فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات دکتری فیزیولوژی سال ۱۳۹۹؛ همراه با پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- اهمیت پدیده چفت شدن در عضله صاف چیست؟

۱) عدم نیاز به فرایند آنزیم میوزین کیناز

۲) افزایش سرعت انقباض

۳) حفظ دوره‌های شل شدگی طولانی مدت

۴) حفظ تون عضله به مدت طولانی بدون صرف انرژی زیاد

پاسخ گزینه:

۲- کدام یک از مکانیسم‌های انتقالی زیر، به صورت فعال انجام نمی‌شود؟

۱) انتقال یون کلسیم به شبکه سارکوپلاسمی

۲) انتقال یون کلر به درون سلولی عصبی

۳) حفظ غلظت کلسیم سیتوزولی

۴) انتقال یون هیدروژن از غشاء میتوکندری

پاسخ گزینه:

۳- کدام گزینه در رابطه با فسفولامبان صحیح نیست

۱) پمپ کلسیم را مهار می‌کند.

۲) نور اپی نفرین موجب مهار فسفولامبان می‌شود.

۳) موجب اینوتروپی مثبت می‌شود.

۴) در غشای شبکه سارکوپلاسمی سلول‌های میوکارد مشاهده می‌شود.

پاسخ گزینه:

۴- کدام گزینه در مورد عضله صاف صحیح می باشد؟

۱) باز شدن کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ در غشاء عضله موجب افزایش کلسیم داخل سلولی می‌شود.

۲) کلسیم با تروپونین به ترکیب شده و این کمپلکس، انقباض را شروع می‌کند.

۳) محل‌های فعال برای ترکیب با کلسیم روی مولکول‌های میوزین قرار دارند.

۴) آنزیم میوزین فسفاتاز با دفسفریله کردن میوزین موجب شروع انقباض می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵- کدام فاکتور موجب تشکیل پیوندهای کووالانسی بین مولکول‌های فیبرین می‌شود؟

۱) فاکتور ۱۳

۲) فاکتور ۵

۳) فاکتور ۷

۴) فاکتور ۹

پاسخ گزینه:

۶- توقف رشد طولی استخوان در دختران در آستانه بلوغ به کدام هورمون‌ها مربوط است؟

۱) به اثر آندروژن‌های قشر آدرنال مربوط است.

۲) به اثر پروژسترون مربوط می‌شود.

۳) به وقفه ترشح هورمون رشد مربوط است.

۴) به اثر استروژن‌ها مربوط می‌شود.

پاسخ گزینه:

۷- در کدام حالت انتظار می رود که کلسیم به خوبی در بافت استخوان رسوب نکند؟

۱) تومور سلول¬های C تیروئید

۲) هیپرپاراتیروئیدیسم

۳) آسیب کلیوی

۴) تومور سلول‌های سوماتوتروپ

پاسخ گزینه:

۸- افزایش آنژیوتانسین ال، میزان آلدوسترون و پتاسیم پلاسما را چگونه تغییر می‌دهد؟

۱) افزایش آلدوسترون و پتاسیم

۲) کاهش آلدوسترون و افزایش پتاسیم

۳) افزایش آلدوسترون و کاهش پتاسیم

۴) کاهش آلدوسترون و پتاسیم

پاسخ گزینه:

۹- تأثیر تیروکسین بر روی غلظت پلاسمایی کلسترول به چه صورت است و مکانیسم آن کدام است؟

۱) افزایش، تحریک سنتز آن در سلول‌های تولید کننده کلسترول

۲) کاهش، افزایش ترشح کلسترول در صفرا

۳) کاهش، افزایش برداشت کلسترول توسط سلول¬ها

۴) افزایش، تحریک جذب بیشتر در روده

پاسخ گزینه:

۱۰- سرعت عمل کدام هورمون در مقایسه با سایر هورمون‌ها بیشتر است؟

۱) استروژن

۲) کورتیزول

۳) آلدوسترون

۴) وازوپرسین

پاسخ گزینه:

۱۱- در صورت بروز بیماری کبدی، متابولیسم و غیرفعال شدن کدام هورمون به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

۱) الدوسترون

۲) سوماتوتروپین

۳) هورمون ضد ادراری

۴) انسولین

پاسخ گزینه:

۱۲- علت اصلی بروز پدیده هیسترزی در ریه‌ها چیست؟

۱) دیواره غضروفی مجاری هوایی بزرگ

۲) وجود رشته‌های الاستین در ریه

۳) نیروی کشش سطحی

۴) حضور رشته‌های کلاژن در ریه

پاسخ گزینه:

۱۳- در پاسخ به کاهش فشار اکسیژن هوای دمی، آرتریولهای ریوی کدام حیوان با شدت بیشتری منقبض می‌شوند؟

۱) سگ

۲) گاو

۳) گوسفند

۴) اسب

پاسخ گزینه:

۱۴- در صورتی که مدت زمان عبور خون در جدار حبابچه در حالت استراحت ۶۰ ثانیه باشد، در فرد طبیعی تعادل فشار اکسیژن بین حبابچه و خون مویرگی بعد از کدام زمان برقرار می‌شود؟

۱) ۲۰/۰ ثانیه

۲) ۱۰/۰ ثانیه

۳) ۴۰/۰ ثانیه

۴) ۶۰/۰ ثانیه

پاسخ گزینه:

۱۵- در وضعیت طبیعی، جریان خون منقطع در چه بخشی از ریه‌ها دیده می‌شود؟

۱) بخش¬های فوقانی و میانی ریه ها

۲) بخش تحتانی ریه‌ها

۳) بخش میانی ریه ها

۴) قله ریه‌ها

پاسخ گزینه:

۱۶- در شرایط طبیعی و استراحت، چند میلی لیتر اکسیژن توسط هر دسی لیتر خون به بافت‌ها انتقال می‌یابد؟

۱) ۴۰ میلی لیتر

۲) ۱۰۰ میلی لیتر

۳) ۲۰ میلی لیتر

۴) ۵ میلی لیتر

پاسخ گزینه:

۱۷- دیورتیک¬هایی که با مهار آنزیم انیدراز کربنیک موجب افزایش ادرار می‌شوند ممکن است کدام عارضه را ایجاد کنند؟

۱) با مهار باز جذب فعال کلر در قوس هنله موجب دفع پتاسیم شوند.

۲) با دفع بی کربنات از بدن موجب درجاتی از اسیدوز شوند.

۳) با احتباس بی کربنات موجب آلکالوز شوند.

۴) با مهار رقابتی آلدوسترون ایجاد هیپرکالمی‌در بدن کنند.

پاسخ گزینه:

۱۸- اگر GFR به شدت کاهش یابد و به ۲۰% مقدار طبیعی برسد، کدام یک همچنان با مقدار طبیعی از ادرار دفع می‌گردد؟

١) اوره

۲) فسفات

۳) کلر

۴) کراتینین

پاسخ گزینه:

۱۹- باز جذب اوره توسط توبول¬های کلیوی به چه روشی است؟

۱) غیرفعال

۲) فعال

۳) هم انتقالی با سدیم

۴) هم انتقالی با هیدروژن

پاسخ گزینه:

۲۰- با انقباض سلولهای مزانشیال داخل گلومرولی، کاهش کدام عامل، میزان تصفیه گلومرولی را کاهش می‌دهد؟

۱) فشار اسمزی کولوئیدی کپسول بومن

۲) فشار اسمزی کولوئیدی مویرگ گلومرولی

۳) ضریب فیلتراسیون (k)

۴) فشار هیدروستاتیک مویرگ گلومرولی

پاسخ گزینه:

۲۱- کار سلول¬های مزانشیال گلومرولی در کلیه‌ها چیست؟

۱) باز جذب مواد

۲) ترشح رنین

۳) ترشح آنتی بادی

۴) تغییر میزان فیلتراسیون گلومرولی

پاسخ گزینه:

۲۲- در هنگام افزایش بازگشت وریدی، کدام رفلکس ضربان قلب را افزایش می‌دهد؟

۱) هرینگ – بروئر

۲) بین بریج

۳) گیرنده‌های شیمیایی

۴) باروسپتورى

پاسخ گزینه:

۲۳- طی کدام مرحله از سیکل قلبی همه دریچه‌های قلبی بسته اند؟

۱) اوایل سیستول

۲) اواخر سیستول

۳) طی فاصله Q-P بر روی ECG

۴) طی فاصله S-T بر روی ECG

پاسخ گزینه:

۲۴- کدام گزینه در مورد تنظیم موضعی جریان خون صحیح است؟

۱) تغییر فشار خون عامل اصلی در تنظیم موضعی جریان خون بافتی است.

۲) عوامل متابولیکی در تنظیم موضعی جریان خون بافتی نقش چندانی ندارند.

۳) رشد مویرگها پاسخی سریع به کاهش جریان خون بافتی است.

۴) پرخونی واکنشی از مکانیسم‌های کوتاه مدت تنظیم جریان خون بافتی است.

پاسخ گزینه:

۲۵- برای گرفتن نوار قلب در اشتقاق Base – apex، الکترود مثبت به کدام قسمت از بدن حیوان متصل می‌شود؟

۱) سومین فضای بین دنده ای – سمت راست

۲) هفتمین فضای بین دنده ای – سمت چپ

۳) پنجمین فضای بین دندهای – سمت چپ

۴) پایینی گردن و روی شیار جاگولار – سمت راست

پاسخ گزینه:

۲۶- کانال‌های تأخیری اصلاح کننده پتاسیم (delayed rectifier K) در کدام مرحله از پتانسیل عمل قلب باز می‌شوند؟

۱) فاز سه

۲) فاز یک

۳) فاز کفه

۴) دپلاریزاسیون

پاسخ گزینه:

۲۷- در شرایط فیزیولوژیک در یک سیکل قلبی کدام یک از دریچه‌ها با کاهش فشار باز می‌شوند؟

۱) شریان ریوی و دریچه سه لتی

۲) دریچه میترال و دریچه سه لتی

۳) آئورت و شریان ریوی

۴) آئورت و دریچه میترال

پاسخ گزینه:

۲۸- احتمال پدیده ورود مجدد (Rccntry) در بطن¬ها در کدام مورد کاهش می‌یابد؟

۱) گشاد شدن حفره‌های بطنی

۲) کاهش مرحله تحریک ناپذیری

۳) افزایش مرحله تحریک ناپذیری

۴) ایجاد ایسکمی بطنی در قلب

پاسخ گزینه:

۲۹- در کدام یک از آریتمی‌ها ضربانهای دهلیزی در هر دقیقه بیشتر از ضربانهای بطنی است؟

۱) بلوک دهلیزی- بطنی درجه یک

۲) سندروم سینوس بیمار

۳) انقباض‌های زودرس بطنی

۴) بلوک دهلیزی – بطنی درجه سه

پاسخ گزینه:

۳۰- کدام یک از باکتری‌های شکمبه بیشترین نقش را در هضم سلولز دارد؟

۱) Ruminococcus albus

۲) Bacteroides ruminocola

۳) Bacteroides amylophilus

۴) Streptococcus bovis

پاسخ گزینه:

۳۱- همه حیوانات زیر فاقد آنزیم آلفا آمیلاز هستند، به جز:

۱) سگ

۲) اسب

۳) گاو

۴) گربه

پاسخ گزینه:

۳۲- در کولون اسب به دنبال جذب اسیدهای چرب فرار ناشی از تخمیر، کدام یک از موارد زیر اتفاق می افتد؟

۱) جذب سدیم و ترشح بی کربنات

۲) جذب بی کربنات و ترشح سدیم

۳) جذب سدیم و بی کربنات

۴) ترشح سدیم و بی کربنات

پاسخ گزینه:

۳۳- کدام هورمون مترشحه از دستگاه گوارش در تنظیم اشتها اهمیت چندانی ندارد؟

۱) نوروپپتیدY

۲) GLP-1

۳) گرئین

۴) سکرتین

پاسخ گزینه:

۳۴ ترشح کدام یک از آنزیم‌ها به صورت فعال از لوزالمعده صورت می‌گیرد؟

۱) تریپسین

۲) کربوکسی پپتیداز

۳) کلسترول استراز

۴) پپسین

پاسخ گزینه:

۳۵- کدام گزینه در مورد سلول‌های بینابینی کاخال صحیح است؟

۱) نورون‌های تمایز یافته ای هستند که قابلیت ایجاد انقباض را دارند.

۲) سلول‌های عضله صاف تمایز یافته ای هستند که قابلیت ایجاد امواج آهسته را دارند.

۳) نورون‌های تمایز یافته ای هستند که قابلیت ایجاد امواج آهسته را دارند.

۴) نورون‌های تمایز یافته ای هستند که فقط توانایی تولید پتانسیل عمل را دارند.

پاسخ گزینه:

۳۶- در فاز غشائی عمل هضم، کدام آنزیم بیشترین نقش را دارد؟

١) ساکاراز

۲) آمیلاز

۳) لیپاز

۴) مالتوترباز

پاسخ گزینه:

۳۷- جذب پاراسلولار در رابطه با کدام گزینه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

۱) گلولز

۲) پتاسیم

۳) سدیم

۴) کلر

پاسخ گزینه:

۳۸- دوره انتقالی پاییزه و بهاره از مشخصات بارز چرخه‌های فحلی کدام گونه است؟

۱) اسب

۲) گوسفند

۳) بزم

۴) گربه

پاسخ گزینه:

۳۹- در کدام حیوان، تخمک در زمان اوولاسیون در مرحله اووسیت اولیه می باشد؟

۱) گربه

۲) گوسفند

۳) گاو

۴) سگ

پاسخ گزینه:

۴۰- در خصوص تمایز جنسی در دوران جنینی، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱) هورمون مهارکننده مولر از سلول‌های سرتولی بیضه بیان می‌شود.

۲) بیان ژن SRY برای تمایز بیضه ضروری است.

۳) مجرای ولف به مجاری تناسلی جنس ماده تمایز می‌یابد.

۴) آنتی ژن H-Y نیز در تمایز ساختارهای اولیه به اندامهای تناسلی جنس نر حائز اهمیت است.

پاسخ گزینه:

۴۱- Kisspeptin در آزاد شدن کدام هورمون مؤثر است؟

۱) لاکتوژن جفتی

۲) پرولاکتین

۳) اکسی توسین

۴) GnRH

پاسخ گزینه:

۴۲- کدام گزینه در خصوص اسپرم صحیح نمی باشد؟

۱) فعالیت اسپرم در محیط اسیدی تشدید می‌شود.

۲) کاهش دما به طور قابل توجهی حرکت اسپرم را کاهش می¬دهد.

۳) افزایش دما سبب کاهش طول عمر اسپرم می‌شود.

۴) حرکت اسپرم در ناحیه دم اپیدیدیم توسط پروتئین‌های مهار کننده، مهار می‌شود.

پاسخ گزینه:

۴۳- کدام یک از میانجی¬های عصبی با بروز خواب با امواج ملایم در ارتباط است؟

۱) گلیسین

۲) سروتونین

۳) دوپامین

۴) نوراپی نفرین

پاسخ گزینه:

۴۴- کدام ردیف از اعمال زیر در سیستم عصبی مرکزی در سطح مغزی تحتانی (زیر قشری) کنترل می‌شوند؟

۱) فشار شریانی – کنترل تعادل – تخلیه رکتوم

۲) کنترل تنفس – تخلیه رکتوم – تخلیه مثانه

۳) کنترل تعادل – عمل بلع – کنترل تنفس

۴) رفتار جنسی – رفتار تغذیه ای – تخلیه مثانه

پاسخ گزینه:

۴۵- فعال شدن رفلکس خم کننده متقاطع به وسیله یک تحریک حسی باعث چه عملی می‌شود؟

۱) نورون‌های حرکتی عضلات فلکسور همان طرف را مهار می‌کند.

۲) نورون¬های حرکتی عضلات فلکسور طرف مقابل را تحریک می‌کند.

۳) نورون¬های حرکتی عضلات اکستنسور همان طرف و طرف مقابل را تحریک می‌کند.

۴) نورون¬های حرکتی عضلات اکستنسور طرف مقابل را تحریک می‌کند.

۴۶- راههای اسپینوتالامیک قدامی و جانبی حامل اطلاعات مربوط به کدام حسها هستند؟

پاسخ گزینه:

۱) حس¬های وضعی

۲) حس درد

۳) حس لمس دقیق

۴) حس حرکت مفصل

پاسخ گزینه:

۴۷- کدام گزینه در مورد گیرنده‌های رافینی صحیح است؟

۱) در حس تماس و فشار نقش دارند.

۲) گیرنده‌های حس سرما هستند.

۳) دارای تطابق سریع هستند.

۴) بیشترین تراکم را در پوست تنه دارند.

پاسخ گزینه:

۴۸- کدام مسیر وارده به مخچه احتمالا در حافظه اعمال یادگرفته در شروع حرکات سریع دخیل است؟

۱) زیتونی مخچه ای

۲) دهلیزی مخچه ای

۳) مشبکی مخچه ای

۴) نخاعی مخچه ای

پاسخ گزینه:

۴۹- اگر تعداد پتانسیل‌های پس سیناپسی تحریکی در غشاء دندریت کاهش و تعداد پتانسیل‌های پس سیناپسی مهاری ثابت بماند چه اتفاقی برای پتانسیل‌های عمل آن نورون خواهد افتاد؟

۱) پتانسیل‌های عمل با سرعت بیشتری هدایت خواهند شد.

۲) احتمال شروع پتانسیل‌های عمل تغییری نمی‌کند.

۳) احتمال شروع پتانسیل‌های عمل افزایش می‌یابد.

۴) احتمال شروع پتانسیل‌های عمل کاهش می‌یابد.

پاسخ گزینه:

۵۰ جسم سلولی نورون‌های دسته دوم در مسیر ستون خلفی – لمنیسکوسی که حس مکانیکی دقیق را منتقل می‌کنند در …………………………….. تشکیل ………………. را می‌دهند.

۱) تالاموس – هسته شکمی قاعده ای

۲) خارج نخاع – گانگلیون نخاعی

۳) بصل النخاع – هسته گراسیل

۴) تالاموس – هسته داخل تیغه¬ای

پاسخ گزینه:

۵۱- اثر شل شدگی عضلانی حاصل از توبو کورارین توسط کدام قابل برگشت است؟

) سوکسینیل کولین

۲) نئوسینگمین

۳) کارباکول

۴) آتروپین

پاسخ گزینه:

۵۲- مکانیسم اثر اینوتروپ مثبت مشتقات گرانتینی کدام است؟

۱) وقفه آنزیم فسفودی استراز

۲) فعال کردن آدنبلات سیکلاز

۳) وقفه آنزیم استیل کولین استراز

۴) فعال کردن گوآنیلات سیکلاز

پاسخ گزینه:

۵۳- کدام دارای اثر توأم گشاد کردن رگ و تقویت نیروی انقباضی قلب است؟

۱) هیدرالارین

۲) آمرینون

۳) کاپتوپریل

۴) دیگوکسین

پاسخ گزینه:

۵۴- کدام نباید با مهار کننده‌های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین مصرف شود؟

۱) مدرهای تیازیدی

۲) مدرهای قوس هنله

۲) مدرهای نگهدارنده پتاسیم

پاسخ گزینه:

۵۵ – نسبت به کدام یک از اثرات اوپیوئیدها تحمل ایجاد نمی‌شود؟

۱) تضعیف تنفسی

۲) میوزیس

۳) بیدردی

۴) سرخوشی

پاسخ گزینه:

۵۶- در حال حاضر کدام داروی ضد تیروئید برای درمان تیروتوکسیکوز حیوانات کوچک انتخابی است؟

۱) متی مازول

۲) ایپودات

۳) لووتیروکسین

۴) محلول‌های پددار (مانند لو گول)

پاسخ گزینه:

۵۷- مصرف بیش از حد مقدار مجاز اکسی توسین چه عوارضی به دنبال دارد؟

١) وقوع کیست‌های تخمدانی

۲) از بین رفتن کنترل تولید شیر

۳) پارگی رحم و آسیب جنین

۴) آترزی و آتروفی رحم

پاسخ گزینه:

۵۸- مدروکسی پروژسترون به صورت فرآورده‌های تزریقی تأخیری به چه منظور در سگها و گربه‌ها به کار می رود؟

۱) درمان نازایی

۲) ایجاد سقط جنین

۳) القای زایمان

۴) به تعویق انداختن استروس

پاسخ گزینه:

۵۹ مصرف طولانی مدت گلوکوکورتیکوئیدها باعث بروز کدام یک از موارد می‌شود؟

۱) آتروفی ماهیچه ای – کاهش ترشح اسید معده

۲) هیپروتروفی ماهیچه ای – کاهش ترشح اسید معده

۳) آتروفی ماهیچه ای – افزایش ترشح اسید معده

۴) هیپروتروفی ماهیچه ای – افزایش ترشح اسید معده

پاسخ گزینه:

۶۰- کاربرد آنتاگونیست‌های انتخابی گیرنده‌های را در بیماران دچار …………… و …………… نسبت به بتابلوکرهای غیرانتخابی ارجحیت دارد.

۱) دیایت ملیتوس – تنگی مجاری هوایی

۲) نارسایی قلبی – سیروز کبدی

۳) تنگی مجاری هوایی – سیروز کبدی

۴) دیابت ملیتوس – نفروز

پاسخ گزینه:

۶۱- کدام یک از شل کننده‌های زیر سبب درد عضلانی بعد از مصرف می‌شوند؟

۱) سوکسینیل کولین

۲) آنرا کوریوما

۳) توبو کورارین

۴) دوکساکوریوم

پاسخ گزینه:

۶۲- همه ترکیبات زیر دارای ساختار اسید چرب و مشتق از فسفولیپیدهای غشای سلولی هستند، به جز:

۱) Platelet – Activating Factor

۳) Prostagalandins

۴) I.eukotriencs

پاسخ گزینه:

۶۳- کدام دارو آنتاگونیست فیزیولوژیک هیستامین می باشد؟

۱) سایمتیدین

۲) کرومولین سدیم

۳) آدرنالین

۴) کلرفنیرامین

پاسخ گزینه:

۶۴- کدام دارو با پیوند به بقایای زخم گوارشی مانع نفوذ اسید در آن ناحیه می‌شود؟

۱) آلومینیوم هیدروکسید

۲) آمپرازول

۳) سوکرالفات

۴) فاموتیدین

پاسخ گزینه:

 بلوکرها باید ……………… .

۱) قطع دارو به صورت تدریجی باشد.

۲) دوزاژ دارو به تدریج در طول دوره درمان افزایش یابد.

۳) حتما از درمان‌های نگهدارنده استفاده شود.

۴) دارو به صورت منقسم تجویز شود.

پاسخ گزینه:

۶۶- چرا هموگلوبین F نسبت به هموگلوبین A تمایل بیشتری برای اکسیژن دارد؟

۱) چون هموگلوبین F تمایل کمتری برای BPG دارد.

۲) چون هموگلوبین F از یک رشته پلی پپتیدی تشکیل شده است.

۳) چون هموگلوبین A تمایل کمتری برای BPG دارد.

۴) چون مقدار هموگلوبین A بیشتر از هموگلوبین F است.

پاسخ گزینه:

۶۷- DNA متیل ترانسفراز از کدام مولکول برای انتقال متیل استفاده می‌کند؟ (دهنده گروه متیل)

۱) S- آدنوزیل میتونین (SAM)

۲) تتراهیدروفولات (THF)

۳) بیوتین

۴) هیچ کدام

پاسخ گزینه:

۶۸- در واکنش آنزیمی، در چرخه مهارکننده رقابتی چه اتفاقی روی می‌دهد؟

 هر دو افزایش می‌یابند.

 بدون تغییر باقی می‌ماند.

 سوبسترا کاهش می‌یابد.

 بدون تغییر باقی می‌ماند.

پاسخ گزینه:

۶۹- کدام مورد جزء اثرات متابولیکی اپی نفرین نمی¬باشد؟

۱) کاهش ترشح انسولین

۲) کاهش ترشح گلوکاگون

۳) افزایش تجزیه گلیکوژن

۴) افزایش گلیکولیز

پاسخ گزینه:

۷۰- مصرف زیاد سدیم بی کربنات و یا آنتی اسیدها منجر به بروز کدام عارضه می‌شود؟

۱) آلکالوز متابولیکی

۲) اسیدوز متابولیکی

۳) اسیدوز تنفسی

۴) آلکالوز تنفسی

پاسخ گزینه:

۷۱- نقش گلیتازون‌ها به عنوان یک داروی ضد دیابتی مؤثر در کاهش مقاومت به انسولین و مقادیر تری گلیسرید در بیماران دیابتی به واسطه اثر بر کدام یک از بخش‌های سلولی اعمال می‌شود؟

۱) پراکسی زوم

۲) میتوکندری

۳) سیتوپلاسم

۴) هسته

پاسخ گزینه:

۷۲- کدام اسید آمینه در ساخت کراتین مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟

۱) Met

۲) Gly

۳) Arg

۴) Lys

پاسخ گزینه:

۷۳ در کدام حیوان انتقال پروستاگلاندین تزریقی از عضله به تخمدان با مکانیسم پورت انجام می‌شود؟

۱) گوسفند

۲) بز ها

۳) اسب

۴) گاو

پاسخ گزینه:

۷۴- کدام گزینه در مورد آنزیم LCAT صحیح نیست.

۱) به وسیله ApoD فعال می‌شود.

۲) به طور عمده به وسیله کبد تولید می‌شود.

۳) متصل به HDL است.

۴) کلستریل استری که به وسیله این آنزیم تولید می‌شود، به VLDL و LDL منتقل می‌شود.

پاسخ گزینه:

۷۵- بافت‌هایی که از کتون بادی‌ها برای تأمین انرژی خود استفاده می‌کنند، در ابتدا آنها را به کدام یک از ترکیبات تبدیل می‌کنند؟

۱) پروپیونیل کوا

۲) استیل کوا

۳) سوکسینیل کوا

۴) مالونیل کوا

پاسخ گزینه:

۷۶- کدام یک از لایه‌های قلب در تشکیل دریچه‌های قلبی دخالت دارد؟

۱) پریکارد

۲) اندوکارد

۳) میوکارد

۴) اپیکارد

پاسخ گزینه:

۷۷- در کدام حیوان بافت پوششی مری غیرشاخی است؟

۱) اسب

۲) گوسفند و بز

۳) سگ

۴) گاو

پاسخ گزینه:

۷۸- ترشح موکوس در معده توسط کدام سلول انجام می‌شود؟

۱) سلول اصلی

۲) سلول جداری

۳) سلول جامی

۴) سلول بافت پوششی

پاسخ گزینه:

۷۹- کدام ساختار لنفی دو منشأ رویانی دارد و فولیکول لنفاوی ندارد؟

۱) تیموس

۲) طحال

۳) عقده لنفاوی

۴) بورس فابریسیوس

پاسخ گزینه:

۸۰- بن عصبی پاچینی چه حسی را منتقل می‌کند و در کدام قسمت پوست قرار دارد؟

۱) فشار – هیپودرم

۲) فشار – اپیدرم

۳) گرما – هیپودرم

۴ گرما – اپیدرم

پاسخ گزینه:

۸۱- در کدام اتصال سلولی میکروفیلامنت‌های سلول‌ها نیز درگیر بوده و به هم متصل است؟

۱) اتصال روزنه دار

۲) اتصال نواری

۳) اتصال مسدود

۴) اتصال دسموزومی

پاسخ گزینه:

۸۲- کدام یک از هورمونهای جزایر لانگرهانس عمل گلیکولیز در کبد را به عهده دارد؟

۱) سوماتواستاتین

۲) انسولین

۳) گلوکاگون

۴) پلی پپتید پانکراس

پاسخ گزینه:

۸۳- گیرنده‌های فشار خون در کدام بخش از دستگاه جنب گلومرولی قرار دارند؟

۱) لکه متراکم

۲) سلول‌های جنب گلومرولی

۳) سلول‌های مزانجیال خارج گلومرولی

۴) سلول‌های مزانجیال داخل گلومرولی

پاسخ گزینه:

۸۴- در عضله صاف همه پروتئین‌های زیر وجود دارند، بجز:

۱) میوزین

۲) تروپونین

۳) تروپومیوزین

۴) اکتین

پاسخ گزینه:

۸۵- کدام هورمون از نور وهیپوفیز ترشح می‌شود؟

۱) I,II

۲) اکسی توسین

۳) پرولاکتین

۴) FS11

پاسخ گزینه:

۸۶- هورمون رشد یا هورمون سوماتوتروپین بر روی کدام ساختار اثر می‌گذارد؟

۱) تاندون

۲) اپی فیز

۳) دیافیز

۴) متافیز

پاسخ گزینه:

۸۷- غدد موکوسی در لگنچه کدام حیوان وجود دارد؟

۱) سگ

۲) اسب

۳) گوسفند

۴) بز

پاسخ گزینه:

۸۸- شبکه عصبی مایستر در کدام یک از لایه‌های لوله گوارش یافت می‌شود؟

۱) سروز

۲) لایه عضلانیا

۳) مخاط

۴) زیرمخاط

پاسخ گزینه:

۸۹- استخوان سازی در تمام استخوان‌ها به صورت داخل غشایی انجام می‌گیرد، بجز:

۱) استخوان‌های صورت

۲) استخوان کتف

۳) استخوان پیشانی

۴) استخوان بند انگشت

پاسخ گزینه:

۹۰- در کدام ساختار عضله صاف دیده می‌شود؟

۱) جسم مژگانی

۲) صورت

۳) دیافراگم

۴) دیواره شکم

پاسخ گزینه:

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا