مغز و اعصابنوروآناتومی

کتاب درسی نوروآناتومی بالینی؛ ویرایش دوم

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی‌مباحث نوروآناتومی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۸۴

 

این کتاب شامل تمامی‌پرسش‌های نوروآناتومی‌دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها نمونه آزمون‌ نوروآناتومی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


فصل ۱ نوروآناتومی بالینی


فصل ۱ نوروآناتومی بالینی

تکوین سیستم عصبی


فصل ۲ نوروآناتومی بالینی


فصل ۲ نوروآناتومی بالینی

ساختار و عملکرد دستگاه عصبی


فصل ۳ نوروآناتومی بالینی


فصل ۳ نوروآناتومی بالینی

اعصاب محیطی و گانگلیون


فصل ۴ نوروآناتومی بالینی


فصل ۴ نوروآناتومی بالینی

گیرنده ها و کُنشگرها


فصل ۵ نوروآناتومی بالینی


فصل ۵ نوروآناتومی بالینی

درماتوم ها و فعالیت عضلانی


فصل ۶ نوروآناتومی بالینی


فصل ۶ نوروآناتومی بالینی

سیستم عصبی مرکزی: یک مرور کلی


فصل ۷ نوروآناتومی بالینی


فصل ۷ نوروآناتومی بالینی

نخاع


فصل ۸ نوروآناتومی بالینی


فصل ۸ نوروآناتومی بالینی 

ساقه مغز


فصل ۹ نوروآناتومی بالینی


فصل ۹ نوروآناتومی بالینی 

هسته، اجزای عملکردی و توزیع اعصاب مغزی


فصل ۱۰ نوروآناتومی بالینی


فصل ۱۰ نوروآناتومی بالینی 

مخچه و بطن چهارم


فصل ۱۱ نوروآناتومی بالینی


فصل ۱۱ نوروآناتومی بالینی 

دیانسفالون و بطن سوم


فصل ۱۲ نوروآناتومی بالینی


فصل ۱۲ نوروآناتومی بالینی 

مغز


فصل ۱۳ نوروآناتومی بالینی


فصل ۱۳ نوروآناتومی بالینی

هسته های قاعده‌ای (گانگلیون قاعده‌ای)


فصل ۱۴ نوروآناتومی بالینی


فصل ۱۴ نوروآناتومی بالینی 

ماده سفید مغز و بطن های جانبی


فصل ۱۵ نوروآناتومی بالینی


فصل ۱۵ نوروآناتومی بالینی 

تامین خون مغز


فصل ۱۶ نوروآناتومی بالینی


فصل ۱۶ نوروآناتومی بالینی 

مننژها و مایع مغزی نخاعی


فصل ۱۷ نوروآناتومی بالینی


فصل ۱۷ نوروآناتومی بالینی 

مسیرهای حرکتی و حسی پیکری


فصل ۱۸ نوروآناتومی بالینی 


فصل ۱۸ نوروآناتومی بالینی 

حواس ویژه و مسیرهای عصبی آنها


فصل ۱۹ نوروآناتومی بالینی 


فصل ۱۹ نوروآناتومی بالینی 

تشکیلات مشبک و سیستم لیمبیک


فصل ۲۰ نوروآناتومی بالینی 


فصل ۲٠ نوروآناتومی بالینی 

سیستم عصبی خودمختار


Textbook of Clinical Neuroanatomy, 2 ed

Chapter 1. Development of the Nervous System

Chapter 2. Organization and Functions of the Nervous System

Chapter 3. Peripheral Nerves and Ganglia

Chapter 4. Receptors and Effectors

Chapter 5. Dermatomes and Muscular Activity

Chapter 6. Central Nervous System: an Overview

Chapter 7. Spinal Cord

Chapter 8. Brainstem

Chapter 9. Nuclei, Functional Components and Distribution of Cranial Nerves

Chapter 10. Cerebellum and Fourth Ventricle

Chapter 11. Diencephalon and Third Ventricle

Chapter 12. Cerebrum

Chapter 13. Basal Nuclei (Basal Ganglia)

Chapter 14. White Matter of the Cerebrum and Lateral Ventricles

Chapter 15. Blood Supply of the Brain

Chapter 16. Meninges And Cerebrospinal Fluid

Chapter 17. Somatic Motor and Sensory Pathways

Chapter 18. Special Senses and their Neural Pathways

Chapter 19. Reticular Formation and Limbic System

Chapter 20. Autonomic Nervous System


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا