زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)کنکور سراسری

سوالات زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۲ خارج از کشور

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۳ میانگین: ۳.۷]

کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵ 

 

این کتاب شامل: 

  • بررسی تمامی پرسش‌های کنکوری (از سال ۱۳۹۸  تا ۱۴۰۲) داخل کشور و خارج از کشور؛ 
  • بررسی برخی پرسش‌های کنکوری نظام‌های آموزشی سابق؛ 
  • پاسخ کلیدی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی


برای مشاهده «بخشی از این کتاب الکترونیکی» کلیک کنید. تهیه فایل ورد «کتاب مجموعه پرسش‌های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵

 

فایل ورد شامل:

  • تمام پرسش‌های کتاب به همراه پاسخ کلیدی می‌باشد. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱
توجه داشته باشید‌این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در‌این وب‌سایت بایگانی نمی‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید‌این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در‌این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۳
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

دانلود کنید:

پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم 

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سؤال

از شماره

تا شماره

زمان پاسخ گویی

۱

زیست شناسی

۴۵

۱

۴۵

۴۵ دقیقه

۱- با توجه به اینکه در انسان، پیام‌های مربوط به بخش حلزونی گوش، به بخشی از مغز میانی ارسال می‌شود، کدام مورد درباره این بخش از مغز صحیح است؟

۱) در بالای مرکز تنظیم ترشح اشک قرار دارد.

۲) محل گردآوری اغلب پیام‌های حسی است.

۳) در مجاورت مرکز تنظیم عطسه و سرفه است.

۴) در بالای غده تنظیم کننده ریتم‌های شبانه روزی قرار دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۱


۲- کدام عبارت، فقط در خصوص بعضی از جانداران تک‌یاخته‌ای، صحیح است؟

۱) در همه بخش‌های مختلف رنای ناقل آنها، انواع توالی‌های مشابهی وجود دارد.

۲) در آنها، آمینواسید مناسب توسط آنزیم ویژه‌ای به مولکول نوکلئیک اسید متصل می‌شود.

۳) در فرایند تولید هر پلی‌پپتید در آنها، یک رمزه (کدون) آغاز و سه رمزه (کدون) پایان شرکت می‌کنند.

۴) پروتئین‌هایی که در فاصله بین غشای یاخته و هسته آنها ساخته می‌شود، سرنوشت‌های مختلفی پیدا می‌کنند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴


۳- در ارتباط با بدن انسان، کدام عبارت نادرست است؟

۱) غدهٔ معده همانند غدهٔ بزاقی، حاوی یاخته‌هایی است که به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند و فضای بین یاخته‌ای اندکی دارند.

۲) غدۀ بزاقی همانند غدۀ معده، یاخته‌هایی دارد که ترشحات این یاخته‌ها، ابتدا به سطح داخلی لوله گوارش وارد می‌شود.

۳) غده بزاقی برخلاف غدهٔ معده، کاتالیزور زیستی تجزیه کننده نوعی پلی ساکارید گیاهی را ترشح می‌کند.

۴) غدهٔ معده برخلاف غدهٔ بزاقی، می‌تواند مستقیماً تحت تأثیر شبکه‌های یاخته‌های عصبی قرار گیرد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۲


۴- مطابق با مطلب کتاب درسی، چند مورد، ویژگی مشترک مهره‌­داران ماده‌ای را نشان می‌دهد که می‌توانند یاخته‌های جنسی با میزان اندوخته غذایی اندک تولید کنند؟

الف: عمل لقاح در داخل یا خارج بدن آن‌ها به انجام می‌رسد.

ب: از ساختار ویژه‌ای برای دفع مواد زاید بدن استفاده می‌کنند.

ج: تنها از طریق یک روش اصلی تنفس، تبادلات گازی را انجام می‌دهند.

د: در بیشتر موارد، بازجذب را به روش فعال و ترشح را به روش غیرفعال انجام می‌دهند.

۱) ۴                 

۲) ۳                    

۳) ۲                        

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه ۴. فرض پرسش در مورد پستاندران، ماهی‌ها و دوزیستان صدق می‌کند. ففط مورد «ب» درست است. 


۵- مطابق با شکل زیر، بیماری چشم فرد با استفاده از نوعی عدسی برطرف می‌شود. در ارتباط با چشم غیرمسلح این فرد (بدون استفاده از عدسی)، کدام مورد درست است؟

کنکور سراسری زیست خارج از کشور و داخل کشور

۱) به دنبال تغییر طول تارهای آویزی، تصویر اجسام نزدیک بر روی شبکیه ایجاد می‌شود.

۲) با انقباض ماهیچه‌های مژگانی، تصویر اجسام نزدیک در پشت شبکیه به وجود می‌آید.

۳) پس از فعال شدن اعصاب بخش خودمختار تصویر اجسام دور در جلوی شبکیه تشکیل می‌شود.

۴) در پی ضخیم‌تر شدن عدسی چشم، تصویر دورترین اجسام قابل رؤیت، بر روی شبکیه تشکیل می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۶- کدام مورد در ارتباط با پروتئین‌سازی یک یاخته یوکاریوتی، درست است؟

۱) در زمانی که اتصال tRNA و توالی آمینواسیدها قطع می‌شود، به طور حتم، جایگاه E رناتن (ریبوزوم) خالی است.

۲) بعد از اینکه tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار می‌گیرد، به طور حتم، بر طول رشته پلی پپتیدی افزوده می‌شود.

۳) در زمانی که tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار می‌گیرد، به طور حتم، tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار دارد.

۴) قبل از اینکه tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار گیرد، به طور حتم، tRNA بدون آمینواسید از جایگاه E رناتن خارج شده است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۷- پرنده‌ای که پروانه مونارک را بلعیده و دچار تهوع شده است، بعدها از خوردن این حشره امتناع می‌کند. کدام عبارت درباره این رفتار پرنده، نادرست است؟

۱) در اثر آزمون و خطا آموخته شده است.

۲) تحت تأثیر عاملی قرار می‌گیرد که بر احتمال بقا و تولیدمثل افراد مؤثر است.

۳) به جانور می‌آموزد که از هر محرک تکراری بی‌اهمیت چشم پوشی کند.

۴) جانور را به سمت رفتاری در جهت برقراری موازنه‌ای بین کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر، هدایت می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۸- در شرایط طبیعی محیط و با توجه به دو صفت داسی شدن گلبول‌های قرمز و هموفیلی در انسان، کدام مورد یا موارد زیر، برای همۀ حالات، محتمل است؟

الف: تولد پسری بیمار از مادری خالص و بیمار

ب: تولد دختری سالم و خالص از مادری خالص و سالم

ج: تولد پسری بیمار از مادری ناخالص

د: تولد دختری سالم و ناخالص از مادری ناخالص

۱) «ج» و «د»                                                      

۲) «د»

۳) «الف»، «ب»، «ج» و «د»                                    

۴) «ب»، «ج» و «د»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۹- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، گروهی از مهره‌داران می‌توانند از فرومون ها برای جفت‌یابی استفاده کنند. کدام ویژگی، فقط در مورد بعضی از این جانوران صادق است؟

۱) می‌توانند از طریق دو برابر کردن فام‌تن (کروموزوم)‌های یاخته جنسی خود، تولید مثل کنند.

۲) به کمک گیرنده‌های مکانیکی خط جانبی، از اجسام و جانوران اطراف خود باخبر می‌شوند.

۳) به واسطه داشتن اندام‌های ویژه دفعی، توانایی زیادی در بازجذب آب دارند.

۴) ساختار استخوان در آنها، به ساختار استخوان انسان بسیار شبیه است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۰- در ارتباط با استخوان‌ها و عضلات بدن انسان، کدام عبارت درست است؟

۱) ماهیچه دوسر بازو، از استخوان کتف شروع می‌شود و توسط نوار محکمی به استخوان زند زیرین متصل می‌شود.

۲) استخوان ترقوه از یک انتها در مجاورت استخوان جناغ سینه و از انتهای دیگر، در مجاورت استخوان کتف قرار دارد.

۳) استخوان‌های ابتدا و انتهای ستون مهره‌ها، از نظر شکل به یکدیگر شباهت بسیار زیادی دارند.

۴) ماهیچه ذوزنقه‌ای، جناغ سینه و ترقوه را می‌پوشاند و در مجاورت عضله دلتایی قرار دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۱- در گیاه لوبیا، پلاسمودسم‌هایی که به منطقه پوست ریشه تعلق دارند و در نزدیکی زیر پوست هستند، کدام مشخصه را ندارند؟

۱) در محل لان‌ها به فراوانی یافت می‌شوند.

۲) فضای درون منافذ دیواره یاخته‌ها را پر کرده‌اند.

۳) منافذ بزرگی برای عبور پروتئین‌ها و مولکول‌های رنا (RNA) دارند.

۴) در انتقال آب و مواد محلول معدنی به روش آپوپلاستی، نقش اساسی دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۲- به طور معمول، در خصوص بعضی از جاندارانی که توانایی انجام تولید مثل جنسی را دارند، کدام موارد زیر، درست است؟

الف: می‌توانند یاخته‌های جنسی خود را بارور کنند.

ب: در شرایطی، مصرف اکسیژن و سوخت و ساز خود را به حداقل می‌رسانند.

ج: از رشد و نمود و تخم در پیکر آن‌ها، ساختارهای متفاوتی ایجاد می‌شود.

د: در تولید زاده‌هایی بارور با عدد فام‌تنی (کروموزومی) متفاوت، نقش دارند.

۱) «ب»، «ج» و «د»                                   

۲) «الف» و «د»

۳) «الف»، «ب»، «ج» و «د»                          

۴) «الف»، «ب» و «ج»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۳- به منظور تمایز و تغییر شکل یاخته تک لادی (هاپلوئیدی) که فاقد فام‌تن (کروموزوم‌)های مضاعف شده است و در بخش مرکزی لوله‌های زامه (اسپرم)ساز یک فرد بالغ یافت می‌شود، لازم است کدام مورد، قبل از سایرین رخ دهد؟

۱) وسیله حرکتی یاخته ظاهر شود.

۲) یاخته، کاملاً حالت کشیده پیدا کند.

۳) هسته به غشای یاخته نزدیک شده و به صورت فشرده درآید.

۴) یاخته، مقدار زیادی از اندامک‌ها و مادۀ زمینه سیتوپلاسم خود را از دست دهد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۴- در گیاه لوبیا، ژن‌نمود (ژنوتیپ) ساقه رویانی دانه، AB است. کدام مورد، به ترتیب از راست به چپ، در ارتباط با ژن نمود آندوسپرم این دانه و یاخته سازنده گرده نارس و یاخته خورشی که در تشکیل این دانه شرکت داشته، محتمل است؟

۱) AB، BB ،ABB

۲) BB، AA ،AAB

۳) AA، AB ،ABB

۴) AB، BB ،AAB


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۵- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در یک فرد بالغ، اندام‌هایی وجود دارد که فقط در دوران جنینی می‌توانند یاخته‌های خونی و گرده (پلاکت)‌ها را بسازند. کدام مورد، ویژگی مشترک این اندام‌ها نیست؟

۱) در شرایطی می‌توانند حاوی تعدادی یاخته‌های پیوندی تغییر شکل یافته باشند.

۲) در بازگرداندن لنف به دستگاه گردش خون، نقش اصلی را دارند.

۳) خون خارج شده از آن‌ها وارد سیاهرگ فوق کبدی می‌شود.

۴) در زیر ماهیچه میان‌بند (دیافراگم) واقع شده‌اند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۶- مطابق با اطلاعات کتاب درسی و در خصوص ساختاری از مغز انسان که با سامانه کناره‌ای (لیمبیک) ارتباط نزدیک دارد و در پاسخ به بعضی ترشحات میکروب‌ها، دمای بدن را بالا می‌برد. چند مورد زیر، درست است؟

الف: با تولید نوعی هورمون محرک، ترشح هورمون آزاد کننده را تنظیم می‌کند.

ب: هورمونی را می‌سازد که به گیرنده‌های یاخته‌های استخوانی متصل می‌شود.

ج: پیک‌های دوربُردی را می‌سازد که در محل دیگری ذخیره می‌شوند.

د: تنها مرکز تنظیم فشارخون بدن محسوب می‌شود.

۱) ۱                        

۲) ۲                                  

۳) ۳                     

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۷- با فرض اینکه در یک فرد، عملکرد طبیعی نوعی اندام به واسطه ظهور نوعی تومور، دستخوش اختلال شده باشد، کدام مورد در خصوص این تومور، به طور حتم درست است؟

۱) بدخیم است و یاخته‌های آن به یاخته‌های بافت مجاور خود تهاجم کرده‌اند.

۲) یاخته‌های آن از نواحی دیگر بدن آمده‌اند و رشد سریعی یافته‌اند.

۳) در اثر تقسیمات تنظیم نشده یاخته‌های آن، ایجاد شده است.

۴) طول عمر همۀ رناهای پیک یاخته‌های آن افزایش یافته است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۸- در نزدیکی حفره دهانی انسان، اندام‌های لوله‌ای شکل و طویلی وجود دارند که با این حفره در ارتباط هستند. کدام ویژگی، فقط در مورد یکی از این اندام‌ها، درست است؟

۱) با اتصال به پرده صفاق، در جای خود محکم شده است.

۲) ماده مخاطی توسط یاخته‌های پوششی آن ترشح می‌شود.

۳) مولکول‌هایی را انتقال می‌دهد که در تولید انرژی بدن نقش دارد.

۴) لایه زیر مخاطی دیواره آن، به لایه غضروفی ماهیچه‌ای و لایه مخاطی چسبیده است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۹- از آمیزش فردی با ژن‌نمود (ژنوتیپ) کنکور سراسری زیست خارج از کشور و داخل کشور با فردی با ژن‌نمود مشابه، با فرض اینکه احتمال وقوع چلیپایی شدن (کراسینگ‌اور) فقط در فرد اوّل و در بین دو دگره (الل) (B ,C) و (c, b) وجود داشته باشد. احتمال تولد فرزندی با کدام ژن‌نمود غیرممکن است؟

کنکور سراسری زیست خارج از کشور و داخل کشور


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۰- مطابق با مطلب کتاب درسی و در ارتباط با جانورانی که بر روی درخت آکاسیا زندگی و از آن محافظت می‌کنند، کدام مورد نادرست است؟

۱) در مواقعی، هزینه‌های دفاع از قلمرو خود را می‌پذیرند.

۲) تحت تأثیر ترکیبات شیمیایی گل‌هایی قرار می‌گیرند که شهدی با قند فراوان دارند.

۳) همواره در کنار گیاه آکاسیا باقی می‌مانند و به حشراتی که قصد خوردن آن را دارند، هجوم می‌برند.

۴) به واسطه داشتن زندگی گروهی و داشتن نگهبانان گروه، احتمال شکار شدنشان پایین آمده است. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۱- در کتاب درسی، تعدادی از دستاوردهای زیست فناوری در حوزه پزشکی آمده است. انجام کدام مرحله یا مراحل زیر، جهت رسیدن به همۀ این دستاوردها، به طور حتم، ضروری است؟

الف: تکثیر نسخه‌های متعدد از دناهای نوترکیب به صورت مستقل از فام‌تن (کروموزوم) اصلی در یاخته دریافت کننده

ب: انتقال قطعه‌ای از محتوای ژنی یک یاخته به یاخته دریافت کننده دیگر

ج: خالص کردن زنجیره‌های پلی‌پپتیدی در آخرین مرحله

د: بررسی ژن یا ژن‌های خاص

۱) «ب» و «د»                                                     

۲) «د»

۳) «ب»، «ج» و «د»                                             

۴) «الف»، «ب»، «ج» و «د»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۲- با توجه به این که صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است که هر کدام دو دگره (الل) دارد. برای نشان دادن ژن‌ها در این سه جایگاه، از حروف بزرگ و کوچک A ، B  و C استفاده می‌کنیم. نظر به اینکه صفات چند جایگاهی، رخ‌نمود (فنوتیپ)های پیوسته‌ای دارند و نمودار توزیع فراوانی این رخ‌نمودها شبیه به زنگوله است، کدام مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«همه ذرت‌هایی که فقط …………….. دارند، با فاصله یکسان از ذرت‌هایی قرار دارند که فقط دارای …………. هستند».

۱) یک جایگاه ژنی ناخالص – یک جایگاه ژنی خالص بارز و یک جایگاه ژنی ناخالص

۲) دو جایگاه ژنی خالص – دو جایگاه ژنی ناخالص و یک جایگاه ژنی نهفته

۳) دو جایگاه ژنی ناخالص – یک جایگاه ژنی نهفته و یک جایگاه ژنی ناخالص

۴ ) سه جایگاه ژنی خالص – یک دگره بارز در هر جایگاه ژنی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۳- ویژگی مشترک یاخته‌های کوتاه و بلند بافت اسکلرانشیم، کدام است؟

۱) در دیواره آنها، فرورفتگی‌های مجرامانند منشعب و غیرمنشعب فراوانی یافت می‌شود.

۲) ضمن انعطاف پذیری، باعث استحکام اندام در برگیرنده خود نیز می‌شوند.

۳) لیگنین در دیواره آن‌ها، به اشکال و تزئینات متفاوتی قرار می‌گیرد.

۴) در بخش مرکزی خود، فضایی خالی دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۴- در خصوص فرایندهای تأمین انرژی از مولکول‌های گلوکز که در یک یاخته ماهیچه اسکلتی فعال انسان می‌تواند رخ دهد، کدام مورد درست است؟

۱) آب، یکی از فراورده‌های واکنش‌های نخستین مرحله از تنفس یاخته‌ای و تخمیر لاکتیکی به شمار می‌آید.

۲) با افزایش نسبت ADP به ATP از فعالیت آنزیم‌های چرخه کربس کاسته می‌شود.

۳) تمام فرآورده‌های حاصل از کاهش مولکول‌های پیرووات، به طور کامل تجزیه می‌شود.

۴) با تجزیه مولکول‌های چهارکربنی، نوعی گاز تنفسی تولید می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۵- در ارتباط با دستگاه لنفی انسان، کدام مورد نادرست است؟

۱) گره‌های لنفی، در ناحیه زانوها هم تجمع یافته‌اند.

۲) رگ‌های لنفی هر دو بازو، به مجرای لنفی چپ می‌پیوندد.

۳) محتویات رگ‌های لنفی پاها، به مجرای لنفی چپ وارد می‌شود.

۴) محتویات رگ‌های لنفی بخشی از گردن، به مجرای لنفی راست می‌ریزد. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۶- در خصوص بخش حجیم برچۀ یک گل تک برچه‌ای، کدام موارد زیر، درست است؟

الف: ساختاری را دربر گرفته است که پوشش دولایه‌ای دارد.

ب: ساختاری را احاطه می‌کند که حاوی یاخته‌هایی با یک مجموعه فام‌تن است.

ج: به ساختاری دراز و باریک با دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) متصل است.

د: در اتصال با ساختاری است که محیط مناسبی را برای شروع رشد یاخته رویشی فراهم می‌کند.

۱) «الف»، «ب» و «د»                                 

۲) «ج» و «د»

۳) «الف»، «ب»، «ج» و «د»                          

۴) «الف»، «ب» و «ج»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۷- در محتویات بخش کیسه‌ای شکل لوله گوارش، نوعی ترکیب شیمیایی فعال یافت می‌شود که می‌تواند با تأثیر بر شکل غیرفعال خود، آن را به شکل فعال در آورد. کدام مورد درباره این ترکیب، درست است؟

۱) با ورود به مویرگ خونی، فعالیت بخش‌های دیگر لوله گوارش را تنظیم می‌کند.

۲) مولکول‌های درشت را به واحدهای سازنده‌اش تجزیه می‌کند.

۳) در اندامی با توانایی تولید پیک دوربرد تولید می‌شود.

۴) در pH حدود ۴، بیشترین فعالیت را دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۸- درباره جانداری که در کتاب درسی مطرح شده است و می‌تواند با گیاهان کوچک و فراوان تالاب‌های شمال و مزارع برنج کشور رابطه همزیستی برقرار کند، کدام عبارت درست است؟

۱) همانند اوگلنا، به همراه دنای خود، هیستون‌ها و پروتئین‌های دیگری دارد.

۲) برخلاف اسپیروژیر، در سبزدیسه (کلروپلاست) خود، کلروفیل a را دارد.

۳) برخلاف جلبک قرمز، طی چرخه‌ای از واکنش‌ها، کربن را تثبیت می‌کند.

۴) همانند ریزوبیوم، می‌تواند مستقیماً از نیتروژن جو استفاده کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۹- به طور معمول، کدام مورد در ارتباط با هیچ یک از هورمون‌های هیپوفیزی مؤثر بر چرخه تخمدانی یک خانم جوان غیرباردار، درست نیست؟

۱) نزدیک به انتهای دورۀ جنسی کاهش می‌یابد و عامل اصلی تخمک‌گذاری است.

۲) سبب آزاد شدن دومین جسم قطبی می‌شود و می‌تواند فعالیت ترشحی جسم زرد را افزایش دهد.

۳) باعث افزایش فعالیت ترشحی یاخته‌های جسم زرد می‌شود و بر رشد و نمو دیواره داخلی رحم تأثیر می‌گذارد.

۴) در بزرگ شدن و بلوغ انبانک (فولیکول) نقش اساسی دارد و میزان ترشح آن توسط بازخورد منفی و مثبت تنظیم می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۰- با توجه به فرایند تنظیم بیان ژن در مرحله رونویسی (مطرح شده در کتاب درسی)، چند مورد زیر، درست است؟

الف: در نوعی تنظیم، تمایل پیوستن پروتئین‌ها به بخشی از مولکول دیگر، تحت تأثیر عواملی تغییر می‌کند.

ب: در نوعی تنظیم، در صورت اتصال بیش از دو پروتئین به توالی‌های نوکلئوتیدی، رونویسی تسریع می‌شود.

ج: در تنظیم منفی همانند تنظیم مثبت، هر پروتئینی که در تنظیم بیان ژن مؤثر است. جایگاهی برای اتصال به قند دارد.

د: در تنظیم مثبت برخلاف تنظیم منفی، در پی پیوستن پروتئین به توالی نوکلئوتیدی و پیوستن پروتئین به پروتئین، پیوستن قند به پروتئین امکان پذیر می‌شود.

۱) ۴                        

۲) ۳                        

۳) ۲                               

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۱- کدام مورد درخصوص ساختار ماهیچه توأم انسان، صحیح است؟

۱) میوگلوبین، منحصراً در درون بافت تشکیل دهنده زردپی قرار دارد.

۲) در نزدیکی تارچه‌ها، اندامک‌ها و ماده زمینه سیتوپلاسم قرار گرفته‌اند.

۳) هسته‌ها، منحصراً در مجاورت غلاف پیوندی اطراف هر دسته تارهای ماهیچه‌ای وجود دارند.

۴) نوعی بافت پیوندی رشته‌ای با مادۀ زمینه‌ای نسبتاً زیاد، هر دسته تارهای ماهیچه‌ای را دربر گرفته است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۲- با توجه به شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟

کنکور سراسری زیست خارج از کشور و داخل کشور

۱) محتویات بخش ۱، به بزرگ سیاهرگ زبرین مادر وارد می‌شود.

۲) بخش ۲ همانند بخش ۱، به برون شامه جنین (کوریون) تعلق دارد.

۳) بخش ۱ برخلاف بخش ۲، محتوی اکسیژن و مواد مغذی زیادی است.

۴) اکسیژن بخش ۱، ابتدا به سمت رگ‌های کم قطر بند ناف فرستاده می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۳-  با توجه به واکنش‌های یک چرخۀ کالوین در گیاه رز، کدام مورد نادرست است؟

۱) هر فرآورده‌ای که محصول مستقیم تغییر نوعی قند است، خود پیش ماده یک واکنش اکسایشی است.

۲) در جریان کاهش عدد اکسایش اتم کربن از CO2 به قند، انرژی محصولات واکنش‌های نوری کم می‌شود.

۳) به منظور بازسازی مولکول پذیرنده CO2 از نوعی قند سه کربنی، لازم است پیوند کربن – کربن شکل بگیرد.

۴) به منظور تبدیل مولکول سه کربنی فسفات­‌دار به قند سه کربنی فسفات‌دار، ابتدا نوعی واکنش انرژی خواه و سپس نوعی واکنش کاهشی به انجام می‌رسد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۴- در ارتباط با یکی از نایژه‌های اصلی انسان که نسبت به نایژه دیگر، طول بیشتر و قطر کمتری دارد، چند مورد صحیح است؟

الف: در درون ریه‌ای که دو لوب دارد، انشعاب می‌یابد.

ب: در دیواره آن، قطعات غضروفی متعددی وجود دارد.

ج: در ابتدا، نایژک‌هایی را ایجاد می‌کند که به بخش مبادله‌ای تعلق دارند.

د: می‌تواند در پی فعالیت ماهیچه ناحیه گردن، به ورود هوا به داخل ریه کمک نماید.

۱) ۱                        

۲) ۲                                  

۳) ۳                     

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۵- در انسان، با در نظر گرفتن برش طولی کلیه و واحدهای سازنده آن، کدام مورد درست است؟

۱) سرخرگ بین دو هرم کلیه، ابتدا در درون هر هرم کلیه منشعب می‌شود.

۲) بخش نسبتاً قطور دو انتهای هر لوله هنله، طول و ضخامت یکسانی دارند.

۳) در هر سه بخش مشخص کلیه، مراحل مختلف فرایند تشکیل ادرار به انجام می‌رسد.

۴) یاخته‌های لوله پیچ خورده نزدیک هر گردیزه (نفرون)، می‌توانند تنفس یاخته‌ای شدیدی داشته باشند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۶- با توجه به ناهنجاری‌های فام‌تنی مطرح شده در کتاب درسی که بر روی فام‌تن‌های مضاعف نشده و طبیعی رخ می‌دهد، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟

«پیامد هر نوع ناهنجاری فام‌تنی (کروموزومی) که ………………………………….، ممکن است فام‌تنی باشد که ………………..»

۱) بر مقدار ماده ژنتیکی فام‌تن تأثیرگذار است ـ یک سانترومر دارد

۲) بر مقدار ماده ژنتیکی فام‌تن بی تأثیر است – دو سانترومر دارد

۳) می‌تواند در نتیجه وقوع دو شکست در طول فام‌تن ایجاد شود – طول کوتاهی دارد

۴) می‌تواند در نتیجه وقوع یک شکست در طول فام‌تن ایجاد شود – بدون سانترومر است


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۷- در خصوص عواملی که جمعیت کوچک را از حالت تعادل خارج می‌کنند و در گونه‌­زایی دگر میهنی نقش دارند، کدام مورد نادرست است؟

۱) همۀ آنها می‌توانند با ایجاد تغییراتی در فراوانی دگره (الل)های جمعیت، تغییری در خزانه ژنی جمعیت ایجاد کنند.

۲) فقط بعضی از آنها، پیوسته باعث می‌شوند تا تعدادی از دگره‌ها (الل)های جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد نمایند.

۳) فقط بعضی از آنها باعث می‌شوند تا بدون نیاز به پیدایش دگره (الل)های جدید، بر تنوع ژنتیکی جمعیت بیفزایند.

۴) همۀ آنها کمک می‌کنند تا در نهایت، میان افراد یک گونه با افراد دیگری از همان گونه، جدایی تولیدمثلی رخ دهد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۸- در خصوص همۀ یاخته‌های خونی سفید انسان، کدام موارد زیر درست است؟

الف: در راکیزه (میتوکندری) آنها، یک یا چند مولکول دنا وجود دارد.

ب: به منظور ایجاد نوعی فرورفتگی یا برآمدگی در نوعی غشای آنها، انرژی زیستی به مصرف می‌رسد.

ج: با استفاده از منافذ موجود در میان فسفولیپیدهای نوعی غشای آنها، عبور مواد از آن غشا ممکن می‌شود.

د: با تغییر وضعیت قرارگیری نوکلئوزوم (هسته‌تن)های آنها نسبت به هم، فرایند همانندسازی دنای هسته‌ای انجام می‌شود.

۱) «ب»، «ج» و «د»                                              

۲) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۳) «ب» و «ج»                                                    

۴) «الف»، «ب» و «ج»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۹- کدام مورد، موقعیت صحیح پیوند پپتیدی را در ساختار پیش‌هورمون انسولین نشان می‌دهد؟

۱) بین انتهای کربوکسیل زنجیره A و انتهای آمین زنجیره B

۲) بین انتهای آمین زنجیره A و انتهای کربوکسیل زنجیره B

۳) بین انتهای کربوکسیل زنجیره B و انتهای آمین زنجیره C

۴) بین انتهای کربوکسیل زنجیره A و انتهای آمین زنجیره C


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۰- فرض می‌کنیم که در قطعه‌ای از مولکول دنای کنکور سراسری زیست خارج از کشور و داخل کشور یک یاخته جانوری فعال، دو ژن سازنده رنای رناتنی، با فاصله‌ای در پشت سر هم قرار دارند. در صورتی که رنابسپارازهای این دو ژن، در دو جهت متفاوت حرکت کنند، کدام مورد درست است؟

۱) ممکن است راه انداز این دو ژن، به یکدیگر نزدیک باشد.

۲) ممکن است رشته رمزگذار یک ژن با رشته رمزگذار ژن دیگر، یکسان باشد.

۳) به طور حتم، یک نوع رنا بسپار از وظیفهٔ ساخت رناهای این یاخته را برعهده دارد.

۴) به طور حتم، از روی توالی‌های سه تایی رناهای مورد نظر، پلی­‌پپتیدهایی ساخته می‌شود. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۱- در انسان کدام مورد در ارتباط با همۀ یاخته‌های دارای توانایی بیگانه‌خواری، همواره صادق است؟

۱) تعداد آنها در محاسبۀ خون‌بهر (هماتوکریت)، مورد سنجش قرار می‌گیرد.

۲) پس از ورود عوامل بیماریزا به بافت، با تراگذری (دیاپدز) خود را به آنها می‌رسانند.

۳) فقط در صورت قرار گرفتن در لابه‌­لای یاخته‌های بافت هدف، شروع به فعالیت می‌کنند.

۴) حاوی مولکول‌هایی هستند که بر روی ساختارهای مختلف عمل اختصاصی دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۲- در پی استفاده از نوعی تنظیم کننده رشد گیاهی، بر جوانه‌های جانبی مهار شده گیاه فلفل زینتی، بازدارندگی رشد این جوانه‌ها از بین می‌رود. این هورمون گیاهی، چند نقش دیگر زیر را می‌تواند عهده­‌دار باشد؟

الف: تحت شرایطی، رشد ریشه‌ها را مهار کند.

ب: تشکیل لایه جداکننده دمبرگ را تسریع کند.

ج: سبب بسته شدن روزنه‌ها در شرایط نامساعد محیطی شود.

د: روند تجزیه مولکول‌های سبزینه (کلروفیل) برگ‌ها را به تأخیر بیندازد.

۱) ۱                                  

۲) ۲                                  

۳) ۳                           

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۳- در راکیزه (میتوکندری) یک یاخته فعال جانوری، به دنبال دریافت -۲e و +۲H توسط مولکول پذیرنده، فراورده‌ای تولید می‌شود. ویژگی مشترک این نوع فراورده‌ها کدام است؟

۱) در ساختار خود، اتم اکسیژن دارند.

۲) در طی مرحله قندکافت (گلیکولیز) نیز تولید می‌شوند.

۳) در محل‌های متفاوتی از زنجیره انتقال الکترون به وجود می‌آیند.

۴) در واکنش تبدیل مولکول‌های درشت به مولکول‌های کوچک‌تر مصرف می‌شوند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۴- با توجه به اطلاعات کتاب درسی و با در نظر گرفتن اتفاقاتی که در ارتباط با یک چرخۀ ضربان قلب در انسان باید رخ دهد و فرض اینکه اتفاقات مربوط به چرخه یا چرخه‌های قبلی ضربان قلب، مدنظر قرار نگیرد، کدام مورد درست است؟

۱) به منظور انجام مرحله اول این چرخه، لازم است جریان الکتریکی در یاخته‌های گره دهلیزی بطنی تولید شود.

۲) به منظور انجام کوتاه‌ترین مرحلۀ این چرخه، لازم است جریان الکتریکی از نوک قلب، به دو مسیر راست و چپ تقسیم شود.

۳) به منظور انجام مرحله دوم این چرخه، لازم است جریان الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره موجود در عقب دریچه دولختی، منتقل شود.

۴) به منظور انجام مرحله سوم این چرخه، لازم است جریان الکتریکی دور تا دور بطن‌ها تا لایه عایق بین بطن‌ها و دهلیزها را احاطه کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۵- با توجه به ساختار دوم پروتئین‌ها و پیوندهای هیدروژنی که منشأ تشکیل دو نمونه معروف این ساختار هستند، کدام مورد درست است؟

۱) در هر دو ساختار، پیوندهای هیدروژنی بین اتم اکسیژن متصل به کربن یک آمینواسید با اتم نیتروژن گروه آمینی آمینواسید دیگر برقرار می‌شوند.

۲) در هر دو ساختار، پیوندهای هیدروژنی بین آمینواسیدهای مجاور هم در یک زنجیره پلی پپتیدی برقرار می‌شوند.

۳) در ساختار صفحه‌ای، کربن مرکزی آمینواسیدها، تقریباً در محل تاخوردگی قرار دارد.

۴) در ساختار مارپیچی اغلب گروه‌های R به سمت داخل ساختار قرار می‌گیرند.  


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 


کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـانکتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی‌اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا