فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات دکتری فیزیولوژی سال ۱۳۹۸؛ همراه با پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

۱- مرحله نهفته بروز اثرات کدام هورمون طولانی تر از بقیه است؟

۱) پاراتورمون

۲) تیروکسین

۳) آدرنالین

۴) کورتیزول

پاسخ گزینه:

۲- علت تشنگی در خونریزی مربوط به کدام مورد است؟

۱) کاهش پروتئین‌های پلاسما

۲) از دست رفتن آب بدن

۳) آزاد شدن آنژیوتانسین II

۴) افزایش اسمولاریته پلاسما

پاسخ گزینه:

۳- در الکتروکاردیوگرافی بیماری، موج R در اشتقاق آمنفی است و در اشتقاق II مثبت و کوتاه، ولی در اشتقاق III بلند و مثبت می‌باشد. وکتور قلب به کدام گزینه نزدیک تر است؟

۱) ۱۲۰ درجه

۲) ۱۰ درجه

۳) ۹۰ درجه

۴) ۳۰- درجه

پاسخ گزینه:

۴- درجه مهم‌ترین منبع تأمین گلوکز خون نشخوار‌کننده چیست؟

۱) اسید پروپیونیک

۲) اسید استیک

۳) اسیدبوتیریک

۴) گلوکزی که از دوازدهه جذب می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵- کدام گزینه نادرست است؟

۱) سیستم سمپاتیک از طریق گیرنده‌های بتا موجب گشادی برونش‌ها می‌شود.

۲) سورفاکتانت توسط پنوموسیتهای تیپ دو ساخته می‌شود.

۳) حدود یک سوم حجم جاری را هوای مرده تشکیل می‌دهد.

۴) افزایش دمای بدن موجب کاهش تعداد تنفس می‌شود.

پاسخ گزینه:

۶- کدام عضله به عنوان عضله دخیل در بازدم فعال محسوب می‌گردد؟

۱) دیافراگم

۲) عضله نردبانی

۳) عضلات بین دنده‌ای خارجی

۴) عضلات بین دنده‌ای داخلی

پاسخ گزینه:

۷- کدام مورد تخلیه معده را کاهش نمی‌دهد؟

۱) حضور مایع با pH کمتر از ۳٫۵ در دوازدهه

۲) حضور مایع هیپرتونیک در دوازدهه

۳) حضور نشاسته در دوازدهه

۴) حضور اسید چرب یا مونوگلیسرید در دوازدهه

پاسخ گزینه:

۸- با مهار پمپ سدیم – پتاسیم به ترتیب حجم سلول و ذخایر پتاسیمی آن چه تغییری می‌کند؟

۱) کاهش – کاهش

۲) افزایش – کاهش

۳) کاهش – افزایش

۴) افزایش به افزایش

پاسخ گزینه:

۹- کدام نور ترانسمیتر در سیستم اعصاب مرکزی همیشه نقش تحریکی دارد؟

۱) گلوتامات

۲) استیل کولین

۳) هیستامین

۴) دوپامین

پاسخ گزینه:

۱۰- چرا فشار اکسیژن در سرخرگ آئورت کمتر از حد انتظار است؟

۱) وجود شانت در عروق کبدی

۲) وجود شانت در آئورت

۳) ورود خون تهویه نشده به سرخرگ ریوی

۴) ورود خون تهویه نشده به سیاهرگ ریوی

پاسخ گزینه:

۱۱- براساس قانون پوآزوی اثر کدام یک از موارد زیر بر میزان جریان خون با بقیه متفاوت است؟

۱) مقاومت رگ

۲) طول رگ

۳) شعاع رگ

۴) ویسکوزیته خون

پاسخ گزینه:

۱۲- رفلکس هرینگ – بروئر در اثر تحریک کدام گیرنده بروز می‌کند؟

۱) گیرنده‌های مخاط بینی و مجاری هوایی

۲) گیرنده‌های کششی جدار برونشها

۳) گیرنده‌های شیمیایی در اجسام کاروتید

۴) گیرنده‌های ناحیه حساس شیمیایی

پاسخ گزینه:

۱۳- کدام گزینه در مورد گاسترین صحیح می‌باشد؟

۱) کربوهیدرات‌ها جزء مهم‌ترین محرک‌های ترشح گاسترین می‌باشد.

۲) عصب واگ از طریق استیل کولین موجب تحریک ترشح گاسترین می‌شود.

۳) عصب واگ از طریق GRP موجب تحریک ترشح گاسترین میشود.

۴) پروتئین‌ها نقشی در تحریک ترشح گاسترین از معده ندارند.

پاسخ گزینه:

۱۴- کدام گزینه در مورد سلولهای کاخال در دستگاه گوارش صحیح می‌باشد؟

۱) نورون‌های تمایز یافته‌ای هستند که قابلیت ایجاد انقباض دارند.

۲) نورون‌های تمایز یافته‌ای هستند که فقط توانایی تولید پتانسیل عمل دارند.

۳) نورون‌های تمایز یافته‌ای هستند که قابلیت ایجاد امواج آهسته دارند.

۴) سلول‌های عضله صاف تمایز یافته‌ای هستند که قابلیت ایجاد امواج آهسته دارند.

پاسخ گزینه:

۱۵- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

۱) پروتئین به طور مستقیم موجب تحریک ترشح سکرتین می‌شود.

۲) کربوهیدرات، چربی و پروتئین ترشح GIP را تحریک می‌کند.

۳) کربوهیدرات شدیدأ ترشح CCK را تحریک می‌کند.

۴) چربی مهمترین عامل تحریک ترشح گاسترین می‌باشد.

پاسخ گزینه:

۱۶- کدام مورد در خصوص سلول‌های پور کنژ مخچه درست است؟

۱) زوائد دندریتی کوچکی دارند.

۲) سلول هسته عمقی (DNC) را مهار می‌کند.

۳) در بخش ساب کورتیکال مخچه قرار دارند.

۴) اجسام سلولی بسیار کوچکی هستند.

پاسخ گزینه:

۱۷- مسیر قشری – نخاعی – جانبی (سیستم هرمی) به طور معمول چه نوع حرکتی را آغاز می‌کند؟

۱) حرکات ماهرانه ارادی

۲) حرکات ضد نیروی ثقل

۳) حرکات ارتعاشی و لرزشی

۴) حرکات وضعی

پاسخ گزینه:

۱۸- در محل اتصال عصب – عضله، یون کلسیم برای کدام مورد ضروری است؟

۱) کمک به متابولیزه کردن میانجی عصبی در شکاف سیناپسی و غیرفعال کردن آن

۲) تسهیل انتشار میانجی عصبی به غشای پس سیناپسی و اتصال به گیرنده

۳) جدا کرن میانجی در شکاف سیناپسی و غیرفعال کردن میانجی عصبی

۴) اتصال وزیکول حاوی میانجی عصبی به غشای سیناپسی و آزادسازی میانجی عصبی

پاسخ گزینه:

۱۹- کدام دو واقعه هم زمان رخ می‌دهد؟

۱) آغاز سیستول و بسته شدن میترال

۲) بسته شدن دریچه‌های سینی و سه لختی

۳) آغاز سیستول و بسته شدن دریچه‌های سینی

۴) تحریک گره دهلیزی بطنی و باز شدن سینی

پاسخ گزینه:

۲۰- کدام موج به صدای دوم قلب نزدیک تر است؟

۱) P

۲) S

۳) T

۴) Q

پاسخ گزینه:

۲۱- افزایش پتاسیم سرم سبب چه چیزی می‌شود؟

۱) اثر مهمی‌در کار قلب ندارد

۲) ایجاد هیپرپلاریزاسیون قلب

۳) طولانی شدن زمان پولاریزاسیون قلب

۴) ایجاد پولاریزاسیون قلب

پاسخ گزینه:

۲۲- در کدام مرحله مرکز بلع با ارسال پیام مهاری عمل تنفس را مهار می‌کند؟

۱) جویدن غذا

۲) مروی

۳) دهائی

۴) حلقی

پاسخ گزینه:

۲۳- در زمان تخریب لوله‌های سمینیفر بیضه‌ها غلظت کدام هورمون افزایش می‌یابد؟

۱) تستوسترون

۲) FSH

۳) GnRH

۴) LH

پاسخ گزینه:

۲۴- علیرغم بالا بودن غلظت پرولاکتین در ماه‌های آخر بارداری، بالا بودن کدام عامل سبب مهار سنتز شیر می‌شود؟

۱) اکسی توسین

۲) HCG

۳) Inhibin

۴) استروژن پلاسما

پاسخ گزینه:

۲۵- پروتئین‌های شوک گرمایی برای انجام فعالیت کدام هورمون ضروری هستند؟

۱) کورتیکواستروئیدها

۲) هورمون رشد

۳) هورمون‌های تیروئیدی

۴) انسولین

پاسخ گزینه:

۲۶- مکانیسم افزایش ترشح ADH در پاسخ به کاهش حجم خون، از طریق کدام گیرنده‌ها میانجی گر می‌شود؟

۱) گیرنده‌های کششی دهلیزها

۲) بارورسپتورهای اجسام کاروتید

۳) اسمورسپتورهای موجود در مغز

۴) بارورسپتورهای موجود در آرتریول آوران نفرون¬ها

پاسخ گزینه:

۲۷- کدام بافت در تنظیم غلظت پلاسمایی یون کلسیم نقشی ندارد؟

۱) پوست

۲) کبد

۳) ریه ها

۴) کلیه‌ها

پاسخ گزینه:

۲۸- عامل اصلی غلبه بر نیروی بر هم خواباننده ناشی از کشش سطحی مولکول‌های آب در حبابچه‌های ریوی کدام است؟

۱) اثر متقابل دیواره‌های بین حبابچه ای

۲) ترشح سورفاکتانت

۳) فشار منفی مایع جنبی

۴) فشار منفی مایع بین سلولی در فضای بین حبابچه‌ای

پاسخ گزینه:

۲۹- کدام گزینه در مورد کوله سیستوکینین و گاسترین صحیح می‌باشد؟

۱) از طریق گیرنده‌های CCK عمل می‌کنند.

۲) از طریق گیرنده‌های CCK عمل می‌کنند.

۳) از طریق گیرنده‌های گاسترین عمل می‌کنند.

۴) همه گیرنده هایشان مشترک می‌باشند.

پاسخ گزینه:

۳۰- کدام مورد باعث جابه جایی منحنی اشباع هموگلوبین به راست می‌شود؟

۱) کاهش فشار دی اکسید کربن

۲) کاهش DPG

۳) کاهش pH

۴) کاهش دما

پاسخ گزینه:

۳۱- بسته شدن دریچه‌های دهلیزی بطنی در یک دوره قلبی با چه قسمتی از منحنی الکتروکاردیوگرام همزمان است؟

۱) قطعه ST

۲) زمان موج T

۳) زمان موج QRS

۴) قطعه TP

پاسخ گزینه:

۳۲- کدام هورمون در پاسخ به ترکیب کیموس معدی آزاد و ترشح غدد معدی را مهار می‌کند؟

۱) تریپسین

۲) استیل کولین

۳) گاسترین

۴) کوله سیستوکینین

پاسخ گزینه:

۳۳- فعال شدن کدام عامل روند انقباض در سلول عضلانی صاف را متوقف می‌کند؟

۱) میوزین ATPase

۲) کمپلکس کلسیم – کالمودولین

۳) میوزین کیناز

۴) میوزین فسفاتاز

پاسخ گزینه:

۳۴- کدام یک سبب بقاء جسم زرد تخمدان می‌شود؟

۱) LH و استروژن

۲) HCG و LH

۳) FSH-LH

۴) Inhibin و LH

پاسخ گزینه:

۳۵- کدام هورمون باعث کاهش ترشح گاسترین می‌شود؟

۱) VIP

۲) CCK

۳) Secretin

۴) Somatostatin

پاسخ گزینه:

۳۶- کدام هورمون در افزایش فعالیت حرکات معده اثر دارد؟

۱) کوله سیستوکینین

۲) GRP

۳) سکرتین

۴) GIP

پاسخ گزینه:

۳۷- کدام عامل در افزایش انسولین به دنبال تغذیه با کربوهیدرات مؤثر است؟

۱) Gastric Inhibitory Peptide (GIP)

۲) Cholecystokinin (CCK)

۳) Vasoactive Intestinal Peptide (VIP)

۴) Gastrin

پاسخ گزینه:

۳۸- پدیدار شدن امواج تتا در الکتروآنسفالوگرام افراد بالغ در کدام مورد دیده می‌شود؟

۱) افسردگی شدید

۲) صرع عمومی

۳) خواب عمیق

۴) بیداری فعال

پاسخ گزینه:

۳۹- در یک قلب سالم و در حالت استراحت بدنی، کدام عبارت در مورد کسر تخلیه قلبی صحیح می‌باشد؟

۱) با کاهش حجم پایان سیستولی کسر تخلیه افزایش می‌یابد.

۲) با کاهش حجم ضربه‌ای کسر تخلیه افزایش می‌یابد.

۳) با افزایش حجم پایان سیستولی کسر تخلیه افزایش می‌یابد.

۴) با افزایش حجم پایان دیاستولی کسر تخلیه افزایش می‌یابد.

پاسخ گزینه:

۴۰- چاقی مفرط در حیوان به طور تجربی، با ایجاد ضایعه در کدام هسته هیپوتالاموس بروز می‌کند؟

۱) هسته جانبی

۲) هسته پشتی میانی

۳) هسته شکمی میانی

۴) هسته فوق بینایی

پاسخ گزینه:

۴۱- حس بینایی از طریق کدام هسته اختصاصی تالاموس به قشر بینایی انتقال می‌یابد؟

۱) شکمی قاعده‌ای

۲) زانوئی میانی

۳) زانوئی جانبی

۴) شکمی طرفی

پاسخ گزینه:

۴۲- در فاز چهار پتانسیل عمل آهسته قلب، تحریک پاراسمپاتیک چه تأثیری بر جریان‌های یونی دارد؟

۱) افزایش هدایت یونی پتاسیم

۲) افزایش نفوذپذیری به یون کلسیم

۳) کاهش نفوذپذیری به یون کلر

۴) افزایش هدایت یونی سدیم

پاسخ گزینه:

۴۳- انتقال کدام حس از مسیر ستون خلفی – لمنیسکوسی انجام می‌شود؟

۱) خارش

۲) درد سوزشی

۳) لمس دقیق

۴) گرما

پاسخ گزینه:

۴۴- شکنج جلو مرکزی و راه قشری نخاعی جانبی در کدام عمل نقش اساسی دارد؟

۱) حس پیکری

۲) حرکات انگشتان

۳) حرکات وضعی

۴) حفظ تعادل

پاسخ گزینه:

۴۵- کدام گزینه موجب تحریک رفلکس ناودان مری در گوساله نمی‌شود؟

۱) سوکروز

۲) ADH

۳) بیکربنات سدیم

۴) سولفات مس

پاسخ گزینه:

۴۶- قویترین تنگ‌کننده رگ‌های بدن کدام است؟

١) وازوپرسین

۲) آنژیوتانسین

۳) اپی نفرین

۴) اندوتلین

پاسخ گزینه:

۴۷- مهار انتقال فعال سدیم از غشاء جانبی – قاعده‌ای سلولهای اپی تلیوم روده کوچک منجر به جذب چه چیزی می‌شود؟

۱) گالاکتوز از روده کوچک را کاهش می‌دهد.

۲) گلوکز از روده کوچک را تسهیل می‌کند.

۳) آب از روده کوچک را تسهیل می‌کند

۴) فروکتوز را از روده کوچک کاهش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۴۸- VIP با چه مکانیسمی موجب باز شدن اسفنکتر تحتانی مری می‌شود؟

۱) بسته شدن کانال‌های کلسیم

۲) باز شدن کانال‌های سدیم

۳) باز شدن کانال‌های پتاسیم

۴) باز شدن کانال‌های کلر

پاسخ گزینه:

۴۹- کدام گزینه در مورد مقایسه غلظت یون‌ها در ترشحات بزاق و پلاسما صحیح است؟

۱) در ترشح پایه بزاق، غلظت یون بیکربنات بزاق برابر با غلظت پلاسمایی آن است.

۲) در ترشح پایه بزاق، غلظت یون پتاسیم بزاق برابر با غلظت پلاسمایی آن است.

۳) با تحریک ترشح بزاق، غلظت یون کلر بزاق برابر با غلظت پلاسمایی آن است.

۴) با تحریک ترشح بزاق، غلظت یون سدیم بزاق به غلظت پلاسمایی آن نزدیک می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵۰- تحریک فیبرهای عضلانی داخل دوکی توسط کدام یک از نورون‌های شاخ قدامی نخاعی صورت می‌گیرد؟

۱) نورون¬های بطری شکل گلژی

۲) نورون‌های حرکتی گاما

۳) نورون‌های حرکتی آلفا

۴) نورن¬های واسطه‌ای

پاسخ گزینه:

۵۱- کدام مورد مربوط به اثرات کبدی ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوتیدها است؟

۱) افزایش گلوکونئوژنز همراه با افزایش پروتئین‌سازی

۲) افزایش گلوکونئوژنز همراه با کاهش ساخت پروتئین

۳) کاهش گلوکونئوژنز همراه با افزایش پروتئین سازی

۴) کاهش گلوکونئوژنز همراه با کاهش ساخت پروتئین

پاسخ گزینه:

۵۲- آتروپین اثرات استیل کولین را در کدام محل مهار می‌کند؟

۱) گانگلیون‌های سیستم عصبی خودکار

۲) محل اتصال عصب و عضله

۳) ارگان‌های احشایی

۴) مدولای غده آدرنال

پاسخ گزینه:

۵۳- اثر داروها بر کدام دسته از گیرنده‌ها سریع تر بروز می‌کند؟

۱) گیرنده‌های کانال یونی

۲) گیرنده‌های متصل به پروتئین G

۳) گیرنده هایی که از طریق پیامبر ثانویه عمل می‌کنند.

۴) گیرنده هایی که با فعال کردن آنزیم‌های پروتئین کیناز عمل می‌کنند.

پاسخ گزینه:

۵۴- داروها در گردش خون به کدام یک از پروتئین‌ها متصل می‌شوند؟

۱) ایمونوگلوبولین

۲) لیپوپروتئین

۳) ترانسفرین

۴) آلبومین

پاسخ گزینه:

۵۵- متابولیسم و افزایش قطبیت داروها چگونه دفع کلیوی آنها را افزایش می‌دهد؟

۱) میزان داروهای آزاد گردش خون را افزایش می‌دهد.

۲) باز جذب توبولی داروها را کاهش می‌دهد

۳) تصفیه گلومرولی داروها را کاهش می‌دهد.

۴) ترشح توبولی داروها را افزایش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۵۶- داروی پروپرانولول چگونه ضربان قلب را کاهش می‌دهد؟

۱) با تحریک گیرنده B_1

۲) با تحریک گیرنده B_2

۳) با مهار گیرنده B_1

۴) با مهار گیرنده B_2

پاسخ گزینه:

۵۷- دیجیتالیسها با چه مکانیسمی فلوتر دهلیزی را کنترل می‌کنند؟

۱) کاهش سرعت انتقال پیام در بطنها

۲) کاهش سرعت انتقال پیام در دهلیزها

۳) کاهش سرعت سینوسی

۴) کاهش فعالیت گره دهلیزی – بطنی

پاسخ گزینه:

۵۸- کدام دسته از داروها در افراد مبتلا به آسم مفید هستند؟

۱) آگونیستهای گیرنده B_2

۲) آگونیست‌های گیرنده موسکارینی

۳) آنتاگونیست‌های گیرنده نیکوتینی

۴) آنتاگونیست‌های گیرنده دوپامینی

پاسخ گزینه:

۵۹- آنتاگونیست کدام گیرنده ترشح اسید معده را کاهش می‌دهد؟

۱) پروستاگلندین

۲) هیستامینی

۳) دوپامینی

۴) سروتونینی

پاسخ گزینه:

۶۰- کدام یک از ترکیبات ضد درد درون زاد می‌باشد؟

۱) پاپاورین

۲) کدئین

۳) مورفین

۴) انکفالین

پاسخ گزینه:

۶۱- بی حس کننده‌های موضعی با انسداد کدام کانال یونی، انتقال الکتریکی را در طول اعصاب حسی مهار می‌کند؟

۱) پتاسیم

۲) سدیم

۳) کلسیم

۴) کلر

پاسخ گزینه:

۶۲- کدام دارو به میزان بیشتری از گردش خون به مغز وارد می‌شود؟

۱) داروهایی که فرم یونیزه بیشتری دارند.

۲) داروهایی که متابولیسم بیشتری دارند.

۳) داروهایی که حلالیت بیشتری در چربی دارند.

۴) داروهایی که حلالیت بیشتری در آب دارند

پاسخ گزینه:

۶۳- اثر گشادکنندگی داروی ایزوپرنالین مربوط به کدام مورد است؟

۱) مهار گیرنده B_2

۲) تحریک گیرنده α_۱

۳) تحریک گیرنده B_2

۴) مهار گیرنده α_۱

۶۴- مهار فعالیت کدام یک از نور و ترانسمیتر سبب کاهش فعالیت CNS می‌شود؟

۱) سروتونین

۲) گلیسین

۳) گابا

۴) گلوتامات

پاسخ گزینه:

۶۵- داروی کار با کول چگونه حرکات دودی روده را افزایش می‌دهد؟

۱) با تحریک گیرنده موسکارینی

۲) با تحریک گیرنده نیکوتینی

۳) با افزایش میزان استیل کولین

۴) با مهار آنزیم استیل کولین استراز

پاسخ گزینه:

۶۶- کدام گزینه در رابطه با اسیدوز متابولیک درست است؟

۱) کسر تنفسی بزرگ و فشار دی اکسید کربن کاهش می‌یابد.

۲) کسر تنفسی بزرگ و میزان بیکربنات کاهش می‌یابد.

۳) کسر تنفسی کوچک و فشار دی اکسید کربن کاهش می‌یابد.

۴) کسر تنفسی کوچک و میزان بیکربنات کاهش می‌یابد.

پاسخ گزینه:

۶۷- در واکنش اکسیداسیون قندها اگر تنها عامل الکلی نوع اول اکسید گردد کدام ترکیب حاصل می‌شود؟

۱) اسید ارونیک

۲) اسید آلدونیک

۳) اسیدآلداریک

۴) اسید ساکاریک

پاسخ گزینه:

۶۸- کدام گزینه در مورد کاردیو لیپین درست است؟

۱) از اتصال دو مولکول فسفاتیدیل گلیسرول به وجود آمده و در متابولیسم قندها نقش دارد.

۲) از اتصال دو مولکول فسفاتیدیل گلیسرول به وجود آمده و در غشا میتوکندری نقش دارد.

۳) از اتصال دو مولکول فسفاتیدیل گلیسرول به وجود آمده و در متابولسم پروتئین‌ها نقش دارد.

۴) از اتصال دو مولکول فسفاتیدیل سرین به وجود آمده و در متابولیسم چربیها نقش دارد.

پاسخ گزینه:

۶۹- کدام مولکول تمایل کمتری به گرفتن اکسیژن دارد.

۱) 〖Hb(O_2)〗_۱

۲) 〖Hb(O_2)〗_۲

۳) Hb

۴) MetHb

پاسخ گزینه:

۷۰- کدام گزینه نادرست است؟

۱) ترهالوز از دو مولکول آلفا گلوکز با اتصال ۲→۱ تشکیل شده است.

۲) لاکتور از دو مولکول قند گلوکز و گالاکتوز با اتصال ۴ → ۱ تشکیل شده است.

۳) سلوبیوز از دو مولکول بتا گلوکز با اتصال ۴ → ۱ تشکیل شده است.

۴) سوکروز از دو مولکول فروکتوز و گلوکز با اتصال ۲→۱ تشکیل شده است.

پاسخ گزینه:

۷۱- در سلولهای یوکاریوت معمولا ۴/۷ = pH است. به نظر شما غلظت [H^+ ] چقدر است؟

۱) ۷⁄۴ × ۱۰^(-۷)

۲) ۷⁄۴ × ۱۰^(-۵)

۳) ۴ × ۱۰^(-۸)

۴) MM6/6

پاسخ گزینه:

۷۲- بیماری فاویسم مربوط به نقص در سطح کدام آنزیم است؟

۱) گلوکز ۶- فسفاتاز

۲) گلوکز ۶- فسفات دهیدروژناز

۳) فسفوفروکتوکیناز II

۴) فسفوفروکتوکیناز I

پاسخ گزینه:

۷۳- حشره کش رتنون اثر خود را روی کدام قسمت از زنجیره انتقال الکترون می‌گذارد؟

۱) کوآنزیم Q در محل انتقال الکترون از Fe-S به کوآنزیم Q

۲) complex II در محل انتقال الکترون از Fe-S به کوتیزم Q

۳) کوآنزیم Q در محل انتقال الکترون از آن به complex III

۴) کوآنزیم Q در محل انتقال الکترون از آن به III و complex II

پاسخ گزینه:

۷۴- کدام گزینه در مورد ۲، ۳- بیس فسفوگلیسرات صحیح نمی‌باشد؟

۱) در واکنشی که با تولید ATP همراه است به ۳ فسفوگلیسرات تبدیل می‌شود.

۲) از ۱ و ۳ بیس فسفوگلیسرات تولید می‌شود.

۳) میل ترکیبی اکسیژن به هموگلوبین را کم می‌کند.

۴) دارای یک گروه کربوکسیل می‌باشد.

پاسخ گزینه:

۷۵- کدام آنزیم فعالیت چندانی در بافت چربی ندارد؟

۱) گلسیرآلدهید ۳ فسفات دهیدروژناز

۲) پیروات دهیدروژناز

۳) پیروات کیناز

۴) گلیسرول کیناز

پاسخ گزینه:

۷۶- کدام گزینه در رابطه با فضای دیس (Diss space) در کبد صحیح می‌باشد؟

۱) حاوی جریان مایع پلاسمای خون می‌باشد.

۲) حاوی سلول‌های کوپفر می‌باشد.

۳) بین سلول‌های کبدی قرار دارد.

۴) اولین محل ترشح صفرا می‌باشد.

پاسخ گزینه:

۷۷- در کدام حیوان گردش خون در طحال از نوع بسته می‌باشد؟

۱) گوسفند

۳) گاو

۴) سگ

۲) اسب

پاسخ گزینه:

۷۸- کدام هورمون جزایر لانگرهانس، عمل گلیکولیز در کبد را انجام می‌دهد؟

۱) سوماتواستاتین

۲) گلوکاگون

۳) پلی پپتید پانکراس

۴) انسولین

پاسخ گزینه:

۷۹- غدد بومن در کدام قسمت ناحیه بویایی قرار داشته و چه نوع ترشحی دارند؟

۱) زیر مخاط – سروموکوسی

۲) زیر مخاط – موکوسی

۳) پارین – سروموکوسی

۴) پارین – سروزی

پاسخ گزینه:

۸۰- کدام غضروف ترمیم پذیری کمتری از بقیه دارند؟

۱) دنده‌ای

۲) نای

۳) اپیکلوت

۴) مفصلی

پاسخ گزینه:

۸۱- جسمک‌های لامسه Tactile corpuscle در کدام ساختار یافت می‌شود؟

۱) پانکراس

۲) پوست

۳) عضله

۴) تاندون

پاسخ گزینه:

۸۲- کدام عبارت در مورد مژه (cilia) صدق می‌کند؟

۱) از ۹ میکروتیوبول سه تایی در اطراف و دوتا تکی در وسط تشکیل شده اند

۲) ساختمان‌های میکروفیلامنتی هستند که ۹ جفت در اطراف و یکی در وسط است

۳) از ۹ میکروتیوبول تکی در اطراف و یک جفت در وسط تشکیل شده است.

۴) از ۹ جفت میکروتیوبول در اطراف و دو تا تکی در وسط تشکیل شده است.

پاسخ گزینه:

۸۳- کدام ساختار آرکی پالیوم دو نیمکره مخ را به هم متصل می‌کند؟

۱) رابط پسین

۲) رابط پیشین

۳) رابط فورنیکس

۴) جسم پینه¬ای

پاسخ گزینه:

۸۴- رباط فرعی Accessory lig در مفصل لگنی – رانی کدام حیوان دیده می‌شود؟

۱) اسب

۲) بز

۳) گاو

۴) سگ

پاسخ گزینه:

۸۵- خون وریدی دستگاه گوارش توسط کدام ورید جمع آوری می‌شود؟

۱) Portal

۲) Superficial Epigasteric

۳) Caudal vena cava

۴) Deep Epigasteric

پاسخ گزینه:

۸۶- منشأ جسم پینه‌ای کدام یک از حباب‌های مغزی است؟

۱) متانسفالون

۲) دیانسفالون

۳) مزانسفالون

۴) تلانسفالون

پاسخ گزینه:

۸۷- عضله پیازی اسفنجی Bulbus spongiosum در کدام حیوان تا نوک آلت تناسلی نر امتداد می‌یابد؟

۱) گاو

۲) اسب

۳) سگ

۴) گوسفند

پاسخ گزینه:

۸۸- Copula pleura در کدام یک از دام¬های اهلی در هر دو حفره جنبی وجود دارد؟

۱) سگ

۲) گاو

۳) اسب

۴) گوسفند و بز

پاسخ گزینه:

۸۹- در کدام یک از دام¬های اهلی تمام سینوس‌ها به ناودان میانی راه پیدا می‌کند؟

۱) گاو

۲) سگ

۳) اسب

۴) گوسفند و بز

پاسخ گزینه:

۹۰- در کدام حیوان فقط عقده‌های لنفاوی مدیاستینال قدامی‌دیده می‌شود؟

۱) گوسفند

۲) گاو

۳) اسب

۴) سگ

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا