیش فی مناطق أرضها مرتفعه و نراه بصعوبه هناک!

۳) تتجمع الذئاب للبحث عن الغذاء طول السنه!

۴) هو حیوان متوحش قوی فی صید فریسته!

پاسخ گزینه: ۳

عین الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی (۴۲-۴۰)

۴۰- «تصبح»:

۱) فعل مضارع – مزید ثلاثی (حروفه الأصلیه: صب ح) / من الأفعال الناقصه، خبره « هناک» و منصوب

۲) للمخاطب – مزید ثلاثی (ماضیه: أصبح) – معرب / فعل من الأفعال الناقصه، اسمه « رؤیه» و مرفوع

۳) فعل مضارع – للغائبه – مزید ثلاثی / من الأفعال الناقصه، اسمه رؤیه و خبره « هناک»

۴) مضارع – مزید ثلاثی (من باب إفعال) – معرب / فعل من الأفعال الناقصه، اسمه رؤیه

پاسخ گزینه: ۴

۴۱- «تتجمع»:

۱) للغائبه – مزید ثلاثی (من باب تفعیل) – معلوم / فعل و مع فاعله جمله فعلیه

۲) فعل مضارع – مزید ثلاثی (من باب تفعل) – لازم / فعل و مع فاعله جمله فعلیه

۳) مضارع – للمخاطب – مزید ثلاثی (ماضیه: جمع) – معرب / فعل، و الجمله فعلیه

۴) مزید ثلاثی (من باب تفعل، و حروفه الأصلیه: ج م ع) – متع – معرب / مع فاعله جمله فعلیه

پاسخ گزینه: ۲

۴۲- «متوش»:

۱) اسم – مفرد مذکر – اسم فاعل من فعل مجرد ثلاثی) – معرب / خبر، و الجمله اسمیه

۲) مفرد مذکر – اسم فاعل (ماضیه: توش و مصدره: توحش) – مبنی / خبر

۳) اسم فاعل من فعل مزید، باب تفعیل) – نکره – معرب / خبر و مرفوع

۴) مفرد مذکر – اسم فاعل (مصدره: توحش) – نکره / خبر و مرفوع

پاسخ گزینه: ۴

۴۳- عین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:

۱) یبلغ الصادق بصدقه ما لا یبلغه الکاذب باحتیاله!

۲) لک إختراع علم و إبتکار وجه نافع و وجه مضر؟

۳) یتم التوازن فی الطبیعه من خلال وجود روابط متداخله!

۴) على کل الناس أن یتعایشوا مع بعضهم تعایشا لما !

پاسخ گزینه: ۴

** عین الْمُنَاسِب لِلْجَوَاب عَنْ الأسئله التالیه (۵۰-۴۴)

۴۴- عَیْنَ مَا لَیْسَ فِیهِ مِنْ المتضاد:

۱) مِنْ یَبْدَأُ بِضَرْبِ وَ شَتَمَ الْآخِرِینَ فَهُوَ الأظلم !

۲) إِنَّ الْأَحْمَقَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَنْفَعَ أَحَداً فَهُوَ یَضُرُّهَا!

۳) الکذاب یبعد علینا القریب و یقرب علینا البعید!

۴) الألف من الأصدقاء قلی و الواحد من الأعداء کثیر!

پاسخ گزینه: ۱

۴۵- عین الخطأ (فی التفضیل):

۱) لا شک أن لغه القرآن أبلغ من جمیع اللغات الأخرى!

۲) إن أختی الصغرى هی التلمیذه الکبرى فی الصف!

۳) معلمونا فی المدرسه من أفاضل معلمی البلاد!

۴) هذه التلمیذه صغرى من زمیلاتها فی الصف!

پاسخ گزینه: ۴

۴۶- عین الصحیح:

۱) عشرون ریالا فی خمسه یساوی مائه ریال!

۲) تسعون ریالا ناقص عشرین یساوی ستین ریالا!

۳) أحد عشر ریالا زائد تسعه یساوی سبعه ریالات!

۴ ) ثمانون ریالا تقسیم على عشرین یساوی أربعین ریالا!

پاسخ گزینه: ۱

۴۷- عین المفعول موصوفا بالجمله:

۱) أشکرک یا ربی بأن حسنت خلقی!

۲) قد یأکل التمساح فریسه أکبر من فمه!

۳) سجل هدفک و أذهب إلیه بقوه و إراده!

۴) أتعرف طائرا ینقر جذوع الأشجار لصنع العش!

پاسخ گزینه: ۴

۴۸- عین مضارعا یمکن أن یعادل «الماضی الاستمراری» فی الفارسیه:

۱) سنجد برنامجا لک یعینک فی دروسک کلها!

۲) شاهد مناظر فی طریق السفر یعجبنی جمالها!

۳) العاقل یستشیر الصادق فی أموره حتى یقربه من الحقائق!

۴) بعضنا یحدث بکل ما یسمع به، و هذا عمل غیر صحیح!

پاسخ گزینه: ۲

۴۹- عین الفعل الناقص لا یدل على الزمن الماضی:

١) کانت لها ثقافه طیبه!

۲) کان الدرس ملیئا بالسؤال!

۳) کانت الأرض فی الربیع مخضره!

۴) کان لهم خلق طیب فی الحیاه!

پاسخ گزینه: ۳

۵۰- عین ما لیس فیه المنادی:

۱) أم من یستطیع أن یحبنی مثلک دون أی منه!

۲) رب إنی أسألک أن تستر عیوبی کلها عند أعدائی!

۳) قوم صدیقی هم الذین یساعدون بعضهم بعضا فی الشدائد!

۴) ولد حافظ على نظافه الطبیعه و أکد على ذلک عند أصدقائک!

پاسخ گزینه: ۳

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا