روانشناسیعلوم انسانی

سوالات تشریحی درس هشتم کتاب روانشناسی یازدهم | همراه پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

پرسش‌های تشریحی درس روان‌شناسی سلامت از کتاب روانشناسی یازدهم علوم انسانی همراه پاسخ | بخش دوم 

روش‌های مقابله با فشار روانی

فشار روانی

۱- فشار روانی چیست؟

روبه روشدن با تغییر در زندگی است.

۲- مواردی مانند بیماری، مرگ یکی از عزیزان، فشار کار سنگین و قبولی یا شکست در کنکور، یک ویژگی مشترک دارند. آن ویژگی مشترک چیست؟ 

ایجاد تغییر در زندگی است.

۳- عبارت زیر تعریف کدام اصطلاح روانشناسی است؟ 

«نیاز برای دوباره سازگار شدن با شرایط جدید زندگی.»

فشار روانی

۴- جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنیدـ

الف) تغییر باعث به هم خوردن تعادل در زندگی می‌شود و لازم است برای ……. شدن با شرایط جدید بیشتر تلاش کنیم. 

سازگار

ب) فشار روانی به دو نوع، ……….. و ……….. تقسیم می‌شود.

منفی _ مثبت

۵- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 

الف) هرچند اغلب افراد، فشار روانی را منفی تلقی می‌کنند. اما فشار روانی می‌تواند هر دو شکل منفی و مثبت را داشته باشد.

درست

ب) فشار روانی پیامدهای ناخوشایندی به دنبال دارد که یکی از آن‌ها از دست دادن تمرکز است.

درست

ج) هنگام فشار روانی، شخص یک رویداد یا یک موقعیت را به صورت فشار آور و فراتر از توانایی خود، ارزیابی می‌کند و سلامتی خود را در خطر می‌بیند.

درست

۶- در هر یک از نمونه‌های زیر نوع فشار روانی را مشخص کنید. 

الف) حواس‌پرتی دانش آموز در جلسه امتحان به علت فشار روانی زیاد

منفی

ب) ناراحتی شدید از دوست صمیمی در صورتی که نتوانید ناراحتی¬تان را به او بگویید

منفی

ج) رقابت شدید دانش آموز برای کسب رتبه دو در سال تحصیلی

مثبت

د) تحت فشار بودن یک فوتبالیست برای زدن پنالتی سرنوشت‌ساز در دقایق پایانی بازی

مثبت

۷- یکی از پیامدهای ناخوشایند فشار روانی چیست؟ 

از دست دادن تمرکز

۸- چرا ممکن است در جلسه امتحان دچار احساس فشار روانی شویم؟ 

اگر سوالات را سخت ارزیابی کنیم. زیرا هنگام فشار روانی، شخص یک رویداد یا یک موقعیت را به صورت فشار آور و فراتر از توانایی خود، ارزیابی می‌کند و سلامتی خود را در خطر می‌بیند.

۹- در کدام نوع فشار روانی، فرد قادر به دستیابی به هدف نیست؟ چرا؟ 

در فشار روانی منفی. زیرا فرد به دلیل نوع ارزیابی‌اش از مشکل، احساس ناخوشایندی را تجربه می‌کند و در نتیجه، قادر به دستیابی به هدف نیست.

۱۰- هر یک از موارد زیر نشانگر کدام نوع فشار روانی است؟ 

الف) انگیزش و تلاش فرد برای رسیدن به هدف‌ها افزایش می‌یابد. 

فشار روانی مثبت

ب) فرد با موقعیت به چالش برخاسته و هنگام رسیدن به هدف، فشار روانی‌اش از بین می‌رود.

فشار روانی مثبت

۱۱- در هر یک از عبارات زیر یک مورد از دو مورد داخل پرانتز را به عنوان پاسخ انتخاب کنیدـ

الف) در فشار روانی (مثبت _ منفی)، انگیزش و تلاش فرد برای رسیدن به هدف‌ها افزایش یافته، با موقعیت به چالش برخاسته و هنگام رسیدن به هدف، فشار روانی‌اش از بین می‌رود.

مثبت

ب) تحت فشار بودن یک فوتبالیست برای زدن پنالتی سرنوشت‌ساز در دقایق پایانی بازی، نمونه‌ای از فشار روانی (مثبت _ منفی) است. 

مثبت

در  کدام مثال، هرچند فرد با فشار روانی مواجه است، اما پیامد آن مطلوب و سازنده است؟ (پرسش دو گزینه‌ای) 

الف) حواس‌پرتی دانش آموز در جلسه امتحان به علت فشار روانی زیاد

ب) ناراحتی شدید از دوست صمیمی در صورتی که نتوانید ناراحتی‌تان را به او بگویید

پاسخ گزینه «ب» 

در کدام مثال زیر، حالتی از درماندگی و ناامیدی و در نتیجه شکست و ناکامی شکل گرفته است؟ 

الف) ناراحتی شدید از دوست صمیمی در صورتی که نتوانید ناراحتی‌تان را به او بگویید

ج) تحت فشار بودن یک فوتبالیست برای زدن پنالتی سرنوشت‌ساز در دقایق پایانی بازی

پاسخ گزینه «الف» 

سؤال

دروازه بان فوتبال در چه زمانی می‌تواند بهترین عملکرد را از خود نشان دهد؟ دروازه بان فوتبال

در صورتی که نوع ارزیابی خود را از مشکلات تغییر دهد تا موقعیت‌های بازی را فراتر از توانایی خور ارزیابی نکند. در این صورت انگیزش و تلاش فرد برای رسیدن به هدف‌ها افزایش یافته، با موقعیت به چالش برخاسته و هنگام رسیدن به هدف، فشار روانی‌اش از بین می‌رود.

کدام نوع فشار روانی، باعث ارتقای واکنش‌های رفتاری و پردازش‌های شناختی می‌شود؟

مثبت

دروازه‌بان در چه هنگامی با فشار روانی مثبت مواجه است؟ 

دروازه بان در فوتبال زمانی که توپ در زمین تیم مقابل است کاملاً احساس خونسردی می‌کند و همین باعث بی‌توجهی وی می‌شود، اما همین که توپ به سمت او حرکت می‌کند، کاملاً هشیارانه عمل می‌کند؛ یعنی توجه متمرکز در او شکل گرفته، کوچک‌ترین حرکت‌ها را در نظر می‌گیرد. دروازه بان در این حالت با فشار روانی مثبت مواجه است.

انواع علائم فشار روانی را بنویسید. 

علائم جسمانی، علائم هیجانی، علائم شناختی، علائم رفتاری

نوع هر یم از علائم زیر را در فشار روانی بنویسید. 

الف) نداشتن تمرکز: علائم شناختی

ب) ترس و عصبانیت: علائم هیجانی

ج) درد معده: علائم جسمانی

د) فرار: علائم رفتاری

فعالیت

نمونه‌هایی از فشار روانی را که در طی هفته گذشته با آن مواجه بوده‌اید، در جدول زیر بنویسید و علائم آن را مشخص کنید.

فشارهای روانی هفته گذشته علائم جسمانی علائم هیجانی علائم شناختی علائم رفتاری
         

     

راه‌های مقابله با فشارهای روانی منفی

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 

همه افراد با فشارهای روانی منفی متعددی مواجه هستند.

درست

مفهوم زیر مربوط به کدام اصطلاح روانشناسی است؟ 

به معنای تلاش فرد برای از بین بردن فشار روانی و یا به حداقل رساندن و تحمل آن است. 

مقابله

چگونه روش‌های مقابله‌ای فرد، برای کاهش فشار روانی، فراخوانی می‌شوند؟ 

هنگام روبه‌رو شدن با موقعیت، فرد ابتدا بر اساس برداشت اولیه خود، آن را ارزیابی می‌کند و از خود می‌پرسد: آیا خطری مرا تهدید می‌کند؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، فرد کنترل شخصی خود را ارزیابی می‌کند: آیا من می‌توانم کاری برای تغییر موقعیت انجام دهم؟ به این ترتیب روش‌های مقابله‌ای فرد، برای کاهش فشار روانی، فراخوانی می‌شوند.

هدف اصلی فرد در مقابله چیست؟ 

هدف اصلی فرد در مقابله، حذف عامل فشار آور است که زندگی او را از حالت عادی خارج ساخته است. 

دانش آموزی که نمره خوبی نگرفته است، ممکن است چگونه با این فشار روانی مقابله کند؟ 

هر روز وقت بیشتری را صرف مطالعه و یادگیری آن درس می‌کند. در این مثال، دانش آموز سعی دارد مشکل درسی خود را برطرف کند. هر چند ممکن است دانش آموز دیگری، برای فرار از این مشکل، خود را با فعالیت دیگری مثل بازی کامپیوتری و یا تلفن همراه سرگرم کند.

 آیا همیشه می‌توانیم فشار آورهای روانی را برطرف کنیم؟ مثال بزنید. 

باید گفت خیر؛ مثلاً برای فردی که پدر خود را از دست داده و دچار غم از دست دادن عزیز شده است، کاری نمی‌توان کرد، مگر آنکه به طور سازگارانه‌ای شرایط پیش آمده را پذیرفته، فشار روانی را تحمل کند، به‌گونه‌ای که اندوه پیش آمده اثرات منفی کمتری داشته باشد.

فردی که پدر خود را از دست داده و دچار غم از دست دادن عزیز شده است؛ چگونه این فشار روانی را برطرف می‌کند؟ 

او نمی‌تواند این فشار روانی را رفع کند به عبارت دیگر کاری نمی‌توان کرد، مگر آنکه به طور سازگارانه‌ای شرایط پیش آمده را پذیرفته، فشار روانی را تحمل کند، به‌گونه‌ای که اندوه پیش آمده اثرات منفی کمتری داشته باشد.

مقابله‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. نام ببرید. 

سازگارانه و ناسازگارانه

انواع مقابله با فشارهای روانی

١- مقابله‌های سازگارانه

نوع مقابله را در هر یک از فشارهای روانی زیر مشخص کنیدـ

الف) دانش آموزی را در نظر بگیرید که برای قبول شدن به دو نمره نیاز دارد. او در برنامه روزانه خود، برای مطالعه درس مورد نظر، ساعت بیشتری را صرف می‌کند.

مقابله‌های سازگارانه

ب) فردی که پدر خود را از دست داده، برای کم کردن اندوه خود، اعمال پسندیده‌ای را انجام می‌دهد که پدرش دوست می‌داشت.

مقابله‌های سازگارانه

تعریف زیر مربوط به کدام نوع فشار روانی است؟ 

«مقابله‌هایی که به حل مسائل و برطرف کردن عامل فشار آور و به حداقل رساندن و یا تحمل فشار روانی کمک می‌کنندـ» 

مقابله‌های سازگارانه

افراد در کدام نوع مقابله‌، موقعیت را به خوبی می‌سنجند، از راهنمایی و حمایت دیگران استفاده می‌کنند و به روش‌های انتخاب شده حل مسئله فکر می‌کنند؟ 

مقابله‌ سازگارانه

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 

الف) ترس از قبول نشدن در رشته دلخواه در دانشگاه، فشار روانی به دنبال دارد. 

درست

ب) روش‌های مقابله با فشار روانی می‌تواند سازگارانه یا ناسازگارانه باشد.

درست

ترس از قبول نشدن در رشته دلخواه در دانشگاه، فشار روانی به دنبال دارد. بسیاری از جوانان از کدام نوع مقابله‌ برای کنترل این فشار روانی استفاده می‌کنند؟ 

مقابله‌ سازگارانه

نمونه‌هایی از روش‌های مقابله‌ای سازگارانه را بنویسیدـ

استفاده از مهارت حل مسئله، مشورت و راهنمایی گرفتن، استفاده از حس شوخ طبعی، فعالیت بدنی و ورزش کردن. 

در کدام شیوه مقابله، فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر می‌گیرد؟ 

استفاده از مهارت حل مسئله

برای فشار روانی زیر کدام شیوه مقابله توصیه می‌کنید؟ 

«گاهی ممکن است فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند؛ به همین دلیل، احساس فشار روانی در او باقی می‌ماند.» 

در این موارد، مشورت کردن و راهنمایی گرفتن از دیگران به عنوان یک مقابله سازگارانه در نظر گرفته می‌شود.

برای فشار روانی زیر کدام شیوه مقابله توصیه می‌کنید؟ 

«ترس از قبول نشدن در کنکور، دانش آموز آن قدر تحت فشار روانی باشد که حتی نتواند برای شناسایی منبع فشار تمرکز کند.» 

پیشنهاد می‌شود از معلمان یا مشاوران راهنمایی بگیرد.

شوخی، به عنوان یک روش مقابله سازگارانه، در چه مواردی استفاده می‌شود؟ 

در مواردی استفاده می‌شود که امکان از بین بردن مشکل در کوتاه مدت وجود ندارد برای اینکه راحت‌تر بتوان با فشار روانی سازگار شد، از حس شوخ طبعی استفاده می‌شود. 

در مواردی که امکان از بین بردن مشکل در کوتاه مدت وجود ندارد برای اینکه راحت‌تر بتوان با فشار روانی سازگار شد، از کدام شیوه مقابله سازگارانه استفاده می‌شود؟ 

حس شوخ طبعی

برای فشار روانی زیر کدام شیوه مقابله توصیه می‌کنید؟ 

اگر در یک اردوی دانش آموزی، وسط زمستان، در جاده ماشین خراب شود و منتظر نیروهای امدادگر باشیم. 

شوخی کردن و مشکل را سبک شمردن می‌تواند برای گذران آن اوقات سخت، کمک کند.

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنیدـ

الف) در بسیاری از مواقع می‌توان از ورزش کردن، به عنوان یکی از روش‌های سازگارانه مقابله با فشار روانی، استفاده کرد.

درست

ب) وقتی که به فرد فشارهای روانی زیادی وارد شده باشد ممکن است بر سلامتی او تأثیر منفی بگذارد. فعالیت بدنی و ورزش ملایم می‌تواند به وی کمک کند و باعث بی‌توجهی او به فشار روانی گردد.

درست

فعالیت

شما، علاوه بر چهار مورد بالا، چه روش‌های مقابله سازگارانه دیگری را می‌شناسید؟ آن‌ها را نام ببرید و توضیح دهید.

گسترش ارتباطات اجتماعی، استفاده از مهارت تصمیم‌گیری، مسافرت و برنامه تفریحی، تقویت هوش هیجانی، آرام سازی، مدیریت زمان، آموزش رفتار قاطعانه، حل مسئله، آموزش مهارت های مقابله ای سازگارانه، مقابله با افکار غیر منطقی، تغذیه  

۲- مقابله‌های ناسازگارانه

عبارت زیر نشانگر کدام نوع مقابله در برابر فشار روانی است؟ 

«مقابله‌هایی که به حل مسئله و برطرف کردن فشار روانی کمک نمی‌کنند، معمولاً مقابله‌های ناکارآمد، ناسازگار و مضر هستند.»

مقابله‌های ناسازگار

فرد، در در کدام نوع مقابله به منظور کاهش فشار روانی، به رفتارهای مضر و مخرب رو می‌آورد؟ 

مقابله‌های ناسازگار

افرادی که از کدام نوع مقابله‌ها در برابر فشار روانی استفاده می‌کنند، معمولاً از موقعیت اجتناب کرده یا آن را انکار می‌کنند. خود و دیگران را به خاطر مشکل سرزنش می‌کنند، عصبانی، پرخاشگر و یا افسرده و منفعل می‌شوند و موجب بروز فشارهای روانی بیشتری می‌گردند که اثرات آن‌ها وخیم‌تر و عظیم‌تر از فشار روانی اولیه است؟ 

مقابله‌های ناسازگار

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

نمونه‌هایی از مقابله‌های ناسازگارانه عبارت‌اند از: در انتظار معجزه بودن، انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل، استفاده از داروهای شیمیایی، دخانیات و سایر موارد مشابه، ………………………………………. 

منفعل بودن

 

در کدام مقابله ناکارآمد، فرد دست از فعالیت برمی‌دارد و برای از بین بردن فشار روانی، تلاش نمی‌کند؟ 

منفعل بودن

دانش آموز زیر نمونه‌ای از کدام مقابله ناسازگارانه در مقابل فشار روانی است؟ 

دانش آموزی که ترس رد شدن در رشته دلخواه خود را در دانشگاه دارد؛ به طور کلی از قبولی ناامید می‌شود، درس خواندن را رها می‌کند و بیشتر از قبل می‌خوابد.

منفعل بودن

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید. 

الف) فرد در نوعی مقابله ناسازگارانه، بدون اینکه تلاش کند، منتظر است اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ دهد.

درست

ب) فرد در نوعی مقابله ناسازگارانه، برای فراموش کردن هیجانات منفی فشار روانی و رهایی از آن‌ها، از داروهای آرام‌بخش، مواد اعتیادآور یا سیگار استفاده می‌کند که نه تنها کمکی به کنترل فشار روانی نمی‌کند، بلکه فشار آورهای بزرگ‌تری را ایجاد کرده و بر سلامتی فرد نیز تأثیر مخرب دارد.

درست

ج) بسیاری از بزهکاری‌ها، اعتیاد و انحراف‌های – فردی و اجتماعی به دلیل استفاده مکرر از مقابله‌های نامناسب و ناسازگارانه در مقابل فشار روانی است.

درست

– فرد در کدام نوع مقابله هنگام رویارویی با فشار روانی، از لحاظ هیجانی، به شدت تحریک می‌شود؛ به طوری که بر هیجانات و رفتار خود کنترل ندارد، بسیار عصبی و پرخاشگر است و حتی ممکن است به خود یا دیگران آسیب برساند؟ 

انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل

فرد در کدام نوع مقابله، برای فراموش کردن هیجانات منفی فشار روانی و رهایی از آن‌ها، از داروهای آرام‌بخش، مواد اعتیادآور یا سیگار استفاده می‌کند که نه تنها کمکی به کنترل فشار روانی نمی‌کند، بلکه فشار آورهای بزرگ‌تری را ایجاد کرده و بر سلامتی فرد نیز تأثیر مخرب دارد؟ 

ناسازگارانه _ استفاده از داروهای شیمیایی، دخانیات و سایر موارد مشابه

فعالیت

مثال‌های زیر را مطالعه کنید، و بگویید در هریک از موقعیت‌ها از چه مقابله‌هایی برای کنترل فشار روانی استفاده شده است:

بهروز دانش آموز کلاس یازدهم است. او از لحاظ تحصیلی، روابط اجتماعی و شرکت در برنامه‌های فوق برنامه، جزء دانش آموزان موفق و فعال مدرسه بود، تا اینکه در ماه گذشته در بازی فوتبال مصدوم شد و پای وی آسیب دید. بازی نکردن موجب فشار روانی زیادی در بهروز شده است. او برای فراموش کردن فشار روانی، داروهای آرام‌بخش مصرف می‌کند.

روش ناسازگارانه _ استفاده از داروهای شیمیایی، دخانیات و سایر موارد مشابه

رضا فوتبالیست است و در تیم مدرسه بازی می‌کند، اما در مسابقه امروز، به دلیل بازی ضعیف، تعویض شد. رضا از تعویض خود عصبانی شد و با خشم لباس ورزشی خود را در آورد و پرت کرد.

روش ناسازگارانه _ انجام دادن رفتارهای تکانشی و بدون فکر و تأمل

آذر در کنکور سراسری رتبه بالایی آورده است، ولی در انتخاب رشته تردید دارد و این مسئله باعث فشار روانی او شده است. او برای اینکه بتواند زودتر تصمیم بگیرد و عامل فشار زا را از بین ببرد با یک مشاور با تجربه برای انتخاب رشته مشورت می‌کند.

روش سازگارانه _ مشورت و راهنمایی گرفتن

امیر در کنکور امسال در رشته دلخواه قبول نشده است. این وضعیت، موجب فشار روانی زیادی در زندگی او شده است. امیر، برای از بین بردن این فشار، راه حل‌های متعددی را بررسی می‌کند؛ از جمله اینکه یک سال دیگر با برنامه‌ریزی دقیق درس بخواند و سال آینده دوباره در کنکور شرکت کند.

روش سازگارانه _ مهارت حل مسئله

روش‌های سازگارانه کوتاه مدت

از کلمات داخل پرانتز یک مورد را انتخاب کنید. 

الف) تنفس عمیق، از روش‌های مقابله سازگارانه است که در (کوتاه مدت _ بلندمدت) برای مقابله با استرس مفید است. 

کوتاه مدت

ب) تمرین آرام‌سازی خود، از روش‌های مقابله سازگارانه است که در (کوتاه مدت _ بلندمدت) برای مقابله با استرس مفید است. 

بلندمدت

برخی از روش‌های سازگارانه که در کوتاه مدت برای مقابله با استرس مفید است، را نام ببرید.

تنفس عمیق، گفتن عبارت «ایست!»، شمردن اعداد، تلقین برخی جملات، خواندن یک بیت یا یک جمله، ترک موقعیت، خوردن یک لیوان آب خنک، به خاطر آوردن یک رویداد خوشایند یا یک بیت شعر خوشایند.

برخی از روش‌های سازگارانه که در بلندمدت برای مقابله با استرس مفید است، را نام ببرید.

ورزش‌های هوازی، تمرین آرام‌سازی خود، استفاده از روش‌های حل مسئله، نوشتن خاطرات، تغذیه مناسب، حمایت‌های اجتماعی، تفریح و سرگرمی، برنامه‌ریزی زمان بندی شده.

تأثیر مذهب بر سلامت

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنیدـ

الف) مذهب و ارتباط با خداوند در ایجاد آرامش روانی و استفاده از مقابله‌های سازگارانه در مقابله با فشار روانی تأثیر دارد.

درست

ب) مذهب به دو راه مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت تأثیر دارد.

درست

مذهب از راه مستقیم بر سلامت چه تاثیری دارد؟ 

مذهب و رفتارهای معنوی (مثل توکل به خدا)، از طریق ایجاد آرامش ذهنی کاهش فشار روانی، رابطه با خداوند و ایجاد روحیه مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی، عبادت و افزایش احساس حمایت اجتماعی، باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن می‌شود.

مذهب از راه غیرمستقیم بر سلامت چه تاثیری دارد؟ 

تحقیقات نشان داده است افراد مذهبی، در مقایسه با دیگر افراد، سبک زندگی سالم‌تری دارند و از رفتارهای پرخطر جنسی، مصرف سیگار، الکل و تغذیه ناسالم اجتناب می‌کنند.

مذهب چگونه باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن می‌شود؟ 

مذهب و رفتارهای معنوی (مثل توکل به خدا)، از طریق ایجاد آرامش ذهنی کاهش فشار روانی، رابطه با خداوند و ایجاد روحیه مثبت حاصل از شرکت در مراسم مذهبی، عبادت و افزایش احساس حمایت اجتماعی، باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن می‌شود.

سبک زندگی افراذ مذهبی را با دیگر افراد مقایسه کنید. 

تحقیقات نشان داده است افراد مذهبی، در مقایسه با دیگر افراد، سبک زندگی سالم‌تری دارند و از رفتارهای پرخطر جنسی، مصرف سیگار، الکل و تغذیه ناسالم اجتناب می‌کنند.

متن زیر را بخوانید و به پرسش پاسخ دهید. 

الهام دانش آموز تلاشگری است که امسال در کنکور شرکت می‌کند. همکلاسی‌های الهام در مدرسه نیز بسیار با استعداد و تلاشگر هستند. الهام نیز، مانند هر دانش آموز پشت کنکوری، به علت رقابت در مدرسه و انتظارات خانواده، تحت فشار روانی است، گاهی شدت فشار روانی به حدی می‌رسد که تمرکز او را در مطالعه از بین می‌برد. چند ماهی است الهام با کمک گرفتن و توکل بر خدا و خواندن دعای مطالعه، توانسته است این فشار روانی را کنترل کند و در مطالعه تمرکز داشته باشد.

الهام از کدام روش مقابله با فشار روانی استفاده کرده است؟ 

مقابله سازگارانه _ مذهب

دعای مطالعه

اَللهُّمَّ أُخرِجنی مِن ظُلُماتِ الوَهم

بار خدایا مرا از تاریکی‌های وهم و خیال خارج کن

وَ أَکرِمنی بِنورِ الفهم

و به من نور فهم و آگاهی عنایت فرما.

اَللهُّمَّ افتَح عَلَینا أبوابَ رحمتِک

خداوندا درهای رحمتت را به روی ما بگشا وَ انشُر

عَلَینا خزائنَ علومِک

و گنجینه‌های علومت را بر ما بگستران؛

برحمتک یا أَرحَمَ الرّاحمین؛

به حق بخشندگی‌ات ای مهربان‌ترین مهربانان.  

فعالیت 

برای فهم بهتر این فصل، همه افراد خانواده خود را در نظر بگیرید و با کمک خودشان آن‌ها را از لحاظ سلامتی و بیماری، روی پیوستار سلامتی جای دهید. سپس تصور کنید نقش یک روان‌شناس سلامت را دارید:

شیوه زندگی هر یک از اعضای خانواده خود را بررسی کنید. الگوهای تغذیه‌ای هر یک از آنان چگونه است؟ آیا عادت به ورزش و یا فعالیت بدنی دارند؟ در زندگی آنان چه فشارهای روانی وجود دارد و روش‌های مقابله با فشار روانی در زندگی‌شان چگونه است؟ هریک از افراد خانواده شما تا چه حد از روش‌های مقابله‌ای سازگارانه و یا ناسازگارانه، در مقابله با فشارهای روانی استفاده می‌کنند؟ برعهده شما 

جمع‌بندی درس

یک بیمار خاص را در خانواده خود یا نزدیکان و دوستان در نظر بگیرید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی:                سن:            نوع بیماری:

۱- این فرد در کدام قسمت طیف سلامت قرار می‌گیرد؟ 

۲- مهم‌ترین روش مقابله با فشار روانی ایجاد شده را چه می‌دانید؟

۳- ضمن شناسایی راهکارهای مقابله‌ای این بیمار، راهکارهای مقابله‌ای سازگارانه را به وی پیشنهاد دهید. 

۴- جهت کاهش فشار روانی ناشی از بیماری، چند راهکار عملیاتی مأخوذ از باورهای دینی ارائه دهید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا