سلامت و بهداشت

سؤالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت؛ سلامت چیست؛ سبک زندگی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۶ میانگین: ۳.۸]

سؤالات امتحان نهایی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

سلامت چیست 

سبک زندگی

فصل اول: سلامت (بارم نوبت خرداد ماه ۱ نمره)

درس اول: سلامت چیست (بارم نوبت اول ۱٫۵ نمره)

درس دوم: سبک زندگی (بارم نوبت اول ۱ نمره)

* درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف. در بین عوامل مؤثر بر سلامت سبک زندگی بیشترین تأثیر را بر سلامت دارد. (دی ماه ۹۷ – درس ۲)

درست

الف. در اسلام بدن انسان هدیه و امانت الهی برای تکامل روح به حساب می‌آید. (خرداد ماه ۹۸- درس ۱)

درست

الف. خود مراقبتی، گام اول در حفظ سلامت خویش است. (شهریور ماه ۹۸- درس ۲)

درست

الف. افراد برخوردار از در آمد و آموزش بالاتر همیشه انتخاب‌ها و رفتارهای سالم‌تری دارند. (دی ماه ۹۸- درس ۲)

نادرست

الف. در حفظ و تأمین سلامت، به طور حتم، درمان بر پیشگیری مقدم است. (شهریورماه ۹۸ (خ)- درس ۱)

نادرست

الف. در پیشگیری، هرگونه اقدام بسیار آسان‌تر و اطمینان بخش تر از درمان است. (خرداد ماه ۹۹- درس ۲)

درست

الف. خود مراقبتی دارای انواع جسمی، روانی – عاطفی، اجتماعی و معنوی است. (خرداد ماه ۹۹ (خ) – درس۲)

درست

الف. سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت را برخورداری از تأمین رفاه جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو می‌داند. (خردادماه ۹۹- درس۱)

درست

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | سلامت چیست

 

* در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف. تأمین سلامت مستلزم رعایت …………………… است. (دی ماه ۹۷- درس ۱)

بهداشت

الف. با توجه به دیدگاه اسلام، در تعریف سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت از جنبه ……………… آن غفلت شده است. (شهریور ماه ۹۸- درس ۱)

معنوی

الف. در پیشگیری، زمان آموزش‌های پیشگیرانه بسیار …………………………….. است. (دی ماه ۹۸- درس ۱)

کوتاه

الف. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، مهم‌ترین بیماری‌های مزمن در جهان با …………….. ارتباط مستقیم دارد. (خرداد ماه ۹۹ (خ)- درس ۲)

سبک زندگی

الف. سبک زندگی سالم مجموعه‌ای از انتخاب‌های سالم افراد است که متناسب با …….. صورت می‌گیرد. (خردادماه ۹۹ (خ)- درس ۲)

موقعیت‌های زندگی

الف. قابل درک ترین بعد سلامت، سلامت ………………………. است. (شهریور ماه ۹۹- درس ۱)

جسمانی

* از بین کلمات داخل پرانتز گزینه مناسب را انتخاب کنید. (خردادماه ۹۸- درس ۲)

الف. در برنامه‌ریزی برای خودمراقبتی، ابتدا باید گام‌های (کوچک _ بزرگ) برداریم.

کوچک

در ادامه بخوانید: » سلامت و بهداشت | سبک زندگی

 

* در پرسش‌های زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الف. داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات مربوط به چه بعدی از سلامت است؟ (خردادماه ۹۸ (خ)- درس ۱)

۱. جسمانی

۲. روانی

۳. اجتماعی

۴. معنوی

پاسخ ۲

الف. کدام گزینه از نشانه‌های سلامت روانی است؟ (خردادماه ۹۸ (خ)- درس ۲)

۱- پایبندی به اخلاقیات

۲. امیدواری

۳. سازگاری فرد با خودش و دیگران

۴. خواب راحت و منظم

پاسخ ۳

ب- کدام گزینه بیشترین تأثیر را بر سلامت دارد؟ (خردادماه ۹۹ (خ)- درس ۲)

۱. وراثت

۲. عوامل محیطی

۳. خدمات بهداشتی- روانی

۴. سبک زندگی

۴

الف. “قضاوت نسبتأ صحیح در برخورد با مسائل از نشانه‌های کدام یک از ابعاد سلامت است؟ (خردادماه ۹۹- درس ۱)

۱. اجتماعی

۲. جسمانی

۳. روانی

۴. معنویت

پاسخ ۳

الف. سن افراد مربوط به کدام عامل مؤثر بر سلامت است؟ (خردادماه ۹۹ (خ)- درس ۱)

۱. عوامل محیطی

۲. عوامل ژنتیکی و فردی

۳. دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی

۴. سبک زندگی

پاسخ ۲

الف. کدام یک از نشانه‌های سلامت معنوی است؟ (خردادماه ۹۹- درس ۱)

۱. مدیریت هیجان

۲. تعهد

۳. عملکرد مسئولانه

۴. ابراز مکنونات قلبی

پاسخ ۲

* از بین کلمات داخل پرانتز گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الف. سلامت در فرهنگ فارسی معین (بی عیب شدن- رهایی یافتن) معنی شده است. (خردادماه ۹۹ (خ)- درس ۱)

رهایی یافتن

وقت گذراندن با خانواده مربوط به کدام یک از انواع خود مراقبتی است؟ (دی ماه ۹۸)

خود مراقبتی اجتماعی

در ادامه شرکت کنید: » آزمون‌های آنلاین سلامت و بهداشت

 

* به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف. اولین گام برای حفظ سلامت چیست؟ (شهریور ماه ۹۸ (خ)- درس ۲)

خود مراقبتی

* در مورد سلامت به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۹- درس ۱)

الف. بنا به فرمایش حضرت علی (ع) در حکمت ۳۸۸ نهج البلاغه چه چیزی بالاتر از سلامت بدن است؟

تقوای دل (سلامت روان)

ب. “امکانات و تسهیلات آموزشی” جزء کدام یک از چهار عامل مؤثر بر سلامت است؟

عوامل محیطی

ج. در صورتی که در اجرای برنامه خود مراقبتی دچار مشکل شویم چه باید کرد؟

باید آماده باشیم که مجدداً شروع کنیم

* از انواع خود مراقبتی در مورد را نام ببرید. (خردادماه ۹۹- درس ۲)

جسمی، روانی- عاطفی، اجتماعی و معنوی

* در مورد سلامت به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (خردادماه ۹۹- درس ۱ و ۲)

الف. چرا برای حفظ و تأمین سلامت، پیشگیری بر درمان مقدم است؟ (یک دلیل بنویسید.)

۱. در پیشگیری هرگونه اقدام بسیار آسان‌تر، کم هزینه‌تر و اطمینان¬بخش¬تر است. ۲. زمان آموزش پیشگیرانه بسیار کوتاه و برای همه در هر سطح معلومات با هزینه بسیار کم میسر است. ۳. در روش‌های پیشگیری غالباً نیازی به منابع خارجی، برای تهیه مواد و داروها و تجهیزات، وجود ندارد. ۴. در روش‌های پیشگیری مشکلاتی از قبیل عوارض جانبی داروها وجود ندارد. ۵. در پیشگیری با استفاده از خدمات بهداشتی به آسانی و ساده‌ترین شیوه می‌توان از وقوع بیماری و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری کرد.

ب. کدام یک از عوامل مؤثر بر سلامت، بیشترین تأثیر را بر سلامت افراد دارد؟

سبک زندگی

ج. “کنترل خشم” در کدام یک از انواع خودمراقبتی دسته بندی می‌شود؟

روانی- عاطفی

* دو مورد از گام‌های برنامه¬ریزی برای خودمراقبتی را بنویسید. (خردادماه ۹۹- درس ۲)

۱. هدف خود را تعیین کنیم. ۲. مدت زمانی را که قرار است فعالیت‌های هدف موردنظر را انجام دهیم، مشخص کنیم. ٣. میزان دستیابی به هدف و موفقیت‌ها و شکست‌های خود را ثبت کنیم. ۴. پیمان ببندیم. ۵. در صورت لزوم، یک مجازات صریح و آشکار برای شکست در اجرای فعالیتمان تعیین کنیم. ۶. برای شروع، گام‌های کوچک برداریم. ۷. از یاد آور ها استفاده کنیم. ۸. در مورد تغییر رفتارمان نظر اطرافیان را بپرسیم. ۹. در صورت شکست هرگز مأیوس نشده و برای شروع دوباره آماده شویم. ۱۰. موفقیت‌هایمان را مدنظر داشته باشیم. ۱۱. مهارت‌های لازم برای خودمراقبتی را کسب کنیم.

* چرا در بین عوامل مؤثر بر سلامت، سبک زندگی بیشترین اهمیت را در سلامت افراد دارد؟ (شهریورماه ۹۹- درس ۲)

زیرا سبک زندگی با پیشگیری از بروز بیماری در فرد بر کیفیت زندگی او تأثیر می‌گذارد.

در ادامه شرکت کنید: » سلامت چیست | آزمون ۱

* هر یک از موارد زیر مربوط به کدام یک از انواع خودمراقبتی است؟ (شهریورماه ۹۹- درس ۲)

الف. وقت گذراندن با خانواده

اجتماعی

ب. انجام فرایض دینی

معنوی

* از نشانه‌های سلامت روانی در مورد را بنویسید. (شهریورماه ۹۹- درس ۱)

سازگاری فرد با خودش و دیگران، قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسائل، داشتن روحیه انتقاد پذیری، داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات و ….

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا