امتحانات نهاییجغرافیا

سوالات امتحان نهایی جغرافیا رشته ادبیات و علوم انسانی دی ماه ۱۳۹۸

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

«باسمه تعالی»

سوالات امتحان نهایی درس: جغرافیا ۳

رشته: ادبیات و علوم انسانی

ساعت شروع: ۸ صبح

تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

مدت امتحان: ۸۰ دقیقه

تعداد صفحه: ۳

دانش‌آموزان روزانه، سراسر کشور در نوبت دی‌ماه سال ۱۳۹۸

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

۱) درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید: (۱)

الف) نتیجه اصلاحات ارضی در ایران شرایط انهدام کشاورزی، در نتیجه مهاجرت به روستاها را شدت داد.

ب) هر چه حجم محموله بیشتر باشد هزینه حمل آن کمتر می‌شود.

ج) ساعت رسمی ایران نسبت به زمان‌بندی گرینویچ با توجه به تفاضل نصف النهاری «+۳:۳۰» است.

د) قبل از ساخت و ساز در سطوح شیب‌دار، باید مطالعات خاک‌شناسی و پایداری زمین انجام پذیرد.

الف) نادرست (ص ۲۰)

ب) درست (ص ۶۲)

ج) درست (ص ۷۵)

د) درست (ص ۱۰۷)

۲) عبارت‌های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: (۱)

الف) سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وابسته به وزارت …………………….. است.

کشور (ص ۳۵)

ب) توسعه حمل و نقل، نگرانی‌های جدی درباره حفظ …………………….. به وجود آورده است.

محیط زیست (ص ۶۳)

ج) همگرایی صفحات …………………….. و اقیانوس هند – اوراسیا موجب چین‌خوردگی و شکستگی بالای سرزمین ایران شده است.

عربستان (ص ۸۸)

د) از ساختن سکونتگاه ها و مراکز فعالیت انسانی و شهرها در اطراف مناطقی که …………………….. فعالی دارند، جلوگیری شود.

گسل (ص ۱۰۲)

۳) گزینه مناسب را انتخاب کنید: (۱)

الف) برای حل مشکلات اقتصادی روستاها، کدام یک از از اقدامات زیر صورت گرفته است؟

۱- تشکیل تعاونی‌های مسکن

۲- توسعه صنایع کوچک شهری

۳- گسترش انقلاب سبز

۴- ایجاد شبکه‌های آب آشامیدنی

۳) (ص ۳۲)

ب) در نیمه دوم قرن بیستم کدام یک از گزینه‌های زیر به حل مشکلات ترافیکی کمک زیادی کرده است؟

۱- اختراع هواپیمای مسافربری پهن پیکر

۲- اختراع قطارهای تندرو

۳- ساخت آزادراه‌ها

۴- اختراع کشتی‌های غول پیکر

۳) (ص ۴۶)

ج) شهر الف روی نصف النهار ۶۵ درجه غرب و شهر ب روی نصف النهار ۲۰ درجه غربی قرار دارد. اختلاف ساعت این دو شهر چقدر است؟

۱- ۸۵ درجه

۲- ۴۵ درجه

۳- ۳

۴- ۱۳

۳) (ص ۷۶)

د) همه گزینه‌ها مربوط به مخاطرات با منشأ بیرونی است، به جز:

۱- خشکسالی

۲- زمین‌لرزه

۳- صاعقه

۴- طوفان

۲) (ص ۸۲)

۴) عبارت‌های سمت راست را به طور مناسب به عنوان‌های سمت چپ مربوط کنید: (یک کلمه اضافیست) (۱)

الف) نام دیگر زمین لغزش

ب) پرتوهای بازتابیده خورشید توسط سطح زمین

ج) اجرای روش‌های آبخیزداری

د) تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی

۱- غیر سازه‌ای

۲- خشکسالی

۳- سیل

۴- رانش زمین

۵- الکترومغناطیس

اﻟﻒ) ۴- راﻧﺶ زﻣﯿﻦ (ص ۹۴) ب)

۵- اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ (ص ۱۱۱)

ج) ۱- ﻏﯿﺮﺳﺎزه‌ای (ص ۱۰۵)

د) ۲- خشکسالی (ص ۱۰۹)

۵) عبارت مناسب را از داخل کمانک ( ) انتخاب و در پاسخ‌نامه بنویسید (۱)

الف) در سامانه اطلاعات جغرافیایی، در بخش (ورودی – پردازش) اطلاعات به صورت رقومی، کدبندی و ذخیره می‌شود.

ب) برای حمل و جابه‌جایی مواد پتروشیمی از کشتی‌های باربری (کانتینری – فله‌بر) استفاده می‌شود.

ج) پوسته تشکیل‌دهنده قاره آسیا – اروپا به پوسته تشکیل‌دهنده قاره افریقا و هند در حال (باز شدن – برخورد) است.

د) بخش (کوچکی – بزرگی) از طیف‌های الکترومغناطیسی مرئی و قابل رویت‌اند و چشم انسان می‌تواند آن‌ها را دریافت کند.

الف) ورودی (ص ۳۹)

ب) فله‌بر (ص ۵۳)

ج) برخورد (ص ۸۷)

د) کوچکی (ص ۱۱۱)

۶) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید: (۴/۵)

الف) با توجه به تفاوت‌های شهر و روستا، فرهنگ و مناسبات اجتماعی در شهرها چگونه است؟

نوگرایی بیشتر و تغییرات اجتماعی سریع‌تر (ص ۶)

ب) به چه علت تهران به مادر شهر ملی تبدیل شده است؟

افزایش جمعیت این شهر به علت مهاجرت گسترده مردم از سراسر کشور (ص ۲۰)

ج) در کشورهای مختلف، مدیریت شهری برای جلوگیری از پدیده حاشیه‌نشینی چه طرح‌هایی را به اجرا در آورده‌اند؟

طرح ساخت مسکن ارزان قیمت، اعطای وام مسکن (ص ۲۲)

د) در طراحی مبلمان شهری چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

تقویت فرهنگ و هنر بومی و ملی، توجه به نیازهای افراد ویژه (ص ۲۶)

هـ) انتقال مواد نفتی از طریق خطوط لوله چه معایبی دارد؟

احداث و تعمیر لوله‌ها و ایستگاه‌های واسطه‌ای به سرمایه‌گذاری فراوان نیاز دارد و خطوط لوله از نظر حوادث غیر مترقبه (زلزله و جنگ) به مراقبت زیاد نیاز دارد. (ص ۵۷)

و) چه عواملی سبب انحراف خط روزگردان در بعضی از نقاط، نسبت به نصف النهار ۱۸۰ درجه می‌شود؟

تا از مشکلات روز تقویمی در مکان‌های مختلف کشورها یا جزایری که خط از آن‌ها عبور می‌کند جلوگیری می‌کند. (ص ۷۵)

ز) دو مورد از مهم‌ترین زلزله‌های پرتلفات در ایران را نام ببرید؟

بوئین زهرا، دشت بیاض، طبس، رودبار و بم، قیر (فارس) (ص ۸۸)

ح) چرا از بین بردن پوشش گیاهی، بوته‌کنی یا چرای بی‌رویه دام‌ها در حوضه آبخیز موجب تشدید سیل می‌شود؟

زیرا با از بین رفتن پوشش گیاهی نفوذپذیری خاک کاهش می‌یابد و سرعت رواناب حاصل از بارش بیشتر می‌شود. (ص ۹۲)

ت) سدهای ذخیره‌ای و تنظیمی با چه هدفی احداث می‌شوند؟

هدایت و اصلاح شیب آبراهه‌ها (ص ۱۰۴)

۷) دلایل رشد سریع شهرنشینی در آسیا و آفریقا را بنویسید. (۱)

مهاجرت فزاینده روستاییان به شهرها، صنعتی شدن و توسعه کارخانه‌ها، رشد بخش خدمات، ورود این کشورها به تجارت جهانی (ص ۱۱)

۸) جمعیت شهری از سه طریق افزایش می‌یابد، نام ببرید. (۰/۷۵)

افزایش طبیعی جمعیت شهرها، مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش جمعیت روستاها و تبدیل آن‌ها به نقاط شهری یا ادغام روستاها (ص ۱۹)

۹) مطالعه کاربری زمین چه کمکی به برنامه‌ریزان می‌کند؟ (۰/۷۵)

ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و متعادل استفاده شود. (ص ۲۹)

۱۰) شهر هوشمند در چه اموری از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌کند؟ (۳ مورد) (۰/۷۵)

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ (ص ۲۶)

۱۱) در ارتباط با سامانه اطلاعات جغرافیایی به سوالات زیر پاسخ دهید: (۰/۷۵)

الف) هر سامانه از چند بخش تشکیل شده است؟

ﺳﻪ ﺑﺨﺶ

ب) داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده چگونه در این نرم‌افزار قرار می گیرند؟

لایه ‌لایه

ج) یکی از قابلیت‌های این سامانه را بنویسید.

میﺗﻮان ﻣﮑﺎن‌ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎری و رﯾﺎﺿﯽ اﻧﺠﺎم داد، اﻣﮑﺎن ﺑﻪ روز ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎ وﺟﻮد دارد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت را دارد. (ص ۴۰-۳۹)

۱۲) ﭼﺮا ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ (۰/۷۵)

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ‌ﺟﺎﯾﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﮑﺎن و ﻓﻀﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و ﻫﺪف آن ارﺗﺒﺎط ﻣﮑﺎن‌ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ. (ص ۴۴)

۱۳) ﺳﻪ ﺑﻨﺪر از ﭘﺮﺗﺮددﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮی اﯾﺮان را ﻧﺎم ببرید. (۰/۷۵)

ﻗﺸﻢ، ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯽ (بندر عبارس) چارک، خرمشهر (ص ۵۴)

۱۴) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد؟ (۰/۷۵)

ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی و اجرایی با هدف بهینه ‌کردن سامانه‌های حمل و نقل (ص ۵۹)

۱۵) در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ: (۱)

اﻟﻒ) اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺧﻮدروﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا در ﺧﻮدرو (ص ۶۴)

ب) از ﮐﺪام ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؟

دوربین‌های کنترل سرعت در جاده‌ها و کنترل چمدان و مسافر با اشعه X در فرودگاه (ص ۶۴)

۱۶) ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی رﯾﻠﯽ ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟ (۰/۷۵)

آلایندگی کمتر، ﺟﺎﺑﻪ‌ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺷﻬﺮی و ترافیک ندارد. (ص ۶۸)

۱۷) ﭼﺮا ﺧﻄﺮات ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺧﺸﮑﯽ ﻫﻮا اﺳﺖ؟ (۱)

زیرا ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮری ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع آب و ﻫﻮای آن (ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﻣﺮﻃﻮب) ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎرش ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ. (ص ۹۸)

۱۸) ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎرش و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺳﯿﻞ، ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟ (۲ﻣﻮرد) (۱)

۱- ﻣﮑﺎن‌ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﭼﺎدرﻫﺎی اﻣﺪاد و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻼب ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن

۲- ﻣﺮﻣﺖ ﻓﻮری راه‌ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺲ از ﺳﯿﻼب

۳- ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺪوﻣﺎن، ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از شیوع بیماری‌های عفونی و… (ص ۱۰۶)

۱۹) ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه در ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﮔﻮﮔﻞ ارث اﻏﻠﺐ در ﮐﺪام ﻃﯿﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ؟ (۰/۵)

در ﻃﯿﻒ ﻣﺮﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﭘﺪﯾﺪه‌ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه‌اﻧﺪ. (ص ۱۱۲)

(جمع نمره: ۲۰)

«موفق و پیروز باشید.»

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا