زیست‌شناسی (۱)

نقدوبررسی زیست‌شناسی (۱)

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

نقدوبررسی زیست‌شناسی (۱)

نقد و بررسی زیست‌شناسی سطوح سازمان‌یابی حیات
یاخته پایین ترین سطح سازمان یابی حیات است. همه جانداران از یاخته تشکیل شده اند.
تعدادی یاخته یک بافت را به وجود می آورند.
هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می شود؛ مانند استخوانی که در اینجا نشان داده شده است.
هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است؛ مثلا دستگاه حرکتی از ماهیچه ها و استخوان ها تشکیل شده است.
جانداری مانند این گوزن، فردی از جمعیت گوزن هاست.
افراد یک گونه که در زمان و مکان خاصی زندگی می کنند، یک جمعیت را به وجود می آورند.
جمعیت های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را به وجود می آورند.
عوامل زنده (اجتماع) و غیر زنده محیط و تاثیرهایی که برهم می گذارند بوم سازگان را می سازند.
زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی جانداران مشابه اند.
زیست کره شامل همۀ زیست بوم های زمین است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا