زیست‌شناسی (۳)

سوال‌های تشریحی گفتار تغییر در گونه ها فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوالات تشریحی گفتار تغییر در گونه ها فصل تغییر در اطلاعات وراثتی براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال های تشریحی گفتار تغییر در گونه ها

۱- کدام شواهد نشان می دهد گونه ها در طول زمان تغییر کرده اند؟

سنگواره ها، تشریح مقایسه ای و مطالعات مولکولی

۲- بقایای یک جاندار یا آثاری از جانداری که در گذشته دور زندگی می کرده است، چیست؟

سنگواره

۳- سنگواره معمولا حاوی کدام قسمت های بدن جانداران است؟

سنگواره معمولا حاوی قسمت های سخت بدن جانداران (مثل استخوان ها یا اسکلت خارجی) است.

۴- آیا ممکن است کل یک جاندار سنگواره شده باشد؟ مثال بزنید.

گاهی ممکن است کل یک جاندار سنگواره شده باشد مثل ماموت های منجمد شده ای که همه قسمت های بدن آنها، حتی پوست و مو، حفظ شده اند یا حشراتی که در رزین های گیاهان به دام افتاده اند.

۵- چه عواملی باعث شد کل ماموت و کل حشره سنگواره شود؟

انجماد در مورد ماموت ها و به دام افتادن حشرات در رزین گیاهان

۶- کدام شاخه از زیست شناسی به مطالعه سنگواره ها می پردازد؟

دیرینه شناسی

۷- کدام افراد به مطالعه سنگواره ها می پردازند؟

دیرینه شناسان

۸- در گذشته کدام جانداران زندگی می کرده اند که امروز دیگر نیستند؟

دایناسورها

۹- کدام جانداران امروز زندگی می کنند، اما در گذشته زندگی نمی کرده اند؟

گل لاله یا گربه

۱۰- کدام گونه های جانداران از گذشته های دور تا زمان حال زندگی کرده اند؟

درخت گیسو

۱۱- شواهد سنگواره ای نشان می دهند که درخت گیسو از چه زمانی تاکنون وجود داشته است؟

از ۱۷۰ میلیون سال پیش

۱۲- کدام متخصصین قادرند عمر یک سنگواره را تعیین کنند؟

دیرینه شناسان

۱۳- فسیل ها چه اطلاعاتی به ما می دهند؟

فسیل ها اطلاعات فراوانی به ما می دهند. نشلان می دهند در هر زمان، چه جاندارانی وجود داشته اند و در زمان های مختلف، زندگی به شکل های مختلفی جریان داشته است و نتیجه کلی شاهد تغییر گونه ها در گذر زمان می باشند.

۱۴- دیرینه شناسان چگونه نشان می دهند که در هر زمان، چه جاندارانی وجود داشته اند؟

با تعیین عمر یک سنگواره

۱۵- در تشریح مقایسه ای اجزای پیکر کدام جانداران با یکدیگر مقایسه می شود؟

جانداران گونه های مختلف

۱۶- اندام هایی را که طرح ساختاری آنها یکسان است با اینکه کار متفاوتی دارند، چه می نامند؟

اندام ها یا ساختارهای همتا

۱۷- اندام حرکت جلویی در مهره داران مختلف را در تشریح مقایسه ای چه می نامند؟ چرا؟

اندام ها یا ساختارهای همتا. زیرا اندام هایی هستند که طرح ساختاری آنها یکسان است با اینکه کار متفاوتی دارند.

۱۸- نمونه ای از اندام های همتا چیست؟

دست انسان، بال پرنده، باله دلفین و دست گربه مثال هایی از اندام های همتا هستند.

۱۹- علت وجود ساختارهای همتا در گونه های متفاوت چیست؟

زیست شناسان بر این باورند که این گونه ها، نیای مشترکی دارند یعنی اینکه در گذشته از گونه مشترکی مشتق شده اند. به همین علت این شباهت ها میان آنها دیده می شود.

۲۰- علت شباهت های ساختاری در تشریح مقایسه ای جانداران مختلف چیست؟

نشان می دهد که این گونه ها در گذشته از گونه مشترکی مشتق شده اند و به عبارت دیگر نیای مشترگ دارند و گونه های خویشاوند می­باشند.

۲۱- گونه هایی را که نیای مشترکی دارند چه می نامند؟

گونه های خویشاوند

۲۲- از خویشاوندی موجودات به چه منظوری استفاده می شود؟

در رده بندی

۲۳- چرا دلفین و شیر کوهی در یک گروه (رده) قرار می گیرند؟

به دلیل خویشاوندی نزدیک به یکدیگر

۲۴- دلفین خویشاوند شیر کوهی است یا کوسه؟

هر دو ولی دلفین با شیر کوهی خویشاوندی نزدیک تری دارد تا با کوسه. بنابراین دلفین و شیر کوهی در یک گروه قرار می گیرند.

۲۵- زیست شناسان از کدام ساختارها برای رده بندی جانداران استفاده می کنند؟

ساختارهای همتا

۲۶- زیست شناسان بر چه اساسی جانداران را در یک گروه قرار می دهند؟

با استفاده از ساختارهای همتا و تعیین جانداران خویشاوند

۲۷- ساختارهایی را که کار یکسان اما طرح متفاوت دارند، چه می نامند؟

ساختارهای آنالوگ

۲۸- در تشریح  مقایسه ای بال کبوتر و بال پروانه نسبت به یکدیگر چه ساختارهایی می باشند؟ چرا؟

بال کبوتر و بال پروانه آنالوگ اند چون هر دو برای پرواز کردن اند (کار یکسان) اما ساختارهای متفاوتی دارند.

۲۹- کدام ساختارها نشان می دهند که برای پاسخ به یک نیاز، جانداران به روش های مختلفی سازش پیدا کرده اند؟

ساختارهای آنالوگ

۳۰- ساختارهای آنالوگ نشان دهنده چه موضوعی می باشند؟

این ساختارها نشان می دهند که برای پاسخ به یک نیاز، جانداران به روش های مختلفی سازش پیدا کرده اند.

۳۱- تشریح مقایسه ای آشکار کننده چه موضوعاتی است؟

تشریح مقایسه ای علاوه بر آشکار کردن خویشاوندی گونه ها. اطلاعات دیگری را نیز فراهم می کند. روش های مختلف سازش جانداران در پاسخ به نیاز مشترک و سرانجام شاهدی بر تغییر گونه هاست.

۳۲- وقتی گونه های مختلف را مقایسه می کنیم، گاهی به ساختارهایی برمی خوریم که در یک عده بسیار کارآمد هستند اما در عده دیگر، کوچک یا ساده شده و حتی ممکن است فاقد کار خاصی باشند. این ساختارهای کوچک، ساده یا ضعیف شده را چه می­نامیم؟

ساختارهای وستیجیال (به معنی ردپا)

۳۳- مار پیتون با اینکه پا ندارد اما بقایای پا در لگن آن به صورت چه ساختاری موجود است؟

ساختار وستیجیال

۳۴- ساختارهای وستیجیال از کدام موضوع زیستی حکایت می کنند؟

حاکی از وجود رابطه ای میان جانور دارای این اندام با دیگر جانداران است یعنی ردپایی از تغییر گونه هاست.

۳۵- نمونه ای از ساختار وستیجیال در مار پیتون چیست؟

بقایای پا در لگن آن به صورت وستیجیال موجود است.

۳۶- کدام ساختارها ردپای تغییر گونه ها، هستند؟

ساختارهای وستیجیال

۳۷- مارها از تغییر یافتن کدام جانوران پدید آمده اند؟ کدام شاهد حاکی از وجود چنین رابطه ای است؟

سوسمارها- ساختار وستیجیال(بقایای پا در لگن مار)

۳۸- مقایسه مولکولی گونه ها در چه ترازی انجام می شود؟

تراز ژنگان

۳۹- در ژنگان شناسی مقایسه ای چه اطلاعاتی به دست می آید؟

از این مقایسه، اطلاعات ارزشمندی به دست می آید. مثلاً اینکه کدام ژن ها در بین گونه ها مشترک اند و کدام ژن ها ویژگی های خاص یک گونه را باعث می شوند. هم چنین، زیست شناسان از مقایسه بین دنای جانداران مختلف برای تشخیص خویشاوندی آنها استفاده می کنند. هر چه دنای دو جاندار شباهت بیشتری داشته باشد. خویشاوندی نزدیک تری دارند. هم چنین می توانند به تاریخچه تغییر آنها پی ببرند.

۴۰- زیست شناسان چگونه از مقایسه بین دنای جانداران مختلف برای تشخیص خویشاوندی آنها استفاده می کنند؟

هر چه دنای دو جاندار شباهت بیشتری داشته باشد. خویشاوندی نزدیک تری دارند.

۴۱- الف) توالی هایی از دنا را که در بین گونه های مختلف دیده می شوند چه نامیده می شوند؟

توالی های حفظ شده

ب) توالی دنای دو گونه فرضی A و B به صورت AGCGCTT و AGCACAA است. توالی دنای نیای مشترک این دو گونه به چه صورت است؟

AGCACTT

۴۲-  ارنست مایر برای کدام اصطلاح زیستی تعریف ارائه کرده است؟

برای گونه

۴۳- تعریفی که ارنست مایر برای گونه ارائه کرده است. برای کدام جانداران کاربرد دارد؟

برای جاندارانی کاربرد دارد که تولید مثل جنسی دارند

۴۴- تعریف ارنست مایر برای گونه چیست؟

گونه در زیست شناسی به جاندارانی گفته می شود که می توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده های زیستا و زایا به وجود آورند ولی نمی توانند با جانداران دیگر آمیزش موفقیت آمیز داشته باشند.

۴۵- زاده های جانداران یک گونه چه ویژگی هایی دارند؟

زیستا و زایا می باشند.

۴۶- زیستا در تعریف گونه، به چه جانداری گفته می شود؟

زیستا به جانداری گفته می شود که زنده می ماند و زندگی طبیعی خود را ادامه می دهد.

۴۷- منظور از آمیزش موفقیت آمیز چیست؟

منظور از آمیزش موفقیت آمیز، آمیزشی است که به تولید زاده های زیستا و زایا منجر شود.

۴۸- آمیزشی که به تولید زاده های زیستا و زایا منجر شود چیست؟

آمیزش موفقیت آمیز

۴۹- نوع آمیزش در جانداران یک گونه چیست؟

آمیزش موفقیت آمیز

۵۰- احتمال تشکیل گونه جدید چگونه فراهم می شود؟

اگر میان افراد یک گونه جدایی تولیدمثلی رخ دهد، آن گاه خزانه ژنی آنها از یکدیگر جدا و احتمال تشکیل گونه جدید فراهم می­شود.

۵۱- اگر میان افراد یک گونه جدایی تولیدمثلی رخ دهد نتیجه به چه صورت است؟

اگر میان افراد یک گونه جدایی تولیدمثلی رخ دهد، آن گاه خزانه ژنی آنها از یکدیگر جدا و احتمال تشکیل گونه جدید فراهم می­شود.

۵۲- منظور از جدایی تولید مثلی چیست؟

منظور از جدایی تولید مثلی، عواملی است که مانع آمیزش بعضی از افراد یک گونه با بعضی دیگر از افراد همان گونه می شوند.

۵۳- ساز و کارهایی را که باعث ایجاد گونه ای جدید می شوند، به چند گروه تقسیم می کنند؟ نام آنها چیست؟

به طور کلی ساز و کارهایی را که باعث ایجاد گونه ای جدید می شوند، به دو گروه تقسیم می کنند: گونه زایی دگر میهنی و گونه زایی هم میهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ نمی دهد.

۵۴- گونه زایی دگر میهنی چیست؟

گونه زایی دگر میهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ می دهد.

۵۵- در کدام گروه از گونه زایی، جدایی جغرافیایی رخ می دهد؟

گونه زایی دگر میهنی

۵۶-گونه زایی هم میهنی چیست؟

گونه زایی هم میهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ نمی دهد.

۵۷- گونه زایی دگر میهنی و هم میهنی را با هم مقایسه کنید.

گونه زایی دگر میهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ می دهد و گونه زایی هم میهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ نمی دهد.

۵۸- جدایی جغرافیایی در گونه زایی دگرمیهنی چگونه رخ می دهد؟

بر اثر وقوع رخدادهای زمین شناختی و وقوع سدهای جغرافیایی مثلاً در نتیجه پدیده کوه زایی، ممکن است در یک منطقه مثلاً کوه، دره و یا دریاچه ایجاد شود.

۵۹- یک جمعیت چگونه، به دو قسمت جداگانه تقسیم می شود؟ در کدام نوع گونه زایی چنین رویدادی رخ می دهد؟

گاهی بر اثر وقوع رخدادهای زمین شناختی و وقوع سدهای جغرافیایی مثلاً در نتیجه پدیده کوه زایی، ممکن است در یک منطقه مثلاً کوه، دره و یا دریاچه ایجاد شود و یک جمعیت را به دو قسمت تقسیم کند. گونه زایی دگر میهنی

۶۰- کدام عوامل در گونه زایی دگر میهنی موجب تفاوت در دو جمعیت تقسیم شده از یک جمعیت می شوند؟

عدم شارش ژن- وقوع پدیده هایی همچون جهش، نوترکیبی و انتخاب طبیعی و اثر رانش ژن در مورد جمعیت های کوچک

۶۱- گونه زایی دگرمیهنی چگونه رخ می دهد؟

سدهای جغرافیایی، ارتباط دو قسمت را – که قبلا به یک جمعیت تعلق داشتند- قطع می کنند و بین آنها دیگر شارش ژن صورت نمی­گیرد. بر اثر وقوع پدیده هایی همچون جهش، نوترکیبی و انتخاب طبیعی، به تدریج دو جمعیت یاد شده با یکدیگر متفاوت می شوند. از آنجا که شارش ژن میان آنها وجود ندارد. این تفاوت بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که حتی اگر این دو جمعیت کنار هم باشند، آمیزشی بین آنها رخ نخواهد داد و بنابراین می توان آنها را دو گونه مجزا به شمار آورد. اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده است کوچک باشد، آن وقت اثر رانش ژن را نیز باید در نظر گرفت که خود بر میزان تفاوت بین دو جمعیت می افزاید.

۶۲- در گونه زایی دگر میهنی در چه صورت اثر رانش ژن را نیز باید در نظر گرفت؟ نتیجه چنین اثری چیست؟

اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده است کوچک باشد، آن وقت اثر رانش ژن را نیز باید در نظر گرفت که خود بر میزان تفاوت بین دو جمعیت می افزاید.

۶۳- در چه صورت بین جمعیت هایی که در یک زیستگاه زندگی می کنند، گونه جدیدی حاصل می شود؟

اگر جدایی تولیدمثلی اتفاق افتد.

۶۴- اگر بین جمعیت هایی که در یک زیستگاه زندگی می کنند، جدایی تولیدمثلی اتفاق افتد و در نتیجه، گونه جدیدی حاصل شود. نوع گونه زایی چیست؟

گونه زایی هم میهنی

۶۵- در کدام نوع گونه زایی، جدایی جغرافیایی رخ نمی دهد؟

گونه زایی هم میهنی

۶۶- نمونه ای از گونه زایی هم میهنی چیست؟

پیدایش گیاهان چندلادی (پلی پلوییدی)

۶۷- پیدایش گیاهان چندلادی (پلی پلوییدی)، مثالی از کدام نوع گونه زایی است؟

گونه زایی هم میهنی

۶۸- چرا گیاهان چندلادی (پلی پلوییدی) را گونه ای جدید به شمار می آورند؟

چندلادی به تولید گیاهانی منجر می شود که زیستا و زایا هستند اما نمی توانند در نتیجه آمیزش با افراد گونه نیایی خود، زاده های زیستا و زایا پدید آورند و بنابراین گونه ای جدید به شمار می روند.

۶۹- گیاهان چندلادی بر اثر چه پدیده ای ایجاد می شوند؟

خطای کاستمانی

۷۰- در اوایل دهه ۱۹۰۰ دانشمندی به نام هوگو دووری که با چه جاندارانی کار می کرده است؟

گیاهان گل مغربی (۱۴=۲n)

۷۱- عدد کروموزومی گل مغربی به حالت طبیعی چند است؟

(۱۴=۲n)

۷۲- موضوع تحقیقاتی هوگو دووری در چه زمینه ای بود؟

گونه زایی هم میهنی

۷۳- گونه زایی هم میهنی در تحقیقات هوگو دووری مربوط به کدام جاندار بوده است؟

گیاه گل مغربی

۷۴- در اوایل دهه ۱۹۰۰ دانشمندی به نام هوگو دووری که با گیاهان گل مغربی (۱۴=۲n) کار می کرده متوجه شد که یکی از گل های مغربی ظاهری متفاوت با بقیه دارد. وی با بررسی فام تن های آن دریافت که این گیاه چند فام تن دارد و چندلادی است؟

این گیاه ۲۸ فام تن دارد و چارلاد (تتراپلوئید) (۴n) است.

۷۵- تفاوت عدد کروموزومی گونه جدید با گونه نیایی در گونه زایی هوگودووری چیست؟

گیاه جدید ۲۸ فام تن دارد و چارلادی (تتراپلوئید) (۴n) است حال آن که گونه نیایی ۱۴ فام تن دارد و دیپلوئیدی است.

۷۶- گامت هایی که گونه جدید در تحقیقات هوگودووری ایجاد می کند چندلادی هستند؟

گامت هایی که گیاه چارلاد ایجاد می کند، دولاد (۲n) اند نه تک لاد  (n)

۷۷- چرا گیاه تتراپلوییدی در آزمایش هوگو دووری را گونه ای جدید به شمار می آورند؟

اگر کامه های این گیاه (۱۴=۲n) با کامه های گیاهان طبیعی(۷=n)، که تک لادند آمیزش کنند تخم های حاصل سه لاد (ترپپلوئید) (۳n) خواهند شد. گیاه سه لاد حاصل از نمو این تخم، نازاست.

۷۸- ویژگی های زاده های حاصل از آمیزش گیاه تتراپلوییدی گل مغربی و گیاه دیپلوئیدی گل مغربی چیست؟

گیاه سه لادی حاصل از نمو تخم حاصل از لقاح گامت های این دو گیاه، زیستا و نازاست.

۷۹- ویژگی های گیاه گل مغربی چارلادی چیست؟

زیستا و زایاست و عدد کروموزومی این گونه جدید  ۲۸=۴n

۸۰- چرا گیاه تتراپلوییدی در آزمایش هوگو دووری را گونه ای جدید به شمار می آورند؟

زیرا زاده های این گیاه قادر به کاستمان بوده، بنابراین زایاست و این گیاه با جمعیت نیایی خود (که ۲n بودند) نمی‌تواند آمیزش کند و بنابراین به گونه جدیدی تعلق دارد که افراد آن ۴n هستند.

۸۱- گیاه چارلادی چگونه از گیاه دولادی تشکیل می شود؟

ابتدا تشکیل کامه بدون کاهش کروموزوم با پدیده خطای کاستمانی و سپس خودلقاحی.

۸۲- به جز پیدایش گیاهان چندلادی، سازوکاری دیگر برای گونه زایی هم میهنی چیست؟

آمیزش بین افراد متعلق به دو گونه مختلف است.

۸۳- اگرچه زاده های حاصل از آمیزش بین گونه ای، زیستا و زایا نیستند اما گاهی به دلیل چه پدیده ای، امکان ایجاد گونه جدید، به خصوص در گیاهان، فراهم می شود؟

خطای کاستمانی

خدای ما را بلندآوازه گردان

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا