امتحانات نهاییعربی، زبان قرآن

سوالات امتحان نهایی درس عربی رشته علوم انسانی نوبت دی ۱۳۹۸

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس: عربی ۳

رشته: ادبیات و علوم انسانی

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تعداد صفحه: ۴

تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

ساعت امتحان: ۱۰ صبح

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۸

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

۱- ترجِم الکلماتِ الّتی تحت‌ها خَطّ: (۱ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

الف) أنِر عقلی و قلبی:

روشن کن (درس ۵، ص ۶۲)

ب) انزَعَجَ رسول الله:

آزرده شد (درس ۳، ص ۳۴)

ج) تَلوثُ الهَواء یُسَبَّبُ أمطاراً حَمَضیّه:

اسیدی (درس ۴، ص ۴۸)

د) هَل سِوى لَحمٍ وَ عَظمٍ:

استخوان (درس ۱، ص ۳)

۲- اَکتُب فی الفراغِ الکلمتینِ المُترادفتیَنِ و الکلمتَینِ المُتضادتَینِ: (۰/۵ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

«إتّسَعَ / الصّبیّ / إستَطاعَ / ضاقَ / الوَلد»

الف) …………………………. = ………………………….

الصّبیّ= الولد (درس ۳، ص ۴۵)

ب) …………………………. ≠ ………………………….

إتّسَعَ ≠ ضاقَ (درس ۳، ص ۴۵)

۳- عَیِّن الکلمهَ الغَریبهَ فی الکلمات: (۰/۲۵ نمره)

(الفُستق / الجَوز / النّوم / العِنب / التُّفاح)

النّوم (درس ۳، ص ۴۵)

۴- اُکتُب جمع الکلمهِ: (۰/۲۵ نمره)

اجعل التوفیق حَظی: …………………………………..

الحُظوظ (درس ۵، ص ۶۲)

۵- ترجِم هذه الجُملَ: (۷/۵ نمره)

۱) (قالَ أعلَمُ أنَّ الله عَلى کُلَّ شَیءٍ قَدیرُ) (۰/۷۵ نمره)

گفت می‌دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست. (۰/۷۵ نمره) (درس ۱، ص ۵)

۲) (وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ أنتم الأعلونَ) (۰/۷۵ نمره)

سُست نشوید و غمگین نشوید در حالی که شما برتر هستید. (۰/۷۵ نمره) (درس دوم، ص ۲۵)

۳) (إنّ الإنسانَ لفی خُسرٍ إلّا الّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالحاتِ ) (۰/۷۵ نمره)

همانا انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. (۰/۷۵ نمره) (درس سوم، ص ۴۲)

 ۴) (یا داودُ إنّا جَعَلناک خلیفَهً فی الأرض) (۰/۵ نمره)

ای داود همانا ما تورا در زمین جانشین قرار دادیم. (۰/۵ نمره) (درس ۵، ص ۶۶)

۵) (یَقولونَ بِأفواهِهم ما لَیسَ فی قُلوبِهِم وَ اللهُ أعلَمُ بِما یَکتُمونَ) (۱ نمره)

با دهان‌هایشان چیزی را می گویند که در دل‌هایشان نیست و خداوند به آنچه پنهان می‌کنند داناتر است. (۱نمره) (درس ۱، ص ۱۵)

۶) تَجتَهِدُ الأمّ لِتربیَه أولادِها اجتِهاداً بالِغاً. (۰/۵ نمره)

مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تلاش می‌کند. (۰/۵ نمره) (درس ۴، ص ۵۴)

۷) هل تراهُم خُلِقوا مِن فِضّهٍ. (۰/۵ نمره)

آیا آنان را می‌بینی که از نقره آفریده شدند. (۰/۵ نمره) (درس ۱، ص ۳)

۸) هو بَنی مُختبراً صغیراً لِیُجری فیه تجاربَه. (۰/۵ نمره)

او آزمایشگاه کوچکی ساخت برای اینکه تجربه‌هایش را در آن اجرا کند. (۰/۵ نمره) (درس دوم، ص ۱۸)

۹) مَرَّتِ الأیّامُ و فی غَزوهِ حُنین وَقَعَت الشّیماءُ أسیرهً بیدِ المسلمینَ. (۰/۷۵ نمره)

روزها گذشت و در غزوه حُنین شیما به دست مسلمانان به اسارت افتاد. (۰/۷۵ نمره) (درس ۳، ص ۳۵)

۱۰) کانت لِلمُزارع مزرعهٌ کبیرهٌ فی‌ها خَضراواتٌ کثیرَهٌ. (۰/۵ نمره)

کشاورزی مزرعه‌ای بزرگ داشت که در آن سبزیجات زیادی بود. (۰/۵ نمره) (درس چهارم، ص ۴۹)

۱۱) یا إلهى! احمِنی واحم بِلادی مِن شُرور الحادِثات. (۰/۵ نمره)

خدای من، مرا و کشورم را از پیشامدهای بد نگهداری کن. (۰/۵ نمره) (درس ۵، ص ۶۲)

۱۲) کُلُ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیه إلّا وِعاءَ العلم. (۰/۵ نمره)

هر ظرفی با آنچه در آن نهاده شود تنگ می‌شود بجز ظرف دانش. (۰/۵ نمره) (درس سوم، ص ۴۰)

۶- اِنتَخِب التَّرجمهَ الصَّحیحهَ: (۰/۵ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

 الف) اللهُ غَفّار الذُّنوب وَ عَلّام الغُیوب.

۱) خداوند بسیار آمرزنده گناهان و بسیار دانای نهان‌هاست.

۲) خداوند آمرزنده گناه و داناترین به علم غیب است.

گزینه (۱) (درس ۵، ص ۶۶)

ب) (وَ نّزَّلَ المَلائِکه تَنزیلاً) 

۱) و مانند ملائک فرود آمدند.

۲) و فرشتگان قطعه فرود آورده شدند.

گزینه (۲) (درس ۴، ص ۵۵)

۷- کَمِّل الفَراغاتِ فی التَّرجمهِ الفارسیَّهِ: (۱ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

الف) أعتَقَ رسول الله الشَّیماء و أرسَلَها إلى قوم‌ها بِإعزازٍ.

رسول خدا شیما را ………………و او را با ……………………………… به سوی قومش فرستاد.

آزاد کرد، گرامی داشتن (درس ۳، ص ۳۵)

ب) (ذلک الکتابُ لا ریبَ فیه هُدىً لِلمُتَّقینَ)

آن کتاب هیچ ………………………………. در آن نیست هدایتی برای …………………………………… است.

شکی، پرهیزکاران (درس ۱، ص ۱۰)

۸- تَرجم الأفعال الّتی تحت‌ها خطّ: (۱/۵ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

الف) (أحسِنوا إنّ الله یُحِبُّ المُحسِنینَ): ………………………………….، ………………………..

نیکی کنید، دوست می‌دارد (درس اول، ص ۱۵)

ب) أمر أنوشیروانُ أن یُعطَى لِلفَلّاح ألف دینارٍ: ………………………………….، ………………………..

دستور داد، داده شود (درس سوم، ص ۳۶)

ج) هذِهِ الحادثَهُ لَم تُضعِف عَزمَهُ وَ هوَ کان یواصل عَمَله دَؤوبا: ………………………………….، ………………………..

ضعیف نکرد، ادامه می‌داد (درس دوم، ص ۱۸)

۹- عَیِّن الفعلَ المناسبَ لِلفراغِ: (۰/۵ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

الف) ………………………………… المُتَفَرَّجونَ فَریقَهم. (یُشَجِّعونَ، تُشَجِّعُ، یُشَجِّعُ)

ب)………………………. أمسِ کُتُبکِ إلّا کتابَ اللغه العربیّه. (ما طالعتِ، لا یطالِعُ، لاتُطالعُ)

الف) یُشَجِّعُ (درس دوم، ص ۲۴)

ب) ما طالعتِ (درس سوم، ص ۴۲)

۱۰- مَیِّز فی العباراتِ التالیـه: (۲ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

«۱) المنادی، ۲) المفعول المطلق و نوعه، ۳) الحال، ۴) المستثنى و المستثنى مِنه ۵) الصفه ، ۶) المضاف إلیه»

یُراقِبُ المُزارع المَزرعهَ مُراقبهٌ / ذَهَبَت البنتُ الصغیره إلى المدرسه فَرِحه / حَضَرَ الزُّمَلاء فی صاله الامتحانِ إلّا حامداً، إلهی! املأ الدّنیا سَلاماً.

إلهی (درس ۵، ص ۶۲) / ۲) مُراقبه، تاکیدی (درس ۴، ص ۵۰) / ۳) فَرحه (درس ۲ ص ۲۳) / ۴) حامداً، الزُّمَلاءُ (درس ۳، ص ۳۹) / ۵) الصغیره (درس ۲، ص ۲۳) / ۶) الامتحان (درس ۳، ص ۳۹)

۱۱- عَیِّن المَحلّ الإعرابیّ للکلماتِ الَّتی تحت‌ها خطّ: (۱/۲۵ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

الف) اللّاعِبونَ الإیرانیّونَ رَجَعوا مِن المُسابَقه مُبتسِمینَ. 

مبتدا، جار ومجرور،حال (درس ۲، ص ۲۴)

ب) لیتَ فصلَ الرَّبیعِ طویلٌ فی بلدنا.

اسم حروف مشبهه بالفعل، خبر حروف مشبهه بالفعل (درس اول، ص ۸)

۱۲- عَیَّن الجملـهَ الّتی فی‌ها أسلوبُ الحَصرِ: (۰/۲۵ نمره)

۱) کلُّ شیءٍ یَنقصُ بالإنفاق إِلا العِلمَ.

 ۲) (لا یَبأسُ من روح الله إلا القومُ الکافرون)

۳) یَغفِرُ اللهُ الذُّنوبَ إلّا الشِّرک باللهِ.

گزینه (۲) (درس ۳، ص ۴۲)

۱۳- عَیَّن الصَّحیح فی التَّحلیل الصَّرفی و الإعراب لِما اُشیرَ إلیه بِخطّ. (۰/۵ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

– العُمّال المُجتهدون یَشتَغِلونَ فی المَصنَعِ.

الف) یَشتَغِلونَ

۱) فعل مُضارعٌ، جمع مذکر غائب، ثلاثی مزید من باب افتعال، لازم، معرب / فعل و خبر

۲) فعل مضارعُ، مفرد مذکر مخاطب، ثلاثی مزید من باب افتعال، متعدّّ، معرب / فعل و الجمله فعلیه

گزینه (۱)

ب) المُجتَهِدونَ:

۱) اسم، جمع، مؤنث، معرفُ، معرف بأل / خبر و مَرفوعٌ

۲) اسم، جمع، مذکر، معرب ، معرّف بأل / صفت و مرفوع

گزینه (۲) (درس ۵، ص ۶۹)

۱۴- عَیِّن اسم الفاعل و اسمَ المبالغـه وأسم المکان و اسمَ التَّفضیلِ فی ما یلی: (۱ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

یا خَیرَ الغافِرینَ / الرَّجلُ العّلامه یَتَحدَّثُ مع جمیع التلامیذ فی المَدرسه.

۱) اسم المبالغه: ……………..، ۲) اسم التَّفضیلِ: ……………. ۳) اسم المکان: …………… ۴) اسم الفاعلِ: …………….

۱) علّامه (درس ۵، ص ۶۹)

۲) خیر (درس ۵، ص ۶۶)

۳) المدرسه (درس ۵، ص ۶۹)

۴) الغافرینَ (درس ۵، ص ۶۶)

۱۵- عَیَّن الجملـهَ الصَّحیحـهَ و غَیرَ الصَّحیحـه حَسَبَ الحقیقـه وَ الواقع: (۵/۰ نمره) (هر مورد ۰/۲۵ نمره)

۱) کانَ النَّبیُّ (ص) یُحِبُّ الأطفالَ. ……………………………..

صحیح (درس ۳، ص ۳۸)

 ۲) إنَّ المُجیبَ لایَتَقَبَّلُ الدّعاء ………………………….

نادرست (درس ۵، ص ۶۸)

۱۶- اِنتَخِب الکلمهَ المناسبهَ: (کَلِمَه زائدهَ) (۰/۵ نمره)

۱) الطّین

۲) الطّبُ

۳) الدؤوب

الف) الّذی یَسعى فی إنجاز عَمَلِهِ و لا یَشعُرُ بالتَّعبِ.

ب) تُّرابٌ مُختلطٌ بِالماء

الف: ۳ (درس ۲، ص ۱۸)

ب: ۱ (درس ۱، ص ۱۲)

۱۷- إقرأ النَّصَّ التالی ثُّمَّ أجِب عَنِ الأسئلهِ التّالیه:

«قد استفادَ الإنسانُ مِن مادَّه «الدینامیت» وَ سَهَّلَت أعمالَهُ الصّعبَهَ فی حَفرِ الأنفاقِ وَ شَقَّ القَنَواتِ وَ إنشاءِ الطُّرُق و حَفر المَناجم وَ بَعدَ أن اختَرَعَ نوبل الدّینامیت، ازدادَت الحُروب وَ إن کان غَرضُ آلفِرد مِن إختراعِهِ مُساعَدَه الإنسان فی مَجالِ الإعمارِ وَ البِناءِ»

۱) ما هُوَ غَرضُ مُخترع الدّینامیت مِن اختراعه؟

کان غَرضُ آلفِرد مِن إختراعِهِ مُساعَدَه الإنسان فی مَجال الإعمارِ وَ البِناءِ. (۰/۲۵ نمره)

۲) فی أیّ المَجالِ استفادَ الإنسان مِن مادَّه الدینامیت؟

استفادَ الإنسان مِن مادَّه الدینامیت فی حَفرِ الأنفاقِ وَ شَقِّ القَنَواتِ وَ إنشاءِ الطُرُق و حَفر المَناجم. (۰/۲۵ نمره)

۳) مَن اِختَرعَ مادَّه «الدینامیت»؟

اختَرعَ آلفِرد مادَّه الدینامیت. (۰/۲۵ نمره)

۴) ماذا ازدادَ بَعد اختراع الدینامیت؟

ازدادَت الحُروب. (۰/۲۵ نمره) (درس ۲، ص ۱۹)

«جمع نمره»: ۲٠

«نرجو لکم التوفیق و النّجاح»

موفق باشید

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا