کنکور دکتریویروس‌شناسی

سوالات آزمون دکتری ویروس‌شناسی سال ۱۴۰۱؛ همراه پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

رشته: ویروس‌شناسی

کد رشته: ۲۷۱۶

مواد امتحانی، مجموعه دروس تخصصی:  ویروس شناسی و بیماری‌ها، ایمنی شناسی و سرم شناسی، باکتری شناسی عمومی

تعداد سوال: ۹٠

زمان پاسخ‌گویی: ۱۲٠ دقیقه

کد کنترل دفترچه: F223

زمان آزمون: صبح جمعه

تاریخ آزمون: ۱۴۰۰/۱۲/۰۶

۱- کدام مورد درباره ویروئیدها درست است؟

۱) مولکول‌های RNA حلقوی بوده و اساسا پاتوژن گیاهان می‌باشند.

۲) مولکول‌های RNA خطی بوده و اساسا پاتوژن حیوانات هستند.

۳) مولکول‌های RNA حلقوی بوده و دارای کپسیدو انو لوپ می‌باشند.

۴) مولکول‌های RNA خطی بوده و واجد کپسید واتولوپ هستند.

پاسخ گزینه: ۱

۲- کدام یک از موارد زیر از کاربردهای آزمون خنثی سازی سرم (SN) نمی‌تواند باشد؟

 ۱) تعیین سطح ایمنی فرد در برابر هاری

۲) کنترل کیفیت ایمنی زایی سرم درمانی ضد هاری

۳) تشخیص موارد بیماری از واکسیناسیون تب برفکی

۴) شناسایی تیپ‌ها و تحت تیپ‌های ویروس تب برفکی

پاسخ گزینه: ۳

۳- کدام یک از بیماری‌های زیر در گاو دیده نمی‌شود؟

۱) بیماری CCHF

۲) پارا آنفلوانزا

۳) تورم دهان دانه‌ای

۴) تب دره ریفت

پاسخ گزینه: ۱

۴- ویروکین‌ها چه نوع پروتئینی هستند؟

۱) نوعی پروتئین‌های ساختمانی ویروسی

۲) پروتئین‌های مؤثر در آزاد شدن ویروس‌ها از سلول‌ها

۳) پروتئین‌های ویروسی مؤثر بر علیه دفاع بدن و واکنش‌های آماسی

۴) پروتئین‌های سلولی مؤثر بر علیه دفاع بدن و واکنش‌های آماسی علیه ویروس‌ها

پاسخ گزینه: ۳

۵- کدام یک از بیماری‌های ویروسی زیر سرکوب کننده شدیدتر ایمنی میزبان خود محسوب می‌گردند؟

۱) ویروس هاری

۲) ویروس پاپیلوماتوز گاوی

۳) ویروس آنفلوانزای طیور

۴) پاروا ویروس سگ

پاسخ گزینه: ۴

۶- کدام عبارت راجع به پریون‌ها و بیماری‌های حاصل از آنها صحیح می‌باشد؟

۱) نسبت به تغییر شرایط محیطی حساسند.

۲) پاسخ التهابی در برابر آنها وجود ندارد.

۳) بهترین راه تشخیص آنها RT-PCR است.

۴) جداسازی آنها در کشت‌های سلولی انجام می‌شود.

پاسخ گزینه: ۲

۷- علت بروز تب در عفونت‌های ویروسی چیست؟

۱) تولید و ترشح آنتی بادی

۲) LPS و لیپیدهای ویروسی

۳) تخریب سلول‌ها و ویرمی

۴) ترشح لنفوکاین‌های التهابی

پاسخ گزینه: ۴

۸- در بیماری طاعون اسب کدام گزینه در مورد حیوانات حساس صحیح است؟

۱) اسب و قاطر و گاو

۲) اسب و گوسفند و قاطر

۳) اسب و قاطر و سگ و الاغ

۴) اسب و قاطر و بز و گوسفند

پاسخ گزینه: ۳

۹- کدام یک از موارد زیر ویژگی مهم و کلی در مورد تکثیر ویروس‌های RNA (+) فاقد انولوپ می‌باشد؟

۱) تکثیر در هسته سلول میزبان

۲) نیازمندی به RNA پلیمر وابسته به RNA در ذره ویروس

۳) تداخل در ژنوم در جریان تکثیر

۴) مشتق شدن پروتئین‌های ساختمانی از شکسته شدن پلی پروتئین‌ها

پاسخ گزینه: ۴

۱۰- اولین مرحله بعد از برهنه شدن (UnCoating) در مورد کدام یک از خانواده‌های ویروسی حاوی SS / RNA + با بقیه متفاوت است؟

۱) پیکورنا ویریده

۲) رترو ویریده

۳) کالیسی ویریده

۴) توگا ویریده

پاسخ گزینه: ۲

۱۱-کدام یک از عوامل زیر جزء اجرام اقماری (Satellite) نیست؟

۱) ویروزوئید (Virusoid)

۲) ویروس هپاتیت دلتا (Hepatitis Delta Virus)

۳) ویروس وابسته به آدنو (.Adeno-associated V)

۴) ویروس روس سارکوما (Rous Sarcoma Virus)

پاسخ گزینه: ۴

۱۲- در بین پروتئین‌های اولیه کد شده توسط ژنوم ادنوویروس، پروتئین هایی وجود دارند که قابلیت ……………………………….

۱) لیز سلول میزبان را دارند.

۲) ممانعت از عملکرد p53 را دارند.

۳) کد نمودن پروتئین‌های کپسید را دارند. 

۴) شروع رونوشت برداری از ژنوم ویروس را دارند.

پاسخ گزینه: ۲

پروتئین تومور P53 ‏(Tumor Protein P53)، که به این موارد هم شناخته می‌شود: p53، آنتی‌ژن تومور سلولی p53 (نام UniProt)، نگهبان ژنوم، فسفوپروتئین p53، سرکوبگر تومور p53، آنتی‌ژن NY-CO-13 یا پروتئین مربوط-به-تبدیل ۵۳ (TRP53)، هر ایزوفرمی از پروتئین‌های رمز شده توسط ژن‌هایِ همولوگِ جاندارانِ مختلفی چون TP53 (در انسان) و Trp53 (در موش) می‌باشد. این همولوگ (که ابتدا تصور می‌شد تک پروتئین باشد، و هنوز هم از آن به گونه ای صحبت می‌شود که گویی تک پروتئین است) در مهره‌داران چندسلولی نقش بنیادینی دارد، به طوری که از تشکیل سرطان پیشگیری کرده و از این رو به عنوان سرکوب‌گر تومور عمل می‌کند. از همین رو p53 را به عنوان «نگهبان ژنوم» توصیف نموده‌اند، چرا که از طریق اجتناب از جهش ژنومی در حفظ پایداری ژنوم نقش دارد. از این رو TP53 را به عنوان یک ژن سروبگر تومور رده‌بندی نموده‌اند.

۱۳- احتمال وقوع نوترکیبی از نوع Break / join در کدام خانواده ویروسی زیر بیشتر است؟

۱) رترو ویریده

۲) پارامیکسو ویریده

۳) آرتری ویریده

۴) توکا ویریده

پاسخ گزینه: ۱

۱۴- ذرات ویروسی ۲۰ وجهی حاوی هر یک از اجزاء زیر می‌باشند، به جز …………

۱) اسید نوکلئیک

۲) کپسید

۳) پپلومر

۴) پروتومر

پاسخ گزینه: ۳

۱۵- در گاو آلوده با ویروس زبان آبی طول دوره ویرمی چگونه است؟

۱) بروز نمی‌کند.

۲) معنی دار نیست.

۳) کوتاه مدت است.

۴) طولانی تر از ویرمی در گوسفند است.

پاسخ گزینه: ۴

۱۶- کدام یک از ویروس‌های زیر در سیتوپلاسم سلول میزبان تکثیر نمی‌کنند؟

۱) FMD

۲) Orf

۳) MCF

۴) PPR

پاسخ گزینه: ۳

۱۷- یک بیماری واگیر با تلفات بالا در گله گوسفند و بز است که با علائم تنفسی، اسهال و جراحات دهانی نکروتیکی همراه است؟

۱) PPR

۲) زبان آبی

۳) آکابان

۴) تب برفکی

پاسخ گزینه: ۱

۱۸- جهت درمان ضد ویروسی در CCHF از چه دارویی استفاده می‌گردد؟

۱) لامی‌وودین

۲) ریباورین

۳) آسیلکوویر

۴) آمانتادین

پاسخ گزینه: ۲

۱۹- عامل بیماری طاعون پرندگان در کدام تیپ از تیپ‌های ویروس آنفلوانزا قرار می‌گیرد؟

۱) A

۲) B

۳) C

۴) عامل طاعون پرندگان یک باکتری است.

پاسخ گزینه: ۱

۲۰– در مراحل تکثیر ویروس‌ها، کدام مرحله در دوره موسوم به محاق (Eclipse) قرار دارد؟

۱) اتصال

۲) نفوذ

۳) پوشش اندازی

۴) همانندسازی ژنوم و تولید پروتئین‌ها

پاسخ گزینه: ۴

۲۱- مکانیستم تأثیر حرارت روی ویروس‌ها چیست؟

۱) تغییر شکل لیپیدها

۲) تغییر شکل پروتئین‌ها

۳) تغییر RNA

۴) تغییر DNA

پاسخ گزینه: ۲

۲۲- ویروس IBR در کدام قسمت بدن مخفی می‌شود؟

۱) گره عصب ۳ قلو و ساکره (کمر)

۲) دستگاه تنفسی

۳) ترشحات تناسلی

۴) غدد لنفاوی

پاسخ گزینه: ۱

 ۲۳- در مورد ویروس اکتیمای واگیر کدام گزینه صحیح است؟

۱) به انسان قابل انتقال است.

۲) غالبا توسط حشرات منتقل می‌شود.

۳) تنها برای گوسفند و بز بیماری زا است.

۴) در مناطق گرمسیر آسیا و آفریقا شایع است.

پاسخ گزینه: ۱

۲۴- پدیده الصاق گلبول قرمز در عفونت با کدام ویروس زیر دیده نمی‌شود؟

۱) ویروس سرخک

۲) ویروس سین سیشپال تنفسی گاو

۳) ویروس هاری کاذب

۴) ویروس آنمی عفونی ماهی آزاد

پاسخ گزینه: ۳

۲۵- کدام یک از ویروس‌های زیر اسید نوکلئیک آمبی سنس دوگانه، سه قطعه ای دارد و دارای تقارن مارپیچی و غشاء دار می‌باشد؟

۱) ویروس تب لاسا

۲) ویروس تب دره کاچه

۳) ویروس تب بی دوام گاو

۴) ویروس تب کنه‌ای کلرادو

پاسخ گزینه: ۲

۲۶- کدام یک از ویروس‌های زیر توانایی ایجاد عفونت نهفته در شرایط غیر تولید کننده می‌باشد؟

۱) ایدز

۲) زگیل

۳) آبله مرغان

۴) واکسینا

پاسخ گزینه: ۳

۲۷- محل تکثیر کدام ویروس زیر از بقیه متفاوت است؟

۱) آنفلوانزا

۲) تب زرد

۳) هانتان

۴) ایدز

پاسخ گزینه: ۲

۲۸- در کدام ویروس، انداختن پوشش کامل نیست؟

۱) لیسا ویروس

۲) توگا ویروس

۳) رنو ویروس

۴) پارامیکسو ویروس

پاسخ گزینه: ۳

۲۹- اجسام بولینجر توسط کدام دسته از ویروس‌ها ایجاد می‌شود؟

۱) آبله

۲) هاری

۳) رئو ویروس

۴) پارامیکسو ویروس

پاسخ گزینه: ۱

۳۰- خانواده پارامیکسو ویریده از کدام یک از آنزیم‌ها برای نسخه برداری از ژنوم ویروس استفاده می‌کند؟

۱) رپلیکاز

۲) هلیکاز

۳) دپلیمراز

۴) ترانس کریپتاز

پاسخ گزینه: ۴

۳۱- در کدام یک از موجودات زیر، انواع بیشتری از ویروس‌های آنفلوانزای تیپ A مشاهده شده است؟

۱) اسب

۲) خوک

۳) طیور

۴) انسان

پاسخ گزینه: ۳

۳۲- اندازه ژنوم ۲۷-۱۵ kbp مربوط به کدام یک از خانواده‌های ویروسی است؟

۱) هرپس ویریده

۲) رئو ویریده

۳) سیر کو ویریده

۴) پیکورنا ویریده

پاسخ گزینه: ۲

۳۳- آنتی بیوتیک ریفامپین روی ویروس‌های کدام خانواده تأثیر دارد؟

۱) پاکس ویریده

۲) رترو ویریده

۳) هرپس ویریده

۴) توگا ویریده

پاسخ گزینه:  ۱

۳۴- کدام یک از پروتئین‌های ویروس برونشیت عفونی پرندگان نقش اصلی را در تولید آنتی بادی خنثی کننده علیه ویروس تولید می نماید؟

۱) M

۲) E

۳) S

۴) N

پاسخ گزینه: ۳

۳۵- کدام یک از عوامل ویروسی زیر ممکن است مشترک بین انسان و حیوان باشد؟

۱) آنفلوانزا

۲) تب خال انسان

۳) آبله مرغان انسان

۴) لارنگوتراکنت طیور

پاسخ گزینه: ۱

۳۶- عامل بیماری آنفلوانزای مرغی در ایران کدام تحت تیپ می‌باشد؟

۱) H5N1

۲) H9N2

۳) H1N1

۴) H3N8

پاسخ گزینه:  ۲

۳۷- تکثیر کدام یک از ویروس‌های زیر در هسته انجام می‌گیرد؟

۱) نیوکاسل

۲) هپاتیت C

۳) کرونا ویروس

۴) ویروس لارنگو تراکنیت طیور

پاسخ گزینه: ۴

۳۸- کدام یک از خانواده‌های ویروسی فاقد پوشش (Envelope) هستند؟

۱) کرونا ویروس‌ها

۲) رئو ویروس‌ها

۳) اورتومیکسو ویروس‌ها

۴) پارامیکسو ویروس‌ها

پاسخ گزینه: ۲

۳۹- کدام ویروس از ویروس‌های ضعیف کننده سیستم ایمنی نیست؟

۱) بیماری مارک

۲) سندرم کاهش تولید تخم مرغ

۳) بیماری بورس عفونی

۴) کم خونی عفونی جوجه‌ها

پاسخ گزینه: ۲

۴۰- عامل ایجاد کننده کدام یک از بیماری‌های زیر گنجیدگی‌های داخل هسته ای در سلول‌های اپی تلیوم تنفسی ایجاد می‌کند؟

۱) آبله

۲) کریزای عفونی

۳) برونشیت عفونی

۴) لارنگو تراکئیت عفونی

پاسخ گزینه: ۴

۴۱- ویروس مولد سندروم شدید حاد تنفسی (سارس) به کدام خانواده ویروسی زیر تعلق دارد؟

۱) پارامیکسو ویریده

۲) فلاوی ویریده

۳) کرونا ویریده

۴) پیکورنا ویریده

پاسخ گزینه: ۳

۴۲- شایع ترین ویروس بیماری زا از خانواده رئو ویریده چیست؟

۱) کولتی ویروس

۲) ارتورئو ویروس

۳) اربی ویروس

۴) روتا ویروس

پاسخ گزینه: ۴

۴۳- کدام یک از ویروس‌های زیر به PH اسید بیشترین حساسیت را دارد؟

۱) طاعون اسبی

۲) آبله شتر

۳) تب برفکی

۴) ویروس پولیو

پاسخ گزینه: ۳

۴۴- کدام یک از ویروس‌های زیر موجب تخریب سلول نمی‌شوند؟

۱) هاری

۲) آبله گوسفند

۳) تب خال

۴) تب برفکی

پاسخ گزینه:  ۱

۴۵- کدام یک از ویروس‌های زیر فاقد غشاء است؟

۱) ویروس CCHF

۲) توگو تو ویروس

۳) عفونت کم خونی اسب

۴) هپاتیت عفونی سگ

پاسخ گزینه: ۴

۴۶- کدام یک از ویروس‌های زیر عوارض مادرزادی ایجاد می‌کند؟

۱) PPR

۲) زبان آبی

۳) طاعون اسبی

۴) طاعون گاوی

پاسخ گزینه: ۲

۴۷- موش در کدام یک از بیماری‌های زیر نقش اساسی دارد؟

۱) بیماری هانتان

۲) بیماری BVD-MD

۳) بیماری MCF

۴) بیماری IBR

پاسخ گزینه: ۱

۴۸- کدام یک از بیماری‌های زیر به انسان منتقل می‌شود؟

۱) آبله ماکیان

۲) آبله گوزن

۳) تورم دهان تاولی

۴) آبله خرگوش

پاسخ گزینه: ۳

۴۹- کدام یک از موارد زیر تلفات کم اما زیان‌های اقتصادی فراوان دارد؟

۱) طاعون گاوی

۲) طاعون اسبی

۳) آبله گوسفند و بز

۴) لمپی اسکین

پاسخ گزینه: ۴

۵۰- کدام یک از ویروس‌های زیر تقارن مشخصی ندارد؟

۱) ویروس تب بی دوام در گاو

۲) ویروس تورم سر پستانک گاو

۳) ویروس تورم دهان تاولی گاو

۴) ویروس تورم دهان دانه‌ای گاو

پاسخ گزینه: ۴

۵۱- غشاء در کدام یک از موارد زیر در عفونت زایی دخالت ندارد؟

۱) آبله‌ها

۲) هرپس ویروس‌ها

۳) کرونا ویروس‌ها

۴) هانتا ویروس‌ها

پاسخ گزینه: ۱

۵۲- نیمه عمر بیولوژیکی ویروس‌ها در ۴ درجه کدام است؟

۱) چند دقیقه

۲) چند ساعت

۳) چند روز

۴) چند ثانیه

پاسخ گزینه: ۳

۵۳- اگزسیتوز یعنی چه؟

۱) تخریب سلول میزبان

۲) جوانه زدن از غشاء سیتوپلاسمی

۳) غشاء گرفتن ویروس از غشاء هسته

۴) آزاد شدن ویروس‌های غشاء دار از سلول میزبان

پاسخ گزینه: ۴

۵۴– انترفرون چیست؟

۱) پروتئین سلولی است که مانع اتصال ویروس به سلول می‌شود.

۲) پروتئین ویروسی است که مانع رشد ویروس‌های دیگر می‌شود.

۳) پروتئین غیرویروسی است که در اثر القا ویروس در سلول تولید می‌شود.

۴) پروتئینی سلولی است که مانع رونوشت برداری ویروس می‌شود.

پاسخ گزینه: ۳

۵۵- پدیده پلی پلوئیدی در کدام ویروس‌ها اتفاق می‌افتد؟

۱) ویروس‌های غشاءدار

۲) ویروس‌های بدون غشاء

۳) ویروس‌های RNA زوج رشته

۴) ویروس‌های DNA زوج رشته

پاسخ گزینه: ۱

۵۶- کدام یک از بیماری‌های زیر به وسیله حشرات و غیرحشرات منتقل می‌شود؟

۱) بیماری تورم سرخرگی اسب

۲) بیماری تب دره ریفت

۳) بیماری ppr

۴) بیماری مرزی

پاسخ گزینه: ۲

۵۷- تب خال انسان از نظر ژنتیکی با کدام هرپس ویروس نزدیکی دارد؟

۱) هاری کاذب

۲) هرپس ویروس تیپ ۲ گاو

۳) هرپس ویروس B میمون

۴) هرپس ویروس تیپ ۱ گاو

پاسخ گزینه: ۲

۵۸- کدام یک از عوامل بیماری زای زیر تعدد سروتیپ دارد؟

۱) دیستمپر

۲) طاعون گاوی

۳) طاعون اسبی

۴) ویروس سرخک

پاسخ گزینه: ۳

۵۹- کدام یک از ویروس‌های زیر اسید نوکلئیک منقطع دارند؟

۱) پارو ویریده

۲) آرنا ویریده

۳) هرپس ویریده

۴) آدنو ویریده

پاسخ گزینه: ۲

۶۰- نشانه تب، بی اشتهایی، استفراغ، ریزش بینی، اسهال خونی و سقط بالا در کدام یک از بیماریهای نشخوار کنندگان زیر دیده می‌شود؟

۱) زبان آبی

۲) تب دره ریفت

۳) بیماری گوسفندان نیروبی

۴) PPR

پاسخ گزینه: ۲

۶۱- کدام عامل باعث تشکیل کمپلکس اینفلامازوم و ایجاد ترشح سایتوکاین‌های التهابی نمی‌شود؟

۱) محصولات باکتریایی

۲) رادیکال‌های آزاد اکسیژن

۳) افزایش پتاسیم داخل سلولی

۴) افزایش ATP خارج سلولی

پاسخ گزینه:  ۳

۶۲- برای افزایش قدرت آگلوتیناسیون آنتی بادی در واکنش آنتی بادی – آنتی ژن از تمام روش‌ها می‌توان استفاده کرد، به جز:

١) اضافه کردن مقدار آنتی ژن

۲) استفاده از آنتی هیومن آنتی بادی

۳) سانتریفوژ کردن مخلوط آنتی بادی – آنتی

۴) قرار دادن مخلوط آنتی بادی – آنتی ژن در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد

پاسخ گزینه: ۱

۶۳- کدام کموکاین ترجیحا سبب فراخوانی سلول‌های TH1 به سمت محل عفونت می‌شود؟

۱) CCL20

۲) CCL11

۳) CCL22

۴) CXCL10

پاسخ گزینه: ۴

۶۴- جهت بررسی آپوپتوز سلول از کدام روش استفاده می‌شود؟

۱) FACS

۲) TUNEL

۳) ELISPOT

۴) Limitation Dilution Culture

پاسخ گزینه: ۲

۶۵- در تعیین سلول‌های T ترشح کننده سایتوکاین کدام روش استفاده می‌شود؟

۱) الیزا

۲) فلوسیتومتری

۳) MHC تترامر

۴) فعال سازی پلی کلونال T

پاسخ گزینه: ۲

۶۶- برای خالص سازی آنتی ژن از کدام روش زیر استفاده می‌شود؟

۱) الیزا

۲) ایمونوهیستوشیمی

۳) ایموتو پرسیپیتاسیون

۴) کروماتوگرافی میل پیوند

پاسخ گزینه: ۴

۶۷- کدام ویژگی زیر از خصوصیات لنفوسیت B حاشیه ای طحال (MZB) نیست؟

۱) محل استقرار آنها فقط در طحال است.

۲) نمی تواند به آنتی ژن‌های پروتئینی پاسخ دهد.

۳) جزو لنفوسیتهای B با طول عمر طولانی است.

۴) می توانند به آنتی ژن پلی ساکاریدی پاسخ دهد.

پاسخ گزینه: ۲

۶۸- کدام سلول در تهیه مونوکلونال آنتی بادی در محیط HAT زنده می ماند؟

۱) مایولوما

۲) هیبریدوما

۳) لنفوسیت جدا شده از طحال موش

۴) لنفوسیت جدا شده از طحال موش و سلول‌های مایولوما

پاسخ گزینه: ۲

۶۹- در فلوسیتومتری چند رنگی منظور از لوله FMO چیست؟

۱) لوله کنترلی که در آن سلول‌ها به صورت کامل رنگ آمیزی شده‌اند.

۲) لوله آزمون که در آن سلول‌ها توسط همه آنتی بادی‌های مورد استفاده رنگ شده‌اند.

۳) لوله کنترلی که در آن سلول‌ها فقط توسط یکی از آنتی بادی‌های مورد استفاده رنگ شده‌اند.

۴) لوله کنترلی که در آن سلول‌ها توسط همه آنتی بادی‌های مورد استفاده به جز یکی از آنها رنگ شده‌اند.

پاسخ گزینه: ۴

۷۰- در آزمایش الایزا مرحله بلاک کردن به چه منظور انجام می‌شود؟

۱) افزایش ویژگی پاسخ

۲) افزایش حساسیت پاسخ

۳) چسبیده شدن آنتی ژن به کف چاهک

۴) اجازه دادن به واکنش آنتی ژن و آنتی بادی

پاسخ گزینه: ۱

۷۱- کدام مورد، مهم‌ترین محصول نهایی در فرایند تشکیل اینفلامازوم است؟

۱) وقوع التهاب مزمن

۲) فعال سازی نوتروفیلها

۳) تولید اینترلوکین یک بتا

۴) مهار فعالیت کاسپازها

پاسخ گزینه: ۳

۷۲- کدام مولکول یک شناساگر الگو (PRR) است؟

۱) MBL

۲) MHC

۳) LPS

۴) IgG

پاسخ گزینه: ۱

۷۳- کدام یاخته‌ها منبع عمده تولید انترفرون نوع یک هستند؟

۱) Thl

۲) پلاسماسل

۳) ماست سل بافتی

۴) شجری پلاسماسیتوئید

پاسخ گزینه: ۴

۷۴- کدام یک در مورد ایمونوگلوبولینها درست است؟

۱) IgE یک پادتن هوموسیتوتروپیک است.

۲) IgA از طریق زرده به جوجه منتقل می‌شود.

۳) IgM از طریق جفت به گوساله منتقل می‌شود.

۴) IgG نسبت به سایر پادتن‌ها در خون کمترین مقدار را دارد.

پاسخ گزینه: ۱

۷۵- کدام یاخته در شکل گیری فاز مزمن التهاب نقش مهم تری دارد؟

۱) ماست سل

۲) منوسیت

۳) ائوزینوفیل

۴) بازوفیل

پاسخ گزینه: ۳

۷۶- مولکول‌های ریزقطبی به چه طریقی از غشاء سلولی عبور می‌کنند؟

۱) اندوسیتوز

۲) انتقال فعال

۳) نفوذ غیرفعال

۴) پدیده اسمز

پاسخ گزینه: ۲

۷۷- ظاهر Wasp-waist در موش یادآور کدام بیماری زیر می‌باشد؟

۱) کزاز

۲) بوتولیسم

۳) تیزر

۴) آنتروتوکسمی

پاسخ گزینه: ۲

۷۸- فسفوریله شدن گلوکز در هنگام انتقال از طریق غشاء جزء کدام یک از مکانیسم‌های انتقال می‌باشد؟

۱) ساده

۲) فعال

۳) جابه جایی گروهی

۴) تسهیل شده

پاسخ گزینه: ۳

۷۹- کدام عبارت زیر نادرست می‌باشد؟

۱) پلاسمید باکتری‌ها همانند کروموزوم آن حلقوی بوده ولی تعداد و نوع آن می تواند متغیر باشد.

۲) سیستم SOS هنگامی فعال می‌شود که هر دو رشته مولکول DNA آسیب دیده باشند.

۳) دو رشته DNA مکمل و موازی یکدیگر بوده به نحوی که در مقابل A باز U و در مقابل باز C و G قرار می‌گیرد.

۴) ترانسپوزون جزء اجزاء متحرک ژنتیکی بوده که مشابه Insertion sequence بوده و دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتیک می‌باشد.

پاسخ گزینه: ۳

۸۰- کشت کلامیدیاها روی چه قسمتی از تخم مرغ جنین دار صورت می‌گیرد؟

۱) کیسه زرده

۲) پرده آلانتوئیک

۳) مایع آلانتوئیک

۴) خود جنین

پاسخ گزینه:  ۱

۸۱ – کدام یک از گزینه‌های زیر به عنوان ساده ترین عناصر ژنتیکی در باکتری‌ها می‌باشند؟

۱) Plasmids

۲) Transposons

۳) Bacteriophages

۴) Insertion sequences

پاسخ گزینه: ۴

۸۲- ژن‌های مؤثر در بیماری‌زائی کدام یک از اشریشیاکلی‌های پاتوژن روده‌ای کروموزومی است؟

۱) EPEC

۲) ETEC

۳) EHEC

۴) EIEC

پاسخ گزینه: ۱

۸۳- موتاسیون Nonsense منجر به ………………………………..

۱) ساخت یک زنجیره پلی پپتیدی غیرطبیعی

۲) ساخت یک زنجیره پلی پپتیدی ناقص

۳) ساخت زنجیره پلی پپتیدی همراه با تغییر یک کدون

۴) سبب تغییر در open reading frame ژن می‌شود.

پاسخ گزینه: ۲

۸۴- یک Regulon عبارتست از:

۱) مترادف اپرون است.

۲) ارجاع به نوعی آنزیم خاص است.

۳) گروهی از اپرونها که به طور یکجا کنترل می‌شوند.

۴) مترادف برای کنترل آنزیمی آلوستریک است.

پاسخ گزینه: ۳

۸۵- کدام محیط زیر از دسته محیطهای انتخابی برای باکتری‌ها نیست؟

۱) EMB

۲) سلنیت F

۳) مک کانکی

۴) SS

پاسخ گزینه: ۲

۸۶- برای از بین بردن ویروس‌ها کدام ضدعفونی کننده بی تأثیر است؟

۱) فرمالین

۲) هالوژن‌ها

۳) ترکیبات آمونیوم چهارتایی

۴) هیپوکلریت سدیم

پاسخ گزینه: ۳

۸۷- کدام یک از مواد زیر برای جلوگیری از رشد باکتری‌های گرم منفی در محیط کشت مایکوپلاسما به کار می‌رود؟

۱) استات تالیوم

۲) تلوریت پتاسیم

۳) نیتریت سدیم

۴) سبز درخشان

پاسخ گزینه: ۱

۸۸- در چرخه کربس واکنش پیروات با استیل کوانزیم A تولید …………. می‌کند.

۱) گلیسرول

۲) اسید سیتریک

۳) اسید استیک

۴) اسید اگزالواستیک

پاسخ گزینه: ۲

۸۹- نام پروتئین که در عمل ترانسکریپشن باکتری‌ها کنترل منفی اعمال می‌کند چیست؟

۱) Regulatory protein

۲) Operator protein

۳) Repressor protein

۴) Transcriptase protein

پاسخ گزینه: ۳

۹۰- کدام یک از فاژهای زیر باعث ایجاد لیزوژنی می‌گردد؟

۱) λ

۲) μ

۳) T۴

۴) MS2

پاسخ گزینه: ۱

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا